Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
AVON - A Mellrák Elleni Küzdelem Hétköznapi Hősei
Kiíró:
Avon Cosmetics Hungary
Határidő:
06/15/2019
Érvényes:
06/15/2019
Tárgymutató:
mellrák elleni küzdelem hétköznapi hősei
Pályázhat:
minden, 18. életévét betöltött magyar állampolgárságú, magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, cselekvőképes természetes személy
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

AVON - A Mellrák Elleni Küzdelem Hétköznapi Hősei

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK
Jelen pályázati feltételek (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Central Médiacsoport Zrt. (1037 Budapest, Montevideo utca 9., a továbbiakban CMCS) által kiadott Marie Claire magazin 2019/6. lapszámában meghirdetésre kerülő és a https://avononline.avon.hu/palyazat weboldalon elérhető AVON - A Mellrák Elleni Küzdelem Hétköznapi Hősei pályázatra (a továbbiakban: Pályázat).
A Pályázat szervezője és kiírója: AVON Cosmetics Hungary Kft. (a továbbiakban Szervező, röviden AVON) (székhely: 2100 Gödöllő, Haraszti út 3.)
A Pályázat médiapartnere: Marie Claire Magazin kiadója a Central Médiacsoport Zrt.
A Pályázatra jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

1. A Pályázaton résztvevő személyek
A pályázaton Jelölőként (továbbiakban: Jelölő) és Jelöltként (továbbiakban: Jelölt) felső korhatár nélkül részt vehet minden, 18. életévét betöltött magyar állampolgárságú, magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, cselekvőképes természetes személy.
A jelölés feltétele, hogy a Jelölt 18. életévét betöltött magyar állampolgárságú, cselekvőképes természetes személy legyen, aki önzetlen cselekedeteivel egy közösség javát szolgálja, aki a felajánlott összeggel még inkább támogatni tudná az általa képviselt ügyet, és akit a Jelölő a közvetlen környezetében példaképnek állítana.
Az ideális Jelölt tevékenységét nem felkérésre, hanem önként végzi. Ezen felül pedig van elképzelése arról, hogy a Pályázat összegét milyen formában szeretné a tervei megvalósítása érdekében felhasználni, és ezt a Szervező által kijelölt újságíró kollégának a Jelöltről készített anyag rögzítésekor fel tudja vázolni.
Egy Jelölő maximum három pályázatot nyújthat be, és pályázatonként egy Jelöltet nevezhet.

A Pályázaton NEM vehetnek részt az alábbi személyek:
- a szervező és a médiapartner tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;
- egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek (pl. a nyeremény felajánlója, stb.) tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.
A Pályázat szempontjából nem minősülnek megbízottaknak az AVON Cosmetics Hungary Kft-vel a jelen pályázat idején megbízási szerződésben álló Kereskedelmi Koordinátorok és Zóna Vezetők.
Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Pályázat tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Pályázat időtartama alatt, vagy az elbírálást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről az AVON nem köteles értesíteni a Pályázót.
A Jelölő és a Jelölt kijelenti, hogy a Pályázatra történő jelentkezés során megadott adataik megfelelnek a valóságnak.

2. A Pályázat időtartama
A pályázatot a Marie Claire magazin 2019. május 9-i lapszámában hirdetjük meg.
A pályázat benyújtási időszaka: 2019. május 15., 00:00 órától 2019. június 15., éjfélig A pályázat leadási határideje: 2019. június 15. éjfél.
A Pályázatban részt venni, arra jelentkezni a Pályázat utolsó napján 24:00 óráig lehetséges. A Pályázat időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek, nem kerülnek elbírálásra.

3. Jelentkezés a Pályázatra - 2019. május 15. 00:00 órától 2019 június 15., éjfélig folyamatosan.
- a sajto@avon.com email címre.
A jelöléseket e-mailben lehet leadni, az alábbi módokon:
A pályázattal kapcsolatban felmerült kérdéseket szintén a sajto@avon.com e-mail címre várjuk. A pályázat során kiválasztott 3 jelöltet, akiket támogatásban részesít az AVON telefonon és/vagy e-mailben értesítjük.
A Jelölő és a Jelölt a pályázat benyújtásával egyidejűleg hozzájárul nevének és történetének, illetve a történet kapcsán szükségszerűen elhangzó/leírásra kerülő adatok Szervező általi kezeléséhez és a Pályázattal kapcsolatosan történő nyilvánosságra hozatalához, illetve közzétételéhez. Az AVON a Jelölő és a Jelölt személyes adatait a GDPR (2016/679. EU rendelet), valamint az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli. Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes leírást a https://avononline.avon.hu/palyazat oldalon található Adatvédelmi Tájékoztató tartalmaz.
Az AVON Cosmetics Hungary Kft. fenntartja a jogot arra, hogy a beérkező pályázatokat ellenőrizze, szelektálja, és kizárólag az általa kiválasztott tartalmakat publikálja.

4. A Pályázat részvételi feltételei
A Pályázók közül kizárólag azok pályázati anyagai kerülnek elbírálásra, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik.
A Pályázat részvételi feltételei:
- a Pályázat feltételeinek mindenben megfelelő pályázati anyag beküldése,
- a kért adatok hiánytalan, valóságnak megfelelően történő megadása, oly módon, hogy az adatok a Jelölő és a Jelölt személyazonosító okmányával bizonyíthatóak legyenek,
- az itt meghatározottak szerint a Jelölő és a Jelölt személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulás megadása, valamint a jelen Szabályzatban foglaltak szerint és időpontig ezen adatkezelési hozzájárulás folyamatos megléte,
- egy Jelölő maximum három pályázatot nyújthat be, pályázatonként egy Jelöltről.
A Pályázatra történő jelentkezés a részvételi feltételek teljesülése hiányában nem érvényes, azt a Szervezőnek nem áll módjában elfogadni, és a Pályázó pályázati anyaga nem kerül elbírálásra.
A Pályázathoz történő csatlakozás a Pályázat teljes időtartama alatt lehetséges, és a jelentkezés időpontja nem befolyásolja a Pályázó nyerési esélyeit.
Amit a pályázatnak tartalmaznia kell:
- a Jelölő nevét és elérhetőségeit (név, lakcím, e-mail cím, telefonszám),
- a jelölési kategóriát: önkéntes segítő, civil vagy egészségügyi szakember,
- a Jelölt nevét és elérhetőségeit (név, lakcím, e-mail cím, telefonszám), illetve eddigi tevékenységéről és jövőbeli elképzeléseiről maximum egy A4-es oldalnyi leírást,
- a Jelölt írásbeli beleegyező nyilatkozatát,
- A közönségszavazásra szolgáló https://avononline.avon.hu/palyazat-szavazas oldalon történő megjelenés céljából a Pályázatnak tartalmaznia kell egy rövid bemutatkozást és a pályázat összefoglalóját maximum 300 karakter terjedelemben.
Ezen felül elküldhetők fotók, rövid videók, amelyek bemutatják a Jelöltet.
A Pályázat beküldésével a Jelölő és Jelölt a fotók, videók és a szöveges tartalom vonatkozásában egyaránt, időben, földrajzilag, valamint a felhasználás száma és módja tekintetében korlátlan felhasználási jogot biztosít az AVON-nak és a CMCS-nek a pályázatról történő tájékoztatás céljára.
A Pályázatban található fotók és szöveges tartalom, illetve estelegesen beküldött audiovizuális anyag nem tartalmazhat többek között (a) szerzői jogi oltalom alá eső művet, kivéve a Jelölő és/vagy a Pályázó saját művét, vagy ha a jelen Szabályzat feltételei egyébként teljesülnek; (b) a valóságnak nem megfelelő, megtévesztő vagy a valós tényeket hamis színben feltüntető vagy mások személyiségi jogait sértő kijelentéseket, fotókat, illetve egyéb, harmadik személyek vagy a Central Médiacsoport Zrt. jogait potenciálisan sértő tartalmakat; (c) reklámot; (d) szexuális tartalmú vagy pornográf elemeket. Amennyiben egy beküldött fényképen a Jelölőn és Jelöltön kívül más is szerepel, a Jelölő és Jelölt egyetemlegesen felelnek azért, hogy rendelkezzenek e személy(ek) közzétételhez való hozzájárulásával.
A nevezéssel a Jelölt feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy amennyiben a Jelölt bekerül a 3 kiválasztott közé - külön ellenszolgáltatás nélkül - fotókat és szöveget tartalmazó, a Szervező külön igénye esetén audiovizuális bemutató anyag készül róla, amely egészében vagy csupán egyes részleteivel megjelenik a Central Médiacsoport Zrt. által kiadott, Marie Claire magazin nyomtatott és/vagy online kiadványaiban, annak különböző, Social Media platformjain, az AVON belső kommunikáció anyagaiban (belső kommunikációs e-mail, Tanácsadóknak és Zóna Menedzsereknek szóló hírlevél), brossúrában, Focus Magazinban, sajtóközleményben, az AVON Online-on, és különböző Social Media felületein, és ennek érdekében a Jelölt egy későbbiekben egyeztetett időpontban rendelkezésre áll.
A nevezéssel a Jelölt továbbá feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy amennyiben a Jelölt bekerül a 3 nyertes közé, úgy eleget tesz interjúadási kötelezettségének, amit az AVON a CMCS-vel együttműködve előre egyeztet vele. Az interjú lehet print, online és/vagy elektronikus médiumban (rádió, televízió, stb.) egyaránt.
A Pályázatra történő jelentkezés kizárólag a fenti feltételek együttes teljesülése esetén érvényes.
A szervező fenntartja magának a jogot a jelölési kategória átminősítésére, illetve amennyiben a jelölt egyik kategóriába sem sorolható be, a Pályázati anyag Pályázatból történő kizárására.

5. Pályázat nyereménye
A zsűri által kiválasztott 2 pályázat, illetve a közönségszavazás által kiválasztott 1 pályázat a Marie Claire sajtótermékben, a www.marieclaire.hu weboldalon, valamint a Marie Claire Social Media felületein, különböző formában kerül bemutatásra. A kiválasztott 3 nyertes Jelölt, fejenként 1.000.000 Ft-ot, azaz egymillió forintot kap.
A három kiválasztott jelölt, akiket támogatásban részesít az AVON és az őket jelölő személyek ajándékcsomagban részesülnek és fejenként egy-egy éves Marie Claire magazin előfizetést kapnak.
A kiválasztott, három nyertes Pályázót a Marie Claire magazin 2019. októberi lapszámában mutatja be.
A pénznyeremény összege nettó 1.000.000 Ft. A pénznyereménnyel kapcsolatos adóterheket az AVON számítja ki, vallja be és fizeti meg a központi költségvetésbe a kifizetés napján érvényes jogszabályi előírások alapján. A pénznyeremény kifizetésről az AVON a kifizetést követő 15 napon belül postai úton, a nyertesek lakcímére küldi meg a jogszabályban meghatározott igazolást. A nyertes köteles az adójogszabályokban foglalt bevallási és esetlegesen felmerülő további adókötelezettségeinek eleget tenni. Ennek elmaradása esetén az AVON-t semmilyen felelősség nem terheli, és semmilyen jogcímen nem kötelezhető a nyertes oldalán felmerülő kár megtérítésére.
Az AVON Cosmetics Hungary Kft. az itt felsorolt nyereményeken túl további nyereményeket a Pályázaton nem oszt ki.

6. A pályázatok elbírálása
Az önkéntes segítőt és az egészségügyi szakembert jelölő pályázatokat folyamatosan, a beérkezések sorrendjében zsűri bírálja el, és a döntés a pályázati feltételek betartásának ellenőrzésén túl alapvetően szükségszerűen szubjektív megítélésen alapul. A zsűri a döntését nem köteles indokolni.
A zsűri tagjai:
- Radeczky Zoltán, az AVON Magyarország ügyvezető igazgatója
- Kósa Anita, az AVON Magyarország kommunikációs vezetője és szóvivője
- László Krisztina, a Marie Claire főszerkesztője
- Dr. Drajkó Veronika, az Emlőrák Gyógyításáért Alapítvány elnöke
- Karsza Péterné Szalánczi Beáta, Önkéntes segítő, a 2018. évi Keressük a Mellrák Elleni Küzdelem Hétköznapi Hőseit pályázat egyik nyertese.
Az ún. civil kategóriában benyújtott Pályázatokat, a Pályázat részeként beküldött rövid bemutatkozást és a pályázat összefoglalóját és a Jelölt által beküldött fényképet (amennyiben ilyen a Szervező rendelkezésére áll) a Szervezővel szerződésben álló Reach Media Kft. (székhely: 1038 Budapest, Lajos utca 118-120.) mint adatfeldolgozó tölti fel a https://avononline.avon.hu/palyazat-szavazas oldalra. Ebben a kategóriában beérkezett Pályázatok közül a legtöbb közönségszavazatot kapott Jelölt részesül támogatásban.

Értékelés szempontjai:
A több tagból álló szakmai zsűri a pályázatok elbírálásakor a Jelölt eddig elért eredményeit, történetének inspiráló hatását, illetve a nyeremény összegéből megvalósítandó konkrét elképzeléseit, azok komolyságát, megvalósíthatóságát veszi figyelembe. A zsűri a beérkezett pályázati anyagok közül egy önkéntes segítőt és egy szakember segítőt (ápoló, orvos, pszichológus stb.) választ ki.
A teljesség igénye nélkül a szempontok az alábbiak: - közösség életére gyakorolt hatás, - önkéntesség, - felelősségvállalás, - találékonyság, - konstruktív ötletek.
A pályázatok elbírálása alkalmával pótnyertesek kiválasztására nem kerül sor. Amennyiben a nyertes a nyereményre nem jogosult, vagy a nyereményét a megadott határidőn belül vagy előre egyeztetett időpontban nem veszi át, a nyeremény az AVON Cosmetics Hungary Kft. tulajdonában marad.
Az elbírálásban nem vehet részt azon Jelölt pályázati anyaga, aki a jelen Szabályzatban meghatározott bármely adatkezelési hozzájárulást a zsűri döntése vagy a közönségszavazás előtt visszavonja.
Elveszti a nyereményre való jogosultságát az a Nyertes, aki a döntés után adatai nyilvánosságra hozatalára vonatkozó adatkezelési hozzájárulást visszavonja.

A közönségszavazás menete:
A harmadik nyertes közönségszavazás keretén belül kerül kiválasztásra, oly módon, hogy a beérkezett pályázati anyagok közül a feltételeknek megfelelt jelöltekre a közönség az https://avononline.avon.hu/palyazat weboldalon szavazhat. A Jelöltek közül az nyer, akire a legtöbb szavazat érkezik. Egy eszközről naponta kizárólag egy szavazat adható le.

7. Nyertesek értesítése
A Nyerteseket minden esetben e-mailen és/vagy telefonon értesítjük. A Jelölő és Jelölt felelős azért, hogy az általuk a jelentkezéskor megadott e-mail cím és telefonszám érvényes legyen, és azon a kapcsolatot fel lehessen velük venni a döntést követő 10 munkanapon belül.
A nyertes(ek) nevét és lakóhelyét, kizárólag a város megnevezésével a www.marieclaire.hu weboldalon és a Marie Claire magazin 2019. októberi lapszámában teszi közzé a Pályázat kiírója.

8. A nyeremények kézbesítése, átvétele
A pályázat hivatalos záró ünnepségére a három kiválasztott Jelölttel (Nyertesek), akiket az AVON támogatásban részesít és az őket Jelölőkkel előre egyeztetett időpontban, az Avon székhelyén kerül sor. A nyeremények átutalással kerülnek kifizetésre a záró ünnepség napjától számított 15 napon belül. A Nyertesek kötelesek együttműködni az AVON Cosmetics Hungary Kft-vel és partnereivel a nyeremények átvétele, illetve igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és az AVON Cosmetics Hungary Kft.-t és partnereit semmilyen felelősség nem terheli.
A pénznyeremény kifizetéséhez elengedhetetlenül szükséges a Jelölt értesítési adatainak és bankszámlaszámának hiánytalan és pontos megadása.
A pénznyereményre, illetve a pénznyeremény átvételére való jogosultság további feltétele, hogy a Nyertesek a hatályos jogszabályok által megkívánt valamennyi, az adózási előírásokhoz kapcsolódó, illetve a számfejtés elvégzéséhez szükséges nyilatkozatot hiánytalanul, hibátlanul, a valóságnak megfelelő adatok megadásával megtegyék, és azt határidőben átadják a Szervező részére. A jelen feltétel irányadó arra az esetre is, ha az adott nyeremény átadásához, vagy biztosításához a Jelöltnek valamely adatot meg kell adnia, vagy valamely cselekményt meg kell tennie (pl.: bankszámla, adóazonosító jel megadása, a kifizetéshez szükséges konkrét bankszámla megnyitása). A Nyertesek kifejezetten tudomásul veszik, hogy a nyereményre, illetve annak az átvételére csak az itt hivatkozott feltételek együttes fennállása esetén jogosult.
A Jelölőknek járó AVON ajándékcsomagok szintén a díjátadón kerülnek átadásra.
A Jelölő és a Jelölt tudomásul veszi, hogy magazin-előfizetés nyeremény esetén a nyeremény átvételével magára nézve kötelezőnek ismeri el a Central Médiacsoport Zrt. által kiadott Marie Claire magazin előfizetésére vonatkozó általános szerződési feltételeit, melyekről itt tájékozódhat: https://www.mc.hu/public/upload/files/A%20CENTRAL%20M%C3%89DIACSOPORT%20ZRT%2 0_20181127.htm

9. Felelősség
A pályázatok hiányosságáért (név-, címelírás, egyéb adat hiánya stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Jelölők és Jelöltek az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Pályázatra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Jelölőt és a Jelöltet terheli. A nyertes jelölő a nyeremény hibájával kapcsolatos igényeit az AVON termékekkel kapcsolatos minőségi hiba esetén az AVON-hoz, a Marie Claire magazinnal kapcsolatban pedig a Centrál Médiacsoport Zrt.-hez intézett, a nyereményekhez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti.
Az AVON kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Pályázatokban való részvétel során, a Pályázat esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Pályázat során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Jelölt a Pályázatban történő részvétellel kifejezetten lemond a Pályázat lebonyolításával, az elbírálással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, az AVON-nal vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.
Az AVON a Pályázat pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. A Szervező nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Pályázat időtartama alatt a Pályázat, illetve a Pályázatot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Szervező nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.
Amennyiben a Nyertes(ek) magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság az AVON és a CMCS-vel szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Nyertesek kötelesek minden az AVON és a CMCS által megkövetelt intézkedést megtenni, és az AVON-nak és a CMCS -nek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami az AVON-t és a CMCS-t a Játékos bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

10. Egyéb
Az AVON fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására, visszavonására.
A Szabályzat a Pályázat időtartama alatt, és az elbírálást követő 30 napig elérhető a https://avononline.avon.hu/palyazat weboldalon.
Amennyiben a Pályázattal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a Pályázatra történő jelentkezéskor megadott e-mail címről az sajto@avon.com e-mail címre! Kérjük, hogy a levélben tüntesse fel a Pályázat elnevezését.

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum