Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
DAAD kutatói ösztöndíj doktoranduszoknak és fiatal kutatóknak németországi felsőoktatási intézményben vagy kutatóintézetben
Kiíró:
Német Felsőoktatási Információs Központ; Informationszentrum Budapest; Német Felsőoktatási Csereszolgálat; Deutscher Akademischer Austausch Dienst
Határidő:
Folyamatos
Érvényes:
12/31/2013
Tárgymutató:
ösztöndíj, DAAD kutatói Németországban
Pályázhat:
kiváló végzős hallgatók illetve diplomások pályázhatnak, akik az ösztöndíj kezdetekor már legalább egyetemi oklevéllel ill. master diplomával rendelkeznek, kivételes esetekben bachelor bizonyítvánnyal, illetve posztdoktorok
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Deutscher Akademischer Austauschdienst
Német Felsőoktatási Csereszolgálat
Informationszentrum Budapest
Német Felsőoktatási Információs Központ
Kutatói ösztöndíj doktoranduszoknak és fiatal kutatóknak (2014/2015)

Az ösztöndíj célja
A magyar fiatal kutatók számára az ösztöndíj lehetőséget nyújt németországi felsőoktatási intézményben vagy kutatóintézetben történő kutatásra vagy továbbképzésre. Elsődleges célja a doktori kutatások támogatása. A kutatói ösztöndíj a következő célokat szolgálhatja:
Kutatás német felsőoktatási intézményben, egy magyar PhD képzés keretében
Kutatás német felsőoktatási intézményben, amely a németországi doktori cím megszerzését célozza meg. Itt különösen a strukturált PhD programokra hívjuk fel a figyelmet, mint a "Graduiertenkolleg” nevű doktori iskolák, nemzetközi doktori programok, Graduate Schools, Max Planck Research Schools stb. További információ a következő honlapon található: http://www.daad.de/ipp
Kutatási vagy továbbképzési projekt megvalósítása végzettség megszerzése nélkül
A "Szendvics modellt” (egy speciálisan a fejlődő országok számára kialakított támogatási program, egy hazai és egy külföldi mentorral) a DAAD a "Kutatói ösztöndíj doktoranduszoknak és fiatal kutatóknak” program keretében Magyarországon nem támogatja.
A posztdoktorok figyelmébe ajánljuk továbbá az Alexander von Humboldt Alapítvány ösztöndíjait.

Az ösztöndíj időtartama
Az ösztöndíj hosszát a kiválasztás során a bíráló bizottság határozza meg. Ez a pályázó kutatási tervének a függvényében alapesetben 1-10 hónap lehet. A teljes németországi PhD képzést csak akkor támogatják, ha ennek különös támogatáspolitikai oka van. Erről például akkor lehet szó, ha a pályázó hazájában nincsenek biztosítva a megfelelő kutatási lehetőségek és személyzeti feltételek, vagy ha tartalmi okokból szükséges a többéves németországi tartózkodás támogatása. A teljes németországi PhD képzés esetén 3 év lehet a támogatás időtartama. Kivételes esetekben akár 4 évig terjedő időtartamra is adható az ösztöndíj, amennyiben először még a német doktori képzésben való részvételnek az előfelté-teleit is meg kell szerezni. Az ösztöndíjat először egy évnél nem hosszabb időre ítélik meg, akkor is, ha a célja a teljes németországi PhD képzésnek a támogatása. Az ösztöndíj hosszabbítása attól függ, hogy az eddigi tanulmányi teljesítmény sikeresnek minősül-e.

Az ösztöndíj összege
A DAAD a pályázó eddigi végzettségétől függően havonta 750 euró ösztöndíjat a diplomásoknak, 1000 euró ösztöndíjat havonta a doktoranduszoknak biztosít. Ezen kívül a DAAD 200 euró egyszeri utazási hozzájárulást is nyújt. Hat hónapnál hosszabb ideig tartó ösztöndíjak esetén a DAAD évente 260 euró tanulmányi- és kutatási támogatást nyújt, és adott esetben lakhatási támogatást és családi pótlékot is biztosít. A DAAD minden esetben eldönti, hogy a kutatói ösztöndíj megkezdése előtt támogatja-e egy (az ösztöndíjas számára ingyenes) német nyelvkurzuson való részvételt. Ez csak a 6 hónapnál hosszabb ösztöndíjak esetében lehetséges. Adott esetben a részvétel kötelező. A német nyelvismeret elmélyítésére a "Deutsch-Uni Online (DUO)“ internetes nyelvtanfolyam ajánlott. Azok az ösztöndíjasok, akik 6 hónapnál hosszabb ideig tartó ösztöndíjat nyertek el, és miután a DAAD ösztöndíj odaítéléséről szóló oklevelét megkapták, a DAAD az ösztöndíj elnyerésétől kezdődően 6 hónapig átvállalja a nyelvtanfolyam díját. Ezen kívül azok az ösztöndíjasok, akik 6 hónapnál hosszabb ideig tartó ösztöndíjat nyertek el, támogatást igényelhetnek a DAAD-nál egy saját választású német nyelvtanfolyamon való részvételre az ösztöndíj időtartama alatt.

Pályázati feltételek
A DAAD kutatói ösztöndíjára azok a kiváló végzős hallgatók illetve diplomások pályázhatnak, akik az ösztöndíj kezdetekor már legalább egyetemi oklevéllel ill. master diplomával rendelkeznek, kivételes esetekben bachelor bizonyítvánnyal, illetve posztdoktorok is pályázhatnak. Azoknak a doktoranduszoknak, akik Magyarországon szeretnének megszerezni a PhD fokozatot, a magyar egyetem megfelelő felvételi igazolásával kell rendelkezniük, és ennek másolatát pályázatukhoz csatolni kell.
Amennyiben a kutatási projekt egy strukturált PhD program (doktori iskola/"Graduiertenkolleg”) keretében a német PhD végzettséget megszerezésére irányul, csatolni kell a német felsőoktatási intézmény felvételi igazolását vagy legalább igazolást arról, hogy a formális felvételi feltételnek a pályázó megfelel.
A pályázathoz csatolni kell a Németországi egyetem vagy főiskola habilitált oktatójának tudományos fogadólevelét, amely kifejezetten állást foglal a pályázó projektjére vonatkozóan és szükséges munkakörülmények biztosítását is igazolja. Amennyiben a németországi doktori cím megszerzésére irányul a projekt, akkor a német témavezetőnek kell ezt a fogadólevelet kiállítani.
Az addigi tanulmányi eredményeken kívül a legfontosabb kiválasztási szempont egy meggyőző és jól megtervezett kutatási vagy képzési terv megléte a németországi tartózkodás idejére, amelyet a tudományos vezetővel a kiválasztott német intézményben egyeztetve van.
Azok a pályázók, akik művészeti szakokon doktorálnak (DLA) és egyéni németországi tartózkodást terveznek (nem strukturált mesterképzés), kérjük, forduljanak a DAAD - Német Felsőoktatási Információs Központhoz. A DAAD bonni központjával közösen hozzák meg a döntést, hogy melyik ösztöndíj programra lehetséges a pályázás.
A pályázóknak jó német nyelvtudást kell igazolniuk. Különösen a természettudományi és mérnöki tudományterületeken azonban, ha a német fogadó intézményben angolul folyik a képzés, akkor az igazolt jó angol nyelvtudás is elfogadásra kerül. A német nyelvismeret igazolásra, amelyet egy állami vagy államilag elismert intézmény állít ki, vagy a "DAAD-Sprachzeugnis” űrlapra, minden esetben szükség van.
A pályázás időpontjában a diplomások utolsó végzettsége rendszerint nem lehet hat évnél régebbi, a doktoranduszok esetén a doktori képzés kezdetének az időpontja nem lehet három évnél régebbi, a posztdoktoroknak a doktori képzés befejezése nem lehet két évnél régebbi. Amennyiben a posztdoktorok hat hónapig tartó kutatási projektre pályáznak Németországba, akkor a doktori képzés befejezése nem lehet négy évnél régebbi.
Azok a pályázók, akik a pályázás időpontjában több mint 15 hónapja tartózkodnak Németországban, a pályázás folyamatából kizárásra kerülnek.
Az orvostanhallgatóknak, orvosoknak a speciális pályázati feltételekről a következő tájékoztató anyag ad részletes felvilágosítást: "Kiegészítő tájékoztató a DAAD kutatói ösztöndíjakra az orvostudományi szakterületről”. (A következő honlapról tölthető le: http://www.daad.de/extrainfo).

A pályázati dokumentumok
A pályázás a DAAD portálon keresztül online történik, amely a http://www.funding-guide.de ösztöndíjas adatbankból érhető el, valamint papíralapon a Magyar Ösztöndíjbizottságnál. A pályázat csak akkor érvényes, ha online és papíralapon is határidőn belül elküldésre kerül, és hiánytalanul beérkezik a MÖB-höz.
A pályázathoz szükséges, három illetve (orvostudomány esetén) négy példányban mindenkor benyújtandó dokumentumok köre (teljes körű és kötelező érvényű felsorolása az "Ellenőrző lapon” található, amely a következő honlapon olvasható: http://www.daad.info.hu/mstipendiendaad.html).

A DAAD portálra (http://www.funding-guide.de) feltöltendő dokumentumok:
Kötelező érvényű ellenőrző lap
MÖB online-pályázati regisztráció
DAAD online-pályázati adatlap
Önéletrajz (CV)
adott esetben publikációs jegyzék
A pályázat kifejtése (Kérjük, mindenképpen olvassa el a pályázati útmutatót: http://www.daad.info.hu/dbewerbungsanleitung.pdf !)
- Egyéni kutatási projektek esetén:
a) minden jelentkező számára: a pályázati elbírálás során kiemelten fontos részletes és precíz kutatási terv, valamint az eddigi kutatómunka bemutatása
b) jelenleg magyarországi doktori képzésben résztvevők számára, illetve a Németországban doktorálni kívánóknak a munkatervet ki kell egészíteni a doktori disszertáció téziseivel (előzetes felosztás, előzetes szakirodalom, stb.)
c) minden jelentkező számára: időterv a megpályázott időszakra (németországi doktorálás esetén a teljes 3 éve időszakra vonatkoztatva)
- Strukturált kutatói programok (doktori iskola vagy ún. "Graduiertenkolleg") esetén:
a) A pályázó által megfogalmazott munkaterv
b) A választott program leírása (profil, tanulmányok időtartama, stb., pl. az internetről kinyomtatva)
Fogadónyilatkozat
- Egyéni kutatási projektek esetén:
Németországi egyetem vagy főiskola habilitált oktatójának a tudományos fogadólevele, amely kifejezetten állást foglal a pályázó projektjére vonatkozóan és szükséges munkakörülmények biztosítását is igazolja. Amennyiben a németországi doktori cím megszerzésére irányul a projekt, akkor a német témavezetőnek kell ezt a fogadólevelet kiállítani.
- Strukturált kutatói programok esetén:
a német felsőoktatási intézmény felvételi igazolása vagy igazolás arról, hogy a pályázó megfelel a formális felvételi feltételnek
PhD fokozattal rendelkezők esetén: doktori oklevél és ennek fordítása
Minden diploma másolata és fordítása
Minden leckekönyv (szakváltásoké is!) másolata ("Europass oklevélmelléklet” nem kerül elfogadásra!)
Minden leckekönyv fordítása ("Europass oklevélmelléklet” nem kerül elfogadásra!)
Érettségi bizonyítvány másolata és fordítása
Államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány vagy DAAD nyelvvizsga-bizonyítvány másolata és fordítása
Egyéb igazolások (pl.: szakmai gyakorlat) és fordításuk

Papíralapon (lezárt borítékban) benyújtandó dokumentumok:
Egy ajánlólevél magyarországi tudományos fokozattal (doktorált, habitált) rendelkező főiskolai vagy egyetemi oktatatótól, illetve két ajánlólevél a németországi doktori cím megszerzésére irányuló projekt esetén két magyarországi tudományos fokozattal rendelkező főiskolai vagy egyetemi oktatatótól, egy ill. két lezárt borítékban

A pályázás helye (ÚJ!)
Online (a http://www.funding-guide.de oldalon keresztül), valamint papíralapon a Magyar Ösztöndíj Bizottságnál (MÖB)
Általános tudnivalók
2013-tól kezdve a fiatal kutatók számára kiírt ösztöndíjra az eddig megszokott papírforma mellett ONLINE is pályázni kell a DAAD portálon keresztül, amely a http://www.funding-guide.de oldalon keresztül érhető el.
Kérjük, mindenképp vegyék figyelembe a "Pályázati útmutató” erre a programra is vonatkozó pályázati feltételeit és eljárását! (http://www.daad.info.hu/dbewerbungsanleitung.pdf)
A 6 hónapig és annál rövidebb ideig tartó ösztöndíjak esetén az ösztöndíj kezdete szabadon választható, azonban leghamarabb májusban lehet elkezdeni a kutatást és legkésőbb a következő év január végéig be kell fejeződnie.
A 6 hónapnál hosszabb ideig tartó ösztöndíjak esetén az ösztöndíj kezdeti időpontja általában október 1. Abban az esetben, ha a pályázónak két illetve négy hónapos nyelvi tanfolyamot is odaítélt a bíráló bizottság, akkor az ösztöndíj ennek megfelelően korábban kezdődik.

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
Kiegészítõ tájékoztató a DAAD kutatói ösztöndíjakra az orovostudományi szakterületrõl
DAAD online-pályázati adatlap
pályázati útmutatót
DAAD nyelvvizsga-bizonyítvány vagy egyéb államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány másolata és fordítása
-
Útmutató
-
Ûrlap a DAAD-lektor vagy más német anyanyelvi lektor nyelvi felméréséhez
Ajánlólevél egy magyarországi tudományos fokozattal rendelkezõ (habilitált vagy doktorált) fõiskolai vagy egyetemi oktatatótól, illetve két ajánlólevél a németországi doktori cím megszerzésére irányuló projekt esetén két magyarországi tudományos fokozattal rendelkezõ fõiskolai vagy egyetemi oktatatótól, egy ill. két lezárt borítékban
-
ÛrlapIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum