Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
A fogyatékkal élők mindennapjait segítő infokommunikációs alapú távszolgáltatás - a humán közszolgáltatásokhoz történő hozzáférés javítására irányuló, a társadalmi felzárkózás folyamatát erősítő projektek / EFOP-1.1.5-17
Kiíró:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Határidő:
08/17/2017
Érvényes:
08/17/2017
Tárgymutató:
fogyatékkal élők mindennapjait segítő infokommunikációs alapú távszolgáltatás kialakítása / EFOP-1.1.5-17
Pályázhat:
- Az Országos Fogyatékosságügyi Tanácsról szóló 1330/2013. (VI. 13.) Korm. határozat 6. pont b) és c) bekezdésben megnevezett szervezetek
GFO kód:
517 Egyéb szövetség
529 Egyéb egyesület
563 Egyéb alapítvány önálló intézménye
565 Alapítvány jogi személyiséggel rendelkező egysége
569 Egyéb alapítvány
Konzorciumi partnerként részt vehetnek:
- Az Országos Fogyatékosságügyi Tanácsról szóló1330/2013. (VI. 13.) Korm. határozat 6. pont b) és c) bekezdésben megnevezett szervezetek
GFO kód:
517 Egyéb szövetség
529 Egyéb egyesület
563 Egyéb alapítvány önálló intézménye
565 Alapítvány jogi személyiséggel rendelkező egysége
569 Egyéb alapítvány
A kiíró(k) adatai


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
A rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret valószínűsíthető kimerülésére tekintettel, 2017. augusztus 17. napjától a kormány felfüggeszti a Széchenyi 2020 keretében megjelent „A fogyatékkal élők mindennapjait segítő infokommunikációs alapú távszolgáltatás kialakítása”című (EFOP-1.1.5-17) felhívást.
2017. augusztus 17-én 0:00 órától – a felfüggesztés esetleges feloldásáig – támogatási kérelmek nem lesznek benyújthatóak, olvasható a hivatalos pályázati oldalon megjelent közleményben.
Az április végén megjelent, 4 milliárd forintos keretösszegű felhívás célja, hogy „a fogyatékossági csoportoknak a humán közszolgáltatásokhoz történő hozzáférés javítására irányuló, a társadalmi felzárkózás folyamatát erősítő projektek” valósuljanak meg.
A felhívásra a fogyatékossággal élő személyek országos érdekvédelmi szervezetei pályázhatnak (esetleg konzorciumi partnerekkel együtt, konzorciumvezetőként), 75 millió és 1,5 milliárd forint közötti vissza nem térítendő támogatásra. A teljes keretösszegből az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében 2,8 milliárd forint, a hazai költségvetés terhére 1,2 milliárd forint a vissza nem térítendő támogatás maximális összege.
„A fogyatékossággal élő személyek mindennapi életvitelét megnehezítik azok problémák, amelyeket összefoglalóan az akadálymentesítés hiánya miatt a (köz)szolgáltatásokhoz való nem egyenlő feltételű, ill. nem egyenlő esélyű hozzáférésként szoktunk megfogalmazni. A fizikai és infokommunikációs akadálymentesítés végső soron az élet minden releváns területét érintő cél” – olvasható a felhívás indoklásában.


FELHÍVÁS
a fogyatékossági csoportoknak a humán közszolgáltatásokhoz történő hozzáférés javítására irányuló,
a társadalmi felzárkózás folyamatát erősítő projektek megvalósítására


A Felhívás címe: A fogyatékkal élők mindennapjait segítő infokommunikációs alapú távszolgáltatás kialakítása
A Felhívás kódszáma: EFOP-1.1.5-17
Magyarország Kormányának felhívása a fogyatékossággal élő személyek országos érdekvédelmi szervezetei részére a humán közszolgáltatásokhoz történő hozzáférés javítása, valamint a társadalmi felzárkózás folyamatának erősítése érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a közszolgáltatások minőségi fejlesztését és hozzáférhetőségének javítását. A cél elérését a Kormány a fogyatékossággal élők országos érdekvédelmi szervezeteinek együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt 75 000 000 forint-1 500 000 000 forint közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
- a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a Felhívásban meghatározottak szerint támogatási előleget biztosít.
A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy
- a vissza nem térítendő támogatásra vonatozóan támogatási szerződést kötnek
- projektjük megvalósításával hozzájárulnak, hogy a fogyatékossági csoportok mindennapi életük, illetve hivatalos ügyeik intézése során olyan támogató segítséget kapjanak, ami biztosítja egyenlő esélyű hozzáférésüket a fogyatékosságukkal kapcsolatos akadályok lebontása révén.
- a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A Felhívás indokoltsága és célja
A 2011-es KSH adatok szerint Magyarországon a fogyatékossággal élő személyek száma 490 578 fő. A hallássérültek száma 71 585 fő, látássérült 82 484 fő, siketvak 3 262 fő, mozgássérült 232 206 fő, valamint 42 779 fő értelmi fogyatékos és 5120 fő autista, megjegyzendő azonban, hogy a hivatalos KSH adatok alulbecsülik az autisták tényleges számát. A fogyatékos személyek mindennapi életét erősen korlátozzák a fogyatékosságukból eredő hátrányok, melyek mind társadalmi integrációjukat, mind munkaerő-piaci elhelyezkedésüket akadályozzák. A fogyatékossággal élő személyek lehető legnagyobb mértékű társadalmi integrációja kiemelt társadalmi és ezen keresztül állami feladat. Ezt rögzítette a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény, valamint annak módosítása1, továbbá ennek jegyében hozott határozatot az Országgyűlés az Országos Fogyatékosságügyi Programról2 (továbbiakban: OFP), amelynek hosszú távú céljait szakaszonként szakpolitikai programokként megjelenő Intézkedési Tervek (az első a 2015-2018-as időszakra vonatkozik) mentén kell biztosítani.
1 2013. évi LXII. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. ÉVI XXVI. törvény módosításáról
2 Az Országgyűlés 15/2015. (IV. 7.) OGY határozata az Országos Fogyatékosságügyi Programról (2015-2025.)
Jelen Felhívás általános célja, hogy a fogyatékossági csoportok mindennapi életük, illetve hivatalos ügyeik intézése során olyan segítséget kapjanak, ami biztosítja egyenlő esélyű hozzáférésüket a fogyatékosságukkal kapcsolatos akadályok lebontása révén. Az itt megfogalmazott célok közvetlen kapcsolatban és összhangban vannak az OFP-ben szereplő alapelvekkel, különösen a "Teljes és hatékony társadalmi részvétel” alapelvével. A projektek eredményei pedig alapvetően "Beavatkozási területek és tematikus célok” szinte mindegyikét érinthetik, de hangsúlyozottan a "Hozzáférhetőség” terén várhatóak közvetlen eredmények.
A fogyatékossággal élő személyek mindennapi életvitelét megnehezítik azok problémák, amelyeket összefoglalóan az akadálymentesítés hiánya miatt a (köz)szolgáltatásokhoz való nem egyenlő feltételű, ill. nem egyenlő esélyű hozzáférésként szoktunk megfogalmazni. A fizikai és infokommunikációs akadálymentesítés végső soron az élet minden releváns területét érintő cél, amelynek egy újabb lépése valósulhat meg a jelen felhívásra benyújtásra kerülő támogatási kérelmek eredményeként.
Egyenlő esélyű hozzáférés híján az egyes fogyatékossági célcsoportok tagjainak a legtöbb esetben egy segítő személy, vagy gondozó fizikai jelenlétére van szükség egy adott ügyintézés esetén, valamint szolgáltatás igénybevételekor. Fizikai akadályok esetén a segítő személy közreműködésével oldható meg pl. a lépcsőn való közlekedés mozgássérültek számára, míg látássérültek esetében a fizikai akadályok leküzdése mellett a tájékozódás is problémás lehet segítő nélkül adott környezetben, a hallássérültek kommunikációjához pedig helyszíni jelnyelvi tolmácsolásra lehet szükség. Értelmi fogyatékosok több esetben szembesülhetnek számukra nehezen, vagy egyáltalán nem értelmezhető útmutatásokkal, figyelmeztetésekkel, tiltásokkal, amit csak egy jelenlévő segítő személy tud számukra értelmezhetővé és végrehajthatóvá tenni megfelelő iránymutatásokkal, elkerülve a vészhelyzetek kialakulását. A segítő személy fizikai jelenléte csökkenti a segítségnyújtás költséghatékonyságát, továbbá végrehajtás idejét megnöveli.
Az egyenlő esélyű hozzáférés megvalósítása tehát komoly társadalmi szükségletként jelentkezik, és jelentkezett korábban is. Ennek jegyében a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés már a korábbi tervezési időszakban is fontos célként fogalmazódott meg, pl. a TIOP-3.3.1/A-12/2 "A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése: akadálymentesítés” című konstrukcióban. Az e témában megvalósított pályázatok a kormányablakok akadálymentesítését célozták, ezáltal a hivatalos ügyintézések hatékonysága jelentősen javult a fogyatékossággal élő személyek számára. A TIOP-3.3.1/B-12/1 "A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése: jelnyelvi tolmácsszolgálatok fejlesztése” konstrukcióban megvalósult kiemelt projektben a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége létrehozta és üzemelteti hallássérültek infokommunikációs akadálymentesítését segítő internet alapú távtolmácsolási szolgáltatásait.
További hasonló célú projekt volt a TÁMOP-5.4.6/B-13/1 "A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai tudásának elterjesztése és hozzáférhető szolgáltatások fejlesztése” című konstrukció keretében végrehajtott kiemelt projekt, melynek keretében létrejött a magyar jelnyelv első, hiánypótló, tudományos megalapozottságú szociolingvisztikai és grammatikai leírása, ugyanakkor a kutatások kiterjedtek jelnyelvi korpuszépítésre, a magyar jelnyelv oktatási sztenderdizációjának előkészítésére és jelnyelvi szótár kidolgozására is. Továbbá a TÁMOP-5.4.11-12/1 - "Az autizmussal élő emberek életminőségét támogató, országos lefedettségű szakmai tanácsadó hálózat kiépítése” című konstrukció keretében végrehajtott kiemelt projekt, melynek keretében az autista személyek ellátórendszerének országos szintű komplex innovációja, az autista személyek és családjaik támogatása valósult meg az alábbi tevékenységek mentén: szakemberhálózat kialakítása, követelményrendszerek kidolgozása és tesztelése az ellátórendszer különböző szereplői számára, minősítési eljárások kidolgozása, koordinációs központ kialakítása, adatbázis létrehozása, az autizmussal élő személyek és családjaik támogatása fejlesztő programokon keresztül.
A vak-, és gyengénlátó emberek számára jelenleg nem működik rendszerszerű akadálymentesítő távszolgáltatás Magyarországon. Jelenleg a látássérültek ilyen jellegű alkalmi segítséghez a látó segítők - jellemzően családtagok - helyszíni személyes közreműködésével jutnak. A látássérültek esetében is léteznek ugyanakkor előremutató megoldások (pl. a mobileszközökre kifejlesztett BeMyEyes applikáció), ezek humán háttere azonban nem biztosított, így az érintettek személyes elkötelezettsége mentén terjedhetnek.
Az egyéb fogyatékossággal élő személyek mindennapi életével, önálló életvitelével kapcsolatban is felmerülnek hasonló problémák az integrációval kapcsolatban, az elmúlt évek fejlesztései ellenére számos olyan élethelyzet van, amelyben a fogyatékos személyek a fogyatékosságukból eredő fizikai vagy infokommunikációs akadályokkal szembesülnek.
Jelen Felhívás keretében megvalósításra kerülő projekteknél sor kerül az egyenlő esélyű hozzáférést szolgáló új szolgáltatások kifejlesztésére, valamint meglévők továbbfejlesztésére, amelyeken keresztül a fogyatékos személyek az életminősége javulhat a projekt során kialakított szolgáltatások és az alkalmazásra kerülő eszközök révén, továbbá a segítő személy személyes jelenlétének szükségessége alól mentesülve a költséghatékonyság is javul.
A Felhívás célja olyan XXI. századi szolgáltatások ki- vagy továbbfejlesztése, amelyek az informatikai és infokommunikációs technológia eszközeivel a szükséges élőerő minimalizálásával, személyes jelenlétet nem igénylő módon képes a célcsoport tagjainak helyzetét, integrációját, önálló életviteli lehetőségeit és így közvetve munkaerő-piaci elhelyezkedését javítani. A megvalósítandó projektek célja lehet meglévő, élőerővel megvalósított szolgáltatás kiváltása vagy humánerőforrás igényének csökkentése az IKT alapú fejlesztések révén, vagy irányulhatnak újszerű támogató távszolgáltatás kifejlesztésére.
Lényeges elem, hogy a fejlesztés célja nem csupán szoftverfejlesztés, hanem a célcsoport igényeire szabott, IKT alapú szolgáltatás kifejlesztése és elindítása.
A különböző fogyatékossági célcsoportok mérete és fogyatékosságukból eredő igényeik jellege és ezáltal a speciális eszköz szükséglet, ill. ennek költségigénye igen különböző, ennek megfelelően a kisebb támogatási igényű projektek is lehetnek életképesek és az adott célcsoport számára nyújthatnak jelentős segítséget a társadalmi integrációban.
A Felhívás célcsoportja a kedvezményezett érdekképviseleti szervezetek tagjai, a szolgáltatást nyújtó szakemberek, a társadalom fogyatékossággal élő azon tagjai, akiket meg tud szólítani az adott érdekképviseleti szervezet a projekt kapcsán.
Jelen Felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 4 000 000 000 forint.
A teljes összegből az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében 2 800 000 000 forint, hazai költségvetés terhére 1 200 000 000 forint a vissza nem térítendő támogatás maximális összege.
Jelen Felhívás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 2-53 db.
1.3. A támogatás háttere
Jelen felhívást az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) az Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság(a továbbiakban: Támogató) hirdeti meg a 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozatban szereplő éves fejlesztési keret alapján az EFOP keretében, valamint a hazai költségvetési támogatásból megtéríthető indikatív önerő kiegészítésében országos kihatású projektként.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1 896-0000-ás, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-16 óráig, pénteken 8:30-14 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a Felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja!

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:
3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek:
A Felhívás keretében az alábbi, önállóan támogatható tevékenységek megvalósítása kötelező:
I. A PROJEKT SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁSA
1. Szolgáltatásfejlesztés, valamint a szolgáltatás egyéb elemeinek kialakítása:
- Az adott célcsoport speciális igényeinek megfelelő, mindennapi életét, az információkhoz való egyenlő esélyű hozzáférését, valamint a munkaerőpiaci elhelyezkedést és munkavégzését segítő szolgáltatások fejlesztése;
- Amennyiben nem került korábban kialakításra, úgy szolgáltatási pontok kialakítása;
- Kapacitásfejlesztés, hálózatosodás;
- A szolgáltatást igénybe vevők, valamint a felhasználók támogatása (pl. helpdesk).
2. A szolgáltatás nyújtását végzők és a célcsoport tagok felkészítése:
- A újonnan kialakított, bevezetendő szolgáltatások, a rendszer és az eszközök használatával kapcsolatos képzések, képzési anyagok, segédletek, tájékoztatók kifejlesztése;
- Betanítás a célcsoportok tagjai számára;
- Releváns esetben a szolgáltatást nyújtó szakemberek (pl. jeltolmácsok, látó segítők, helpdesk munkatársak és operátorok) felkészítése és alkalmazása;
- Mentorok felkészítése és alkalmazása;
- A célcsoport tagjainak mentorálása a fejlesztett rendszer használatára vonatkozóan.
3. Szükséges IKT háttér megteremtése:
- A szolgáltatást támogató informatikai rendszer fejlesztése, és/vagy a meglévő továbbfejlesztése;
- Az új, vagy továbbfejlesztett rendszer működéséhez, szükséges háttér kialakítása (pl. segéd applikációk, segéd adatbázisok);
- Üzemeltetési környezet kialakítása, a szolgáltatás elindításához szükséges feltételek megteremtése;
- A fejlesztett speciális alkalmazásokhoz kapcsolódó, azokkal kompatibilis eszközök beszerzése, üzembe helyezése.
4. Tesztüzem végrehajtása, a visszacsatolások beépítése:
- A rendszer nyújtotta szolgáltatások tesztelése üzemi körülmények között, a felhasználói visszajelzések beépítése, módosítások elvégzése.
5. A projekt fejlesztéseivel kapcsolatos disszemináció támogatása:
- A projektek keretében létrejött fejlesztésekkel kapcsolatos ismeretek terjesztése különböző útmutatók segítségével, rendezvények szervezése;
- A rendszer használatát segítő tájékoztatók, kézikönyvek elkészítése;
- A szolgáltatások megismertetését célzó workshopok szervezése munkaerőpiaci szereplők számára;
- Folyamatos online kommunikáció a projekt előrehaladásáról, a fejlesztések célcsoportjának jellemzőiről, képességeiről és nehézségeiről, a fejlesztések által ígért megoldásokról.

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
4.1. Támogatást igénylők köre
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására egyénileg, vagy konzorciumi formában is van lehetőség.
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
- Az Országos Fogyatékosságügyi Tanácsról szóló 1330/2013. (VI. 13.) Korm. határozat 6. pont b) és c) bekezdésben megnevezett szervezetek
GFO kód:
517 Egyéb szövetség
529 Egyéb egyesület
563 Egyéb alapítvány önálló intézménye
565 Alapítvány jogi személyiséggel rendelkező egysége
569 Egyéb alapítvány
Konzorciumi partnerként részt vehetnek:
- Az Országos Fogyatékosságügyi Tanácsról szóló1330/2013. (VI. 13.) Korm. határozat 6. pont b) és c) bekezdésben megnevezett szervezetek
GFO kód:
517 Egyéb szövetség
529 Egyéb egyesület
563 Egyéb alapítvány önálló intézménye
565 Alapítvány jogi személyiséggel rendelkező egysége
569 Egyéb alapítvány
Egy támogatást igényő -1330/2013. (VI. 13.) Korm. határozat 6. pont b) és c) bekezdésben megnevezett szervezet egy projektben lehet konzorciumvezető és maximum további egy projektben konzorciumi partner.
Önállóan nem, konzorciumi partnerként részt vehetnek:
Különböző fogyatékosságokkal kapcsolatban országos szintű tudományos kutatást végző szervezetek (pl. kutató intézetek, felsőoktatási intézmények), amelyek az adott területre vonatkozó együttműködési megállapodással rendelkeznek a fent megjelölt, az adott fogyatékossági csoportot képviselő és kérelem benyújtására jogosult szervezettel, vagy szervezetekkel, függetlenül attól, hogy melyik nyújtja be a kérelmet.
Olyan fogyatékosságügyi érdekképviseleti szervezetek, amelyek önállóan nem nyújthatnak be támogatási kérelmet, de releváns módon tudnak közreműködni a célok megvalósításában.
GFO kód:
312 Költségvetési szerv
517 Egyéb szövetség
529 Egyéb egyesület
563 Egyéb alapítvány önálló intézménye
565 Alapítvány jogi személyiséggel rendelkező egysége
569 Egyéb alapítvány
Felsőoktatási intézmények:
GFO kód:
312 Központi költségvetési szerv
552 Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy
559 Egyházi szervezet technikai kód
562 Közalapítvány önálló intézménye
563 Egyéb alapítvány önálló intézménye
599 Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására egyénileg, vagy konzorciumi formában is van lehetőség.
A konzorciumi partnerek maximális száma 3 (a konzorciumvezetővel együtt) partner.
4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre
Lásd az ÁÚF "Kizáró okok listája” c. részben.
4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. június 1-től 2017. december 20-ig van lehetőség.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
2017. 06. 01-2017. 07. 19.
2017. 07. 26-2017. 09. 06.
2017. 09. 13-2017. 11. 13.
2017. 11. 20-2017. 12. 20.
A támogatási kérelem benyújtásának módja online benyújtás, elektronikus kitöltő programon keresztül.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a Felhívás 6. pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is! A nyilatkozat papír alapú példányát - ha azt nem minősített elektronikus aláírással látták el - postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás/futárposta-szolgáltatás (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság
1397 Budapest, Pf. 504.
Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a Felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét és címét!

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük, a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak!
5.1. A támogatás formája
Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
5.2. A projekt maximális elszámolható összköltsége
Jelen Felhívás keretében a projekt elszámolható összköltsége legfeljebb 1 500 000 000 forint lehet.
5.3. A támogatás mértéke, összege
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 75 000 000 forint, maximum 1 500 000 000 forint
b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.
https://www.palyazat.gov.hu/efop-115-17-a-fogyatkkal-lk-mindennapjait-segt-infokommunikcis-alap-tvszolgltats-kialaktsa1
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati dokumetumokIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum