Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése / KEOP-2009-5.3.0/A
Kiíró:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Határidő:
Folyamatos
Érvényes:
06/30/2010
Tárgymutató:
épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás / KEOP-5.3.0/A
Pályázhat:
- vállalkozás
- költségvetési szerv
- nonprofit szervezet
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

soremelés
A pályázattal kapcsolatos kiírói közlemények:
07/29/2010KEOP-4.2.0/A, KEOP-4.2.0/B; KEOP-4.3.0; KEOP-4.4.0; KEOP-5.3.0/A, KEOP-5.3.0/B és KEOP-5.4.0 projekt javaslatok megkezdése Értesítjük a tisztelt pályázókat, hogy a fenti pályázati konstrukciókra benyújtott projekt javaslatok esetén, a Pályázati Felhívás és Útmutató C8. A projekt megkezdése c. fejezet szerinti szabályozástól eltérően a projektek megvalósítása a pályázat benyújtása után, a regisztrációs levél keltétől számítva saját felelősségre megkezdhető.
06/17/2010A KEOP 5.3.0/A és KEOP 5.3.0/B pályázati kiírások felfüggesztése Értesítjük tisztelt pályázóinkat, hogy a keretek kimerülése miatt a KEOP-5.3.0/A és KEOP-5.3.0/B konstrukciókat 2010. június 30-i hatállyal határozatlan időre felfüggesztjük. A pályázatok beadása 2010. június 30-ig lehetséges.
06/14/2010Változás a KEOP 4., 5. és 6. prioritásokban A KEOP 4., 5. és 6. prioritásait érintő de minimis útmutatót frissítettük.
05/19/2010Módosultak a KEOP 4.2.0/A, 4.6.0, 5.2.0/A, 5.3.0/A, 5.3.0/B és 5.4.0 pályázati kiírások Értesítjük tisztelt pályázóinkat, hogy a KEOP pályázatai közül a KEOP-2009-4.2.0/A, KEOP-2009-4.6.0, KEOP-2009-5.2.0/A, KEOP-2009-5.3.0/A, KEOP-2009-5.3.0/B és KEOP-2009-5.4.0 pályázati kiírásokat módosítottuk.
08/17/2009Közlemény a KEOP egyes pályázataihoz Értesítjük a tisztelt pályázókat, hogy a 2009.03.11-én meghirdetett KEOP pályázatok közül a következők módosulnak:
05/20/2009Közlemény a KEOP-2009-4.2.0/B, KEOP-2009-4.4.0, KEOP-2009-5.2.0/A, KEOP-2009-5.2.0/B, KEOP-2009-5.3.0/A KEOP-2009-5.3.0/B és a KEOP-2009-5.4.0 - pályázatok módosításáról A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a Tisztelt Pályázók figyelmét, hogy a KEOP energetikai pályázati kiírásaira benyújtott pályázatok esetében az önerő rendelkezésre-állás bemutatásának szabályai a következőképpen módosulnak (kivéve, ha ez szigorítást jelentene a honlapon aktuálishoz képest):
03/16/2009Közlemény a KEOP energetikai pályázati kiírásaihoz Felhívjuk a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a 2009. március 11-én megjelent a KEOP-2009-4.2.0/B, KEOP-2009-4.4.0, KEOP-2009-5.2.0/A, KEOP-2009-5.3.0/A és a KEOP-2009-5.3.0/B
jelű konstrukciókhoz tartozó Útmutató a Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítéséhez c. dokumentumokat pdf formátum helyett word formátumban tesszük közzé a honlapon.A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
Értesítjük tisztelt pályázóinkat, hogy a keretek kimerülése miatt a KEOP-5.3.0/A és KEOP-5.3.0/B konstrukciókat 2010. június 30-i hatállyal határozatlan időre felfüggesztik. A pályázatok beadása 2010. június 30-ig lehetséges.
Az 5-ös prioritás más pályázati kiírásaira (KEOP 5.2.0/A, KEOP-5.2.0/B és KEOP-5.4.0) a felfüggesztés nem vonatkozik, ezekre pályázatok beadása folyamatosan lehetséges.
A konstrukciók újraindításáról az NFÜ közleményben fogja értesíteni a pályázókat.


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ
a
Környezet és Energia Operatív Program
Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás
korszerűsítése
c.
pályázati konstrukcióhoz
Kódszám:
KEOP-2009-5.3.0/A
Érvényes: 2009. 03. 10-től

A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE
A pályázati felhívás és útmutató a Kormány által elfogadott 2009-2010-es időszakra vonatkozó Környezet és Energia Operatív Program akciótervei alapján kerültek kidolgozásra.
A pályázati felhívás egységcsomag öt dokumentumot tartalmaz: Pályázati felhívás és útmutató, Pályázati adatlap, az adatlap kitöltését segítő útmutató, megvalósíthatósági tanulmány útmutató (és mellékletei), támogatási szerződés minta. A pályázati felhívás és útmutató tartalmazza a pályázáshoz szükséges feltételeket, míg a támogatási szerződés minta a megvalósításra vonatkozó, általános jogokat és kötelezettségeket összegzi. Egyéb, a pályázati felhívás és útmutatóban nem szabályozott kérdésben a jogszabálygyűjteményben felsorolt jogszabályokat kell alkalmazni. A pályázati egységcsomaghoz tartozik még a tájékoztatási és nyilvánossági útmutató is.
Jelen pályázati útmutató 2009. március 10-től visszavonásig érvényes.
A1. Alapvető cél és háttérinformáció
A pályázati konstrukció célja az energiahatékonyság és az energiatakarékosság fokozása az energetika teljes vertikumában, azaz az energia termelése, elosztása, szállítása és - a vertikum legkritikusabbnak ítélhető szegmense - a végfelhasználás területén.
Az energetikai hatékonyság fokozásának és az energiatakarékosságnak a szükségességét alátámasztja, hogy a statisztikai adatok szerint a hazai energiaigényesség egységnyi GDP előállítására vetítve - a statisztikai adatok szerint - valuta-paritáson mérve több mint háromszor, vásárlóerő-paritáson mérve pedig mintegy másfélszer magasabb, mint a fejlett EU tagállamokban.
Az energetikai hatékonyság fokozása hozzájárul az energiaellátás biztonságának a növeléséhez, az igen magas (75%-ot is meghaladó) energiaimport-függőség mérsékléséhez és a környezeti ártalmak csökkentéséhez, ezzel pedig az ország nemzetközi kötelezettségvállalásainak teljesítéséhez.
A konstrukció hozzájárul az épületek (különös tekintettel a központi és helyi költségvetési szervek épületeire és az egyéb középületekre, valamint a vállalkozások üzemi és irodaépületeikre is), energia-takarékosság, - hatékonyság fokozására irányuló beruházásainak megvalósításához, vissza nem térítendő támogatás formájában. A konstrukció elsősorban kis-közepes méretű projekteket támogat, az adott projekt és projektgazda jellegétől függően 25-80% (ún. jövedelemtermelő projekt esetében 10-80%) mértékben.
Jelen kiírásban a pályázatok egyfordulós kiválasztási eljárás keretében kerülnek kiválasztásra.
Ennek lényege, hogy a pályázónak egy részletesen kidolgozott projektet (Pályázati adatlap és megvalósíthatósági tanulmány, valamint egyéb kötelező mellékletek) szükséges benyújtani, mely alapján döntés születik, és támogatás esetén ezen projektjavaslat alapján valósítható meg a projekt.
B. PÁLYÁZÓK KÖRE
B1. Jogi forma
Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolás szerint):
VÁLLALKOZÁS (1, 2)
1 Jogi személyiségű vállalkozás
11 Jogi személyiségű gazdasági társaság
113 Korlátolt felelősségű társaság
114 Részvénytársaság
115 Európai részvénytársaság
12 Szövetkezet (kivéve lakásszövetkezet, mezőgazdasági szövetkezet)
2 Jogi személyiség nélküli vállalkozás
21 Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság
211 Közkereseti társaság
212 Betéti társaság
22 Jogi személyiség nélküli egyéb vállalkozás
226 Külföldi székhelyű vállalkozás fióktelepe
229 Máshova nem sorolt, jogi személyiség nélküli vállalkozás
23 Egyéni vállalkozás
231 Vállalkozói igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozás
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV (3)
3 Költségvetési szerv és intézménye (3)
31 Központi költségvetési szerv és intézménye
311 Központi felügyeleti költségvetési szerv
312 Központilag felügyelt költségvetési szerv
32 Helyi, helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv és intézménye
321 Helyi önkormányzati végrehajtó költségvetési szerv
322 Helyi önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv; ideértve a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény alapján jogi személyiséggel rendelkező társulást is.
323 Helyi kisebbségi önkormányzati végrehajtó költségvetési szerv
324 Helyi kisebbségi önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv
33 Társadalombiztosítási költségvetési szerv
331 Központi társadalombiztosítási költségvetési szerv
332 Társadalombiztosítási költségvetési igazgatási szerv
34 Köztestületi költségvetési szerv
341 Köztestületi felügyeleti költségvetési szerv
342 Köztestület által felügyelt költségvetési szerv
35 Országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv
351 Országos kisebbségi önkormányzati végrehajtó költségvetési szerv
352 Országos kisebbségi önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv
36 Területfejlesztési tanács és társulás
361 Regionális fejlesztési tanács
362 Térségi fejlesztési tanács
363 Megyei fejlesztési tanács
364 Önkormányzati fejlesztési tanács
365 Kistérségi fejlesztési tanács
366 Többcélú kistérségi társulás
NONPROFIT SZERVEZET (5, 6) - (amennyiben a megítélt támogatást nem gazdasági jellegű tevékenységéhez kapják, abban az esetben az intézkedés nem minősül az EK Szerződés 87. cikk (1) bekezdése szerint állami támogatásnak)
5 Jogi személyiségű nonprofit szervezet
52 Egyesület
521 Sportegyesület, sportszövetség, sportági országos szakszövetség
522 Vadászegyesület
523 Horgászegyesület
525 Önkéntes tűzoltó-egyesület
529 Egyéb egyesület
55 Egyház, egyházi intézmény
551 Egyház
552 Önálló egyházi intézmény
553 Egyház önálló szervezete
554 Egyházak szövetsége
559 Egyéb egyházi szervezet
56 Alapítvány
561 Közalapítvány
562 Közalapítvány intézménye
569 Egyéb alapítvány
57 Közhasznú társaság
571 Közhasznú társaság (2009. július 01-jét követően nonprofit gazdasági társaság)
59 Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet
591 Egyesülés
599 Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet
ÁTMENETI ÉS TECHNIKAI BESOROLÁSOK (7, 9)
7 Egyéb gazdasági szervezet
71 Állami gazdálkodó szervezet
711 Állami vállalat
719 Egyéb állami gazdálkodó szervezet
72 Egyéb vállalat
721 Leányvállalat
722 Egyes jogi személyek vállalata
724 Tröszt
729 Egyéb, máshova nem sorolt vállalat
Valamint:
- Közoktatási feladatok ellátásában közreműködő intézmények: A 20/1997 II.13 Korm. rendelet alapján közoktatási intézménytörzs, amely OM azonosítóval rendelkezik - A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. Törvény 1. számú mellékletében felsorolt felsőoktatási intézmények
Amennyiben a pályázó önkormányzati társulás, a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény szerint létrejött többcélú kistérségi társulásként, vagy a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16.§-ában, illetve a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 10. §. (1) bek.-ben, illetve 10/A.§ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően jogi személyiséggel rendelkezik a pályázatot a társulás nyújtja be Jelen konstrukció keretében konzorciumok nem pályázhatnak.
B2. Méret
Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezett.
B3. Székhely
Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szervezet pályázhat.
C. A PÁLYÁZAT TARTALMA
C1. Támogatható tevékenységek köre
Jelen pályázati konstrukció esetében az alábbi támogatható tevékenységekre lehet pályázni (Az egyes támogatható tevékenységek és "A Környezet és Energia Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és egyes támogatási jogcímeiről" szóló 23/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendelet 3. § (1) bekezdésében meghatározott jogcímek egymással való kapcsolatát jelen pályázati útmutató X. sz. melléklete tartalmazza).
C2. Elszámolható költségek köre
A pályázóra a költségek költségkategóriába sorolása tekintetében a számviteli törvény előírásai az irányadóak.
Kizárólag a C.1.1 és a C.1.2 pont felsorolásban szereplő tevékenységekhez kapcsolódó költségek vehetők figyelembe, egyéb költségek nem. Azaz a projektelemeken belül elszámolható költségek felsorolása teljes körű, a felsorolásban nem szereplő költségek nem számolhatók el. Nem számolhatók el mindazon költségek, melyek a projekt megvalósulásához nem elengedhetetlenül szükségesek.
A 23/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendelet szerint a következő típusú "állami támogatás" nyújtható: csekély összegű támogatás, regionális beruházási támogatás. Az állami támogatás szabályrendszere az útmutató D1 pontjában kerül részletesen kifejtésre, azonban a közcélú illetve "állami támogatásnak" minősülő esetekben az elszámolható költségek köre között nincsen különbség.
Az elszámolható költségekre vonatkozó általános feltételek:
- A költségek felmerülésének legkorábbi időpontja 2007. január 1.
- Elszámolni kizárólag a végérvényesen a kedvezményezettet terhelő, ténylegesen felmerült költségeket lehet, melyek számlával, bevallással, egyéb hiteles számviteli vagy egyéb belső bizonylattal igazolhatóak.
- Elszámolni azokat a költségeket lehet, melyek közvetlenül kapcsolódnak a támogatott projekt tevékenységéhez, nélkülözhetetlenek annak elindításához és/vagy végrehajtásához, szerepelnek a projekt elfogadott költségvetésében, illetve annak hatályos módosításában.
- A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladják meg a szokásos piaci árat (vagy a közbeszerzési szerződésben rögzített árat). A projekt költségvetésének megfelelően részletezettnek és ily módon ellenőrizhetőnek kell lenni ahhoz, hogy meghatározható legyen az elszámolható költség besorolása. A Támogatási Szerződés mellékletét képezi a Költségvetési tábla (XIV. számú melléklet)
- Az akciótervben (vagy az operatív programban) meghatározott földrajzi területen a projekt végrehajtása érdekében merültek fel.
- A projekt végrehajtáshoz feltétlenül szükségesek és arányos hozzá adott értéket képviselnek.
- A költségek csak olyan mértékben számolhatók el, amilyen mértékben a támogatott projekthez kapcsolódnak, ill. amilyen mértékben annak célját szolgálják.
- Az egyes költségek elszámolása alkalmával nem valósulhat meg kettős finanszírozás.
- A közösségi jog értelmében vállalkozásnak minősülő szervezetek esetében valamennyi elszámolható költség támogatástartalmára csak és kizárólag csekély összegű (de minimis) támogatás nyújtható
Az elszámolható költségek kizárólag a kedvezményezett által le nem vonható áfát tartalmazhatják. A kedvezményezett által levonható áfa elszámolására nincs lehetőség!
Amennyiben az áfa levonható, nem számolható el még abban az esetben sem, ha a kedvezményezett ténylegesen nem él a visszaigénylés lehetőségével. Nem egyértelmű helyzetekben célszerű az illetékes APEH igazgatóság nyilatkozatának előzetes kikérése, mivel a támogatást nyújtó szervezettől nem várható el, hogy minden esetben egyértelműen meg tudja állapítani az áfa levonás lehetőségét.
D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK
D1. Támogatás formája és jogcíme
A Pályázó működési támogatásának nem minősülő, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatásban részesül (a támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás).
Amennyiben a pályázó a közösségi jog szerinti vállalkozásnak minősül (ld. Fogalomjegyzék), akkor jelen pályázati kiírás keretében a "Környezet és Energia Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és egyes támogatási jogcímeiről" szóló 23/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendelet 3. §(1) B) és C) pontjai szerinti tevékenységekre ún. állami támogatás nyújtható A Rendelet alapján a következő állami támogatási kategóriák alkalmazhatók az egyes támogatható tevékenységek vonatkozásában:
- csekély összegű támogatások [1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379.)] A C1.2 pont szerinti támogatható tevékenységek, valamint a fenti állami támogatási kategóriák kapcsolatát a Pályázati Útmutató XII. sz. melléklete tartalmazza (a közösségi jog szerint vállalkozásnak nem minősülő szervezetekre az e fejezetben meghatározott állami támogatási szabályok nem vonatkoznak).
A csekély összegű (de minimis) támogatásra vonatkozó legfontosabb szabályok:
Csekély összegű (de minimis) támogatás esetén az adott és az elmúlt két pénzügyi év időszakában bármely kedvezményezett részére odaítélt csekély összegű (de minimis) támogatás összege nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, a közúti szállítási ágazatban tevékenykedő kedvezményezett esetében a 100 000 eurónak megfelelő forint összeget. A csekély összegű támogatás odaítélésének feltétele, hogy a kedvezményezett nyilatkozik az adott és az elmúlt két pénzügyi évben általa igénybe vett csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.
Minden egyes új csekély összegű támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély összegű támogatás teljes összegét kell figyelembe venni.
A csekély összegű támogatás ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában nem halmozható állami támogatással, amennyiben az így halmozott összeg meghaladná a támogatási intenzitás csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottságnak a 2007-2013 közötti időszakra vonatkozó regionális támogatási térképről szóló jóváhagyó határozatában meghatározott mértékét.
A közösségi jog szerinti vállalkozásoknak, jelen konstrukció keretében a C1.2. pontban felsorolt támogatható tevékenységekre kizárólag csekély összegű (de minimis) támogatás nyújtható, igazodva a Környezet és Energia Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és egyes támogatási jogcímeiről szóló módosított 23/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendelet 5.§. (1) a) pontjában foglaltakhoz.
A csekély összegű támogatásokról külön útmutató áll rendelkezésre.(X. melléklet)Közcélú, jövedelemtermelőnek minősülő projektek Azon projektek, amelyek esetében a pályázó nem minősül a közösségi jog szerinti vállalkozásnak, vizsgálni kell, hogy az adott projekt a 1083/2006/EK Rendelet 55. cikke szerint jövedelemtermelőnek minősül-e.
Adott projekt a következő feltételek egyidejű teljesülése esetén minősülhet jövedelemtermelőnek:
- Közcélú jövedelemtermelőnek minősül egy projekt, ha
- a pályázó olyan nonprofit szervezet (ide nem értve a közhasznú társaságot), közoktatási illetve felsőoktatási intézmény, vagy az államháztartás olyan szervezete, amely a projekt megvalósításával elért energia költségmegtakarítást kizárólag a részére jogszabályban meghatározott (adott esetben alapító okiratban rögzített) közfeladatként közérdekből, haszonszerzési cél nélkül ellátandó szakmai alapfeladatának állami/önkormányzati forrásból származó finanszírozási igénye csökkentéséhez használja fel (vagyis nem minősül a közösségi jog szerinti vállalkozásnak) ÉS
- az alaptevékenysége keretében díjbevételt realizál (pl. közoktatási intézmény térítési és egyéb díjbevételei), a projekt e tevékenységhez kapcsolódik, TOVÁBBÁ
- a pénzügyi elemzés szerinti referencia időszakban a fejlesztés megvalósításából származó nettó bevétel (összes bevétel és működési költségek különbsége) pozitív
Jövedelemtermelő projekt esetében a támogatás tényleges mértéke az ún. finanszírozás hiány számítás alapján kalkulálandó (a közcélú, jövedelemtermelő projektekre vonatkozó szabályok szerint).
KIVÉTELT KÉPEZNEK ez alól azon jövedelemtermelőnek minősülő projektek, amelyek elszámolható összköltsége nem haladja meg a 260 millió Ft-ot. Ezen projekt támogatási mértékének meghatározása azonos a közcélú, nem jövedelemtermelő projekteknél alkalmazandó módszertannal.
Közcélú, nem jövedelemtermelőnek minősülő projektek
- a pályázó olyan nonprofit szervezet (ide nem értve a közhasznú társaságot), közoktatási illetve felsőoktatási intézmény vagy az államháztartás olyan szervezete, amely a projekt keretében elért energiaköltség megtakarítást kizárólag a részére jogszabályban meghatározott (adott esetben alapító okiratban rögzített) közfeladatként közérdekből, haszonszerzési cél nélkül ellátandó tevékenységéhez (alapfeladatához) használja fel (vagyis nem minősül a közösségi jog szerinti vállalkozásnak) ÉS
- e tevékenységét kizárólag államháztartási forrásból finanszírozza, továbbá a projekt ehhez kapcsolódik, VAGY
- e tevékenysége keretében díjbevételt realizál ugyan (pl. közoktatási intézmény térítési díjbevételei), és a projekt ehhez kapcsolódik, de a pénzügyi elemzés szerinti referencia időszakban a fejlesztés megvalósításából származó nettó bevétel (összes bevétel és működési költségek különbsége) negatív Ilyen esetben a támogatás tényleges mértéke a D2 fejezetben meghatározott táblázat szerint, a támogatás összege pedig a teljes (elszámolható) költség és a táblázat megfelelő adatának szorzataként számítandó ki
D2. Támogatás összege
A jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás összege minimum 1 millió Ft, maximum 500 millió Ft lehet.
A közösségi jog értelmében vett vállalkozások esetében a támogatás maximális összegére vonatkozóan további korlát, hogy a jelen pályázati konstrukcióban elnyert támogatás valamint az adott és az elmúlt két pénzügyi év időszakában kapott csekély összegű támogatás összege nem haladhatja meg a 200 000 eurót. Ez a korlátozás a XIII. számú, az állami támogatás jogcímei mellékletben a projekttípusok, és a kedvezményezetti kör relációjában "de minimis" megjelöléssel jelzett projektekre érvényes
E. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
A pályázatokkal kapcsolatos részletes eljárásokat a 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelete a 2007-2013 időszak Strukturális Alapok és a Kohéziós Alap támogatása felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló rendelet, a 2007-2013. programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet szabályozza.
E1. A pályázati kiírás felfüggesztése és megszüntetése
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség fenntartja magának a jogot, hogy a támogatásra rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret - előrelátható - kimerülése esetén vagy egyéb indokolt esetben a benyújtás lehetőségét felfüggessze. A felfüggesztés tényét a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a http://www.nfu.hu honlapon közzéteszi.
E2. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázat magyar nyelven, kizárólag a Pályázati adatlapon nyújtható be.
A Pályázati adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható. Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetőség. A Pályázati adatlap kitöltése kizárólag az NFÜ által hivatalosan közzétett kitöltő program alkalmazásával történhet. A kitöltő program letölthető a http://www.nfu.hu honlapról. A program lehetővé teszi a Pályázati adatlap elektronikus kitöltését, nyomtatását és adathordozóra mentését.
A Pályázati adatlapot hiánytalanul, minden kérdésére választ adva és az előírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani. Amennyiben úgy ítéli meg, hogy a Pályázati adatlap egy adott kérdése nem vonatkozik az Ön pályázatára, kérjük a Pályázati adatlap megfelelő helyén a pályázatomra nem releváns megjegyzést bevezetni.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a benyújtást követően a pályázat tartalmi elemeinek változtatására nincs lehetőség. Az ilyen jellegű módosítási igények nem vehetők figyelembe.
A pályázatot 50 millió forint alatti támogatási igény esetén 2 nyomtatott példányban (1 eredeti; 1 másolat); 50 millió forint és azt meghaladó támogatási igény esetén 3 nyomtatott példányban (1 eredeti, 2 másolat), valamint mindkét esetben elektronikus formában (1 CD-n), zárt csomagolásban, postai küldeményként vagy gyorspostai szállítás igénybevételével a következő címre kell beküldeni:
"ENERGIA KÖZPONT" Nonprofit Kft.
Energiahatékonysági Környezetvédelmi és Energia Információs Ügynökség
Nonprofit Kft
Környezet és Energia Operatív Program
Kódszám: KEOP-2009-5.3.0/A
1134 Budapest, Váci út 45., A épület 6. emelet
1437 Budapest, Pf. 328
Személyes benyújtásra a fent megjelölt címen, munkanapokon az alábbi időben van lehetőség:
Hétfőtől csütörtökig 9-16 óra között
Kérjük, hogy a borítékon, valamint a CD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati Felhívás kódszámát (KEOP-2009-5.3.0/A), a pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, a vonalkódnak az adatlap valamennyi oldalán való megjelenéséről és az adathordozó épségéről!
A nyomtatott és elektronikus adathordozón (kizárólag CD-n) benyújtott Pályázati adatlapban található eltérés esetén a nyomtatott és cégszerűen aláírt Pályázati adatlap tekintendő hitelesnek, azzal, hogy a nyomtatott és az elektronikus formájú Pályázati adatlap megegyezőségéről a pályázó köteles gondoskodni.
A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban információkat a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján (http://www.nfu.hu) talál, felvilágosítást pedig a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség telefonos ügyfélszolgálata nyújt.
Az NFÜ telefonos ügyfélszolgálatának kék száma: 06-40-638-638.
A pályázatok benyújtása 2009. március 20-tól 2010.06.30 lehetséges.
A pályázatok elbírálása folyamatosan történik, a rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerüléséig. Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázat benyújtását követően az ellenőrzésre feljogosított szervek megkezdhetik a projekt ellenőrzését!

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
Pályázati felhívás és útmutató
Pályázati adatlap
Pályázati adatlap útmutató
Útmutató a megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséhez - Normál
Útmutató a megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséhez - Egyszerűsített
Útmutató a megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséhez - Jövedelemtermelő
Költségvetési tábla
Energetikai melléklet - nem komplex
Energetikai melléklet - komplex
Belső megtérülési ráta számítási útmutató
Támogatási intenzitás-számítási útmutató - komplex
Támogatási intenzitás-számítási útmutató - nem komplexIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum