Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Stratégiai partnerségek/Felsőoktatási projektek - innovatív gyakorlatok
Kiíró:
Európai Bizottság; Tempus Közalapítvány
Határidő:
04/30/2015
Érvényes:
04/30/2015
Tárgymutató:
felsőoktatási projektek, stratégiai partnerségek - innovatív gyakorlatok
Pályázhat:
- Bármely, a felsőoktatás területén működő köz- vagy magánintézmény / szervezet;
- Bármely, a munkaerőpiacon vagy az oktatás, képzés és ifjúság területén aktív köz- vagy magánintézmény
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


Stratégiai partnerségek/Felsőoktatási projektek

1. A pályázattípus célja
A pályázattípus célja, hogy lehetőséget biztosítson innovatív gyakorlatok, módszerek kidolgozásával, bevonásával, terjesztésével és alkalmazásával az oktatás minőségének fejlesztésére a felsőoktatásban.

2. A pályázásra jogosultak köre
- Bármely, a felsőoktatás területén működő köz- vagy magánintézmény/szervezet;
- Bármely, a munkaerőpiacon vagy az oktatás, képzés és ifjúság területén aktív köz- vagy magánintézmény.
Például:
- felsőoktatási intézmények;
- iskolák/intézmények/oktatási központok az oktatás-képzés bármely szintjéről (az iskola-előkészítéstől a felsőfokú szakoktatásig, a szakképzést és felnőttoktatást is beleértve);
- nonprofit szervezetek, önkéntes testületek, nem kormányzati szervezetek;
- köz- vagy magánkézben lévő kis-, közép- vagy nagyvállalkozások (beleértve a szociális vállalkozásokat is);
- szociális partnerek és a munka világának egyéb képviselői, beleértve a kereskedelmi kamarákat, szakszervezeteket és egyéb szakmai szervezeteket is;
- kutatóintézetek;
- alapítványok;
- vállalatközi képzőközpontok;
- kollaboratív tanulást nyújtó vállalkozások;
- orientációs, tanácsadási és tájékoztatási szolgáltatásokat nyújtó szervek;
- nem formális és informális tudás - kompetenciák elismerését végző testületek;
- a szakoktatás és -képzés bármely vonatkozásához kapcsolódó rendszerekért és politikákért felelős szervezetek;
- helyi és regionális államigazgatási intézmények;
- akkreditációs szervezetek.

3. Támogatható tevékenységek
Stratégiai partnerségek pályázattípus keretén belül a kisléptékű együttműködésektől egészen a nagyléptékű projektekig bármilyen témájú projekt megvalósítható, amely kapcsolódik a felsőoktatáshoz, és összhangban van a Stratégiai partnerségek pályázattípus célkitűzéseivel. Támogatható tevékenységek például:
- Közös képzések, kurrikulumok kidolgozása, intenzív tanulmányi programok, közös modulok kidolgozása, amelyek az oktatás minőségének fejlesztését szolgálják;
- Projektalapú nemzetközi együttműködések cégek és felsőoktatási intézmények hallgatói, oktatói, nem oktatói személyzete között, képzési programok és képesítések alakítása a munkáltatói oldal igényeihez igazodva;
- Tevékenységek, amelyek fejlesztik a transzverzális kompetenciákat, vállalkozókészségeket;
- Tapasztalatcsere és jó gyakorlatok cseréje, egymástól tanulás és workshopok megvalósítása;
- Közös kutatások, tanulmányok kidolgozása;
- Készségek és végzettségek átláthatóságának és elismerésének javítása.
Ha a projekt oktatási tevékenységet is tartalmaz, akkor ez a következő formában valósulhat meg:
- Vegyes típusú mobilitás - rövid távú fizikai mobilitás (kevesebb mint 2 hónap) és virtuális mobilitás kombinációja
- Intenzív tanulmányi program (5 nap és 2 hónap között)
- Hosszú távú mobilitás oktatás és képzés céljából (2 és 12 hónap között)
- Munkatársak közös, rövid távú közös képzése

4. A programban részt vevő országok
Programországok
Az Európai Unió tagállamai* (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország)
*A tengerentúli országok és területek (TOT), és ahol releváns azok köz- és magánintézményei is jogosultak az Erasmus+ programban való részvételre.
Nem EU-tag programországok
Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország
Partnerországok
Az alábbi országok az Erasmus+ program bizonyos tevékenységeiben jogosultak részvételre
(részletes információ a program angol nyelvű útmutatójának B fejezetében található):
Keleti Partnerség országai: Örményország, Azerbajdzsán, Fehéroroszország, Grúzia, Moldova, Ukrajna.
Euromediterrán társulás országai: Algéria, Palesztin Nemzeti Hatóság, Egyiptom, Jordánia, Izrael, Libanon, Líbia, Marokkó, Szíria, Tunézia
Nyugat-Balkán: Albánia, Bosznia-Hercegovina, Koszovó, Montenegró, Szerbia
Egyéb: Oroszország, Svájc
Egyéb partnerországok
Az Erasmus+ program egyes tevékenységei bármely egyéb partnerország számára nyitottak. Részletes információ a program angol nyelvű útmutatójának B fejezetében található.
Amennyiben a programban részt vevő személy(ek) ki- és beutazása vízum- vagy egyéb engedélyköteles, a részt vevő szervezetek felelőssége a szükséges engedélyek előzetes biztosítása.

5. Pályázati feltételek
- A stratégiai partnerség projektek minimum három, különböző programországból származó szervezet együttműködését jelentik.
- A pályázatot konzorciumi formában kell benyújtani. A pályázatot a konzorciumban részt vevő partnerszervezetek képviseletében valamelyik programországban bejegyzett szervezet/intézmény nyújtja be.
- A pályázatot a konzorciumvezető székhelye szerint illetékes nemzeti irodához kell benyújtani.
- A konzorcium programországbeli felsőoktatási intézményeinek ECHE tanúsítvánnyal kell rendelkezniük.
- A partnerszervezeteket a pályázati szakaszban regisztrálni kell, és a pályázatban meg kell nevezni.
- A projektek futamideje 2 vagy 3 év lehet. (A megvalósítás során van lehetőség maximum 6 hónap hosszabbításra - változatlan pénzügyi feltételek mellett -, de a teljes futamidő így sem haladhatja meg a 3 évet.)
- Felhívásonként azonos partnerség konzorciuma csak egy pályázatot nyújthat be, egyetlen nemzeti irodához.

6. Prioritások
Az oktatás és képzés területén az alábbi prioritások kerültek meghatározásra:
- Készségek és kulcskompetenciák mint a vállalkozókészség, digitális kompetenciák és többnyelvűség, továbbá újszerű és diákközpontú pedagógiai módszerek fejlesztése;
- Segítse elő az információs és kommunikációs technológiák (IKT) használatát az oktatásban, többek között nyitott oktatási segédanyagokhoz való hozzáférés, IKT-alapú tanítás és a digitális tartalmak felhasználói és előállítói jogainak és kötelezettségének átláthatósága révén;
- Készségek és végzettségek átláthatóságának és elismerésének javítása;
- Segítse elő egyrészt az oktatás és képzés, illetve a készségek fejlesztése területén a beruházások és pénzügyi támogatások javítását (gondolva itt ez utóbbi esetében a partnerségekre és a költségek megosztására); másrészt ösztönözze a beruházások hatékonyságáról és fenntarthatóságáról az érintettek bevonásával megvalósuló európai és nemzeti szintű vitákat;
- A transzverzális készségek értékelésének támogatása és vállalkozói tapasztalatok megszerzésének segítése az oktatás, képzés terén;
- Munkatársak szakmai fejlesztése IKT módszertan terén és nyílt oktatási tartalmak (OER) létrehozás és adaptálása változatos európai nyelveken;
- Az informális és nem formális tanulás során megszerzett tudás elismerése a formális oktatásban.
Továbbá
- A felsőoktatás esetében fontos szempont adott projekt hozzájárulása az európai felsőoktatási rendszerek modernizációjához, amint az a 2011-es EU Felsőoktatási ütemtervben meghatározásra került.
A 2014-2020-as időszakban a program költségvetésének 77,5%-a fordítódik az oktatás és képzés területére, ezen felül további 3,5% az Európai Diákhitel Garancia Eszközre.

7. A támogatás mértéke
Az igényelt támogatás mértéke attól függ, hogy a pályázatukban milyen tevékenységek megvalósítását tervezik. A Stratégiai partnerségen igényelt támogatások összege nem haladhatja meg a Stratégiai partnerség egészére meghatározott maximális összegeket.

8. A pályázás menete
A pályázat menetéről részletes tájékoztató az Erasmus+ útmutatóban (Programme Guide Part C), valamint az Európai Unió költségvetési előírásai IV. fejezetében érhető el.
Felhívjuk figyelmét, hogy az Erasmus+ keretében pályázatot egyének közvetlenül nem, csak intézmények nyújthatnak be.

A pályázás folyamatának legfontosabb lépései:
- regisztráció a webes portálra;
- ellenőrizni, hogy a programban való részvétel kritériumoknak eleget tesz-e a pályázat;
- a pénzügyi előírásoknak való megfelelés ellenőrzése;
- a webes űrlap kitöltése és a jelentkezés elküldése.
1. Első lépés: regisztráció a webes portálra
Minden az Erasmus+ keretében pályázó szervezet esetében szükséges az elektronikus regisztráció és ezzel együtt bizonyos jogi és pénzügyi adatok megadása az Európai Bizottság Unique Registration Facility (URF) portálján.
A regisztrációt megteheti a szervezet képviselője vagy a szervezet nevében más személy, ez utóbbi esetben egy kapcsolattartó személy megnevezése szükséges.
Az URF portálhoz való biztonságos hozzáférés érdekében egy előzetes regisztráció szükséges az Európai Bizottság felhasználó-azonosítási rendszerébe (European Commission Authentication Service). A jelentkező ezzel a lépéssel megkapja bejelentkezési nevét és jelszavát.
Ezt követően válik elérhetővé a szervezet regisztrációja az URF portálra. A regisztrációval egy időben a pályázni kívánó szervezetnek kitöltve fel kell töltenie a Jogi személyek és bankszámlák ellenőrzéséről szóló adatvédelmi nyilatkozatot is.
A portálra történt regisztrációval a szervezet egy kilencjegyű személyes azonosító kódot (Participant Identification Code, PIC) kap, ami később a Nemzeti Ügynökséggel való kapcsolattartáskor is használandó lesz.
2. Második lépés: a programra való jelentkezés kritériumai
A jelentkezés benyújtása előtt a pályázni kívánó szervezet ellenőrizze, hogy esetében teljesülnek-e a jogosultsági, kizárási, kiválasztási és alkalmassági feltételek. Amennyiben nem teljesülnek maradéktalanul a jogosultsági kritériumok, a pályázat értékelés nélkül elutasításra kerül. A jogosultsági kritériumok részletes leírását pályázattípusok szerinti bontásban a program útmutatójának B szekciójában találja.
A kizárás feltételeit az Európai Unió költségvetési előírásait tartalmazó rendelet 106. és 107. cikke tartalmazza.
A Nemzeti Ügynökség a kiválasztási kritériumok alapján értékeli, hogy a pályázó rendelkezik-e a pályázott projekt végrehajtáshoz elengedhetetlen pénzügyi és működési kapacitással.
3. Harmadik lépés: a pénzügyi előírások
Pénzügyi támogatások típusai:
- támogatás az elszámolható költségek meghatározott arányában;
- egységköltség-alapú támogatás;
- előre meghatározott összegű támogatás;
- átalányalapú támogatás;
- és ezek kombinációja.
Az Erasmus+ program támogatásai javarészt egységköltség alapúak, ami megkönnyíti a pénzügyi tervezést.
EU-s támogatások esetében kérjük, vegye figyelembe a következő szempontokat:
Támogatás nem adható már lezárult projektre visszamenőlegesen. A támogatott projektek az EU költségvetéséből csak egy jogcímen jogosultak finanszírozásra, többszörös támogatás nem lehetséges. Nem cél, hogy az EU a támogatás révén a projekt működését teljes mértékben finanszírozza, illetve hogy az alapján adott szervezetet profithoz juttassa.
4. Negyedik lépés: webes űrlap kitöltése és a jelentkezés elküldése
Az Erasmus+ programban való részvételhez a pályázóknak a pályázattípus szerinti elektronikus formanyomtatványt szükséges kitölteniük, ami az Európai Bizottság és a Nemzeti Ügynökség honlapján érhető el.
Konzorciumi vagy egyéb csoportos pályázat esetén egy egységes jelentkezés benyújtása szükséges az összes részt vevő szervezet nevében.
A jelentkezés elektronikus űrlapon keresztül történik, melyet a Nemzeti Ügynökséghez kell benyújtani minden egyéb szükséges dokumentummal együtt. Ugyanazon pályázat többszöri benyújtása esetén a Nemzeti Ügynökség a határidő lejárta előtti legutolsó érvényesen benyújtott pályázati anyagot vizsgálja.
Minden egyéb módon (postai, fax, e-mail stb.) benyújtott pályázat érvénytelennek minősül.
Mi történik a pályázatok benyújtása után?
A Nemzeti Ügynökség minden beérkezett pályázat esetében ellenőrzi, hogy az eleget tesz-e a jogosultsági, kizárási, kiválasztási és alkalmassági feltételeknek. Az értékelés folyamatába sok esetben külső független szakértők is bevonásra kerülnek. Az értékelés alapjaként az Európai Bizottság által meghatározott és nyilvános útmutatók szolgálnak. A támogatás megítélése végül a pályázattípusra előirányzott költségvetési keret és az értékelést végző bizottság által felállított lista alapján történik.

9. Pályázati határidő
2014. április 30. brüsszeli idő szerint 12 óra
http://tka.hu/palyazatok/241/strategiai-partnersegek-felsooktatasi-projektek

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati dokumentumokIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum