Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése - alapellátás fejlesztése / EFOP-1.8.2-17
Kiíró:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Határidő:
Folyamatos
Érvényes:
09/22/2017
Tárgymutató:
alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése / EFOP-1.8.2-17
Pályázhat:
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be az alábbi közfinanszírozott és területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosi praxisok, házi gyermekorvosi praxisok és vegyes háziorvosi praxisok fejlesztése érdekében (GFO besorolással, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendeletalapján):
1. Háziorvosi praxis által ellátott egészségügyi alapellátási feladatért felelős önkormányzat, vagy ezek társulása, vagy általa üzemeltetett, legalább 50%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság (önálló támogatást igénylőként)
2. Háziorvosi praxis üzemeltetője, vagy az üzemeltetők konzorciuma
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
Elérhető a honlapon a Széchenyi 2020 keretében megjelent EFOP-1.8.2-17 Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése - alapellátás fejlesztése kitöltő programja.

FELHÍVÁS
praxisközösségek létrehozására irányuló projektek megvalósítására

A Felhívás címe:
Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése - alapellátás fejlesztése
A Felhívás kódszáma:
EFOP-1.8.2-17
Magyarország Kormányának felhívása az egészségügyi alapellátás üzemeltetői és fenntartói részére a lakosság egészségi állapotának javítását célzó fejlesztések megvalósítása érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az egészségügyi ellátórendszer prevenciós funkcióinak fokozását, valamint a lakosság egészségtudatosságának növelését és az egészség fejlesztését. A cél elérését a Kormány - többek között - az egészségügyi alapellátás üzemeltetői és fenntartói együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt maximum 150 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
- a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a Felhívásban meghatározattak szerint támogatási előleget biztosít.
A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy projektjük megvalósításával hozzájárulnak:
- az egészségügyi alapellátás fenntartható működéséhez, valamint az eredményességének és hatékonyságának javításához;
- az alapellátáshoz való területi egyenlőtlenségek csökkentéséhez;
- az alapellátás prevenciós tevékenységének erősítéséhez;
- az alapellátásban, a definitív ellátások arányának növeléséhez;
- az egészségügy humán erőforrás krízisének kezeléséhez.
- a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A felhívás indokoltsága és célja
A magyar lakosság egészségi állapota jelenleg elmarad a Magyarország társadalmi-gazdasági fejlettsége alapján elvárható szinttől. A daganatos és szív-érrendszeri betegségek mellett a mentális megbetegedések előfordulása is nagyarányú, mely tényezők összességében nagy betegségterhet jelentenek az ország számára. A felsorolt betegségek jelentős hányada vezethető vissza a helytelen életmódra, ezért a lakosság egészségmagatartásában jelentős javulást kell elérni, és ehhez biztosítani szükséges a megfelelő fizikai-, társadalmi-, gazdasági- és jogi környezetet. A háziorvosok jelentős része 60 év feletti (38%), a 40 év alatti orvosok aránya rendkívül alacsony (17%), a betöltetlen praxisok számának emelkedésével összevetve szakemberhiány jellemzi a területet.
Az alapellátás az egészségügyi ellátórendszer egyetlen olyan szegmense, amely kapcsolatot képes tartani a lakosság egészével, ezért az ellátási rendszer ezen a szintjén lehet a lakosság egészségmagatartását a leghatékonyabban befolyásolni, ezen az ellátási szinten a gyakorlatban is megvalósulhat a lakosság számára a közel azonos színvonalú szolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés. A háziorvosi praxisokban történik a legtöbb orvos-betegtalálkozás, ami a betegellátás mellett lehetőséget adhat betegségmegelőzésre is, azonban idő, forrás, tapasztalat, motiváció hiányában hatékony intervencióra csak eseti jelleggel kerül sor.
A lakosság egészségtudatos magatartásának kialakítása és a betegségek, valamint az egészség-kockázatok korai felismerésének érdekében fontos, hogy az alapellátás szerves részévé tegyük a népegészségügyi, preventív célú szolgáltatásokat is. A praxisközösségek, melyek területenként jelenthetnek háziorvosi, házi gyermekorvosi és vegyes praxisközösségeket, összekapcsolva a védőnői hálózattal népegészségügyi, prevenciós feladatokat ellátva csökkenthetik a betegbeáramlást a rendszerbe, valamint növelik a terápiás együttműködés szintjét.
A praxisok által nyújtott preventív szolgáltatások kibővítésével, a praxisok együttműködésének fejlesztésével bővül a lakosság által igénybe vehető preventív, személyre szabott szolgáltatások köre, ami elősegíti az egészség megőrzését és csökkenti a krónikus népegészségügyi megbetegedések kialakulásának a kockázatait. Az erőforrások jól szervezett, ellátási körzetek közötti megosztásával a praxisközösségi működési modellen keresztül a szakemberek, eszközök szervezett módon jutnak el a lakossághoz, így biztosítva a könnyebben elérhető, magasabb színvonalú és kibővített tartalmú egészségügyi szolgáltatásokat.
A praxisműködés modelljeinek és támogatásának továbbfejlesztéséhez szükséges módszertani fejlesztések és megvalósítási keretek az EFOP-1.8.0 "Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése” felhívás keretein belül kerülnek kidolgozásra. Ehhez kötötten a praxisközösségi működés keretében folyamatos együttműködés és adatszolgáltatás elvárás a kedvezményezettek részéről, amihez az adatrögzítési keretrendszert az EFOP-1.8.0 projekt biztosítja.
Jelen konstrukció átfogó célja, hogy javuljon a lakosság egészségi állapota, növekedjen a születéskor várható élettartam és az egészségben eltöltött életévek száma, a fejlesztés járuljon hozzá az alapellátás prevenciós fókuszú áthangolásához, és ezáltal a lakosság egészségtudatosságának növeléséhez, valamint a megelőzéssel kapcsolatos területi egyenlőtlenségek csökkentéséhez.
Részcélok:
- Javuljon az egészségügyi alapellátási és népegészségügyi feladatok összehangolása az egészségügyi ellátás betegségcentrikus és a népegészségügy egészségcentrikus szemléletmódjának ötvözésével;
- Kibővített alapellátási szolgáltatások nyújtása az alapellátás szereplői között kialakult új együttműködési keretek között;
- Erősödjön az alapellátó rendszer prevenciós tevékenysége a praxisok által nyújtott preventív szolgáltatások kibővítésével és a praxisok együttműködési modelljeinek ellátórendszerbe történő beépítésével;
- Az alapellátási kompetencia keretein belül a praxisok minél szélesebb körben képesek legyenek definitív ellátást nyújtani a betegek számára, valamint a magasabb progresszivitási szintű és költségesebb ellátási szinteket tehermentesítve magasabb színvonalon működő, folyamatos háziorvosi ellátást biztosítani a lakosság számára;
- Javuljon a betegellátáshoz való hozzáférés és ezáltal csökkenjenek a betöltetlen praxisokból eredő területi egyenlőtlenségek.
Célcsoport:
Jelen Felhívás célcsoportja
- a támogatást elnyert praxisközösségek területi ellátási kötelezettsége alá eső lakosság,
- valamint a kiterjesztett alapellátásban, a leendő praxisközösségekben dolgozó szakemberek,
- továbbá az együttműködésben résztvevő járóbeteg szakellátó intézetek, egészségfejlesztési irodák, szociális ellátók, otthonápolási szakápolást végző szolgáltatók és a területen működő közforgalmú gyógyszertárak munkatársai,
Stratégiai kapcsolódás:
A Felhívás illeszkedik a Kormány "Egészséges Magyarország 2014-2020” Egészségügyi Ágazati Stratégiájához, amely célként nevesíti az alapellátás megerősítését, az egészség választását előmozdító ismeretek és készségek fejlesztését, a népegészségügyi szolgáltatások hatékonyságának fokozását.
Illeszkedés az operatív programhoz:
Az Európai Uniós Partnerségi Megállapodás fő célkitűzéséhez - a stratégiai dokumentum szerint - az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program a humán tőke növelésével és a társadalmi környezet javításával tud a legeredményesebben hozzájárulni.
Az EFOP-1.8 intézkedése nevesíti és egyedi célként tűzi ki az egészséges életmód elterjesztéséhez nélkülözhetetlen egészségkultúra fejlesztését, a hatékony egészségkommunikációt, a helyi egészségkommunikációban részt vevő szervezetek kapacitásfejlesztését, az egészségfejlesztési, betegség- és sérülés-megelőzési programok elterjesztését, az egészséges választást előmozdító népegészségügyi kommunikációs tartalmak és kapcsolódó események támogatását.
Az alapellátás fejlesztésére irányuló projektek hozzájárulnak a lakosság egészségi állapotának és egészségtudatosságának növeléséhez, az ellátó rendszer terheinek csökkentéséhez.
Jelen Felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 6 130 000 000 Ft.
Jelen Felhívás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 45-50 db
1.3. A támogatás háttere
Jelen felhívást az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság (a továbbiakban: Támogató) hirdeti meg a 1037/2016. (II.9.) számú kormányhatározatban szereplő éves fejlesztési keret alapján.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1 896-0000-ás, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-16:00 óráig, pénteken 8:30-14:00 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.huoldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja!

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:
3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:
3.1.1.1. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek
1. Praxisközösségi működés koordinációs feladatainak ellátása, ami a szakmai feladatokon túl magában foglalja a praxisközösség tagjainak rendszeres találkozóit, és ezek dokumentálását;
2. Ellátási rend kidolgozása a praxisközösségi működésen belül;
3. Többletszolgáltatások nyújtásának szabályozása;
4. Lakossági egészség-állapot és szükségletfelmérés a praxisközösség által ellátott lakosság körében;
5. Praxisközösségre vonatkozó fejlesztési és működési terv elkészítése, mely tartalmazza:
o Szolgáltatási terv elkészítését és éves felülvizsgálatát;
o Kompetenciafejlesztési terv elkészítését és éves felülvizsgálatát;
o Tárgyi eszköz fejlesztési terv elkészítése (a támogatási kérelemben tartalmazottakon túl)
6. Rendszeres együttműködés, különös tekintettel az egységes kliensutak kidolgozására, a következő, járáson belül található szereplőkkel, többek között:
o járóbeteg-szakellátók
o egészségfejlesztési irodák
o szociális ellátók
o otthoni szakápolást nyújtó szolgáltatók
o a területen működő közforgalmú gyógyszertárak
7. A következő népegészségügyi szolgáltatások biztosítása kiemelten a krónikus, nem fertőző megbetegedésekre vonatkozóan:
o Egyénre szabott egészségállapot-felmérés
o Egyénre szabott életmód tanácsadás
o Prevenciós rendelés biztosítása a lakosság részére
o Szervezett szűrésekre való mozgósítás és felvilágosítás
8. Gondozási feladatok népegészségügyi szemléletű, egyénre szabott ellátása
9. A praxisközösségi dolgozók praxisközösségi tevékenységéhez kapcsolódó képzési programokon való részvétele
10. Mentálhigiénés támogatás a praxisközösségben dolgozók számára
11. Az EFOP-1.8.0-VEKOP-17 "Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése” felhívás keretében kidolgozott lakossági célcsoport részére szóló tájékoztató kiadványok terjesztése
A felsorolt feladatok tartalmát a Felhívás mellékleteként kiadott szakmai útmutató részletezi.
3.1.1. 2. Választható önállóan támogatható tevékenységek
Jelen felhívás esetében nem releváns.
3.1.2. Önállóan nem támogatható tevékenységek
A Felhívás keretében önállóan nem támogathatóak az alábbi tevékenységek.

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
4.1. Támogatást igénylők köre
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be az alábbi közfinanszírozott és területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosi praxisok, házi gyermekorvosi praxisok és vegyes háziorvosi praxisok fejlesztése érdekében (GFO besorolással, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendeletalapján):
1. Háziorvosi praxis által ellátott egészségügyi alapellátási feladatért felelős önkormányzat, vagy ezek társulása, vagy általa üzemeltetett, legalább 50%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság (önálló támogatást igénylőként)
2. Háziorvosi praxis üzemeltetője, vagy az üzemeltetők konzorciuma
A támogatást igénylők elsődlegesen az 1. pontban feltüntetett intézmények/szervek/gazdasági társaságok (önálló támogatást igénylőként).
Amennyiben ezen intézmények/szervek/gazdasági társaságok igazolható módon nem kívánnak támogatási igénylést benyújtani jelen Felhívásra, a háziorvosi praxis üzemeltetője, vagy az üzemeltetők konzorciuma nyújthat be támogatási kérelmet.
Az igazoló dokumentumot a támogatási kérelem mellékleteként szükséges benyújtani.
Költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek:
- Helyi önkormányzat (GFO 321);
- Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327);
- Területfejlesztési önkormányzati társulás (GFO 328);
Jogi személyiségű nonprofit szervezetek:
- Többségi önkormányzati tulajdonban lévő nonprofit korlátolt felelősségű társaság (GFO 572);
- Többségi önkormányzati tulajdonban lévő nonprofit részvénytársaság (GFO 573);
Vállalkozás:
- Korlátolt felelősségű társaság (GFO 113);
- Részvénytársaság (GFO 114);
- Közkereseti társaság (GFO 116);
- Betéti társaság (GFO 117);
- Egyéni cég (GFO 228);
- Egyéni egészségügyi vállalkozó (GFO 231);
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség. A praxisközösség tagjai legfeljebb két, egymással határos járásban rendelkezhetnek felhatalmazással tevékenységük végzésére.
A Helyi Esélyegyenlőségi Programokban nevesített esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő fejlesztéseknél az önkormányzatok csak abban az esetben részesülhetnek támogatásban, ha a tervezett fejlesztés illeszkedik a Helyi Esélyegyenlőségi Programjukhoz.
Egy szervezet jelen felhívás vonatkozásában kizárólag egy projektben részesülhet támogatásból. Újabb támogatási kérelem beadása abban az esetben lehetséges, amennyiben az előző támogatási kérelme elutasításra vagy visszavonásra került.
4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre
A 4.1 pontban szereplő szervezeteken kívül más nem nyújthat be támogatási kérelmet jelen kiírásra.
Továbbá lásd az ÁÚF "Kizáró okok listája” c. részben.
4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. április 25. naptól 2017. szeptember 22. napig van lehetőség.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési szakaszokban benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
2017. április 25.-2017. június 2.
2017. június 09.-2017. július 12.
2017. július 19.-2017. augusztus 14.
2017. augusztus 22. - 2017. szeptember 22.
A támogatási kérelem benyújtásának módja online benyújtás, elektronikus kitöltő programon keresztül.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a felhívás 6. pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is! A nyilatkozat papír alapú példányát - ha azt nem minősített elektronikus aláírással3 látták el - postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás4/futárposta-szolgáltatás5 (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság
1397 Budapest, Pf.: 504.
Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét és címét!

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük, a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak!
5.1. A támogatás formája
Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
5.2. A projekt maximális elszámolható összköltsége
Jelen Felhívás tekintetében nem releváns.
5.3. A támogatás mértéke, összege
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 70 000 000 Ft, maximum 150 000 000 Ft.
Praxisközösség ellátási területén élő lakosság száma alapján:
- 6000-12 000 fő esetében a projekt elszámolható összköltsége legfeljebb 110 000 000 Ft lehet.
- 12.000 fő felett a projekt elszámolható összköltsége legfeljebb 150 000 000 Ft lehet.
b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.
https://www.palyazat.gov.hu/efop-182-17-az-alapellts-s-npegszsggy-rendszernek-tfog-fejlesztse-alapellts-fejlesztse
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomag



Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamaink



Ajánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>




Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel









Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum