Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Nemzeti parkok komplex turisztikai fejlesztése / GINOP - 7.1.5 -16
Kiíró:
Nemzetgazdasági Minisztérium
Határidő:
Folyamatos
Érvényes:
05/04/2018
Tárgymutató:
nemzeti parkok komplex turisztikai fejlesztése / GINOP - 7.1.5 -16
Pályázhat:
jogszabály szerint az országos jelentőségű védett természeti területek természetvédelmi kezelésért felelős szervek: nemzeti park igazgatóságok (GFO 312)
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
Módosult a Monitoring Tájékoztató a „Nemzeti parkok komplex turisztikai fejlesztése” című (GINOP-7.1.5-16 kódszámú) felhívás keretében támogatott projektek fenntartási időszakban felmerülő kötelezettségeire vonatkozóan.
A módosítás az alábbiakat érinti:
- a fenntartási időszak kezdete a pénzügyi befejezés helyett a megvalósítás befejezés összhangban a 1303/2013/EU rendelettel
- a fenntartási jelentés ellenőrzésének eljárásrendi ideje 30 napra, hiánypótlás esetén a jelentésről történő döntési határidő 15 napra módosult
A Monitoring Tájékoztató letölthető az érintett felhívás Segédletek pontjából.


Nemzeti parkok komplex turisztikai fejlesztése

FELHÍVÁS
A fenntartható turizmusból származó bevételek növelésének megvalósítására
A Felhívás kódszáma: GINOP - 7.1.5 -16

Magyarország Kormányának felhívása a Nemzeti Park Igazgatóságok részére hazánk természeti értékeinek célirányos bemutatása érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a természeti örökséghelyszíneken a turisztikai hasznosításhoz kapcsolódó gazdasági tevékenység által a látogatók számának a teherbíró képesség határain belül történő növelését és ezáltal a helyszínen a turisták költéseinek emelését. A cél elérését a Kormány a Nemzeti Park Igazgatóságok együttműködésével tervezi megvalósítani a jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- a benyújtott támogatási kérelmekről a jogszabály által meghatározott határidőn belül dönt.
- a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt támogatás minimum 200 millió Ft, maximum 1 500 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.
- a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a megítélt támogatás legfeljebb 50%-ának megfelelő, maximum 1000 millió Ft összegű támogatási előleget biztosít.
A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:
- projektjük megvalósításával hozzájárulnak a természeti örökséghelyszíneken a turisztikai hasznosításhoz kapcsolódó gazdasági tevékenység által a látogatók számának a teherbíró képesség határain belül történő növeléséhez és ezáltal a helyszínen a turisták költéseinek emeléséhez.
- a kapott támogatáson felül szükség szerint önerőből finanszírozzák a projektet.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A Felhívás indokoltsága és célja
A turisztikai fogadóképesség alapvető feltételei mind a tíz nemzeti parkban megtalálhatóak, ugyanakkor a 2007-2013 időszak alatt a látogatók igényeit komplexen kielégítő szolgáltatáscsomag még nem minden nemzeti parkban jött létre. A Nemzeti Park Igazgatóságok közreműködésével kialakított szolgáltatások elsődleges vendégköre a családok, valamint az iskolás csoportok. A nemzeti parkok turisztikai fejlesztéseiben alapvető célként jelenik meg a fizetőképes látogatószám szervezett módon való, jelentős növelése, aminek eszközrendszere az attrakciófejlesztés, fogadási feltételek javítása (sok esetben megteremtése). A fejlesztések kiinduló alapgondolata az adott nemzeti park sajátosságaira épülő attrakciók létrehozása és az értékesítéshez szükséges infrastruktúra kiépítése. A nemzeti parkok területén 2014-2020 időszakban megvalósuló turizmusfejlesztés hozzájárul a helyi értékek megőrzéséhez, valamint a vidéken élők számára gazdasági előnyöket nyújt. E területek megfelelő menedzsmenttel meghatározó vonzerővel rendelkező turisztikai termékekké válhatnak, egyúttal a természeti és az ezzel összefüggő kulturális értékeken alapuló turizmus mintaterületeivé válnak.
A természeti örökséghelyszíneken a turisztikai hasznosításhoz kapcsolódó gazdasági tevékenység által a látogatók számának a teherbíró képesség határain belül történő növelése és ezáltal a helyszínen a turisták költéseinek emelése indokolt. Ez úgy érhető el, hogy innovatív, interaktív bemutatási formákkal, a szezonidőszak meghosszabbításával, és az ökoturisták igényei szerint kialakított szolgáltatások értékesítésével komplex kínálatot hozunk létre. Ez azzal a kedvező tendenciával párosul, hogy növekszik a természeti értékek védelme iránt fogékony turisták száma, és a turisztikai bevételek, valamint a turisták körében előtérbe kerül a környezettudatos szemlélet. A turisták által okozott negatív környezeti, társadalmi és kulturális hatások minimalizálása a környezetvédelmi szemléletformálásban is fontos szerepet játszik.
A felhívás a Partnerségi Megállapodásban foglalt következő két nemzeti fejlesztési prioritáshoz járul hozzá "A gazdasági szereplők versenyképességének javítása és nemzetközi szerepvállalásuk fokozása” és "A gazdasági növekedést segítő helyi és térségi fejlesztések megvalósítása” a turisztikai teljesítmény növelésével a természeti értékek bemutatása révén.
A konstrukció a GINOP 7. prioritástengelyének, a Természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme, elősegítése és fejlesztése céljainak elérését az alábbi tevékenységek mentén szolgálja:
Országos és nemzetközi jelentőségű természeti és kulturális örökségünk megóvása és védelme közös felelősségünk, fenntarthatóságuk azonban csak akkor biztosítható, ha fejlesztésük eredményeképpen hozzájárulnak a gazdasági versenyképesség erősítéséhez. Teszik ezt egyrészről a turisztikai jellegű vonzerő és kínálati portfolió szélesítésével, növelésével, mely hozzájárul a látogatószám növekedéséhez, a szezon időszak meghosszabbításához és ezáltal a hazai és külföldi turisták közvetlen és közvetett költésének növeléséhez. A turisztikai ágazat a GDP jelentős részét teszi ki, és további növekedési lehetőségeket rejt magában.
A prioritás intézkedés keretében megvalósuló fejlesztésekkel a természeti és kulturális örökséghelyszínek gazdasági fenntarthatóságát szükséges szolgálni, ezt a turisztikai vonzerők innovatív, kreatív módon történő attrakcióvá alakításával kívánjuk elérni. Célunk olyan kisléptékű, fenntartható és a kulturális értékeket hitelesen bemutató turisztikai fejlesztések támogatása, amelyek - a turisztikai trendekkel összhangban - egymástól jól megkülönböztethetők és a látogatók nem jelentenek túlzott terhelést a területen.
A természeti értékek gazdaságilag és környezetileg fenntartható megőrzése látogathatóvá tételével és komplex kínálatának fejlesztésével lehetséges.
A természeti értékek turisztikai vonzerőként történő, élményközpontú bemutatása a terület teherbíró képességének figyelembevételével kerül fejlesztésre.
Fontos szempont, hogy a fejlesztés hozzájáruljon a következő célkitűzés eléréséhez:
- Nemzetközi és országos jelentőségű természeti és kulturális örökség védelme, bemutathatóságának és hasznosításának fejlesztése, hálózati és térségi szempontok figyelembe vételével.
Jelen konstrukció keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 4,5 milliárd Ft.
Jelen Felhívás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 4-8 db.
1.3. A támogatás háttere
Az Európai Bizottság 2015. február 13-ai határozatában elfogadta a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programot, amely a hazai gazdaság hosszú távú fenntartható növekedésének biztosítása érdekében kiemelt célként jelöli meg a vállalkozások növekedési potenciáljának javítását, gazdasági teljesítményének erősítését. A konstrukció a GINOP 7. prioritástengelyének, a Természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme, elősegítése és fejlesztése céljainak elérését szolgálja.
Jelen Felhívást a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében a Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság hirdeti meg a 1006/2016. (I. 18.) számú kormányhatározatban szereplő Éves Fejlesztési Keret alapján.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06 40-638-638 telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8 órától 16 óráig, pénteken 8 órától 14 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a Felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja.

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:
3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
3.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek
3.1.1.1 Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek
A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:
a) Egyedi koncepción alapuló komplex turisztikai, információs és látogatómenedzsment szolgáltatások, mint például: látogatóhely, információs pontok, kiállítótér, látogatók fogadására alkalmas többfunkciós terek, kilátók kialakítása, fejlesztése.
b) A védett terület bejárását, megismerését innovatív bemutatási módok alkalmazásával vagy szolgáltatásokkal biztosító fejlesztése, élményelemeket jelentő technikai fejlesztések, innovatív, interaktív interpretációs és látogatómenedzsmentet célzó fejlesztések, melyre a projekt teljes költségvetésének minimum 10%-át szükséges fordítani.
(A látogató- és családbarát ökoturisztikai bemutatóhelyek tervezéséhez és kialakításához készített útmutató iránymutatása szerint.)

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
Amennyiben jelentkezni kíván a Felhívásra, kérjük a következő információkat vegye figyelembe.
4.1 Támogatást igénylők köre
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be önállóan, vagy konzorciumvezetőként:
- jogszabály szerint az országos jelentőségű védett természeti területek természetvédelmi kezelésért felelős szervek: nemzeti park igazgatóságok (GFO 312)
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.
Önállóan nem, kizárólag konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet az alábbi szervezetek:
- egyéb egyesületek (GFO 529)
- sportegyesület (GFO 521)
- egyéb szövetség (GFO 517)
- egyéb sportszövetség (GFO 516)
- állami tulajdonú erdőgazdaságok (GFO 114)
A konzorciumi tagok száma a konzorcium vezetőjével együtt nem lehet több, mint 5 tag.
4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2016. év 05. hó 5. naptól 2018. év 05. hó 4. napig van lehetőség.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
2016. év 07. hó 21. nap
2016. év 12. hó 06. nap
2017. év 06. hó 21. nap
2017.év 12. hó 06. nap 17
2018. év 04. hó 19. nap
A támogatási kérelem benyújtásának módja: Online benyújtás elektronikus kitöltőprogramon keresztül.
Támogatást benyújtó szervezet a felhívásból egyszer részesülhet támogatásban. Újabb támogatási igény az előzőleg benyújtott, támogatási igény visszavonását, elutasító döntés meghozatalát követően nyújtható be.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a Felhívás 6. pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is. A nyilatkozat papír alapú példányát - ha azt nem minősített elektronikus aláírással4 látták el - postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően minél hamarabb, de legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás5/futárposta-szolgáltatás6 (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre:
Nemzetgazdasági Minisztérium
Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság
1539 Budapest, Postafiók 684.
Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a Felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét és címét.

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak.
5.1 A támogatás formája
Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
5.2 A projekt maximális elszámolható összköltsége
Nem releváns.
5.3 A támogatás mértéke, összege
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 200 millió Ft, maximum 1500 millió Ft.
b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.
c) A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás
- Beruházási támogatás esetén a támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költség és a beruházás megvalósításából származó működési eredmény közötti különbséget azzal, hogy az infrastruktúra üzemeltetője - a támogatást nyújtó döntésétől függően - jogosult ésszerű nyereséget szerezni.
A működési eredmény mértékét
a) megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni és előzetesen kell levonni az elszámolható költségekből.
- Működési támogatás esetén a támogatás összege nem haladhatja meg a releváns időszakban keletkező működési veszteséget. A támogatás a működési veszteségen felül fedezetet nyújthat az ésszerű nyereségre is.

https://www.palyazat.gov.hu/ginop-715-16-nemzeti-parkok-komplex-turisztikai-fejlesztse
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum