Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
MarieClaire Fotópályázat
Kiíró:
Central Médiacsoport Zrt.
Határidő:
03/15/2018
Érvényes:
03/15/2018
Tárgymutató:
fotópályázat, MarieClaire
Pályázhat:
minden magyar állampolgársággal rendelkező természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


MarieClaire Fotópályázat

A Marie Claire hisz a fotók erejében, a cikkeinket illusztráló képeknek mindig fontos üzenete van.
Szeretnénk lehetőséget adni profi, illetve amatőr fotósoknak, hogy egy fotópályázat keretén belül megmutassák tehetségüket, és olyan fotósorozatot készítsenek, amelynek témája a női lét sokszínűsége. A sorozat maximum öt képből állhat, lehet portré-, divat- vagy riportfotó.
A szakmai zsűri által kiválasztott 20 SOROZATOT EGY NAGYSZABÁSÚ KIÁLLÍTÁSON mutatjuk be az ALLEE-ban.
A kiállított munkák közül a legjobbak díjazásban részesülnek.

Pályázati feltételek
A jelen Pályázati feltételek (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Central Médiacsoport Zrt. (1037 Budapest, Montevideo utca 9.) által üzemeltetett http://www.marieclaire.hu weboldalon elérhető és a kiadott Marie Claire című magazin 2018/márciusi lapszámában megjelenő, A női lét sokszínűsége elnevezésű pályázatra (a továbbiakban: Pályázat) az alábbi feltételekkel.
A Pályázat kiírója és lebonyolítója a Central Médiacsoport Zrt. (továbbiakban: Central Média).
A Pályázatra jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

1. A Pályázaton résztvevő személyek
A Pályázaton részt vehet minden magyar állampolgársággal rendelkező természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Pályázatból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Pályázó).
A Pályázaton NEM vehetnek részt az alábbi személyek:
- a szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;
- egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek (pl. a nyeremény felajánlója, stb.) tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.
Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Pályázat tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Pályázat időtartama alatt, vagy a elbírálást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a Central Média nem értesíti a Pályázót.
A Pályázó kijelenti, hogy a Pályázatra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

2. A Pályázat leírása
A Marie Claire magazin hisz a fotók erejében. A cikkeinket illusztráló képeknek mindig fontos üzenete van. Szeretnénk lehetőséget adni profi, illetve amatőr fotósoknak, hogy egy fotópályázat keretén belül keretén belül megmutassák tehetségüket és olyan fotósorozatot készítsenek, amelynek témája a női lét sokszínűsége. A sorozat maximum öt képből állhat, lehet portré, divat-, vagy riportfotó. A fotók felbontása minimum 300 dpi.
A pályaműveket a http://www.marieclaire.hu weboldalon kell feltölteni. A feltöltés a pályázati oldalon való regisztrációhoz kötött.

3. A Pályázat időtartama
A Pályázatra kész pályaművekkel jelentkezni 2018. március 15. 00.00 ig lehetséges. A fotók felbontása minimum 300 dpi
A pályázat elbírálása és a legjobb 20 pályamű kiválasztása 2018. MÁRCIUS 16. és 2018. MÁRCIUS 23. között zajlik.
A közönség a http://www.marieclaire.hu online felületen március 26. és április 4. között szavazhat a 20 legjobb pályamunka közül a kedvencére. A közönségtől a legtöbb szavazatot begyűjtő Pályázó tárgynyereményben részesül.
A Pályázatban részt venni, arra jelentkezni a Pályázat meghirdetésének időpontjától, a Pályázat jelentkezési időszakának utolsó napján 24.00 óráig lehetséges. A Pályázat időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.
A Pályázat időtartamát megelőzően, illetve az azt követően beérkező pályázati anyagok nem kerülnek elbírálásra.

4. Jelentkezés a Pályázatra, részvételi feltételek
A Pályázók közül kizárólag azok pályázati anyagai kerülnek elbírálásra, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik.
A Pályázat részvételi feltételei:
- a Pályázat feltételeinek mindenben megfelelő pályázati anyag beküldése,
- a kért adatok hiánytalan, valóságnak megfelelően történő megadása, oly módon, hogy az adatok a Pályázó személyazonosító okmányával bizonyíthatóak legyenek,
- az itt meghatározottak szerint a Pályázó személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulás megadása, valamint a jelen Szabályzatban foglaltak szerint és időpontig ezen adatkezelési hozzájárulás folyamatos megléte,
- a http://www.marieclaire.hu weboldal Felhasználási feltételeiben foglalt módon (valós és hiánytalan adatokkal) történő regisztráció,egy Pályázó egy e-mailcímről legfeljebb egy e-mail címmel, egyszer regisztrálhat a http://www.marieclaire.hu weboldalon, és vehet részt a Pályázatban. Ha valaki mégis több e-mail cím felhasználásával vesz részt a Pályázatban, azt a Central Média valamennyi jelentkezését tekintve kizárja.
- egy Pályázó csak egy alkalommal jelentkezhet, és vehet részt a Pályázaton. Több jelentkezés esetén a Central Média a Pályázót valamennyi jelentkezését tekintve kizárja a Pályázatból.
A Pályázatra történő jelentkezés a részvételi feltételek teljesülése hiányában nem érvényes, azt a Central Média-nak nem áll módjában elfogadni, és a Pályázó pályázati anyaga nem kerül elbírálásra.
A Pályázathoz történő csatlakozás a Pályázat teljes időtartama alatt lehetséges, és a jelentkezés időpontja nem befolyásolja a Pályázó nyerési esélyeit.

5. Nyeremény
A Pályázat nyereménye:
A szakmai zsűri által legjobbnak ítélt 20 pályamű egy kiállítás keretein belül kerül bemutatásra az Allee Bevásárlóközpontban. A kiállítás ideje: 2018. április 24-29.
A VOLVO támogatásával a szakmai zsűri által a legjobbnak ítélt 20 pályamunka közül, 3 pályamunka pénznyereményben részesül:
1. helyezett bruttó 300 000 Ft
2. helyezett bruttó 200 000 Ft
3. helyezett bruttó 100 000 Ft
Közönségdíj - Samsung Galaxy csúcskészülék
A legeredetibb pályázatot az Allee különdíjjal jutalmazza. A különdíj 50.000 Ft értékű Allee vásárlási utalvány.
Nyertes a pályázatok elbírálásának eredményeképpen, a jelen Szabályzatban foglaltak alapján nyereményre jogosult Pályázó.
Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.)
Amennyiben a nyeremény átvételének időpontjában nem áll rendelkezésre a megjelölt nyeremény, akkor ahhoz értékben hasonló nyeremény kerül átadásra.
A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható.
A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség teljesítése során a Central Média és a Pályázó kötelesek együttműködni.
A Central Média vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja. A Central Média nem vállalja a nyeremény átvételével (pl.: útiköltség), felhasználásával vagy egyébként, a nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek megfizetését.
A nyereményösszeg, illetve a pénznyeremény bruttóban értendő, azt személyi jövedelemadó (SZJA) terheli. A megnyert összegből a számfejtés időpontjában hatályos és irányadó jogszabályokban meghatározottak szerint SZJA előleg kerül levonásra.
A bruttó összeget a nyertes köteles a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé bevallani és az esetleg felmerülő SZJA különbözetet önadózóként rendezni. Az itt hivatkozott nyeremények (díjak) átvétele után a Central Média a jogszabály szerint erre szolgáló határidőn belül igazolást küld a nyertesnek.
A Central Média az itt felsorolt nyereményeken túl további nyereményeket a Pályázaton nem oszt ki.

6. A pályázatok elbírálása, a nyertes kiválasztása
A pályázatok elbírálása első körben 2018. március 16. és 23. között zajlik. A szakmai zsűri kiválasztja a 20 kiállítandó pályázatot, illetve a három pénznyereményben is részesülő díjazottat. A pénznyereményben is részesülő Pályázók nevét a Marie Claire Magazin 2018. április 9-én hozza nyilvánosságra.
A közönség szavazás 2018. március 26. és április 4. között szavazhat. A közönségdíj egy SAMSUNG Galaxy csúcskészülék. A szavazók között 3 db éves Marie Claire előfizetést sorsolunk ki.
A pályázatok zsűri bírálja el, és a döntés a pályázati feltételek betartásának ellenőrzésén túl alapvetően szükségszerűen szubjektív megítélésen alapul. A zsűri a döntését nem köteles indokolni.
A zsűri tagjai:
Csoszó Gabriella, fotóművész
László Krisztina, Marie Claire főszerkesztő
Békefi Dóra fotós, képszerkesztő
A pályázatok elbírálása alkalmával pótnyertesek kiválasztására nem kerül sor.
Amennyiben a nyertes a nyereményre nem jogosult, vagy a nyereményét a megadott határidőn belül vagy előre egyeztetett időpontban nem veszi át, a nyeremény a Central Média, illetve a nyeremény felajánlója tulajdonában marad.
Az elbírálásban nem vehet részt azon Pályázó pályázati anyaga, aki a jelen Szabályzatban meghatározott bármely adatkezelési hozzájárulást a zsűri döntése előtt visszavonja.
Elveszti a nyereményre szóló jogosultságát az a nyertes, aki a döntés után a neve és lakóhelye (város) nyilvánosságra hozatalára vonatkozó adatkezelési hozzájárulást visszavonja. Ezen visszavonás kizárólag írásban tehető meg.

7. Nyertesek értesítése
A nyerteseket a Pályázatra történő jelentkezéskor megadott e-mail címen és telefonszámon a döntést követő két munkanapon belül értesítjük.
A Central Média a 20 legjobb Pályázatot benyújtó nyertes nevét és pályaművét a http://www.marieclaire.hu weboldalon 2018. március 26-án/én teszi közzé.
A Central Média a 3 pénznyereményben is részesülő illetve közönségdíjas nyertes(ek) nevét a Marie Claire magazin 2018/áprilisi lapszámában 2018. április 12-én teszi közzé.
A nyeremények kézbesítéséhez, igénybe vehetőségéhez szükséges a pontos név, lakcím, e-mail cím, telefonszám megadása.

8. A nyeremények kézbesítése, átvétele
A Pályázók kötelesek együttműködni a Central Média-val a nyeremények átvétele, illetve igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a Central Média-t semmilyen felelősség nem terheli.
A nyereménytárgyat a Central Média kézbesíti a nyerteseknek. A pénznyeremények kifizetésének feltétele, a bankszámlaszám ill. a személyi jövedelemadó elszámoláshoz szükséges adatok megadása, nyilatkozatok megtétele. A nyeremények kézbesítéséhez elengedhetetlenül szükséges a Pályázó értesítési adatainak hiánytalan és pontos megadása. A Central Média mindent megtesz a nyeremények mielőbbi kézbesítése érdekében, azonban a postázás általában hosszú átfutási idővel történik. Kérjük kedves nyerteseink türelmét!
A pénznyereményre, illetve a pénznyeremény átvételére való jogosultság további feltétele, hogy a nyertes Játékos a hatályos jogszabályok által megkívánt valamennyi, az adózási előírásokhoz kapcsolódó, illetve a számfejtés elvégzéséhez szükséges nyilatkozatot hiánytalanul, hibátlanul, a valóságnak megfelelő adatok megadásával megtegye, és azt határidőben átadja a Central Média részére. A jelen feltétel irányadó arra az esetre is, ha az adott nyeremény átadásához, vagy biztosításához a Játékosnak valamely adatot meg kell adnia, vagy valamely cselekményt meg kell tennie (pl.: bankszámla, adóazonosító jel megadása, a kifizetéshez szükséges konkrét bankszámla megnyitása). A Játékos kifejezetten tudomásul veszi, hogy a nyereményre, illetve annak az átvételére csak az itt hivatkozott feltételek együttes fennállása esetén jogosult.
A nyereményeket kizárólag Magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező Pályázóknak áll módunkban postázni. A Central Média a nyereményt egy alkalommal postázza.
A Central Média nem vállal felelősséget a nyeremény kézbesítése során felmerülő hibákért vagy hiányosságokért, a kézbesítéssel kapcsolatos reklamáció kizárólag a kézbesítő vállalkozásnál tehető meg.

9. Adatkezelés
A Pályázók személyes adatainak kezelésére a Szabályzat részét képező Adatkezelési Tájékoztató (link: http://centralmediacsoport.hu/Company/Adatkezelesi-tajekoztato), valamint jelen pont rendelkezései irányadók. Jelen Szabályzat egyben Egyedi Adatkezelési Tájékoztatónak is minősül.
A személyes adatok felvétele a Pályázók önkéntes hozzájárulásán, a nyertes Pályázó(ok) személyes adatainak kezelése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényen és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényen alapul.
A Pályázók a Pályázaton való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataik a Central Média nyereményjáték adatbázisába kerüljenek (adatkezelési nyilvántartási azonosító: 00633-0006), és azokat a Central Média az Adatkezelési Tájékoztató III.1. j) pontjában meghatározott célból kezelje az alábbiak szerint:
- a Pályázatra való regisztráció során megadott adataikat - a nyertesekre vonatkozó, alább felsorolt eltéréseket figyelembe véve - legfeljebb az elbírálást követő 6 hónapig kezelje;
- a Pályázat során beküldött fényképeket a Pályázat időtartama alatt, és a 20 nyertes Pályázó által beküldött fényképe(ke)t 6 hónapig a http://www.marieclaire.hu weboldalon és a Marie Claire című magazin 2018. évi tetszőleges lapszámában közölje, Pályázattól függgetlenül
- kizárólag a Pályázattal kapcsolatosan nyilvánosan közzé tegye. A Pályázó a fénykép beküldésével szavatolja, hogy amennyiben a fényképen a Pályázón kívül más is szerepel, vagy a fénykép közzététele egyéb okból harmadik személy hozzájárulásához kötött, rendelkezik e személy(ek) közzétételhez való hozzájárulásával.
- a nyertes Pályázó(k) név és lakcím adatait tartalmazó jegyzőkönyvet a székhelyén a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig megőrizze;
- a nyertes Pályázó(k) nevét az elbírálást követő 30 napig a marieclaire.hu oldalon, a Marie Claire Facebook és Instagram oldalon, a Marie Claire Magazin 2018/áprilisi lapszámában kizárólag a Pályázattal kapcsolatosan nyilvánosan közzé tegye;
- a nyeremény(ek) átvételéről kép-, hang- illetve filmfelvételt készítsen, és a nyertes (Pályázó(ok) képmását, hangját ekként rögzítse, és kizárólag a Pályázattal kapcsolatosan az elbírálást követő 30 napig a marieclaire.hu oldalon, a Marie Claire Facebook és Instagram oldalon, a Marie Claire Magazin 2018/áprilisi lapszámában nyilvánosságra hozza;
- a nyertes Pályázó(k) adatait (név, számlázási és kézbesítési cím, nem, telefonszám, email cím) a Central Média (adatkezelési nyilvántartási azonosító:
633-0001) az Adatkezelési Tájékoztató III.1. i) pontjában meghatározott célból kezelje az előfizetői adatbázis kezelésére vonatkozó adatkezelési tájékoztatóval összhangban és ennek keretében az előfizetés megszűnése esetén új előfizetési ajánlattal megkeresse a Pályázó(ka)t;
- a nyeremény átvétele, illetve igénybevétele érdekében nyereményt biztosító vállalkozás (ALLEE Bevásárlóközpont) részére továbbítsa;
- valamint amennyiben a nyeremény kézbesítésre kerül, az adatfeldolgozóként eljáró Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.) vagy a GLS General Logistics Systems Hungary Kft. (2351 Alsónémedi, Északi Iparterület, GLS Európa u. 2.) részére átadja.
A Pályázaton való részvétellel a Pályázók hozzájárulnak ahhoz, hogy a Central Média az Adatkezelési Tájékoztató III. 1. g) pontjában meghatározott célból (adatkezelési nyilvántartási számok: 633-0001, NAIH-101943/2016) a megadott elérhetőségein megkeresse. Amennyiben valamely Pályázó adatai ilyen célú jövőbeli kezelését meg kívánja tiltani, az elektronikus levél alján található link útján vagy a marieclaire@centralmediacsoport.hu email címen vagy írásban postai úton a Central Médiacsoport Zrt. 1872 Budapest postai címen vonhatja vissza hozzájárulását. A Pályázatból történő kizárás nem eredményei az üzletszerzési illetve marketing célú hozzájárulások automatikus visszavonását.
A Central Média adatkezelési gyakorlatáról, a Pályázókat megillető adatkezelési igényekről (Igényérvényesítési cím: marieclaire@centralmediacsoport.hu) és egyéb a jelen Szabályzatban nem szabályozott adatkezelési feltételekről a Central Média Adatkezelési tájékoztató rendelkezik.

10. Felelősség
A pályázatok hiányosságáért (név-, címelírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért a Central Média nem vállal felelősséget. A Pályázók az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Pályázatra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Central Média-nak általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Pályázókat terheli.
A Central Média a nyeremények minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes a nyeremény hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit nyereményekhez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti. A Central Média kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Pályázatokban való részvétel során, a Pályázat esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Pályázat során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Pályázó a Pályázatban történő részvétellel kifejezetten lemond a Pályázat lebonyolításával, az elbírálással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Central Média-val vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.
A Central Média a Pályázat pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal.
Central Média nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Pályázat időtartama alatt a Pályázat, illetve a Pályázatot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Central Média nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.
Amennyiben a Játékos magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Central Média-val szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Játékos köteles minden a Central Média által megkövetelt intézkedést megtenni, és a Central Média-nak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Central Média-t a Játékos bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

11. Egyéb
A Central Média fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására.
A Szabályzat a Pályázat időtartama alatt, és az elbírálást követő 30 napig elérhető a http://www.marieclaire.hu weboldalon.
Amennyiben a Pályázattal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a Pályázatra történő jelentkezéskor megadott e-mail címről az marieclaire@centralmediacsoport.hu e-mail címre! Kérjük, hogy a levélben tüntesse fel a Pályázat elnevezését.
https://marieclaire.hu

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum