Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése - Gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésének megvalósítása a megyei jogú városokban / TOP-6.2.1-16
Kiíró:
Nemzetgazdasági Minisztérium
Határidő:
03/20/2017, 04/28/2017, 04/30/2017, 05/15/2017, 05/31/2017, 06/30/2017, 08/31/2017
Érvényes:
08/31/2017
Tárgymutató:
családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése / TOP-6.2.1-16
Pályázhat:
- a megyei jogú város önkormányzata (GFO 321),
- a megyei jogú város önkormányzatának többségi tulajdonában lévő gazdasági társaság (GFO 11, GFO 572, 573, 575, 576)
A kiíró(k) adatai


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” című (TOP-6.2.1-16 kódszámú) felhívás.
Módosult Miskolc Megyei Jogú Város területspecifikus mellékletében a beadási határidő záró dátuma 2017. június 30-ról 2017. augusztus 31-re.


FELHÍVÁS
Gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésének megvalósítására a megyei jogú városokban

A Felhívás címe: Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése
A Felhívás kódszáma: TOP-6.2.1-16
Magyarország Kormányának felhívása a központi költségvetési szervek, a megyei jogú városok önkormányzatai, az egyházak, a nonprofit szervezetek, továbbá az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások számára, a gyermekjóléti alapellátások közül a bölcsődei ellátási formákhoz (bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde), valamint az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javításának és a szolgáltatások minőségi fejlesztésének megvalósítása érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a gyermekellátó kapacitások fejlesztését a gyermeket vállalók foglalkoztathatósága érdekében. A cél elérését a Kormány a központi költségvetési szervek, a megyei jogú városok önkormányzatai, az egyházak, a nonprofit szervezetek, továbbá az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.
- a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a Felhívásban meghatározottak szerint támogatási előleget biztosít.

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:
- projektjük megvalósításával hozzájárulnak a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatásához, a családok segítéséhez, különösen a leghátrányosabb helyzetű térségekben lévő gyermekek minél korábbi életkorban történő megsegítéséhez;
- a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A felhívás indokoltsága és célja
Az Európai Bizottság ország-specifikus ajánlásaival összhangban Magyarország továbbfejleszti a kisgyermekek számára a napközbeni elhelyezést biztosító intézmények kapacitásait és az általuk nyújtott szolgáltatások minőségét. Ennek érdekében a Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatását, többek között a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítését a gyermekellátási szolgáltatások fejlesztése által.
A gyermekjóléti alapellátások közül a bölcsődei ellátási formákhoz (bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde), valamint az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítását és a szolgáltatások minőségének fejlesztését szolgáló felhívás fő célja a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatása, a családok segítése, különösen a leghátrányosabb helyzetű térségekben lévő gyermekek minél korábbi életkorban történő megsegítése.
A felhívás a 3 éves kor alatti gyermekek napközbeni elhelyezését és a 3-6 éves gyerekek óvodai elhelyezését támogatja. A felhívás az intézményes fejlesztéseken túlmenően (például bölcsőde, mini bölcsőde, óvoda-bölcsőde, mint többcélú intézmény3) támogatja a rugalmasabb és egyszerűbb működési feltételekkel létrehozható bölcsődei ellátási forma - családi bölcsőde - fejlesztését is annak érdekében, hogy a helyi igényeken alapuló leghatékonyabb megoldást lehessen kialakítani az adott térségben, illetve településen.
A felhívás hozzájárul az Országgyűlés által 2015. december 15-én elfogadott, egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2015. évi CCXXIII. törvény értelmében a 3 éven aluli gyermekek ellátására, felügyeletére vonatkozó szabályozás átalakításához, így a települési önkormányzatok kötelező feladatellátásnak biztosításához is.
A települési önkormányzat köteles lesz 2017. január 1-jétől a bölcsődei ellátást (bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde) megszervezni, amennyiben az adott településen élő 3 év alatti gyermekek száma meghaladja a 40 főt, vagy amennyiben a településen legalább 5 kisgyermek ellátására igény jelentkezik. A felhívás segíti továbbá az önkormányzatokat a jogszabályból eredő egységes óvoda-bölcsőde átalakításában is, így a 3 éven aluli gyermekek ellátása esetében bölcsőde, mini bölcsőde vagy családi bölcsőde létrehozásában, valamint a családi napközik családi bölcsődévé, mini bölcsődévé vagy bölcsődévé történő átalakulásában.
A rendelkezésre álló statisztikák szerint jellemzően a 3 éves kor alatti gyermekek napközbeni ellátásában, elhelyezésben lép fel jelentős kapacitáshiány, mivel a 3 év alatti gyermekeknek még mindig csak a 17 százaléka számára érhető el az ellátás valamely formája. A 3 éves kortól kötelező óvodáztatás következtében az óvodák esetében is van néhány olyan térség, vagy település, ahol a fejlesztés férőhelyhiány leküzdése céljából a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) előírásainak betartása miatt indokolt. A szolgáltatások minőségében és a rendelkezésre álló infrastruktúrában is vannak jelentős területi különbségek, melyek szükségessé teszik a fejlesztési források biztosítását ezen különbségek felszámolására.
Tárgyi Felhívás a területi szereplők Kormány által elfogadott integrált területi programjainak a megvalósítását szolgálja.
Jelen Felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg, összes elszámolható költség alapon4 8,821 milliárd Ft.
A Felhívás teljes keretösszegének becsült támogatástartalma 8,821 milliárd Ft, amely mértéke minden esetben a támogatott projektek támogatási intenzitása alapján kerül odaítélésre.
A területi egység számára rendelkezésre álló forrás meghatározása és a támogatási kérelmek várható darabszáma a felhívás területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében található.
Jelen Felhívás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
1.3. A támogatás háttere
Jelen Felhívást a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága hirdeti meg az 1005/2016. (I.18.) számú Kormányhatározatban szereplő éves fejlesztési keret alapján.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1 896-0000-ás, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-16 óráig, pénteken 8:30-14 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja!

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:
3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:
A) Intézmény/szolgáltatás infrastrukturális fejlesztése, ezen belül támogatható:
a) új férőhelyek kialakítása;
b) új telephely/szolgáltatás/feladatellátási hely létesítése;
c) bővítés, átalakítás, felújítás (beleértve az épületgépészeti, épületvillamossági és épületszerkezeti fejlesztéseket);
d) bezárt telephely újranyitása;
e) indokolt esetben új építés;
f) ingatlankiváltás;
g) funkciójukat vesztett épületek hasznosítása, funkcióváltás;
h) udvar, játszóudvar felújítása (pl.: kerékpártároló/babakocsi tároló létesítése; kerítés építése, javítása; zöldterület-fejlesztése, növelése; ivókút építése);
i) szocializációt, mozgásfejlesztést, fejlesztést segítő helyiségek, szabadidős programoknak lehetőséget biztosító terek fejlesztése, kialakítása;
j) tornaszoba, orvosi szoba, elkülönítő helyiség létesítése, felújítása.
B) Eszközbeszerzés, beleértve:
a) a bútorok és egyéb berendezési tárgyak (pl.: udvari játékok; utcabútorok; játéktároló), eszközök (pl.: fejlesztő eszközök) beszerzését közvetlenül a szolgáltatáshoz kapcsolódóan;
b) az informatikai eszközök és kapcsolódó szoftverek, berendezések, IKT-eszközök, vezeték nélküli (ún. wireless) technológiák beszerzését a nevelési munkához kapcsolódóan.

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
4.1. Támogatást igénylők köre
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be:
- a megyei jogú város önkormányzata (GFO 321),
- a megyei jogú város önkormányzatának többségi tulajdonában lévő gazdasági társaság (GFO 11, GFO 572, 573, 575, 576).
A támogatási kérelmet a megyei jogú város önkormányzata (konzorciumi partner nélkül) a szolgáltatás(ok) fenntartójaként vagy a szolgáltatásoknak helyt adó ingatlan(ok) tulajdonosaként nyújthatja be.
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.
A konzorciumi formában megvalósítandó projekt esetén Konzorciumvezető kizárólag a támogatást igénylő megyei jogú város önkormányzata vagy a megyei jogú város önkormányzatának többségi tulajdonában lévő gazdasági társaság lehet.
Önállóan nem, konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet az alábbi szervezetek az intézmények fenntartóiként/fenntartói jogok gyakorlását ellátó szervezetként vagy az ingatlanok tulajdonosaiként, amennyiben az alábbi támogatást igénylők körébe tartoznak:
a) Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 31);
b) Helyi önkormányzatok és társulásaik (GFO 327);
c) Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok és társulásaik (GFO 351, 353, 371, 373);
d) Egyházi jogi személy (GFO 55);
e) Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű civil szervezetek a 2011. évi CLXXV. törvény alapján (GFO 529, 563, 565, 569);
f) Közalapítvány (GFO 561);
g) Nonprofit gazdasági társaság, szervezet (GFO 572; 573; 575; 576; 599).
A támogatási kérelem konzorciumi tagja az intézmény fenntartója akkor lehet, amennyiben a lehetséges támogatást igénylők körébe tartozik. Ha az intézmény fenntartója különbözik az intézménynek helyet adó épület tulajdonosától, abban az esetben az épület tulajdonosának hozzájáruló nyilatkozata szükséges a támogatási kérelem benyújtásakor.
A támogatási kérelem konzorciumi tagja az intézménynek helyt adó épület tulajdonosa akkor lehet, amennyiben a tulajdonos és a fenntartó is a fenti támogatást igénylők körébe tartozik. Ha az intézménynek helyt adó épület tulajdonosa különbözik az intézmény fenntartójától, abban az esetben az intézmény fenntartójának hozzájáruló nyilatkozata szükséges a támogatási kérelem benyújtásakor. Amennyiben bérelt épületben történik a fejlesztés és a bérelt épület tulajdonosa nem tartozik a támogatást igénylők körébe, a támogatási kérelemben konzorciumi tagként kizárólag a fenntartó jogosult részt venni. A fenntartónak ebben az esetben is a támogatást igénylők körébe kell tartoznia.
Csak eszközbeszerzést tartalmazó támogatási kérelem esetében konzorciumi tagként csak az az intézmény fenntartója jogosult részt venni, aki a támogatást igénylők körébe tartozik.
4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre
Az ÁÚF "Kizáró okok listája" c. részben felsoroltakon túl, az alábbi szempontok szerint nem ítélhető meg támogatás:
1) Azon támogatást igénylő részére:
a) Amely nem rendelkezik az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. §-a szerinti öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programmal (társulás esetén településenkénti bontásban). (amennyiben releváns)
b) Amely nem rendelkezik az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 63.§-a szerinti esélyegyenlőségi tervvel. (amennyiben releváns)
c) Óvoda esetében a 4.1. d) - h) pontban felsorolt fenntartói kör nem jogosult támogatásra, ha nem rendelkezik a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti köznevelési szerződéssel vagy egyoldalú nyilatkozattal.
2) Azon támogatási kérelemre:
a) Amelynek tartalma a Felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban.
b) Amely annak a bölcsődei ellátásnak/óvodának/családi napközinek a fejlesztésére irányul, amely korábban az államháztartás alrendszereiből, vagy a Strukturális Alapokból a bölcsődei ellátás/óvoda/családi napközi fejlesztésére - az adott épületre/épületrészre - vonatkozóan támogatásban részesült és kötelező fenntartási ideje még nem járt le. Ez alól kivételt képez, ha a jelen Felhívásra benyújtandó fejlesztési igény az intézmény/szolgáltatás meglévő kapacitásainak bővítésére vagy minőségi fejlesztésére irányul a korábbi projekt eredményeinek fenntartásával. A korábbi pályázati konstrukciók bemutatását és a jelen fejlesztéstől való lehatárolását a megalapozó dokumentumban szükséges bemutatni.
c) Amely, olyan óvodának a fejlesztésére irányul, amely az adott épületre/épületrészre, hazai forrás keretében támogatásban részesült, vagy folyamatban van a támogatása, kivéve akkor, ha a két projekt fejlesztéseit lehatárolja és ezt a megalapozó dokumentumban bemutatja.
3) Csekély összegű támogatás esetén:
a) Olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi.
4) Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás esetén:
a) Nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére.
b) Azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget.
c) Olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi.
d) Dedikált infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott támogatás.
e) Olyan infrastruktúrához nyújtott támogatás, amelyre a 651/2014/EU bizottsági rendelet egyéb cikke alapján (a 14. cikk szerinti regionális beruházási támogatás kivételével) nyújtható támogatás.

4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
A támogatási kérelmek benyújtása 2017. február 15-től
2017. március 20-ig
2017. április 28-ig
2017. április 30-ig
2017. május 15-ig
2017. május 31-ig
2017. augusztus 31 lehetséges.
5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük, a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak!
5.1. A támogatás formája
Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
5.2. A projekt maximális elszámolható összköltsége
Jelen felhívás keretében a projekt elszámolható összköltsége a felhívás területi egységre vonatkozó terület-specifikus mellékletében kerül szabályozásra.
5.3. A támogatás mértéke, összege
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum és maximum összege a felhívás területspecifikus mellékletében kerül szabályozásra.
b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a, a Felhívás támogatási jogcímekre vonatkozó szabályainak a figyelembevételével.

Csekély összegű támogatás esetén: a támogatás maximális mértéke az elszámolható költségek 100%-a.
Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás esetén:
A támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek és a működési eredmény közötti különbséget.
A működési eredmény mértékét
a) megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni és előzetesen, vagy
b) visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag

kell levonni az elszámolható költségekből.
https://www.palyazat.gov.hu/top-621-16-csaldbart-munkba-llst-segt-intzmnyek-kzszolgltatsok-fejlesztse
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum