Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Innovációs ökoszisztéma építése (startup és spinoff) - Az innovációs ökoszisztéma kialakítása, valamint a gyors növekedési potenciállal rendelkező, innovatív vállalkozások dinamikus fejlődésének és nemzetközi piacra jutásának megvalósítása / GINOP-2.1.5-15
Kiíró:
Nemzetgazdasági Minisztérium
Határidő:
Folyamatos
Érvényes:
04/25/2018
Tárgymutató:
innovációs ökoszisztéma építése (startup és spinoff) / GINOP-2.1.5-15
Pályázhat:
Magyarországon székhellyel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság; jogi forma szerint: részvénytársaság, európai részvénytársaság
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
Értesítjük a Tisztelt támogatást igénylőket, hogy a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Innovációs ökoszisztéma építése (startup és spinoff)” című (GINOP-2.1.5-15 kódszámú) felhívás módosult az alábbiak szerint:
https://www.palyazat.gov.hu/download.php?objectId=76607


FELHÍVÁS
Az innovációs ökoszisztéma kialakítására, valamint a gyors növekedési potenciállal rendelkező,
innovatív vállalkozások dinamikus fejlődésének és nemzetközi piacra jutásának megvalósítására

A Felhívás címe:
Innovációs ökoszisztéma építése (startup és spinoff)
A Felhívás kódszáma:
GINOP-2.1.5-15
Magyarország Kormányának Felhívása az innovációs ökoszisztéma magvető fázisa szereplői számára - úgy, mint az induló startup és spinoff vállalkozásokat (továbbiakban: startup) támogató inkubátorok, akcelerátorok (továbbiakban: inkubátorok vagy TK) -, gyors növekedési potenciállal rendelkező, induló innovatív vállalkozások fejlődésének, nemzetközi piacra lépésének segítése érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció erősítését. A cél elérését a Kormány az innovációs ökoszisztéma magvető fázisa szereplőinek együttműködésével tervezi megvalósítani jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- a benyújtott támogatási kérelmekről az adott értékelési szakasz záró időpontjától számított 40 nap alatt dönt;
- a Felhívás feltételeinek megfelelő szervezeteket minimum 300 millió Ft maximum 600 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
- az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a projekt megítélt támogatási összeg 50%-ának megfelelő, maximum 300 millió Ft, a Felhívás 5.4. pontjában feltüntetettek szerinti előleget biztosít.
A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:
- projektjük megvalósításával hozzájárulnak a K+F+I tevékenység intenzitásának növelése cél eléréséhez;
- a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet;
- a projektek révén új, gyors növekedési potenciállal rendelkező, innovatív vállalkozások jönnek létre és innovatív termékeikkel piacra jutnak.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A Felhívás indokoltsága és célja
A Felhívás célja, hogy az ötlet fázistól, a validáción, prototípusfejlesztésen át támogassa az innovatív startup vállalkozásokat a piacra vitelben, a fenntartható üzleti modell kialakításában, valamint a befektetésre való alkalmasság elérésében. A kutatás-fejlesztési és innovációs (továbbiakban: KFI) eredményeken alapuló projektötletekből olyan gyorsan növekedő vállalkozások kifejlődése a cél, melyek a kutatási eredmények piaci hasznosulásával, exportpiaci pozíciók elfoglalásával, tudás-intenzív foglalkoztatás hazai növelésével, valamint az üzlet- és termékfejlesztési tudás felhalmozásával a versenyképes, innovatív KKV szektort erősítik meg, hozzájárulva a magyar gazdaság hosszú távú növekedéséhez. Az ilyen, startup vállalkozások fejlődéséhez, sikeréhez, nemzetközi piacra lépéséhez elengedhetetlen az a szakmai támogató környezet, kapcsolati háló, céges infrastruktúra kialakításához szükséges segítség, melyet az inkubátorok nyújthatnak számukra.
Jelen Felhívás ezért célul tűzi ki a startupok fejlődését lehetővé tevő ökoszisztéma kialakítását és megerősítését, a kezdeti, inkubációs fázis támogatása, új inkubátorok létrehozásának ösztönzése révén. A Felhívás célja, hogy az inkubációs tapasztalattal rendelkező szereplők tudását felhasználva olyan régiós startup központok jöjjenek létre, melyek lehetőséget biztosítanak az innovatív ötletek felszínre kerülésének és megvalósításának.
A Felhívás olyan projektek támogatására irányul, melyek minőségét piaci szereplők igazolják, és bizalmukat élvezve tőkebefektetést is kapnak a minősített inkubátortól. Ezáltal az induló innovatív vállalkozások támogatásában rejlő jelentős kockázat megoszlik a piaci szereplők és az állam között, az inkubátorok tőkebefektetése révén azok tulajdonosként segítik a vállalkozást a K+F+I projektben, cégépítésben, nemzetközi piacra lépésben és újabb tőke bevonásában.
A konstrukció oly módon kerül megvalósításra, hogy az első fázisban kiválasztásra kerülnek a Támogatás Közvetítő szerepet betöltő inkubátorok, mint kedvezményezettek, melyek feladata a második fázisban a startupok fejlődésének támogatására kiírt felhívás finanszírozása, a támogatandó startupok kiválasztása, szerződéskötés és a kapcsolódó adminisztráció lebonyolítása, továbbá a programmal kapcsolatos általános információnyújtási tevékenység végzése a startupok részére. Jelen Felhívás kizárólag az inkubátorok kiválasztásának folyamatát és feltételrendszerét (I. Projekt Elem) tartalmazza. A konstrukció lebonyolításának menetrendje:
1. Inkubátor kiválasztása egyfordulós, nyílt Felhívással, jelen Felhívás keretében.
2. A támogatásban részesült inkubátorok által a startup támogatási kérelmek folyamatos elbírálása, tevékenységeik támogatása. Ezeket a tevékenységeket az inkubátor önállóan látja el.
A Felhívástól elvárt eredmények:
- az inkubátorok működési feltételei megteremtődjenek, új inkubátorok induljanak el;
- startup vállalkozások inkubálásához, fejlődésük támogatásához szükséges infrastrukturális háttér kiépüljön vagy javuljon
- az inkubátorok megteremtsék a lehetőséget az ötletek megvalósítására, startupok indítására
- minél többekhez eljusson a startup vállalkozásokkal kapcsolatos tudás és információ
- együttműködések alakuljanak ki egyetemekkel, tapasztalattal rendelkező budapesti vagy külföldi inkubátorokkal, üzleti angyalokkal, kockázati tőkebefektetőkkel, egyéb szakmai szervezetekkel
- inkubátorok üzletfejlesztési támogatást, mentorálást nyújtsanak startupok részére
- állami támogatás kedvezményezettjei piaci szempontú szelekcióval kerüljenek kiválasztásra, olyan projektek kaphassanak állami támogatást a Felhívás keretében, melyek egy minősített inkubátor bizalmát élvezik
- a Felhívásban részt vevő startupok tőkebefektetést is kapjanak (a startup által igényelt támogatási összeg min. 20%-ának mértéke), mely befektetéssel a befektető csökkenti az állami kockázatokat
- a startupok a cég sikerre vitelére alkalmas csapatot szervezzenek meg, magas hozzáadott értéket tartalmazó terméket fejlesszenek ki,sikeresen piacra vigyék terméküket
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 5 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 8-10 db.
Arendelkezésre álló forrás tartalmazza:
a) az inkubátor részére közvetlenül kifizethető maximális működési támogatást (Első Projekt Elem), a támogatás maximum 20%, legfeljebb 100 millió Ft., továbbá
b) a startupok, mint Címzettek (végső kedvezményezett) részére az inkubátor közvetítésével az inkubálási folyamat finanszírozására kifizetendő (továbbutalandó) támogatást (Második Projekt Elem).

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06 40-638-638 telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8 órától 16 óráig, pénteken 8 órától 14 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a Felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja.

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:
3.1. Támogatható tevékenységek bemutatása
A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak:
Első Projekt Elem keretében (az alábbi tevékenységek start-up részére történő nyújtásáért az inkubátor a startuptól ellenszolgáltatást nem kérhet):
1) A továbbutalandó támogatásokhoz kapcsolódó projektkoordinációs tevékenység
a) start-up kiválasztási folyamat kidolgozása,
b) startupok részéről beérkező projektek vizsgálata és befektetői döntés meghozatala
c) inkubációs megállapodás megkötése,
d) a startupok számára biztosított, a fejlesztéséhez, üzletfejlesztéshez és piacra jutáshoz szükséges támogatási összeg kifizetése,
e) megvalósítás és a startup támogatással történő elszámolásának nyomon követése,
f) a projektmegvalósítás dokumentálása,
g) jelentéstétel az Irányító Hatóság felé.
2) Inkubációhoz kapcsolódó tevékenység
a) Technológiai és üzletfejlesztési tudás fejlesztése érdekében nemzetközi tapasztalattal rendelkező magyar és külföldi szakértők, oktatók bevonása,
b) tudás- és kapcsolatbővítés érdekében nemzetközi startup rendezvényeken való részvétel (pl.: konferencia, kurzus, vásár),
c) startup rendezvények szervezése,
d) általános technológiai háttér kialakítása, (kizárólag olyan eszközök/szoftverek melyek minden start-up számára elérhetők)
- speciális műszerek, eszközök, laborfelszerelések vásárlása/bérlése,
- inkubációs tevékenységhez kapcsolódó szoftverek; immateriális javak beszerzése.
e) Az inkubátor saját tevékenységéhez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások igénybevétele a következő területeken: jog, könyvelés, adózás, innováció-menedzsment, pénzügy, közbeszerzés
f) Kötelező nyilvánosság biztosítása
g) Inkubátor saját működését szolgáló PR és kommunikációs tevékenységek (az első projektelem keretében elszámolható összes költség maximum 5%-a)
Az Első Projekt Elem keretében teljes körűen kötelező végezni az 1) pontban meghatározott tevékenységet és 2) pontban meghatározottakból legalább három tevékenységelemet
Második Projekt Elem keretében:
1) Címzettek (start-up-ok) részére továbbutalandó támogatásokhoz kapcsolódó tevékenységek
a) MVP4 és prototípusfejlesztés, validáció
b) tudás- és kapcsolatbővítés érdekében startup rendezvényeken való részvétel (pl.: konferencia, vásár, startup verseny, tárgyalások, vállalkozói ismeretek megszerzése)
c) marketing és megjelenés
d) technológiai és üzletfejlesztési szolgáltatás és tanácsadás igénybevétele
e) nyilvánosság biztosításával kapcsolatos tevékenység

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
Amennyiben jelentkezni kíván a Felhívásra, kérjük a következő információkat vegye figyelembe.
4.1. Támogatást igénylők köre
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
Magyarországon székhellyel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság; jogi forma szerint: részvénytársaság, európai részvénytársaság.
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.
Inkubációs megállapodás kizárólag az alább feltételeket együttesen teljesítő vállalkozással köthető:
Induló vállalkozásnak nyújtott támogatás olyan tőzsdén nem jegyzett kisvállalkozás részére nyújtható, amely
a) legfeljebb öt éve került bejegyzésre,
b) nem összefonódás útján jött létre és
c) még nem osztott fel nyereséget.
Azon vállalkozás esetén, amely nem kerül hivatalos bejegyzésre, az öt éves periódus kezdete a gazdasági tevékenység megkezdésének az időpontja vagy a gazdasági tevékenységre vonatkozó adófizetés kezdő időpontja.
4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
a) Jelen Felhívás keretében a 272/2014. (XI.547. § (2) bekezdése alapján a támogatási kérelmek benyújtására a Felhívás közzétételét követő 24 hónapig van lehetőség. A támogatási kérelmek benyújtása 2016. április 25-től 2018. április 25-ig lehetséges.
Első Projekt Elem esetén az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
- 2016. május 30.
- 2016. október 24.
- 2017. május 29.
- 2017. október 9.
- 2018. április 25.
b) Amennyiben a támogatást igénylő vagy annak a 651/2014/EU rendelet 1. számú melléklete alapján meghatározott partner vagy kapcsolt vállalkozása a GINOP-2.1.5-15 jelű Felhívásra egyszerre több támogatási kérelmet nyújt be, az elsőként benyújtott támogatási kérelem kerül elbírálásra, a többi támogatási kérelem automatikusan elutasításra kerül.
c) A támogatási kérelem benyújtásának módja: Online benyújtás elektronikus kitöltő programon keresztül.
d) Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a Felhívás 6. pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is.
A nyilatkozat papír alapú példányát - ha azt nem minősített elektronikus aláírással látták el - postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően minél hamarabb, de legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás/futárposta-szolgáltatás (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre:
Nemzetgazdasági Minisztérium
Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság
1539 Budapest, Postafiók 684.
Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a Felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét és címét.

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak.
5.1. A támogatás formája
Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
5.2. A projekt javaslat maximális elszámolható összköltsége
Jelen Felhívás keretében nem releváns.
5.3. A támogatás mértéke, összege
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 300 millió Ft maximum 600 millió Ft.
Egy kedvezményezett legfeljebb összesen 600 millió Ft keretösszeghez kap hozzáférést. Ez a keretösszeg két részből tevődik össze:
- az inkubátor részére közvetlenül kifizethető működési támogatás, amely maximum a keretösszeg 20%-a lehet, de legfeljebb 100 millió Ft. (Első Projekt Elem) - a startupok, mint végső kedvezményezettek részére az inkubátor közvetítésével kifizetendő (továbbutalandó) támogatás, amely a keretösszeg minimum 80%-a. (Második Projekt Elem)
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum