Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal / KEOP-2009-4.2.0/B
Kiíró:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Határidő:
12/20/2010
Érvényes:
12/20/2010
Tárgymutató:
megújuló energiaforrásokkal hűtés, fűtés / KEOP-4.2.0/B
Pályázhat:
- vállalkozás
- költségvetési szerv
- nonprofit szervezet
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

soremelés
A pályázattal kapcsolatos kiírói közlemények:
12/17/2010A KEOP folyamatos beadású pályázati konstrukcióinak felfüggesztése A KEOP folyamatos beadású pályázati konstrukciói 2010. december 21-vel felfüggesztésre kerülnek. Az utolsó benyújtási nap 2010. december 20. A pályázati kiírások újranyitására – a szükséges módosítások után - várhatóan 2011 januárjában kerül sor, melyről közleményben nyújtunk tájékoztatást.
09/20/2010Módosítottuk a KEOP-2009-4.2.0/B és a KEOP-2009-4.4.0 pályázati kiírások „Az egyes projektelemekre vonatkozó korlátok” c. táblázatát, valamint formátumot cseréltünk a KEOP-2009-4.3.0 és KEOP-2010-4.7.0 jelzésű pályázatoknál Értesítjük tisztelt pályázóinkat, hogy 2010. szeptember 20-tól a KEOP-2009-4.2.0/B és a KEOP-2009-4.4.0 pályázati kiírások Pályázati Felhívás és Útmutató C3.2 Elszámolható költségek a projekt-megvalósítás során c. fejezet „Az egyes projektelemekre vonatkozó korlátok” c. táblázatát módosítottuk az egyes tételek pontosabb értelmezése érdekében.
07/29/2010KEOP-4.2.0/A, KEOP-4.2.0/B; KEOP-4.3.0; KEOP-4.4.0; KEOP-5.3.0/A, KEOP-5.3.0/B és KEOP-5.4.0 projekt javaslatok megkezdése Értesítjük a tisztelt pályázókat, hogy a fenti pályázati konstrukciókra benyújtott projekt javaslatok esetén, a Pályázati Felhívás és Útmutató C8. A projekt megkezdése c. fejezet szerinti szabályozástól eltérően a projektek megvalósítása a pályázat benyújtása után, a regisztrációs levél keltétől számítva saját felelősségre megkezdhető.
07/26/2010Javított energetikai mellékletek a KEOP-2009-5.2.0, KEOP-2009-5.4.0, KEOP-2009-4.2.0 B illetve KEOP-2009-4.4.0 konstrukciókhoz A KEOP-2009-5.2.0, KEOP-2009-5.4.0, KEOP-2009-4.2.0 B illetve KEOP-2009-4.4.0 konstrukciókhoz tartozó energetikai mellékletek javított változatai 2010. július 26-tól elérhetőek a honlapunkon. Felhívjuk figyelmüket, hogy a KEOP-2009-4.4.0 B jelű kiírás keretében a pelletgyártásra vonatkozó projektek esetében külön energetikai melléklet használandó. Kérjük, hogy a megjelenést követően pályázataikhoz az új mellékleteket használják.
06/14/2010Változás a KEOP 4., 5. és 6. prioritásokban A KEOP 4., 5. és 6. prioritásait érintő de minimis útmutatót frissítettük.
04/30/2010Módosultak a KEOP 4.2.0/A, a 4.2.0/B, a 4.4.0 és az 5.3.0/B kiírások Értesítjük tisztelt pályázóinkat, hogy a KEOP pályázatai közül a 4.2.0/A, a 4.2.0/B. a 4.4.0 és az 5.3.0/B kiírásokat módosítottuk.
02/22/2010Közlemény a KEOP-2009-4.2.0/B számú konstrukció előkészítési költség elszámolására vonatkozóan Értesítjük tisztelt pályázóinkat, hogy a KEOP-2009-4.2.0/B Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal konstrukció C1.4 pontja szerinti „Geotermikus energia hasznosítása” tevékenység keretében pályázók a 9/2010. (I. 21.) NFGM a Környezet és Energia Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és egyes támogatási jogcímeiről szóló rendelet értelmében 2010. február 22-től jogosultak előkészítési költség elszámolására a teljes elszámolható költség 30 %-ának erejéig, az eddig alkalmazott 6 %-tól eltérően.
08/31/2009Közlemény a KEOP-2009-4.2.0/B és KEOP-2009-4.4.0 pályázati konstrukciókhoz Tájékoztatjuk tisztelt pályázóinkat, hogy a KEOP-2009-4.2.0/B és KEOP-2009-4.4.0 pályázati konstrukciók esetében a költségvetési táblák módosításra kerültek. A módosított költségvetési táblákat – hasonlóan a 2009. augusztus 17-én megjelent többi módosításhoz – 2009. szeptember 1. után beadott pályázatok esetében kell alkalmazni.
08/17/2009Közlemény a KEOP egyes pályázataihoz Értesítjük a tisztelt pályázókat, hogy a 2009.03.11-én meghirdetett KEOP pályázatok közül a következők módosulnak:
05/20/2009Közlemény a KEOP-2009-4.2.0/B, KEOP-2009-4.4.0, KEOP-2009-5.2.0/A, KEOP-2009-5.2.0/B, KEOP-2009-5.3.0/A KEOP-2009-5.3.0/B és a KEOP-2009-5.4.0 - pályázatok módosításáról A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a Tisztelt Pályázók figyelmét, hogy a KEOP energetikai pályázati kiírásaira benyújtott pályázatok esetében az önerő rendelkezésre-állás bemutatásának szabályai a következőképpen módosulnak (kivéve, ha ez szigorítást jelentene a honlapon aktuálishoz képest):
04/30/2009Közlemény a a KEOP-4.2.0/B, KEOP-5.2.0/A, KEOP-5.3.0/A és KEOP 5.3.0/B kiírásokhoz Tájékoztatjuk tisztelt Pályázóinkat, hogy honlapunkon elérhetők a KEOP-4.2.0/B, KEOP-5.2.0/A, KEOP-5.3.0/A és KEOP 5.3.0/B kódszámú konstrukciók kitöltőprogramjai.

03/16/2009Közlemény a KEOP energetikai pályázati kiírásaihoz Felhívjuk a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a 2009. március 11-én megjelent a KEOP-2009-4.2.0/B, KEOP-2009-4.4.0, KEOP-2009-5.2.0/A, KEOP-2009-5.3.0/A és a KEOP-2009-5.3.0/B
jelű konstrukciókhoz tartozó Útmutató a Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítéséhez c. dokumentumokat pdf formátum helyett word formátumban tesszük közzé a honlapon.A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
A KEOP folyamatos beadású pályázati konstrukciói 2010. december 21-vel felfüggesztésre kerülnek. Az utolsó benyújtási nap 2010. december 20. A pályázati kiírások újranyitására – a szükséges módosítások után - várhatóan 2011 januárjában kerül sor, melyről közleményben nyújtanak tájékoztatást.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ
a
Környezet és Energia Operatív Program
Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló
energiaforrásokkal
c.
pályázati konstrukcióhoz
Kódszám:
KEOP-2009-4.2.0/B
Érvényes: 2009. 03. 10-től

A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE
A pályázati felhívás és útmutató a Kormány által elfogadott 2009-2010 -es időszakra vonatkozó Környezet és Energia Operatív Program akciótervei alapján került kidolgozásra.
A pályázati felhívás egységcsomag öt dokumentumot tartalmaz: Pályázati felhívás és útmutató, Pályázati adatlap, az adatlap kitöltését segítő útmutató, megvalósíthatósági tanulmány útmutató (és mellékletei), támogatási szerződés minta. A pályázati felhívás és útmutató tartalmazza a pályázáshoz szükséges feltételeket, míg a támogatási szerződés minta a megvalósításra vonatkozó, általános jogokat és kötelezettségeket összegzi. Egyéb, a pályázati felhívás és útmutatóban nem szabályozott kérdésben a jogszabálygyűjteményben felsorolt jogszabályokat kell alkalmazni.
Jelen pályázati útmutató 2009. március 10-től visszavonásig érvényes.
A1. Alapvető cél és háttérinformáció
A megújuló energiák abszolút felhasználásának és arányának növelése egyaránt stratégiai prioritásként kezelendő, tekintettel arra, hogy Magyarország energia-felhasználásában részarányuk jelenleg viszonylag alacsony, és e mellett a hazai fosszilis energiahordozó-készlet és -termelés is korlátozott, így az ország importfüggősége az elsődleges (primer) energiahordozók (uránérc, földgáz, kőolaj) tekintetében nagyon magas, meghaladja a hazai energiaszükséglet 75%-át.
A KEOP egyik kiemelt célkitűzése - összhangban a hazai és az EU energiapolitikával - a környezeti szempontok érvényesítése a gazdasági fejlődésben. Ennek is feltétele a megújuló energiaforrások nagyobb arányú felhasználása, a társadalom és a környezet harmonikus viszonyának kialakítása, a hazai energiahordozó forrásszerkezet kedvező befolyásolása a hagyományos energiaforrások felől a megújuló energiaforrások irányába való elmozdulás elősegítésével.
"A helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal" elnevezésű konstrukció általános célja a kisebb környezeti terheléssel járó megújuló energia alapú energiatermelés elterjesztése, a megújuló energiaforrások hőtermelésben játszott szerepének, valamint az összenergia felhasználásban lévő arányának a növelése.
Villamosenergia, valamint együttes villamosenergia és hőtermelés a KEOP-2009-4.4.0 konstrukció keretében támogatható.
A konstrukció ösztönözni és támogatni kívánja az energiaigényt helyi, megújuló energiaforrásokból kielégítő beruházások megvalósulását, elsősorban az önkormányzati és nonprofit szektor intézményeiben, másodsorban kis- és középvállalkozások gazdasági termelési folyamataihoz kapcsolódóan, valamint a távfűtési rendszerek megújuló energia alapon történő teljes vagy részleges energiaellátását. Ezen keresztül cél az önkormányzati, valamint a vállalkozói célcsoport esetében a hosszútávú energiaköltségek csökkentése.
A konstrukció hozzájárul az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentéséhez, a fosszilis energia felhasználás csökkentéséhez, a megújuló energiák használatának uniós kötelezettségvállalásának teljesítéséhez, az importfüggőség csökkentéséhez, az önkormányzati célcsoport energiaköltségeinek csökkentéséhez.
A konstrukció célja továbbá a megújuló energiaforrások kiaknázásának fokozására irányuló beruházások elősegítése vissza nem térítendő támogatás formájában. A konstrukció elsősorban kis-közepes méretű projekteket támogat a pályázati útmutató D2. pontjában meghatározott támogatási mérték és az kedvezményezetti célcsoport és regionális térkép szerint 30-70% (ún. jövedelemtermelő projekt esetében 10-70%) mértékben.
Jelen kiírásban a pályázatok egyfordulós kiválasztási eljárás keretében kerülnek kiválasztásra.
Ennek lényege, hogy a pályázónak egy részletesen kidolgozott projektet (adatlap és megvalósíthatósági tanulmány, valamint egyéb kötelező mellékletek) szükséges benyújtani, mely alapján születik döntés, és támogatás esetén ezen projektjavaslat alapján valósítható meg a projekt.
A2. Részcélok
Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezett.
B. PÁLYÁZÓK KÖRE
B1. Jogi forma
Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak:
VÁLLALKOZÁS (1, 2)
1 Jogi személyiségű vállalkozás
11 Jogi személyiségű gazdasági társaság
113 Korlátolt felelősségű társaság
114 Részvénytársaság
115 Európai részvénytársaság
12 Szövetkezet (kivéve lakásszövetkezet, mezőgazdasági szövetkezet)
2 Jogi személyiség nélküli vállalkozás
21 Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság
211 Közkereseti társaság
212 Betéti társaság
22 Jogi személyiség nélküli egyéb vállalkozás
226 Külföldi székhelyű vállalkozás fióktelepe
229 Máshova nem sorolt, jogi személyiség nélküli vállalkozás
23 Egyéni vállalkozás
231 Vállalkozói igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozás
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV (3)
3 Költségvetési szerv és intézménye (3)
31 Központi költségvetési szerv és intézménye
311 Központi felügyeleti költségvetési szerv
312 Központilag felügyelt költségvetési szerv
32 Helyi, helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv és intézménye
321 Helyi önkormányzati végrehajtó költségvetési szerv
322 Helyi önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv; ideértve a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény alapján jogi személyiséggel rendelkező társulást is.
323 Helyi kisebbségi önkormányzati végrehajtó költségvetési szerv
324 Helyi kisebbségi önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv
33 Társadalombiztosítási költségvetési szerv
331 Központi társadalombiztosítási költségvetési szerv
332 Társadalombiztosítási költségvetési igazgatási szerv
34 Köztestületi költségvetési szerv
341 Köztestületi felügyeleti költségvetési szerv
342 Köztestület által felügyelt költségvetési szerv
35 Országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv
351 Országos kisebbségi önkormányzati végrehajtó költségvetési szerv
352 Országos kisebbségi önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv
36 Területfejlesztési tanács és társulás
361 Regionális fejlesztési tanács
362 Térségi fejlesztési tanács
363 Megyei fejlesztési tanács
364 Önkormányzati fejlesztési társulás
365 Kistérségi fejlesztési tanács
366 Többcélú kistérségi tárulás
NONPROFIT SZERVEZET (5, 6, 8)
5 Jogi személyiségű nonprofit szervezet
52 Egyesület
521 Sportegyesület, sportszövetség, sportági országos szakszövetség
522 Vadászegyesület
523 Horgászegyesület
525 Önkéntes tűzoltó-egyesület
529 Egyéb egyesület
55 Egyház, egyházi intézmény
551 Egyház
552 Önálló egyházi intézmény
553 Egyház önálló szervezete
554 Egyházak szövetsége
559 Egyéb egyházi szervezet
56 Alapítvány
561 Közalapítvány
562 Közalapítvány intézménye
569 Egyéb alapítvány
57 Közhasznú társaság
571 Közhasznú társaság (2009. július 01-jét követően nonprofit gazdaság társaság)
59 Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet
591 Egyesülés
599 Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet
8 Egyéni (nem piaci) gazdasági tevékenység
81 Egyéni (nem piaci) gazdasági tevékenység
811 Egyéni (nem piaci) gazdasági tevékenység
ÁTMENETI ÉS TECHNIKAI BESOROLÁSOK (7, 9)
7 Egyéb gazdasági szervezet
71 Állami gazdálkodó szervezet
711 Állami vállalat
719 Egyéb állami gazdálkodó szervezet
72 Egyéb vállalat
721 Leányvállalat
722 Egyes jogi személyek vállalata
724 Tröszt
729 Egyéb, máshova nem sorolt vállalat
Valamint:
- Közoktatási feladatok ellátásában közreműködő intézmények: A 20/1997 II.13 Korm. rendelet alapján közoktatási intézménytörzs, amely OM azonosítóval rendelkezik
- A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. Törvény 1. számú mellékletében felsorolt felsőoktatási intézmények
Amennyiben a pályázó önkormányzati társulás, a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény szerint létrejött többcélú kistérségi társulásként, vagy a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16.§-ában, illetve a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 10. §. (1) bek.-ben, illetve 10/A.§ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően jogi személyiséggel rendelkezik a pályázatot a társulás nyújtja be Többségi magántulajdonú nagyvállalat jelen konstrukció keretben csak geotermikus fejlesztésre pályázhat.
Jelen konstrukció keretében konzorciumok nem pályázhatnak.
B2. Méret
Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezett.
B3. Székhely
Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szervezet pályázhat.
C. A PÁLYÁZAT TARTALMA
C1. Támogatható tevékenységek köre
Jelen pályázati konstrukció esetében az alábbi [1) - 8)] támogatható tevékenységekre lehet pályázni.
Amennyiben a kedvezményezett az adott projektje kapcsán a közösségi jog szerinti vállalkozás, és ezáltal az igényelt támogatás állami támogatásnak minősül, akkor vonatkozik rá A Környezet és Energia Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és egyes támogatási jogcímeiről" szóló 23/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendelet. Az egyes támogatható tevékenységek és a rendelet 3. § (1) bekezdésében meghatározott jogcímek egymással való kapcsolatát az egyes támogatható tevékenységek mögött (lábjegyzetben) feltüntetett - a rendelet ugyanazon bekezdésében szereplő - betűjelek mutatják:
1) Napenergia hasznosítása
Támogatható projekttípusok:
Napenergia hasznosító rendszerekkel
a) használati melegvíz igény részleges vagy teljes kielégítése;
b) használati melegvíz igény részleges és/vagy teljes kielégítése és fűtési hőigény részleges vagy teljes kielégítése;
c) gazdasági termelési folyamat részleges vagy teljes hőigényének kielégítése (pl. előszárítás).
Támogatható tevékenységek:
Napsugárzás energiatartalmát felvevő berendezés és kapcsolódó szerkezeti elemek, használati melegvíz és/vagy fűtési rendszerhez, és/vagy gazdasági termelési folyamathoz való kapcsolódáshoz, rendszerben működéshez szükséges eszközök, berendezések vásárlása és telepítése, szükséges épület-átalakítások (pl. napkollektor és tartóelemei, kollektor-köri vezérlőegység, termosztatikus szabályozószelep, tágulási tartály, hőcserélős melegvíztároló, hőátadó rendszer gépészeti elemei, szükséges gépészeti elemek).
2) Biomassza-felhasználás
Támogatható projekttípusok:
2.1. Szilárd vagy folyékony biomassza közvetlen hasznosítása hőigény kielégítésére
a) Szilárd biomassza (mezőgazdasági fő és melléktermék, kertészeti melléktermék, energianövény, erdészeti fő és melléktermék, faipari hulladék és melléktermék vagy ezek vegyes) felhasználása melegvíz és/vagy fűtési hőigény kielégítésére.
b) Szilárd biomassza (mezőgazdasági fő és melléktermék, kertészeti melléktermék, energianövény, erdészeti fő és melléktermék, faipari hulladék és melléktermék vagy ezek vegyes) felhasználása gazdasági termelési folyamat közvetlen hőigényének kielégítéséhez.
c) Folyékony biomassza (szennyvíziszap, használt sütőolaj, állati zsiradék) közvetlen felhasználása melegvíz és/vagy fűtési hőigény kielégítésére, magában, vagy egyéb biomassza tüzelőanyaggal vegyes tüzelésben.
d) Folyékony biomassza (szennyvíziszap, használt sütőolaj, állati zsiradék) közvetlen felhasználása gazdasági termelési folyamat hőigényének kielégítésére, magában, vagy egyéb biomassza tüzelőanyaggal vegyes tüzelésben.
Támogatható tevékenységek:
Hasznosító kazán, ennek kapcsolódása használati melegvíz és fűtési rendszerhez, és/vagy a termelési folyamathoz, az alapanyag előkészítéséhez és raktározásához szükséges eszközök, berendezések és építmények, valamint kizárólag a tüzelőanyag mozgatására használható szükséges gépek és berendezések, továbbá a visszamaradó anyagok mezőgazdasági célú hasznosításhoz szükséges beruházási elemek vásárlása és beépítése.
2.2 Szilárd vagy folyékony biomassza köztes feldolgozottságú (szilárd, folyékony, gáznemű) energiahordozóvá alakítása saját hőigény kielégítésre és értékesítésre
a) Szilárd biomasszából pellet vagy biobrikett saját használati melegvíz és/vagy fűtési hőigény célú felhasználásra, valamint saját gazdasági termelési folyamatban jelentkező hőigény kielégítésére történő előállítása és részleges értékesítése.
b) Szerves, folyékony vagy szilárd települési vagy ipari hulladék, szennyvíziszap köztes tüzelőanyag (pl. olaj, etanol) formába történő feldolgozása, saját melegvíz és/vagy fűtési hőigény célú felhasználásra, valamint gazdasági termelési folyamatban jelentkező hőigény kielégítésre történő felhasználása.
c) Szerves, folyékony vagy szilárd települési vagy ipari hulladék, szennyvíziszap köztes tüzelőanyag (pl. olaj, etanol) formába történő feldolgozása, saját használati melegvíz és/vagy fűtési hőigény célú felhasználásra, és/vagy gazdasági termelési folyamatban jelentkező hőigény kielégítésre történő felhasználása és közvetlen tüzelőanyag formában, vagy közvetett (hő) formában történő értékesítése.
Támogatható tevékenységek:
Alapanyag raktározásához, előkészítéséhez, feldolgozásához, köztes energiahordozó előállítása, melléktermékek tárolásához, kezeléséhez szükséges eszközök, berendezések és építmények, valamint kazán-, és hőtárolást lehetővé tevő eszköz, ezek kapcsolódása a használati melegvíz és fűtési rendszerhez, az előállított tüzelőanyag raktározásához szükséges eszközök, berendezések és építmények, továbbá a kizárólag a tüzelőanyag mozgatására használható szükséges gépek és berendezések, illetve a visszamaradó anyagok hasznosításhoz szükséges beruházási elemek vásárlása és beépítése.
3) Szilárd és/vagy folyékony alapanyagból biogáz, depóniagáz előállítás és hőigény kielégítésre történő hasznosítási rendszer kialakítása és bővítése
Támogatható projekttípusok:
a) Mezőgazdasági fő vagy melléktermék, állattenyésztési melléktermék, kapcsolódó iparági melléktermék, biológiailag lebomló települési hulladék vagy ezek vegyes felhasználásán alapuló biogáz termelés használati melegvíz, fűtési vagy termelési folyamat hőigényének kielégítésére történő felhasználása.
b) Szennyvízből keletkező biogáz használati melegvíz, fűtési vagy termelési folyamat hőigényének kielégítésére történő felhasználása.
c) Hulladéklerakó és kezelő telepen keletkező depóniagáz használati melegvíz, fűtési vagy termelési folyamat hőigényének kielégítésére történő felhasználása.
d) Meglévő rendszer kapacitásának bővítését szolgáló beruházás, mellyel növelhető a megújuló energiahordozó termelése és felhasználása, az ezen alapuló hőtermelés hatékonysága.
Támogatható tevékenységek:
Szerves anyag válogatása, előkészítése, raktározása, sterilizálása, fermentálása; kizárólag alapanyag mozgatásához szükséges gépek és berendezések; a keletkező biogáz és depóniagáz begyűjtése, raktározása, hőhasznosítás helyére történő szállítása, ezen tevékenységekhez szükséges eszközök, berendezések, építmények, hőhasznosító berendezések; a visszamaradó anyagok mezőgazdasági célú hasznosításához szükséges beruházási elemek vásárlása és beépítése.
4) Geotermikus energia hasznosítása
Támogatható projekttípusok:
a) Új termálkút fúrása, használati melegvíz, fűtési vagy termelési folyamat hőigényének kielégítésére történő rendszer kialakítása, valamint hőfogyasztókkal való összekapcsolása, kapcsolódó előírás szerinti vízelhelyező rendszer kialakítása.
b) Meglévő, ám hőhasznosításra jelenleg nem használt termálkút használati melegvíz, fűtési vagy termelési folyamat hőigényének kielégítésére történő bevonása, valamint hőfogyasztókkal való összekapcsolása, kapcsolódó előírás szerinti vízelhelyező rendszer kialakítása.
c) Meglévő geotermikus hőhasznosító rendszer kiemelt vízkontingens mennyiségének növelésével járó kapacitás-növelése és új fogyasztók bekapcsolása, kapcsolódó előírás szerinti vízelhelyező rendszer kialakítása.
d) Meglévő geotermikus hőhasznosító rendszer változatlan vízkontingens kivételével járó (termelés oldali) hatékonyság-növelése, új felhasználók bekapcsolása és/vagy kaszkád rendszer kialakítása, kapcsolódó előírás szerinti vízelhelyező rendszer kialakítása.
Támogatható tevékenységek:
Hőigényt kielégítő, közepes és alacsony entalpiájú, nagy mélységű termálvizes rendszerek kialakítása, meglévő rendszerek bővítése, többlépcsőssé alakítása. Új kút fúrása, meglévő kút vizsgálata, vízkúttá alakítása (CH meddő kutak esetében), felújítása; fluidum kitermelő rendszer, felhasználóhoz történő hőszállító rendszer kialakítása és bővítése, kisérőgáz energetikai hasznosítása, előírás szerinti vízelhelyező rendszer kialakítása összhangban az vízgazdálkodási törvény vonatkozó rendelkezéseivel. új fogyasztók kaszkád rendszerbe történő bekapcsolása.
5) Hőszivattyús rendszerek telepítése
Támogatható projekttípusok:
a) Meglévő geotermikus hő-, vagy balneológiai hasznosítású rendszerekhez hőszivattyús technológia kapcsolása új fogyasztók hőellátására, termál rendszerhez való illesztése.
b) Új, sekély mélységű talajhő bázisra települő, zárt szondás, vertikális, vagy sekély fektetésű horizontális hőszivattyús technológiák kialakítása, új, vagy meglévő (átalakítandó) hőellátó rendszerekhez való illesztése.
c) Meglévő vízbázisra (pl. tó, állandó vízfolyás, ásott kút stb.) települő hőszivattyús rendszerek kialakítása, új, vagy meglévő (átalakítandó) hőellátó rendszerekhez való illesztése.
Támogatható tevékenységek:
Alacsony hőfokú (talaj, víz, hulladékhőt hasznosító) hőszivattyús rendszerek kialakítása. Talajszondák telepítése, hőfogyasztóhoz való kapcsolódás, hőszivattyú telepítése, rendszer kialakítása, a rendszerek telepítéséhez szükséges épületátalakítás.
6) Hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrás felhasználásával.
Támogatható projekttípusok:
a) Hűtési igény kielégítése abszorpciós hűtőrendszer kialakításával, bármely megújuló energiaforrás felhasználásával.
Támogatható tevékenységek:
A hőigényt biztosító megújuló energiát hasznosító rendszer elemei (támogatható tevékenységek 1-5) valamint azok rendszerbe kapcsolásához szükséges gépészeti elemek, épületátalakítás, hűtőberendezés, annak kapcsolódása a hűtési rendszerhez és a hőtermelő egységekhez.
7) Megújuló energiaforrások kombinálása
Megújuló energiaforrások egymással való kombinálása, ld. 1)-6) és 8) tevékenységeket.
Az egyes energiaforrásokkal kapcsolatos tevékenységek kombinációja esetében nincs megkötés az egyes tevékenységtípusok számát és arányát illetően.
A megújuló energiaforrások alkalmazása kombinálható energiatakarékossági beruházásokkal is, az ilyen megújuló-energiahatékonysági kombinált projektekkel azonban nem a jelen (KEOP-2009-4.2.0/B) konstrukcióban, hanem az a KEOP-2009-5.3.0/B "Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" konstrukcióban lehet pályázni, az ott megadott feltételekkel.
8) Megújuló energiaforrásokat hasznosító közösségi távfűtő rendszerek kialakítása, megújuló energiaforrásra való részleges vagy teljes átállítása
Támogatható tevékenységek:
Meglévő távfűtő rendszerek hőigényének részleges vagy teljes átállítása megújuló energiaforrásokra, és új megújuló alapú távfűtő rendszer kialakítása.
Támogatható tevékenységek:
- a hőtermelő egységek átalakítása (pl. földgáz üzemről biogáz üzemre), cseréje (pl. földgáz üzemről biomassza tüzelésre),
- új megújuló alapú termelő kapacitások kiépítése és rendszerbe állítása (amennyiben a fosszilis egység csökkentett használatával jár illetve igénynövekmény megújuló energiaforrással kerül kielégítésre, fosszilis egység nem támogatható),
- energiahordozó tárolásához szükséges egységek (pl. hőtároló, gáztároló, puffertartály, tüzelőanyag tárolás stb.).
C2. Nem támogatható tevékenységek köre
A C1 pontban felsorolt tevékenységeken belül a következő további korlátozások érvényesek.
Nem támogathatók a 1080/2006/EK rendelet 7. cikk (2) bekezdésében meghatározott lakásberuházási tevékenységek.
Jelen konstrukció keretében nem támogathatóak a kapcsolt hő- és villamosenergia együttes előállítását végző projektek. Ezen projekttípusok támogatására a KEOP-2009-4.4.0 kódszámú konstrukció keretében van lehetőség.
Jelen konstrukció esetében a biomassza felhasználásra irányuló projekttípusoknál nem támogatható:
- Köztes energiahordozó (pl. olaj és etanol) biomasszából történő előállítása és közlekedés célú felhasználása.
- Nem támogatható önmagában, kapcsolódó hasznosító folyamat nélkül, a növényi és állati melléktermékek, élelmiszeripari szerves melléktermékek sterilizálására, biogáz hasznosításra előkészítő berendezések.
A geotermális energiahasznosításra irányuló projekttípusok esetében önmagában nem támogatható a meglévő szállítórendszer, illetve felhasználói oldali hatékonyságnövelése.
Ez a tevékenység a KEOP-2009-5.3.0/B konstrukcióban támogatható.
Hőszivattyús rendszerek kialakítása esetén nem támogatható a hőforrásként levegőt hasznosító hőszivattyú.
C3. Elszámolható költségek köre
A pályázóra a költségek költségkategóriába sorolása tekintetében a számviteli törvény előírásai az irányadóak.
Kizárólag a C.1 pont felsorolásban szereplő tevékenységhez kapcsolódó költségek vehetők figyelembe, egyéb költségek nem. Azaz a projektelemeken belül elszámolható költségek felsorolása teljes körű, a felsorolásban nem szereplő költségek nem számolhatók el. Nem számolhatók el mindazon költségek, melyek a projekt megvalósulásához nem elengedhetetlenül szükségesek.
- A 23/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendelet szerint a következő típusú "állami támogatás" nyújtható: csekély összegű támogatás, regionális beruházási támogatás. Az állami támogatás szabályrendszere az útmutató D1 pontjában kerül részletesen kifejtésre, azonban a közcélú illetve "állami támogatásnak" minősülő esetekben az elszámolható költségek köre között nincsen különbség.
Az elszámolható költségekre vonatkozó általános feltételek:
- A költségek felmerülésének legkorábbi időpontja 2007. január 1.
- Elszámolni kizárólag a végérvényesen a kedvezményezettet terhelő, ténylegesen felmerült költségeket lehet, melyek számlával, bevallással, egyéb hiteles számviteli vagy egyéb belső bizonylattal igazolhatóak.
- Elszámolni azokat a költségeket lehet, melyek közvetlenül kapcsolódnak a támogatott projekt tevékenységéhez, nélkülözhetetlenek annak elindításához és/vagy végrehajtásához, szerepelnek a projekt elfogadott költségvetésében, illetve annak hatályos módosításában.
- A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladják meg a szokásos piaci árat (vagy a közbeszerzési szerződésben rögzített árat). A projekt költségvetésének megfelelően részletezettnek és ily módon ellenőrizhetőnek kell lenni ahhoz, hogy meghatározható legyen az elszámolható költség besorolása. A Támogatási Szerződés mellékletét képezi a Költségvetési tábla. (A költségvetési tábla a pályázathoz is csatolandó, lásd XIII melléklet.).
- Az akciótervben (vagy az operatív programban) meghatározott földrajzi területen a projekt végrehajtása érdekében merültek fel.
- A projekt végrehajtáshoz feltétlenül szükségesek és arányos hozzá adott értéket képviselnek.
- A költségek csak olyan mértékben számolhatók el, amilyen mértékben a támogatott projekthez kapcsolódnak, ill. amilyen mértékben annak célját szolgálják.
- Az egyes költségek elszámolása alkalmával nem valósulhat meg kettős finanszírozás.
Az elszámolható költségek kizárólag a kedvezményezett által le nem vonható áfát tartalmazhatják. A kedvezményezett által levonható áfa elszámolására nincs lehetőség!
Amennyiben az áfa levonható, nem számolható el még abban az esetben sem, ha a kedvezményezett ténylegesen nem él a visszaigénylés lehetőségével. Nem egyértelmű helyzetekben célszerű az illetékes APEH igazgatóság nyilatkozatának előzetes kikérése, mivel a támogatást nyújtó szervezettől nem várható el, hogy minden esetben egyértelműen meg tudja állapítani az áfa levonás lehetőségét.
D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK
D1. Támogatás formája és jogcíme
A Pályázó működési támogatásának nem minősülő, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatásban részesül (a támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás).
Amennyiben a pályázó a közösségi jog szerinti vállalkozásnak (továbbiakban vállalkozás) minősül (ld. Fogalomjegyzék), akkor jelen pályázati kiírás keretében a "Környezet és Energia Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és egyes támogatási jogcímeiről" szóló 23/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendelet 3. §(1) A) D), E) F), G) H) I), M), és R)) pontjai szerinti tevékenységekre ún állami támogatás nyújtható A Rendelet alapján a következő állami támogatási kategóriák alkalmazhatók az egyes támogatható tevékenységek vonatkozásában:
- regionális beruházási támogatás [1628/2006/EK számú 2006. október 24-i Bizottsági rendelet (HL L 2006.11.1. 302/29.)],
- csekély összegű támogatásokra [1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379.)] A Pályázati Útmutató C1 fejezetében meghatározottak szerint a C1.1. ponton belüli tevékenységekre regionális beruházási támogatás és csekély összegű támogatás nyújtható.
A regionális beruházási támogatásra vonatkozó legfontosabb szabályok:
Regionális beruházási támogatás esetén a támogatást csak induló beruházáshoz lehet igénybe venni. Induló beruházásnak minősül a tárgyi eszközbe vagy immateriális javakba történő beruházás, amely új létesítmény felállításával, meglévő létesítmény bővítésével, egy létesítmény termelésének további, új termékkel történő diverzifikációjával, egy meglévő létesítmény teljes termelési folyamatának alapvető megváltoztatásával kapcsolatos, illetve a létesítmény felvásárlása.
Helyettesítő, szintentartó beruházás, nehéz helyzetben lévő vállalkozások, és a pályázat befogadása előtt felmerült elszámolható költségekkel rendelkező projektek (megkezdett beruházás) nem támogathatóak. A projekt előkészítése nem minősül a fejlesztés, beruházás megkezdésének.
A csekély összegű (de minimis) támogatásra vonatkozó legfontosabb szabályok:
Csekély összegű (de minimis) támogatás esetén az adott és a támogatás odaítélését megelőző két pénzügyi év időszakában bármely kedvezményezett részére odaítélt csekély összegű (de minimis) támogatás összege nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, a közúti szállítási ágazatban tevékenykedő kedvezményezett esetében a 100 000 eurónak megfelelő forint összeget. A csekély összegű támogatás odaítélésének feltétele, hogy a kedvezményezett nyilatkozik az adott és a támogatás odaítélését megelőző két pénzügyi évben általa igénybe vett csekély összegű támogatások támogatástartalmáról (ld. Pályázati adatlap nyilatkozat; és jelen pályázati útmutató F9. Csatolandó mellékletek).
Minden egyes új csekély összegű támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély összegű támogatás teljes összegét kell figyelembe venni.
A csekély összegű támogatás ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában nem halmozható állami támogatással, amennyiben az így halmozott összeg meghaladná a támogatási intenzitás csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottságnak a 2007-2013 közötti időszakra vonatkozó regionális támogatási térképről szóló jóváhagyó határozatában meghatározott mértékét.
A csekély összegű támogatásokról külön útmutató áll rendelkezésre. (XI. melléklet) Közcélú, jövedelemtermelőnek minősülő projektek
Azon projektek, amelyek esetében a pályázó nem minősül a közösségi jog szerinti vállalkozásnak, vizsgálni kell, hogy az adott projekt a 1083/2006/EK Rendelet 55. cikke szerint jövedelemtermelőnek minősül-e.
Adott projekt a következő feltételek egyidejű teljesülése esetén minősülhet jövedelemtermelőnek:
- A pályázó olyan nonprofit szervezet (ide nem értve a közhasznú társaságot), közoktatási illetve felsőoktatási intézmény, illetve az államháztartás olyan szervezete, amely a megtermelt energiát kizárólag a részére jogszabályban meghatározott - adott esetben alapító okiratban rögzített - közfeladatként közérdekből, haszonszerzési cél nélkül ellátandó szakmai alapfeladatához vagy az azzal megegyező kiegészítő tevékenységéhez használja fel (vagyis nem minősül a közösségi jog szerinti vállalkozásnak), ÉS
- e tevékenysége keretében díjbevételt realizál (pl. közoktatási intézmény térítési és egyéb díjbevételei) és a projekt e tevékenységhez kapcsolódik, TOVÁBBÁ
- a pénzügyi elemzés szerinti referencia időszakban a fejlesztés megvalósításából származó nettó bevétel (összes bevétel és működési költségek különbsége) pozitív.
A támogatás tényleges mértéke jövedelemtermelő projekt esetében ún. finanszírozás hiány számítás alapján kalkulálandó (a közcélú, jövedelemtermelő projektekre vonatkozó szabályok szerint).
KIVÉTELT KÉPEZNEK ez alól azon jövedelemtermelőnek minősülő projektek, amelyek elszámolható összköltsége nem haladja meg a 260 millió Ft-ot. Ezen projekt támogatási mértékének meghatározása azonos a közcélú, nem jövedelemtermelő projekteknél alkalmazandó módszertannal.
Közcélú, nem jövedelemtermelőnek minősülő projektek
Közcélú, nem jövedelemtermelőnek minősülnek azok a projektek, amelyek esetében a pályázó olyan nonprofit szervezet (ide nem értve a közhasznú társaságot), közoktatási illetve felsőoktatási intézmény, vagy az államháztartás olyan szervezete, amely a megtermelt energiát kizárólag a részére jogszabályban meghatározott - adott esetben alapító okiratban rögzített - közfeladatként közérdekből, haszonszerzési cél nélkül ellátandó tevékenységéhez (alapfeladatához) használja fel (vagyis nem minősül a közösségi jog szerinti vállalkozásnak),
- ÉS e tevékenységét kizárólag államháztartási forrásból finanszírozza, továbbá,
- a projekt ehhez kapcsolódik, VAGY
- e tevékenysége keretében díjbevételt realizál (pl. közoktatási intézmény térítési díjbevételei), és a projekt ehhez kapcsolódik, de a pénzügyi elemzés szerinti referencia időszakban a fejlesztés megvalósításából származó nettó bevétel (összes bevétel és működési költségek különbsége) negatív.
Ilyen esetben a támogatás tényleges mértéke a D2 fejezetben meghatározott táblázat szerint, a támogatás összege pedig a teljes (elszámolható) költség és a táblázat megfelelő adatának szorzataként számítandó ki.
D2. Támogatás összege
A jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás összege minimum 1 millió, maximum 1 milliárd Ft lehet.
E.ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
A pályázatokkal kapcsolatos részletes eljárásokat a 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelete a 2007-2013 időszak Strukturális Alapok és a Kohéziós Alap támogatása felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló rendelet, a 2007-2013. programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló 281/2006. (XII. 23.) Korm. Rendelet szabályozza.
E1. A pályázati kiírás felfüggesztése és megszüntetése
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség fenntartja magának a jogot, hogy a támogatásra rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret - előrelátható - kimerülése esetén vagy egyéb indokolt esetben a benyújtás lehetőségét felfüggessze. A felfüggesztés tényét a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a http://www.nfu.hu honlapon közzéteszi.
E2. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázat magyar nyelven, kizárólag a Pályázati adatlapon nyújtható be.
A Pályázati Adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható. Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetőség. A Pályázati Adatlap kitöltése kizárólag a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által hivatalosan közzétett kitöltő program alkalmazásával történhet. A kitöltő program letölthető a http://www.nfu.hu honlapról. A program lehetővé teszi a Pályázati Adatlap elektronikus kitöltését, nyomtatását és adathordozóra mentését.
A Pályázati Adatlapot hiánytalanul, minden kérdésére választ adva és az előírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani. Amennyiben úgy ítéli meg, hogy a Pályázati Adatlap egy adott kérdése nem vonatkozik az Ön pályázatára, kérjük a Pályázati adatlap megfelelő helyén a "pályázatomra nem vonatkozik" megjegyzést bevezetni.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a benyújtást követően a pályázat tartalmi elemeinek változtatására nincs lehetőség. Az ilyen jellegű módosítási igények nem vehetők figyelembe.
A pályázatot 50 millió forint alatti támogatási igény esetén 2 nyomtatott példányban (1 eredeti; 1 másolat); 50 millió forint és azt meghaladó támogatási igény esetén 3 nyomtatott példányban (1 eredeti, 2 másolat), valamint mindkét esetben elektronikus formában (1 CD-n), zárt csomagolásban, postai küldeményként vagy gyorspostai szállítás igénybevételével a következő címre kell beküldeni:
"ENERGIA KÖZPONT" Nonprofit Kft.
Energiahatékonysági Környezetvédelmi és Energia Információs Ügynökség Nonprofit Kft.
Környezet és Energia Operatív Program
Kódszám: KEOP-2009-4.2.0/B
1134 Budapest, Váci út 45., A épület 6. emelet
1437 Budapest, Pf. 328
Személyes benyújtásra a fent megjelölt címen, munkanapokon az alábbi időben van lehetőség:
Hétfőtől csütörtökig 9-16 óra között
Kérjük, hogy a borítékon, valamint a CD tokján jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati Felhívás kódszámát (KEOP-2009-4.2.0/B), a pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, a vonalkódnak az adatlap valamennyi oldalán való megjelenéséről és az adathordozó épségéről!
A nyomtatott és elektronikus adathordozón (kizárólag CD lemezen) benyújtott Pályázati adatlapban található eltérés esetén a nyomtatott és cégszerűen aláírt Pályázati adatlap tekintendő hitelesnek, azzal, hogy a nyomtatott és az elektronikus formájú Pályázati adatlap megegyezőségéről a pályázó köteles gondoskodni.
A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban információkat a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghonlapján (http://www.nfu.hu) talál, felvilágosítást pedig a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség telefonos ügyfélszolgálata nyújt.
Az NFÜ telefonos ügyfélszolgálatának kék száma: 06-40-638-638.
A pályázatok benyújtása 2009. március 20-tól folyamatosan 2010. december 20-ig lehetséges.
A pályázatok elbírálása folyamatosan történik, a rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerüléséig Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázat benyújtását követően az ellenőrzésre feljogosított szervek megkezdhetik a projekt ellenőrzését!

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
Pályázati felhívás és útmutató
Pályázati adatlap
Pályázati adatlap útmutató
Útmutató a megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséhez - Normál
Útmutató a megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséhez - Egyszerűsített
Útmutató a megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséhez - Jövedelemtermelő
Belső megtérülési ráta számítási útmutató
Energetikai melléklet
Költségvetési tábla
Támogatási intenzitás-számítási útmutatóIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum