Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Helyi gazdaságfejlesztés a helyi gazdaság működését segítő helyi-térségi feltételek biztosítására a megyékben / TOP-1.1.3-16
Kiíró:
Nemzetgazdasági Minisztérium
Határidő:
07/31/2017, 08/09/2017, 08/15/2017, 09/08/2017, 09/15/2017, 09/22/2017, 09/30/2017
Érvényes:
09/30/2017
Tárgymutató:
helyi gazdaságfejlesztés a megyékben / TOP-1.1.3-16
Pályázhat:
- helyi önkormányzat (GFO 321)
- helyi önkormányzati költségvetési szervek (GFO 322)
- helyi önkormányzatok társulása szervek (GFO 327)
- helyi területfejlesztési önkormányzati társulás (GFO 328)
- nem kkv kategóriába tartozó, többségi önkormányzati tulajdonú jogi személyiségű vállalkozások (GFO 11)
- nem kkv kategóriába tartozó, többségi önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaságok (GFO 57)
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Helyi gazdaságfejlesztés” című (TOP-1.1.3-16 kódszámú) felhívás.
Baranya megye területspecifikus mellékletének (TOP-1.1.3-16-BA2) 4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja pontjában a benyújtási határidő 2017. július 8-ra módosult.
Nógrád megye területspecifikus mellékletének (TOP-1.1.3-16-NG1) 5.3. A támogatás mértéke, összege pontjában az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum összege 50 millió Ft-ról 40 millió Ft-ra módosult.


FELHÍVÁS
a helyi gazdaság működését segítő helyi-térségi feltételek biztosítására a megyékben

A Felhívás címe: Helyi gazdaságfejlesztés
A felhívás kódszáma: TOP-1.1.3-16
Magyarország Kormányának felhívása a helyi önkormányzatok, valamint többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, számára a térségi gazdasági környezet fejlesztése, a foglalkoztatás elősegítése érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a helyi gazdaság üzleti infrastrukturális hátterének támogatását, a helyi alapanyagokra alapozott, helyi termelők piacra jutását segítő térségi fejlesztést. A cél elérését a Kormány az önkormányzatokkal, többségi önkormányzati tulajdonú vállalkozások együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
- a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a projekt megítélt támogatási összegének legfeljebb 100%-ának megfelelő előleget biztosít;
A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:
- projektjük megvalósításával hozzájárulnak a vállalkozások munkahelyteremtő képességének ösztönzése, a helyi gazdaság működését segítő helyi-térségi feltételek biztosítása, a fenntartható és befogadó fejlődés céljának eléréséhez.
- hozzájárulnak a fenntartható és társadalmi kohéziót erősítő fejlődés céljának eléréséhez,
- a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet,
- a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalják a projekt fenntartását.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A Felhívás indokoltsága és célja
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program a fenntartható, intelligens és befogadó növekedést célzó, a belső erőforrásokra épülő, gazdaságélénkítő és foglalkoztatás-ösztönző térségi és helyi gazdaságfejlesztés fő eszköze, összhangban a teljes foglalkoztatásra és a munkaalapú társadalomra vonatkozó nemzeti célkitűzéssel. Kimondja, hogy a támogatott projektek egymásra épülő fejlesztési elemeket foglalnak magukban, melynek fő célja a gazdaságfejlesztési intézkedéseken keresztül megvalósuló munkahelyteremtés.
Jelen Felhívás keretén belül lehetőség nyílik a helyi gazdaság üzleti infrastrukturális hátterének támogatására a Vidékfejlesztési Program (VP) prioritásaival komplementer módon. Az erre irányuló fejlesztéseken keresztül a települési önkormányzatok saját közétkeztetési feladatai ellátásának helyi alapanyagokra alapozott továbbfejlesztéséhez szükséges infrastruktúra és eszköz fejlesztése valósulhat meg a nem vidéki térségekben.
Fentiek mellett a Felhívás kiemelt célja az önkormányzatok és az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások kisléptékű termék-előállításhoz, rövid ellátási láncokhoz kötődő logisztikai fejlesztései, melyek eredményeként az önkormányzatok és vállalkozások által megtermelt mezőgazdasági termékek helyi piacokra való hatékony eljuttatását, a helyi termékek értékesítési csatornáinak infrastrukturális támogatását szolgáló agrárlogisztikai beruházások valósulhatnak meg. A fejlesztések a termelést követő műveletekhez, kezeléshez kapcsolódnak (ún. "post harvest manipuláció” jellegű tevékenységek).
A fejlesztések által javul a helyi vállalkozások működési környezete, amely középtávon munkahelymegőrzést, illetve -teremtést eredményezhet, és hozzájárul a város-vidék együttműködés erősítéséhez.
A Felhívás a területi szereplő Kormány által elfogadott integrált területi programjainak a megvalósítását szolgálja.
Jelen Felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg teljes költség alapon 8182 millió Ft
Jelen Felhívás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A területi szereplő számára rendelkezésre álló forrás meghatározása és a támogatási kérelmek várható darabszáma a Felhívás területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében található.
1.3. A támogatás háttere
Jelen Felhívást a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (IH) hirdeti meg az 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozatban szereplő éves fejlesztési keret alapján.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06 1-896-0000-ás normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-16 óráig, pénteken 8:30-14 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a Felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja.
3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:
3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek bemutatása
A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak:
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
A) Helyi termelők, helyi termékek piacra jutásának támogatása
A főtevékenységen belül támogatható:
a) Piaci terület (vásárcsarnok, kültéri elárusítóhely, ideiglenes kitelepülés, termelői piac, stb.), üzlethelyiség vagy szövetkezeti bolt építése, kialakítása.
b) Meglévő piaci terület (vásár, kültéri elárusítóhely, ideiglenes kitelepülés, termelői piac, stb.), üzlethelyiség vagy szövetkezeti bolt átalakítása, felújítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, a meglévő, rossz állapotú, nem felújítható üzlethelyiségek elbontása.
c) A piac területén, telekhatárán belül szükséges alapinfrastruktúra kiépítése, korszerűsítése (közművek, utak, biztonsági sávok, gépjárműparkolók), valamint telekhatáron kívül gépjárműparkoló fejlesztése, kialakítása.
d) Tevékenységekhez kapcsolódó új közös használatú kiszolgáló épület építése, létesítése, valamint nyitott és zárt árusító létesítmények kiépítése.

B) Önkormányzati, saját közétkeztetési célokat szolgáló fejlesztések támogatása (iskola, önkormányzati intézmények konyhája)
A főtevékenységen belül támogatható:
a) Új épület építése, létesítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása.
b) Meglévő épületek átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása.
c) Konyha és konyhai előkészítő fejlesztéséhez kapcsolódó infrastruktúra kialakítása, bővítése.

C) Helyi termékek piacra jutását segítő agrár-logisztikai fejlesztések támogatása gyűjtőpont (hub) jelleggel
A főtevékenységen belül támogatható:
a) A termelést követő műveletekhez (tárolás, hűtés, válogatás, mosás, csomagolás), kapcsolódó infrastruktúra kiépítése (pl. raktárak, hűtőházak kialakítása, ahhoz kapcsolódó útfejlesztés), szolgáltatásként történő biztosítása.
b) Meglévő épületek átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása (pl. raktár kapacitások bővítése).

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
Amennyiben jelentkezni kíván a Felhívásra, kérjük a következő információkat vegye figyelembe.
4.1. Támogatást igénylők köre
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be önállóan vagy konzorciumi partnerként:
- helyi önkormányzat (GFO 321)
- helyi önkormányzati költségvetési szervek (GFO 322)
- helyi önkormányzatok társulása szervek (GFO 327)
- helyi területfejlesztési önkormányzati társulás (GFO 328)
- nem kkv kategóriába tartozó, többségi önkormányzati tulajdonú jogi személyiségű vállalkozások (GFO 11)
- nem kkv kategóriába tartozó, többségi önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaságok (GFO 57)
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.
- Önállóan nem, kizárólag konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet az alábbi szervezetek: önkormányzati hivatal (költségvetési szerv) (GFO 325)
- egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (GFO 599), amelyben az önkormányzat közvetve vagy közvetlenül 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik. 4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
A támogatási kérelem benyújtási határideje és módja a Felhívás területi szereplőre vonatkozó területspecifikus mellékletben található.

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak!
5.1. A támogatás formája
Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
5.2. A projekt javaslat maximális elszámolható összköltsége
Jelen Felhívás keretében a projekt elszámolható összköltsége a Felhívás adott területi szereplőre vonatkozó területspecifikus mellékletében kerül szabályozásra.
5.3. A támogatás mértéke, összege
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum és maximum összege a Felhívás területi szereplőre vonatkozó területspecifikus mellékletében kerül szabályozásra.
A támogatás maximális mértéke nem állami támogatásnak minősülő támogatás esetén az elszámolható költség 100%-a a Felhívás támogatási jogcímekre vonatkozó szabályainak a figyelembevételével.
https://www.palyazat.gov.hu/top-113-16-helyi-gazdasgfejleszts-1
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum