Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Önkéntescsapatok tevékenysége kiemelt területeken / EAC/A01/2019
Kiíró:
Európai Bizottság
Határidő:
09/19/2019
Érvényes:
09/19/2019
Tárgymutató:
önkéntescsapatok tevékenysége kiemelt területeken / EAC/A01/2019
Pályázhat:
állami és magánszervezetek, amelyek érvényes Erasmus + önkéntességi akkreditációval vagy minőségi védjeggyel rendelkeznek
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Önkéntescsapatok tevékenysége kiemelt területeken / EAC/A01/2019

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2018 - EAC/A01/2019
Európai Szolidaritási Testület
Önkéntescsapatok tevékenysége kiemelt területeken
(2019/C 196/09)

1. Bevezetés/Háttér
E pályázati felhívás alapja az Európai Szolidaritási Testület jogi keretének meghatározásáról és az 1288/2013/EU rendelet, az 1293/2013/EU rendelet, valamint az 1313/2013/EU határozat módosításáról szóló, 2018. október 2-i (EU) 2018/1475 európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint az Európai Szolidaritási Testület 2018. évi éves munkaprogramja. Az Európai Szolidaritási Testületről szóló rendelet a 2018 és 2020 közötti időszakra vonatkozik. Az Európai Szolidaritási Testület általános és konkrét célkitűzéseit felsorolásszerűen az említett rendelet 3. és 4. cikke tartalmazza.

2. Leírás
Az "Önkéntescsapatok tevékenysége kiemelt területeken" elnevezésű projektek olyan nagyszabású projektek, amelyek önkéntescsapatok tevékenységét támogatják azzal a céllal, hogy uniós szinten meghatározott szakpolitikai területeken jelentkező társadalmi kihívásokra irányuló, rövid távú, nagy hatást kifejtő beavatkozásokat hajtsanak végre.

3. Célkitűzések és prioritások
Az Európai Szolidaritási Testület célkitűzése, hogy főként az önkéntességen keresztül népszerűsítse a szolidaritást mint értéket, hogy ösztönözze a fiatalok és a szervezetek részvételét az elérhető és kiváló minőségű szolidaritási tevékenységekben, így hozzájárulva ahhoz, hogy - a társadalmi kihívásokra reagálva és a közösségeket megerősítve, valamint különösen a társadalmi befogadás előmozdítására törekedve - Európában erősebbé váljon a kohézió, a szolidaritás, a demokrácia és a polgári szerepvállalás. Ezzel hozzájárul az európai együttműködés fiatalok számára releváns aspektusaihoz is.
Az önkéntescsapatok kiemelt területeken végzett tevékenységei különösen a következőkre irányulnak:
- egyértelműen meghatározott, kielégítetlen társadalmi igények kezelése;
- a tagállamok közötti szolidaritás előmozdítása;
- az önkéntes fiatalok olyan készségeinek és kompetenciáinak fejlesztése, amelyek személyes, tanulmányi, szociális és szakmai előmenetelük szempontjából hasznosak;
- kézzelfogható előnyök biztosítása azon közösségek számára, amelyek keretein belül a tevékenységeket végzik;
- a hátrányos helyzetű fiatalok elérése, ideértve a menekülteket, a menedékkérőket, valamint a migránsokat is;
- a sokszínűség, az interkulturális és vallások közti párbeszéd támogatása, a szabadság, a tolerancia és az emberi jogok közös értékeinek előmozdítása, továbbá a fiatalok médiaműveltségének, kritikus gondolkodásának és kezdeményezőkészségének fejlesztésére irányuló projektek;
- a részt vevő szervezetek kapacitásainak és nemzetközi hatókörének megerősítése;
- a résztvevők más kultúrákkal és országokkal kapcsolatos tudatosságának és megértésének növelése az aktív társadalmi szerepvállalás ösztönzése és az európai polgárság eszméje, valamint az európai identitás iránti elkötelezettség fejlesztése érdekében, továbbá a nemzetközi kapcsolatépítés és hálózatépítés lehetőségének megteremtése a résztvevők számára.
A fenti célkitűzések megvalósítása mellett az e pályázati felhívás keretében benyújtott pályázatoknak az alábbiakban felsorolt három prioritás közül egyre vagy többre kell irányulniuk:
- európai kulturális örökség;
- harmadik országbeli állampolgárok (köztük menedékkérők és menekültek) integrációja;
- a környezeti kihívásokra adott válaszok, ideértve a katasztrófák megelőzését, a felkészültséget és a helyreállítást (az azonnali beavatkozás kivételével).
Az európai kulturális örökség prioritásának keretében támogathatók az újjáépítési projektek, például a párizsi Notre-Dame-székesegyház újjáépítése is.

4. Támogatható pályázók
A támogatásra jogosult pályázók olyan állami és magánszervezetek, amelyek érvényes Erasmus + önkéntességi akkreditációval vagy minőségi védjeggyel rendelkeznek a pályázati határidő napján.
Kizárólag az Európai Unió 28 tagállamában letelepedett jogi személyektől származó pályázatok támogathatók.
A brit pályázók figyelmébe: Kérjük, vegyék figyelembe, hogy a támogathatósági kritériumoknak a támogatás teljes időtartama alatt meg kell felelni. Amennyiben az Egyesült Királyság a támogatási időszak alatt kilép az EU-ból és nem köt olyan megállapodást, amelynek értelmében biztosított a brit pályázók folyamatos jogosultsága, az uniós támogatás folyósítását meg kell szüntetni - amennyiben lehetséges, a projektben történő további részvétel fenntartásával - vagy a támogatási megállapodásban foglalt, a megállapodás felbontására vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően ki kell lépni a projektből.

5. Támogatható tevékenységek és a projekt időtartama
A következő típusú tevékenységek támogathatók:
- Önkéntescsapatok által végzett olyan szolidaritási tevékenységek, amelyek keretében legalább két különböző országból érkező résztvevők közös önkéntes munkát végezhetnek 2 héttől 2 hónapig terjedő időtartam során. Az Európai Szolidaritási Testület önkéntesei az önkéntescsapatokban rövid időszakban látnak el feladatokat. A rövid időtartam ellenére e tevékenységek mind az egyén, mind a szolgáltatásból részesülő közösség számára értékesek.
- Előkészítő látogatások az önkéntes tevékenységek megkezdése előtt a tevékenységek magas minőségének biztosítása céljából az igazgatási megállapodások megkönnyítése és előkészítése, az érintett szervezetek és résztvevők közötti bizalom és megértés kiépítése és a stabil partnerségek létrehozása által.
- Kiegészítő tevékenységek, amelyek célja, hogy hozzáadott értéket nyújtsanak és javítsák a projekt eredményeit, továbbá hogy megerősítsék a projekt helyi, regionális és/vagy európai szintű hatását. E kiegészítő tevékenységek célja továbbá annak tudatosítása, hogy milyen értéket jelent az önkéntesség a fiatalok és a közösségek számára, valamint az önkéntesek által megszerzett készségek és kompetenciák elismerésének megerősítése.
A projekt időtartamának 3 és 24 hónap között kell lennie.

6. Költségvetés
A projektek e pályázati felhívás keretében történő társfinanszírozására előirányzott teljes költségvetés összege 1 018 325 EUR, amely az Európai Szolidaritási Testület 2018. évi munkaprogramján alapul. Az EU által nyújtott pénzügyi támogatás nem haladhatja meg az összes elszámolható költség 80%-át.
Az Ügynökség kilenc pályázat finanszírozását tervezi.
Az Ügynökség fenntartja magának a jogot arra, hogy ne ossza ki a rendelkezésre álló teljes pénzösszeget.

7. Pályázatok benyújtása
A pályázatokat online pályázati űrlapon (elektronikus űrlap) kell benyújtani. Az elektronikus űrlap az alábbi internetes címen érhető el, angol, francia és német nyelven: http://eacea.ec.europa.eu/documents/eforms_en, amelyet az EU hivatalos nyelveinek egyikén megfelelően ki kell tölteni.
A megfelelően kitöltött pályázatot online kell benyújtani 2019. szeptember 19-én 12:00 óráig (brüsszeli idő szerint).

8. További információk
E pályázati felhívás részletes feltételei az alábbi címen elérhető, "Önkéntescsapatok tevékenysége kiemelt területeken" című útmutatóban találhatók:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1561486867643&uri=CELEX:C2019/196/09
Az "Önkéntescsapatok tevékenysége kiemelt területeken" című útmutató e pályázati felhívás szerves részét képezi, és a benne foglalt részvételi és finanszírozási feltételek teljes mértékben vonatkoznak a pályázati felhívásra.

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum