Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Iskolai tehetséggondozás / TÁMOP - 3.4.3-11/2
Kiíró:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Határidő:
07/16/2012
Érvényes:
07/16/2012
Tárgymutató:
iskolai tehetséggondozás vidéken / TÁMOP - 3.4.3-11/2
Pályázhat:
1. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény szerinti, jogi személyiséggel rendelkező, önállóan működő és gazdálkodó nevelési, oktatási intézmény (annak szervezeti formájától függetlenül).
Azon nevelési, oktatási intézmény, mely gazdálkodási jogköre tekintetében nem önálló, azt Gazdasági Szervezet (továbbiakban: GSZ) gyakorolja, csak a GSZ-szel, mint végrehajtásban résztvevő szervezettel együtt pályázhat.
2. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény szerinti közgyűjteményi intézmények közül a következő, önállóan működő és gazdálkodó intézmény (annak szervezeti formájától függetlenül):
- könyvtár
3. A fenntartó pályázhat azon nevelési, oktatási intézmény, illetve 2. pontban felsorolt intézmények esetén, amely önállóan nem pályázhat (KSH besorolással, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 8/2010.(VIII. 25.) KSH közlemény alapján):
- Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek
o KSH 311 - Központi költségvetési irányító szerv
o KSH 312 - Központi költségvetési szerv
o KSH 381 - Költségvetési rend szerint gazdálkodó, központi költségvetési körbe tartozó szerv
- Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek
o KSH 321- Helyi önkormányzat,
o KSH 322 - Helyi önkormányzat költségvetési szerv
o KSH 325 - Polgármesteri hivatal (költségvetési szerv)
o KSH 382 - Költségvetési rend szerint gazdálkodó, önkormányzati költségvetési körbe tartozó szerv
- Helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek
o KSH 371 - Helyi kisebbségi önkormányzat
o KSH 372 - Helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv
- Országos kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek
o KSH 351 - Országos kisebbségi önkormányzat
o KSH 352 - Országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv
- Önkormányzati társulások
o KSH 326 - Többcélú kistérségi társulás
o KSH 327 - Helyi önkormányzatok jogi személyiségű társulása
o KSH 328 - Területfejlesztési önkormányzati társulás
o KSH 373 - helyi kisebbségi önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkező társulása
o KSH 353 - Országos kisebbségi önkormányzatok jogi személyiségű társulása
o KSH 951 - gesztorönkormányzat, társulás
4. Nonprofit szervezetek:
- egyház, egyházi intézmény
o KSH 551 - Egyház
o KSH 552 - Önálló egyházi intézmény
o KSH 553 - Egyház önálló szervezete
o KSH 554 - Egyházak szövetsége
o KSH 559 - Egyéb egyházi szervezet
- alapítvány
o KSH 561 - Közalapítvány
o KSH 562 - Közalapítvány önálló intézménye
- KSH - 591 egyesülés
- KSH - 599 egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet
- KSH - 699 Egyéb jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent TÁMOP-3.4.3-11/2 konstrukcióra beérkezett pályázatok forrásigénye elérte a rendelkezésre álló források összegét, ezért az Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a benyújtási lehetőséget a 4/2011. (I. 28.) a „2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről” című Kormány Rendelet 21. § (10) alapján felfüggeszti.
A 2012. július 16-án éjfélig postára adott pályázatok még elbírálásra kerülnek.


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a
Társadalmi Megújulás Operatív Program
Iskolai tehetséggondozás
című
pályázati felhívásához
Kódszám:
TÁMOP - 3.4.3-11/2
Konvergencia régiók

A. A TÁMOGATÁS CÉLJA, RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS
Alapvető cél
Az Új Széchenyi Terv középpontjában a foglalkoztatás dinamikus bővítése áll: az a törekvés vezérli a gazdaság- és társadalomfejlesztő programot, hogy tíz év alatt egymillió új és adózó munkahely jöjjön létre Magyarországon. A foglalkoztatási problémák valódi és tartós megoldásához a vállalkozókon keresztül vezet az út, tőlük várható a munkahelyteremtés. Az állami fejlesztés- és támogatáspolitika azzal járul hozzá a munkahelyek létrejöttéhez, hogy világosan látható és a gazdasági élet szereplői által is támogatott, az állam és a gazdasági szereplők által együttesen kialakított súlypontokat határoz meg a gazdaságfejlesztésben. Az Új Széchényi Terv meghatározza azokat a kitörési pontokat, amelyektől a gazdaság egészének dinamizálása várható.
Ezek:
1. Gyógyító Magyarország - Egészségipar
2. Megújuló Magyarország - Zöld gazdaságfejlesztés
3. Otthonteremtés - Lakásprogram
4. Vállalkozásfejlesztés - Üzleti környezet fejlesztés
5. Tudomány - Innováció - Növekedés
6. Foglalkoztatás
7. Közlekedés - Tranzitgazdaság
Az EU 2020 stratégia egyik fontos célkitűzése az oktatás minőségének javítása. A cél elérése érdekében speciális figyelmet kell fordítani az egyes területeken kiemelkedően tehetséges, valamint a lemaradó tanulók képzésére, nevelésére. Biztosítani kell a tehetség iskolai keretek közötti felismeréséhez, gondozásához, valamint a kiegyensúlyozott tanulmányi, közösségi teljesítmény támogatásához szükséges szakmai-módszertani ismereteket a pedagógusok részére.

A konstrukció alapvető céljai:
- a tehetséges tanulókkal való kiemelt foglalkozás, továbbá az esélynövelést szolgáló tehetséggondozás támogatása,
- az iskolai tehetséggondozás feltételrendszerének fejlesztése, a pedagógusok szakmai-módszertani felkészítése a tehetségazonosításra, tehetség-felismerésre, tehetségsegítésre,
- a szakmaszerzésben eredményes és tehetséges tanulók segítése, a tanulók kreativitását és alkotóképességét fejlesztő szakemberekkel való együttmunkálkodásának biztosítása, vagy a szakmaszerzésben kiválóan teljesítő tanuló egyéb képességeinek, más területen történő lemaradásának segítése, gyenge oldalának fejlesztése.
A célok elérésének érdekében, a konstrukció keretében az esélynövelő tehetséggondozáshoz szükséges intézményi együttműködések fejlesztése, valamint a fiatal tehetségek kibontakozását ösztönző és a kiváló teljesítmény eredményét hasznosítani képes támogató rendszerek kidolgozása valósul meg.

Rendelkezésre álló forrás
A pályázat meghirdetésekor az elszámolható közkiadásokra rendelkezésre álló keretösszeg 960 000 000 Ft.
A konstrukció keretében az ESZA és ERFA alapok közötti átjárhatóság alapján ERFA típusú tevékenységek fedezetére az elszámolható költségek összegének maximum 10%- a fordítható.
Jelen kiírás forrását az Európai Szociális Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

B. PÁLYÁZÓK KÖRE
Jogi forma
Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi, költségvetési szervként vagy nonprofit gazdálkodó szervezetként működő szervezetek pályázhatnak önállóan, főpályázóként:
1. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény szerinti, jogi személyiséggel rendelkező, önállóan működő és gazdálkodó nevelési, oktatási intézmény (annak szervezeti formájától függetlenül).
Azon nevelési, oktatási intézmény, mely gazdálkodási jogköre tekintetében nem önálló, azt Gazdasági Szervezet (továbbiakban: GSZ) gyakorolja, csak a GSZ-szel, mint végrehajtásban résztvevő szervezettel együtt pályázhat.
2. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény szerinti közgyűjteményi intézmények közül a következő, önállóan működő és gazdálkodó intézmény (annak szervezeti formájától függetlenül):
- könyvtár
3. A fenntartó pályázhat azon nevelési, oktatási intézmény, illetve 2. pontban felsorolt intézmények esetén, amely önállóan nem pályázhat (KSH besorolással, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 8/2010.(VIII. 25.) KSH közlemény alapján):
- Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek
o KSH 311 - Központi költségvetési irányító szerv
o KSH 312 - Központi költségvetési szerv
o KSH 381 - Költségvetési rend szerint gazdálkodó, központi költségvetési körbe tartozó szerv
- Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek
o KSH 321- Helyi önkormányzat,
o KSH 322 - Helyi önkormányzat költségvetési szerv
o KSH 325 - Polgármesteri hivatal (költségvetési szerv)
o KSH 382 - Költségvetési rend szerint gazdálkodó, önkormányzati költségvetési körbe tartozó szerv
- Helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek
o KSH 371 - Helyi kisebbségi önkormányzat
o KSH 372 - Helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv
- Országos kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek
o KSH 351 - Országos kisebbségi önkormányzat
o KSH 352 - Országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv
- Önkormányzati társulások
o KSH 326 - Többcélú kistérségi társulás
o KSH 327 - Helyi önkormányzatok jogi személyiségű társulása
o KSH 328 - Területfejlesztési önkormányzati társulás
o KSH 373 - helyi kisebbségi önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkező társulása
o KSH 353 - Országos kisebbségi önkormányzatok jogi személyiségű társulása
o KSH 951 - gesztorönkormányzat, társulás
4. Nonprofit szervezetek:
- egyház, egyházi intézmény
o KSH 551 - Egyház
o KSH 552 - Önálló egyházi intézmény
o KSH 553 - Egyház önálló szervezete
o KSH 554 - Egyházak szövetsége
o KSH 559 - Egyéb egyházi szervezet
- alapítvány
o KSH 561 - Közalapítvány
o KSH 562 - Közalapítvány önálló intézménye
- KSH - 591 egyesülés
- KSH - 599 egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet
- KSH - 699 Egyéb jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet

Kizáró rendelkezések:
Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére:
a. aki a TÁMOP 3.4.3-08 "Iskolai tehetséggondozás" című pályázati konstrukcióban hatályos támogatási szerződéssel rendelkezik
b. akinek pályázatában megvalósítási helyként olyan intézmény, vagy tagintézmény szerepel, amely a TÁMOP-3.4.3-08 "Iskolai tehetséggondozás" című pályázati konstrukcióban hatályos támogatási szerződéssel rendelkezik.
A TÁMOP-3.4.4/A "Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítása - Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Program" kiemelt projekt kedvezményezettje, illetve a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége nem pályázhat jelen konstrukció keretében. Jelen pályázati kiírás keretében nem pályázhatnak jogi személyiséggel rendelkező forprofit szervezetként, egyéni vállalkozóként működő fenntartók, illetve a fenntartásukban lévő intézmények.

A konzorciumi formáról:
A jelen pályázati kiírás keretében konzorciumok nem pályázhatnak.

C. PÁLYÁZAT TARTALMA
C.1. Támogatható tevékenységek köre
A támogatható tevékenységek részben kötelezőek, részben választhatóak. A tevékenységekre igényelhető támogatás tekintetében a jelen útmutató 17. sz. mellékletét képező "Az egyes tevékenységek után igényelhető támogatások összesítő táblázata", valamint jelen útmutató C.3. pont Elszámolható költségek köre előírásai az irányadóak.
1. Pedagógusok tehetséggondozással, tehetség-tanácsadással kapcsolatos továbbképzése
Támogatható tevékenység:
- Pedagógusok részvétele a tehetség-felismeréssel, tehetséggondozással, tehetségtanácsadással kapcsolatos továbbképzéseken,
o A pedagógusok tehetséggondozással/tehetségsegítéssel kapcsolatos (10-120 órás) akkreditált továbbképzéseken való részvétele. Egy főnek minimum (összesen) 30 óra képzésen kell részt vennie.
o A tervezett képzéseken résztvevők 70%-ának a projektidőszak első félévében meg kell kezdeniük a képzéseken való részvételt.
o Csak olyan pedagógusok lehet beszámítani, aki ezen pályázat keretében végzi a továbbképzést. Az a pedagógusok, aki a TÁMOP 3.4.4/B-11 projekt keretében végez el képzést, jelen konstrukciónál nem számítható be az indikátorba.
2. Tehetségazonosítást-, felismerést és tehetségsegítést, tehetség-tanácsadást lehetővé tevő programok szervezése, megvalósítása
Támogatható tevékenységek:
a. A tehetségazonosítást, tehetség-felismerést, tehetségsegítést, tehetségtanácsadást segítő programok kidolgozása, gyakorlatban történő alkalmazása a választott képességterületeken, legalább 3 és legfeljebb 5 képességterületre kötelezően.
A programnak meg kell határozni a célját, célrendszerét, működési rendjét, személyi, tárgyi feltéteket, a tehetséggondozásba bevonni kívánt gyermekek/tanulók körét, összefoglaló jellemezését, kapcsolattartás formáit, projektterveket (gondolattérkép, ütemterv), projektmunkatervet (téma, óralebontások), óratervek modulonként (ha releváns), eltelt időszak eredményeinek értékelését, egyéni fejlesztési terveket, a beválogatás adatait (mérések), minőségfejlesztési részt (eredményességi kritériumrendszert).
Amennyiben valamilyen régebben futó program átdolgozását végezték el, akkor konkrétan meg kell jelölni a program újszerűségének, továbbfejlesztésének tartalmát.
b. Képesség-, érdeklődés-, motivációvizsgálat a különböző képességterületek fejlesztését szolgáló programok megvalósítása érdekében.
c. Egyéni fejlesztési tervek kidolgozása a tehetséges tanulók számára a tanév folyamán és ezen fejlesztési tervekben foglaltak szerint szervezett fejlesztések megvalósítása. (A tevékenység választása esetén legalább 25 egyéni fejlesztési terv kidolgozása kötelező!)
d. A tanulók számára a tanév folyamán heti rendszerességgel szervezett, tanórán kívüli tehetségsegítő programok tervezése, megvalósítása és értékelése. (A tevékenység választása esetén az a.) pontban választott legalább 3 és legfeljebb 5 képességterületre vonatkozóan 1-1 program megvalósítása kötelező! Egy képességterületen belül több program is megvalósítható.)
Egy gyereket vagy tanulót legfeljebb 3 programba vonhat be egyidejűleg a pályázó. A C.1. pont alatti 2.c) tevékenység keretében és a C1. pont alatti 3. tevékenység keretében kidolgozott egyéni fejlesztési tervek nem lehetnek átfedésben egymással.
3. Tehetséges és eredményes tanulók támogatása (többek között a tanulás/szakmaszerzés és az utánpótlás/élsport összeegyeztetésével) Támogatható tevékenységek:
a. A tevékenység választása esetén legalább 5 fő számára forgatókönyv (edzésterv, fejlesztési terv) kidolgozása kötelező a tehetséges, ám iskolai tanulmányaiban felzárkóztatásra szoruló tanulók számára.
b. A pedagógusok, edzők, pszichológusok, gyermekkel foglalkozó szakemberek által készített egyéni fejlesztési tervek alapján felzárkóztató foglalkozások lebonyolítása.
c. Pályaorientációs tanácsadás, karriertervezésben segítségnyújtás a tehetséges tanulók számára.
Egy gyereket vagy tanulót legfeljebb 3 programba vonhat be egyidejűleg a pályázó.
A C.1. pont alatti 2/c) tevékenység keretében és a C1. pont alatti 3. tevékenység keretében kidolgozott egyéni fejlesztési tervek nem lehetnek átfedésben egymással.
4. Tanítási szünetre szervezett, valamint a tanítási szünetben megvalósított tehetséggondozó programok
a. Tehetséges gyerekek és tanulók számára szervezett bentlakásos tehetségsegítő program szervezése, megvalósítása.
b. Tehetséges gyerekek és tanulók számára szervezett nem bentlakásos tehetségsegítő program szervezése, megvalósítása.
Egy gyereket vagy tanulót legfeljebb 3 programba vonhat be egyidejűleg a pályázó.
Korlátok:
1. A tehetséges gyerekek és tanulók száma bentlakásos programok esetén programonként minimum 10, maximum 30 fő lehet.
2. A bentlakásos program időtartama programonként minimum 4 nap/3 éjszaka, maximum 7 nap/6 éjszaka lehet.
3. Egy gyerekre, tanulóra jutó elszámolható költség bentlakásos program esetén bruttó 11 000 Ft/nap, nem bentlakásos program esetén bruttó 6000 Ft/nap. Ez tartalmazza az utazás, a szállás és étkezés biztosítását, a tehetséggondozó programokhoz szükséges eszközök, anyagok, a szálláshely vagy külső szakember által biztosított szolgáltatások (eszközök, infrastruktúra, program, foglalkozás lebonyolítás stb.), esetleges belépők, részvételi díjak költségének árát is. A szállás költségek elszámolása esetén vendégéjszakánként, ellátás nélkül, belföldi szállás esetében legfeljebb 15 000 Ft (áfa nélkül). számolható el. Minden esetben az adott helyszínen (településen) érvényben lévő piaci árat figyelembe véve kell a legkedvezőbb szállást kiválasztani, valamint ezen túl a helyszín - programhoz szükséges - adottságai vehetők figyelembe.
4. A tanítási szünetre szervezett programokon kizárólag az adott tanévben, valamely más, a projekt részét képező tehetséggondozási tevékenységben is részt vevő gyerek és tanuló vehet részt. A jelentkezési lapon ezt jelezni kell.
5. Sportprogram/szakmai képességeket fejlesztő programok esetén a tervezett programok között szerepelnie kell összehangolt tanulmányokat segítő programoknak is.
6. Egy gyerek és/vagy tanuló csak egy bentlakásos programban vehet részt egy projekten belül.
7. A kedvezményezett nem vonhat be olyan intézményből gyereket és/vagy tanulót, amely jelen kiírásban szintén kedvezményezett, vagy jelen kiírásban megvalósítási helyként támogatásban részesült.
8. Naponta legalább 2 darab 60-90 perces tehetséggondozó foglalkozást, valamint a témához kapcsolódóan (4-5 nap esetén 2 db, 6-7 nap estén 4 db, 60-90 perces) szabadidős programot biztosítani szükséges, amelyről részletes szakmai és pénzügyi tervet kell készíteni. A foglalkozásokról a foglalkozás vezetőjének naplót kell vezetni.
9. A kísérő pedagógus, szakember munkabére maximum napi bruttó 10 000 Ft/fő bentlakásos program esetén, valamint bruttó 6000 Ft/fő nem bentlakásos program esetén. (Minden megkezdett tíz tanulóra/gyerekre legalább egy kísérő szükséges.)
10. Edzőtábor támogatására jelen konstrukció keretében nincs lehetőség.
5. Tehetségsegítő együttműködések kialakítása, térségi hálózatba szerveződésük elősegítése
A pályázó közvetlen környezetében (régió, kistérség) működő Tehetségpontok, Tehetségsegítő Tanácsok közül minimum hárommal történő együttműködés kötelező! Az együttműködés szereplői lehetnek: pályázó és Tehetségpont, pályázó és Tehetségsegítő Tanács, pályázó Tehetségpont és más Tehetségpont, valamint pályázó Tehetségpont és Tehetségsegítő Tanács.
Támogatható tevékenységek:
- A szereplők egymásnak nyújtott konkrét tehetségsegítő tevékenysége
(együttműködés a tehetségazonosításban, tehetséggondozásban, tehetségtanácsadásban, kutatásban).
- A szereplők között gyerekek, tanulók közvetítése, tehetséges gyerekekkel, tanulókkal kapcsolatos segítség adása, kérése.
- A szereplők között mentorok közvetítése.
- A szereplők által szervezett közös rendezvények (pl.: Tehetségnapok).
A Tehetségsegítő Tanács vagy Tehetségpont által rendszeresített formanyomtatványon történő nyilatkozattétel igazolja, hogy a nyomtatványon felsorolt együttműködési formák meg is valósultak. Az együttműködési megállapodásokban meg kell jeleníteni az együttműködés keretében megvalósítani tervezett tevékenységeket.
Az együttműködési megállapodásban nevesíteni kell a kiírás azonosítóját, ezzel alátámasztva, hogy az együttműködés jelen kiírás vonatkozásában történik.
6. Tanulmányi versenyek megszervezése, lebonyolítása (iskolai egyéni, vagy csapat; iskolai, területi fordulós, egyéni, vagy csapat; területi internetes/levelezős és személyes megjelenésű egyéni, vagy csapat)
Támogatható tevékenységek:
a.) Iskolai egyéni, vagy csapatverseny lebonyolítása.
b.) Iskolai, területi/megyei fordulós egyéni, vagy csapatverseny lebonyolítása.
c.) Többfordulós megyei internetes/levelezős a döntőben személyes megjelenésű egyéni vagy csapatverseny lebonyolítása.
d.) A sikeres (1-3. helyezett) versenyzők és felkészítő tanáraik elismerése, díjazása. (Részletek a C3. pont 4. Célcsoport számára biztosított támogatások pont alatt találhatók.)
Országos szintű versenyek, valamint ezen versenyek helyi, területi és régiós szervezése, lebonyolítása nem támogatható!
Egy gyereket vagy tanulót legfeljebb 3 programba vonhat be egyidejűleg a pályázó.
7. A versenyeken kiemelkedő eredményeket elérők (tanulók és pedagógusok) bevonása az egymásra épülő tehetségsegítő regionális-, megyei-, körzeti programokba
Konkrét tevékenységek:
a.) A versenyeken kiemelkedő eredményeket elérők (tanulók és pedagógusok) bevonása az alacsonyabb intézménytípusban szervezett versenyek tartalmának kidolgozásában, tervezésébe, lebonyolításába.
b.) A sikeres felkészítő tanárok számára szakmai programok szervezése.
Egy gyereket vagy tanulót legfeljebb 3 programba vonhat be egyidejűleg a pályázó.
C.1.1. Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések
Minden pályázó tekintetében kötelezően megvalósítandó tevékenységek:
- a C1. pont 1. pontja, azaz a pedagógusok tehetséggondozással, tehetségtanácsadással kapcsolatos továbbképzése,
- a C1. pont 2. a.) és b.) pontja alatt felsorolt tevékenységek
- a C1. pont 5. pontja, azaz a tehetségsegítő együttműködések kialakítása, térségi hálózatba szerveződésük elősegítése.
Azokat a tanulókat, akikre vonatkozóan bármely tevékenység során egyéni fejlesztési terv készült, a választható tehetségsegítő programok valamelyikébe kötelező bevonni!
Projekt megvalósításával összefüggő menedzsment és adminisztrációs tevékenységek a projekt befejezése időszakára kötelezőek.
Tájékoztatás, nyilvánosság
A kedvezményezett a projekt megvalósítása során köteles a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a projektről és a támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani. A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (http://www.ujszechenyiterv.gov.hu) honlapjáról letölthető "Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei" című dokumentum, valamint az "Arculati Kézikönyv" tartalmazza.
A kommunikációs tevékenységek megkezdése előtt javasoljuk, egyeztetés céljából vegye fel a kapcsolatot a közreműködő szervezet kommunikációs munkatársával.
Az előírt kommunikációs tevékenységek elhagyása vagy részleges teljesítése, illetve az előírtaktól eltérő formában történő megvalósítása a megítélt támogatás kommunikációra elszámolható részének csökkentését vonja maga után.
Horizontális elvekre vonatkozó előírások
1) Esélyegyenlőségi és fenntarthatósági alapelvek érvényesítése
Jelen kiírás keretében a kötelezően vállalandó esélyegyenlőségi intézkedések az alábbi:
- Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása
- Az esélyegyenlőségi célcsoportot vagy annak képviselőit bevonta a projekt tervezésébe
Jelen kiírás keretében a kötelezően vállalandó fenntarthatósági intézkedések az alábbiak:
- Környezeti szempontokat alkalmaz az eszközök, termékek, alapanyagok, szolgáltatások beszerzésénél
- A tudásmegosztás (képzések, műhelyek, konferenciák, megbeszélések stb.) választott körülményei környezettudatosságot tükröznek
Projekt területi korlátozása
A projekt keretében elvégzett tevékenységek megvalósítása kizárólag a benyújtás szerinti konvergencia régió területén történhet.
Jelen pályázati kiírás keretében kizárólag a deviza-jogszabályok alapján belföldinek minősülő, Magyarországon a konvergencia régiók területén székhellyel rendelkező szervezet lehet pályázó, továbbá kizárólag a pályázat benyújtása szerinti konvergencia régió területén található intézmények után igényelhető támogatás.

D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK
D.1. Támogatás formája
Vissza nem térítendő támogatás.
D.2. Támogatás mértéke
A projekt elszámolható összes költségének 100%-a.
D.3. Támogatás összege
A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege: legalább 5 millió Ft, de legfeljebb 20 millió Ft lehet.
Az egyes tevékenységekhez igényelhető maximális támogatások mértékét jelen útmutató 17. sz. mellékletét képező "Az egyes tevékenységek után igényelhető támogatások összesítő táblázata" tartalmazza.
E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Nemzeti Fejlesztési Miniszter az egységes működési kézikönyv kiadásáról szóló 24/2011. (V.6.) NFM utasítása (a továbbiakban: EMK) 44. § (3) bekezdése alapján, ha a Projekt Adatlapot a felhívásban foglaltaknak megfelelően kizárólag CD/DVD-n nyújtották be és a CD/DVD-hez kötelezően csatolandó, kötelezettségvállalásra vonatkozó aláírási előírásainak megfelelően aláírt nyilatkozat hiányzik, vagy a kötelezettségvállalásra vonatkozó aláírási előírásainak megfelelően aláírt nyilatkozattal a CD/DVD nem került benyújtásra, a küldemény nem minősül pályázatnak, amelyről a borítékon szereplő feladót értesíteni kell.
A kiválasztás során használt kiválasztási kritériumok fő kategóriái:
1. Befogadási és jogosultsági kritériumok
2. Egyéb követelmények

F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
A pályázat magyar nyelven, kizárólag a Projekt Adatlapon, a felhívásban, valamint az útmutatóban előírt mellékletekkel, elektronikusan (kizárólag a kitöltő program által felajánlott .xzip formátumban) nyújtható be.
A projekt adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható, továbbá hiánytalanul, minden kérdésre választ adva, minden mezőt ki kell tölteni. Az adatlaphoz (12 sz. melléklet) tartozó nyilatkozatot papír alapon cégszerűen aláírva kell benyújtani.
Felhívjuk a figyelmet, hogy könnyített elbírálású támogatás esetén az NFÜ Támogatói Okiratot bocsát ki, tehát nem kerül sor Támogatási Szerződés mindkét fél általi aláírására, így a cégszerű aláírást a pályázóknak oly módon kell megtenniük, ahogy az a kötelezettségvállaláshoz szükséges.
A pályázat benyújtásával egyidejűleg kérjük benyújtani papír alapon a kedvezményezett nevében aláíró személy vagy személyek ügyvéd által ellenjegyzett, vagy közjegyző által hitelesített aláírás-mintáját (eredeti, nem fénymásolt példányt).
A projekt adatlap kitöltése kizárólag a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által rendszeresített kitöltő program alkalmazásával történhet. A kitöltő program alkalmazása során a pályázót hibaüzenet figyelmezteti a javítandó adatokra. A kitöltő program letölthető a http://www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapról.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a projekt adatlapot kizárólag .xzip formátumban fogadjuk el, pdf vagy más formátumban benyújtott projekt adatlap feldolgozására nincsen lehetőség. Az .xzip file-ban csatolt adatlap nem lehet üres és a megfelelő konstrukcióra kell vonatkoznia.
Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetőség.
A pályázatot (kitöltött projekt adatlapot és a felhívásban, valamint az útmutatóban előírt mellékleteket) elektronikus adathordozón (kizárólag egyszer írható, írásvédett CD/DVD lemezen) a pályázati kiírás 12. számú mellékeltét képező, kinyomtatott és cégszerűen aláírt nyilatkozattal együtt zárt csomagolásban, kizárólag ajánlott küldeményként 1 példányban a következő címre kell beküldeni:
Társadalmi Megújulás Operatív Program
Kódszám: TÁMOP - 3.4.3-11/2
Közreműködő Szervezet:
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (ESZA Nonprofit Kft.)
1385 Budapest, Postafiók 818.
Amennyiben a pályázatot csomagként kívánja feladni, a csomagon az alábbi címzést kell feltüntetni:
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.)
1134 Budapest, Váci út 45. "C" épület
A borítékon/csomagoláson tüntessék fel az operatív program nevét, valamint a pályázati felhívás kódszámát és elnevezését:
Társadalmi Megújulás Operatív Program
TÁMOP-3.4.3-11/2 - Iskolai tehetséggondozás

A pályázatok benyújtása 2012. május hó 21-től 2012. július hó 16-ig lehetséges.

A pályázatok benyújtása és elbírálása folyamatosan történik.
Kérjük, ellenőrizzék, hogy a csomagoláson a postai bélyegző jól látható, teljes, a dátum jól kivehető.
Kérjük, hogy a CD/DVD lemez tokján is jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati Felhívás kódszámát, valamint a pályázó nevét és címét.
Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről!
A pályázati kiírással kapcsolatos további dokumentumok az http://www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapról tölthetőek le. További felvilágosítás az ujszechenyiterv@nfu.gov.hu e-mailcímen, illetve a 06-40/638-638 telefonszámon kapható.

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
Pályázati felhívás (pdf, 112 kB) (Feltöltve: 2012-03-05)
Pályázati útmutató (pdf, 373 kB) (Feltöltve: 2012-03-05)
Adatlap (doc, 329 kB) (Feltöltve: 2012-03-05)
01_melleklet_Projekt_adatlap_kitoltesi_utmutato_konv (pdf, 85 kB) (Feltöltve: 2012-03-05)
02_melleklet_Koltsegkalkulacios_segedtabla (xls, 88 kB) (Feltöltve: 2012-03-05)
03_melleklet_Reszletes_ koltsegvetes (xls, 3 047 kB) (Feltöltve: 2012-03-05)
04_melleklet_ESZA_Altalanos_utmutato_az_elszamolhato_koltsegekrol (pdf, 268 kB) (Feltöltve: 2012-03-05)
05_melleklet_ERFA_Altalanos_utmutato_az_elszamolhato_koltsegekrol (pdf, 262 kB) (Feltöltve: 2012-03-05)
06_melleklet_Utmutato_a_kedvezmenyezettek_tajekoztatasi_kotelezettsegeirol (pdf, 192 kB) (Feltöltve: 2012-03-05)
07_melleklet_Arculati_kezikonyv (pdf, 3 003 kB) (Feltöltve: 2012-03-05)
08_melleklet_Tamogatoi_okirat_minta (pdf, 177 kB) (Feltöltve: 2012-03-05)
09_melleklet_Eselyegyenlosegi_utmutato_TAMOP_TIOP (pdf, 106 kB) (Feltöltve: 2012-03-05)
10_melleklet_Kornyezeti_fenntarthatosagi_szempontok_segedlet_tamop (pdf, 111 kB) (Feltöltve: 2012-03-05)
11_melleklet_Kozzeteteli_kerelem_minta (doc, 154 kB) (Feltöltve: 2012-03-05)
12_m_nyilatkozat_az_elektronikus_formaban_benyujtott_palyazathoz (doc, 173 kB) (Feltöltve: 2012-03-05)
13_melleklet_Nyilatkozat_a_projektgazda_kotelezo_vallalasairol (doc, 153 kB) (Feltöltve: 2012-03-05)
14_melleklet_Erteket_a_penzert_utmutato (pdf, 132 kB) (Feltöltve: 2012-03-05)
15_melleklet_Fenntarto_tamogato_nyilatkozata (doc, 142 kB) (Feltöltve: 2012-03-05)
16_melleklet_Szakmai_oneletrajz_minta (doc, 141 kB) (Feltöltve: 2012-03-05)
17_melleklet_Az_egyes_tevekenysegek_utan_igenyelheto_tamogatasok_osszesito_tablazata (pdf, 62 kB) (Feltöltve: 2012-03-05)
18_melleklet_Nyilatkozat_adatszolgaltatasrol_programokba_bevont_gyerekekrol_tanulokrol_MATEHETSZ_reszere (pdf, 47 kB) (Feltöltve: 2012-03-05)
Csatolt dokumentumok letöltése egybenIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum