Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
ABB mentorprogram női műszaki felsőoktatási hallgatóknak
Kiíró:
ABB Ltd
Határidő:
11/09/2018
Érvényes:
11/09/2018
Tárgymutató:
mentorprogram női műszaki felsőoktatási hallgatóknak
Pályázhat:
- 2. és 3. éves BSc, 4. vagy 5. éves MSc női hallgató
- Aktív hallgatói jogviszony (nappali, aktív féléves) valamely magyarországi műszaki főiskola vagy egyetem hallgatójaként
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

ABB mentorprogram női műszaki felsőoktatási hallgatóknak

Pályázati és részvételi feltételek
Az alábbi feltételeknek megfelelő pályázókat várjuk:
- 2. és 3. éves BSc, 4. vagy 5. éves MSc női hallgató
- Aktív hallgatói jogviszony (nappali, aktív féléves) valamely magyarországi műszaki főiskola vagy egyetem hallgatójaként
Kizáró ok: A Kiíró a pályázatra azon hallgatók jelentkezését fogadja el, akik a pályázati, és/vagy a nyertes időszakban az ABB versenytársánál szakmai gyakorlatot nem folytatnak és/vagy nem dolgoznak.

A pályázati dokumentáció
- 1-2 oldalas önéletrajz (magyar és angol nyelven)
- 1-1,5 oldalas motivációs levél - Mely tartalmazza, hogy a pályázó miért tartja érdekesnek a programot, milyen előnyöket lát, milyen hosszú távú tervei vannak a műszaki pályán (magyar és angol nyelven)

Határidő
- A pályázat beadási határideje: 2018. november 9.
- A pályázatokat a cv@hu.abb.com email címre kell beküldeni, az email tárgymezőben kérjük feltüntetni: "ABB női mentorporgram”
- A pályázati kiírással kapcsolatos kérdéseket írásban a cv@hu.abb.com címen lehet feltenni. Az email tárgymezőben kérjük feltüntetni: "ABB női mentorprogram”

A pályázaton nyertes
- 5 fő női hallgató, 5 hónapon keresztül 5 alkalommal (2019. január, február, március, április, május, tervezetten 9.00 és 13.00 óra között) részt vehet a pályázati felhívásban részletezett programban, amelynek költségeit (étkezés, gyárlátogatás) Kiíró a nyertes pályázóval aláírásra kerülő szerződésben rögzítettek szerint viseli.
- Vidéki hallgatóknak a havi egyszeri konzultációra való eljutás költségét Kiíró a nyertes pályázóval aláírásra kerülő szerződésben rögzítettek szerint viseli, utazási költségét számla alapján megtéríti
- A pályázaton nyertest terhelő kötelezettség(ek) nem teljesítése a mentorprogramból történő kizárást vonhatja maga után.
- Vállalja, hogy a havonta megrendezésre kerülő konzultációkon részt vesz.

A pályázatok értékelése
A pályázat érvényességének vizsgálata:
Valamennyi beérkező pályázat iktatásra majd értékelésre kerül.

A pályázat érvénytelen a következő esetekben:
- A pályázatnak egy, illetve több része vagy egésze nem érkezik be a kiírt határidőre.
- A Pályázó nem felel meg a kiírásban szereplő feltételeknek.

A pályázat értékelési szempontrendszere:
A beadott pályázatok értékelését a Kiíró szakemberei végzik, a következő szempontok figyelembe vételével:
- Motiváltság
- Szakmai rátermettség
- Minimum középfokú angol nyelvtudás (szóban és írásban egyaránt)
- Rendszerszemlélet
- Formai áttekinthetőség: szerkezet, design, stílus, nyelvhelyesség
- A pályázat elbírálásánál előnyt jelent korábbi tanulmányi versenyeken elért eredmény, szakmai tevékenységben való aktív részvétel, munkatapasztalat.

A beérkezett pályázatok alapján kiválasztott jelentkezők személyes meghallgatására is sor kerül majd, amely meghallgatáson való részvétel költsége a Pályázót terheli.

A kiértékelés határideje és formája
A pályázatokat a fenti szempontok alapján a Kiíró értékeli, és a nyertes pályázó nevét 2018. december 14-ig közzéteszi a http://www.abb.hu weboldalon.

A Pályázó a közzétételhez / nyilvánosságra hozatalhoz a pályázata benyújtásával visszavonhatatlanul hozzájárul.

Hozzájárulás
Pályázó a pályázat beadásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázattal (vagy annak egy részével) kapcsolatban korlátozásmentes, térítésmentes felhasználási jogot engedjen a Kiírónak, amelynek eredményeképp megilleti a Kiírót a mű kizárólagos, az Szjt. 17.§-ában meghatározott valamennyi módon történő felhasználás iránti joga bel- és külföldön, magyar és bármely idegen nyelven.
A Kiírót megillető kizárólagos felhasználási jog magában foglalja az Szjt.-ben írt valamennyi felhasználási módot, beleértve ebbe az átdolgozás iránti jogot is és a digitális műfelhasználást is, mely jelenti a művek digitális formában történő tárolását elektronikus eszközön, valamint a számítógépes hálózaton átvitt művek anyagi formában való előállítását is, mint pl. a számítógép merevlemezére történő letöltése, a számítógépi programok futtatása, művek közönséghez közvetítése számítógépes hálózaton keresztül. A Kiíró a pályázati hozzájárulással megszerzett felhasználási jogot minden korlátozástól mentesen (korlátlan alkalom és példányszám vonatkozásában) gyakorolhatja.
Pályázó a pályázat benyújtásával elfogadja, és egyben hozzájárul ahhoz, hogy a pályázaton történő eredményes részvétele esetén a neve, valamint azon oktatási intézmény neve, ahol tanul, a Kiíró honlapján közzétételre kerüljön.
Kiíró fenntartja a jogát annak, hogy a pályázatot bármikor, indokolás nélkül visszavonja, vagy az elbírálási határidőt meghosszabbítsa. A mentorprogram odaítélésnek a joga a Kiíró kizárólagos döntési jogkörébe tartozik, így a Kiíró döntése a Pályázó által nem vitatható, és a kiírói döntés felülvizsgálata semmilyen formában sem kérhető.
Pályázó a pályázat benyújtásával a pályázati feltételeket maradéktalanul tudomásul veszi,-és egyben elfogadja.
https://new.abb.com/hu/karrier/lehetosegek/diakok

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum