Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Mozsár Műhely - produkciós pályázat 2018
Kiíró:
Független Színművészetért Alapítvány
Határidő:
03/15/2018
Érvényes:
03/15/2018
Tárgymutató:
színpadi produkciók bemutatása
Pályázhat:
független színházi alkotók, alkotó műhelyek, társulatok és csoportok
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Pályázati felhívás
független színházi alkotóknak

A Független Színművészetért Alapítvány "MOZSÁR MŰHELY - PRODUKCIÓS PÁLYÁZAT 2018" címmel pályázatot ír ki a Mozsár Műhelyben bemutatásra kerülő előadásokra független színházi alkotók, alkotó műhelyek, társulatok és csoportok számára.

1. A pályázat célja:
Olyan új kamaraszínházi (maximum 3-4 fős) színpadi produkciók bemutatása, amelyek a bemutatás helyszínére (2. pont) készülnek.

2. A pályázat megvalósításának, a produkciók bemutatásának helyszíne:
A produkciók a Mozsár Bisztró emeleti színháztermében, a Mozsár Műhelyben (1065 Budapest, Nagymező u. 21) kerülnek bemutatásra.

3. A pályázat beadásának és megvalósításának időpontja, időtartama:
A pályázatokat 2018. március 15-ig kell eljuttatni az Alapítvány produkciós asszisztensének (Klopfer Alexandra, 30-559-6858, e-mail: projekt.mozsarmuhely@gmail.com) szkennelve, e-mailben. Az előadások bemutatójára 2018. október 1-2019. május 31. között kerül sor.

4. A pályázók köre:
A pályázaton részt vehetnek állam és önkormányzat által normatív alapon nem támogatott előadóművészeti szervezetek, társulatok, egyéni alkotók. A pályázók a támogatás befogadására és elszámolására alkalmas gazdasági társasággal, civil szervezettel, vagy a lebonyolításra alkalmas lebonyolító szervezettel kell rendelkezzenek. A pályázat beadható úgy is, hogy a produkció bemutatására az Alapítványt kéri fel a pályázó.

5. Az együttműködés formája:
Az Alapítvány a pályázat alapján kiválasztott produkcióknak az alábbi együttműködési lehetőséget kínálja:
- Támogatás biztosítása új színpadi mű bemutatásához vissza nem térítendő támogatásra a produkció költségvetéséhez való hozzájárulással, előfinanszírozással, akár 90%-os költség hozzájárulással, és továbbjátszás külön megkötött Együttműködési megállapodás alapján.
- Az Alapítvány által bemutatásra ajánlott mű, a pályázatban szereplő anyagi keretekkel és személyi összetételben.

6. A támogatott pályázatok száma:
A Pályázat kiírója maximum 5, a pályázat alapján kiválasztott produkció bemutatására, játszására nyújt lehetőséget.
Egy pályázó több pályázatot is benyújthat.

7. A pályázathoz kapcsolódó feltételek:
A nyertes pályázatok megvalósításának feltételei:
o A pályázat kiírója a nyertes pályázatok megvalósítása esetén igényt tart két előadás megtartására a pályázati helyszínen, térítés nélkül.
o A nyertes pályázatok projekt költségvetésén belül az állami, önkormányzati támogatási projekt, működési vagy más egyéb) aránya nem érheti el az 50 %-ot.
o Támogatott pályázat esetén a pályázati összeg felhasználható bármely, a produkció bemutatásához szükséges, számlával igazolható költségre (terembérlet, műszaki lebonyolítás, fellépők és alkotók díja, díszlet, jelmez, kellék, egyéb rekvizitek, marketing, szállásköltség, szállítási költség, utazási költség, stb.).
o A bemutatott mű, a támogatásból kifizetett valamennyi eszköz és jog a pályázót illeti meg (kivéve, ha a megvalósító az Alapítvány).
o A produkció továbbjátszására a pályázat kiírója a bemutatótól számított egy évre Budapesten kizárólagosságot kap.
o A pályázati összeg elszámolása: A nyertes pályázó, a lebonyolító a megvalósítást követő 30 napon belül köteles a 3. számú melléklet szerint elszámolni, a produkció megvalósításához kifizetett költségek számláival, a számlák adatait tartalmazó táblázatba rendezett kimutatással (számlaszám, szállító és kifizetési dátum feltüntetésével).
o A pályázat kiírója a nyertes pályázók számára maximum 4 helyszíni, 6 óra időtartamú próbalehetőséget biztosít, a rendelkezésre álló technikai feltételekkel (2. számú melléklet).
Minden további technikai igényt a pályázat nyertesének kell biztosítania, egyeztetve a pályázat kiírójával és a Kávézó vezetésével. A pályázat kiírója a helyszín bejárására 2018. március 6-án 16,00-17,00 óra és március 8-án 16,00-17,00 óra között bejárási lehetőséget biztosít. A részvételi szándékot a pontos időpont megjelölésével előzetesen jelezni szükséges a 3. pontban megadott elérhetőségeken.
o A bemutatott műhöz kapcsolódó valamennyi szerzői jog biztosítása a pályázó feladata. Az előadásonkénti jogdíj megfizetése a pályázó szervezet kötelessége.
o Pályázni csak kész darabbal (teljes szövegkönyv) lehet, ötletet, szinopszist tartalmazó pályázatot a Bíráló bizottság nem értékel.
o A pályázatnak tartalmaznia kell a produkció marketing tervét és költségvetését.

8. Pályázati döntés:
A pályázatokat az Alapítvány kuratóriumának tagjai és a projektmenedzser bírálják el.
A pályázati döntésre 2018. április 15-ig kerül sor.

9. A pályázat elbírálásának szempontjai:
A pályázaton elsőbbséget élveznek azok a produkciók, amelyek ősbemutatók, magyarországi ősbemutatók, kortárs magyar és külföldi szerzők művei.
A beadandó pályázat elemei:
A benyújtandó pályázati dokumentáció minimálisan kötelező tartalmi elemei a következők:
- Pályázati adatlap: 1. számú melléklet
- a lebonyolítást végző szervezet jogi dokumentációja: 30 napnál nem régebbi cégkivonat/bírósági okirat másolati példánya, létesítő okirat másolata, aláírási címpéldány másolata,
- a bemutatásra kerülő mű szakmai tartalmának leírása: tartalmazza a mű tartalmának leírását, rendezői/megvalósítási koncepciót,
- a közreműködők és alkotók névsora, szakmai életrajza,
- a projekt költségterve: tartalmazza a pályázaton elnyerni kívánt támogatási összeget az elszámolható költségek szerinti bontásban, a projekt teljes költségét az elszámolható költségek szerinti (pl. személyi jellegű ráfordítások, anyagjellegű ráfordítások, önerő, tervezett bevétel) bontásban (Ajánlott az elszámoláshoz előírt 3. számú melléklet szerkezetében elkészíteni.),
- nyilatkozatot, ha a pályázatát csak az igényelt összeg elfogadása esetén valósítja meg,
- bármilyen egyéb dokumentum, amit a pályázó a pályázat szempontjából lényegesnek tart.
A nyertes pályázó a pályázat kiírójával szerződést köt a támogatásra, amelyben vállalja a jóváhagyott összegből a megvalósítást.
További felvilágosítás kérhető a kiíró projektmenedzserétől (3. pont).

10. Egyéb feltételek
A pályázat kiírója felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben a pályázat lebonyolítója forprofit vállalkozás, a támogatás után meg kell fizetnie a társasági adót. Ezt a feltételt a Támogatási szerződés tartalmazza. (Támogatott kijelenti, hogy a juttatás adóévében a Támogatott eredménye a juttatás következtében elszámolt bevétel nélkül számítva nem lesz negatív, amelyet a Támogatott a pályázat szerinti beszámoló elkészítését követően nyilatkozat útján igazol a Támogatónak.)
A támogatás nettó összegben kerül elszámolásra, a költségek kifizetéséhez kapcsolódó áfát a lebonyolító előlegezi meg.
http://mozsarmuhely.hu/hirek/palyazati-felhivas-fuggetlen-szinhazi-alkotoknak/109

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum