Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Ökoiskola cím és Örökös Ökoiskola cím
Kiíró:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Határidő:
05/22/2018
Érvényes:
05/22/2018
Tárgymutató:
cím, ökoiskola és örökös ökoiskola
Pályázhat:
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7. § (1) bekezdésének b)-k) pontjában meghatározott belföldi székhelyű nevelési-oktatási intézmények, fenntartótól függetlenül
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Pályázati felhívás a 2018/2019. tanévre szóló
Ökoiskola cím és Örökös Ökoiskola cím elnyerésére

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 191/A. § (2) bekezdése alapján az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) a Földművelésügyi Minisztérium (a továbbiakban: FM) jóváhagyásával, és az Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (a továbbiakban: EKE OFI) közreműködésével NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET magyarországi székhelyű, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7. § (1) bekezdés b)-k) pontjaiban foglalt nevelési-oktatási intézmények számára Ökoiskola és Örökös Ökoiskola cím (a továbbiakban: Cím) elnyerésére.
A 2018/2019. tanévre kiírt Ökoiskola és Örökös Ökoiskola cím pályázat a jelen pályázati felhívás szerint és a letölthető Pályázati adatlap kitöltésével nyújtható be. A Pályázati adatlap Intézményi adatlapját, a Szándéknyilatkozatot, a Fenntartói nyilatkozatot, valamint a Munkavállalók és/vagy Közalkalmazotti Tanács hozzájárulását hivatalos aláírással, pecséttel ellátva, papír alapon, a többi pályázati anyagot tartalmazó CD-vel/DVD-vel közös borítékban, ajánlott küldeményként (lehetőleg tértivevényesen), postai úton kell eljuttatni az alábbi címre:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Köznevelési Tartalomfejlesztési Főosztály
1055 Budapest, Szalay utca 10-14.
A borítékon kérjük feltüntetni: "Ökoiskola cím pályázat 2018.", vagy "Örökös Ökoiskola cím pályázat 2018."
A pályázatról további információt az 1/896-6242-es telefonszámon vagy az agnes.halacsy@emmi.gov.hu e-mail címen kérhetnek. Az EKE-OFI részéről szakmai kérdésekben segítséget a következő elérhetőségeken kaphatnak: 30/723-1279, illetve saly.erika@ofi.hu vagy okopalyazat@ofi.hu.

A pályázat célja
A fenntarthatóság elveinek és gyakorlatának, valamint a környezettudatosságnak az iskolákban és kollégiumokban történő megjelenése érdekében az oktatásért és a környezetvédelemért felelős tárcák 2004-ben közösen létrehozták az Ökoiskola címet, melyet 2005 óta minden évben pályázat útján nyerhetnek el az intézmények. A Cím azon pályázó intézmények elismerése, amelyek átgondoltan, rendszerszerűen és mindennapi gyakorlatként, egész-intézményes módon foglalkoznak a környezettudatossággal, az egészségneveléssel, valamint a fenntarthatóságra és a globális felelősségvállalásra neveléssel is.

A pályázat tárgya
Az ökoiskolai kritériumrendszer alapján kidolgozott, egész-intézményes működést megvalósító intézmények, a feltételek teljesülése esetén nyerhetik el az Ökoiskola, valamint az Örökös Ökoiskola címet. A Címet elnyerő intézmények oklevelet kapnak, melyet az EMMI oktatásért felelős államtitkára és az FM közigazgatási államtitkára közösen ad ki. A pályázaton elnyert Cím nem jár együtt költségvetési támogatással. A pályázó, valamint a nyertes intézmények száma nincs korlátozva.

A pályázók köre
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7. § (1) bekezdésének b)-k) pontjában meghatározott belföldi székhelyű nevelési-oktatási intézmények, fenntartótól függetlenül.

A Cím alkalmazhatósága
- A Címet elnyerő intézmények oklevelet kapnak, mely igazolja, hogy az intézmény jogosan használja az Ökoiskola/Örökös Ökoiskola címet és logót.
- Az Ökoiskola címet és a logót a nyertes pályázó 2018. szeptember 1-től 2021. augusztus 31-ig használhatja.
- Az Ökosikola cím a három tanéves periódust követően pályázat útján újítható meg.
- Hat évnyi folyamatos, vagy egy év kihagyással összesen hét évnyi címviselést követően lehetősége van az intézménynek az Örökös Ökoiskola címre pályázni.
- Újrapályázók, illetve Örökös Ökoiskola címre pályázók esetében, amennyiben az utolsó Cím elnyerése óta fenntartóváltás történt, a Pályázati adatlapon nyilatkozni kell arról, hogy a fenntartó folyamatosnak tekinti-e a Címet. Amennyiben nem, akkor az intézmény első pályázóként nyújthat be pályázatot.
- Az Örökös Ökoiskola címet elnyert pályázók visszavonásig használhatják a Címet.
- Az intézmények Címnek megfelelő tevékenységét az EKE OFI, az oktatásért valamint a környezetügyért felelős tárcák illetékes szakterületeinek munkatársai, illetve felkért független környezeti nevelési szakértők ellenőrzik a Cím használatának ideje alatt.
- A Cím birtokosa a Magyarországi Ökoiskola Hálózat tagja lesz, hazai és nemzetközi kapcsolatrendszere bővül, a hálózat programjai segítik szakmai fejlődését.
- A magyar Ökoiskola és Örökös Ökoiskola cím a 6-19 éves korosztály nevelési-oktatási intézményeinek megkülönböztető elismerése, mely vonzóbbá teszi az intézményt a szülők számára, és pozitív külső visszajelzést nyújt az intézmény tevékenységéről a fenntartó, valamint az intézmény társadalmi környezete, települése, partnerei számára.
- Az Ökoiskola Hálózat intézményei nagyobb eséllyel vehetnek részt a környezeti nevelési, valamint a fenntarthatóság pedagógiájával kapcsolatos pályázatokon.
Általános pályázati feltételek
- Az önálló ügyvitellel rendelkező feladatellátási helyeknek (székhely, tagintézmény) külön-külön kell pályázatot benyújtaniuk.
- Az önálló ügyvitellel nem rendelkező feladatellátási helyek (telephelyek) külön nem pályázhatnak. A székhelyintézmény - mint önálló ügyvitellel rendelkező feladatellátási hely - pályázata érvényes a hozzá tartozó telephelyekre is. Egy több telephellyel rendelkező intézmény akkor pályázhat a Címre, ha a vállalt kritériumok egyértelműen vonatkoznak minden intézményegységére (székhelyére, telephelyeire). Nem egyértelmű esetekben az Ökoiskola Értékelő Bizottság (a továbbiakban: ÉB) dönt.
- A pályázó a pályázat benyújtásával vállalja, hogy - a Cím elnyerését követően és annak időbeli hatálya alatt - folyamatosan teljesíti az Ökoiskola kritériumrendszerének feltételeit.
- A sikeres pályázat feltétele, hogy a pályázó pedagógiai programjában és helyi tantervében is központi szerepet foglal el a környezettudatosság, az egészségtudatosság, valamint a fenntartható fejlődés és a globális felelősségvállalás értékrendje.
- A pályázó vállalja, hogy a Cím használatának ideje alatt minden tanévben az intézmény munkatervének szerves részeként, vagy ökoiskolai munkatervében meghatározza a tanév ökoiskolai feladatait - összhangban az önértékelési táblázat (ld. Pályázati adatlap 5. munkalapja) szempontjaival -, és kijelöli a felelős személyeket, megállapítja a határidőket, valamint a vállalt feladatok maradéktalan végrehajtására törekszik.

További pályázati feltételek az Ökoiskola cím elnyerésére - első alkalommal pályázók részére
Minden olyan intézmény, önálló ügyvitellel rendelkező feladatellátási hely pályázhat, amely úgy ítéli meg, hogy nevelő-oktató munkája során minden, a Pályázati adatlap önértékelési táblázatában szereplő szempontcsoport esetében eléri az először pályázó intézmények számára szempontcsoportonként meghatározott minimum pontszámokat, és az önértékelésére adott összes pontszáma eléri vagy meghaladja a 60 pontot (ld. Pályázati adatlap 6., pontozási útmutató c. munkalap).

További pályázati feltételek az Ökoiskola cím elnyerésére - újrapályázók részére
- Minden olyan intézmény, önálló ügyvitellel rendelkező feladatellátási hely pályázhat, amely úgy ítéli meg, hogy nevelő-oktató munkája során minden szempontcsoport esetében teljesíti az újrapályázó intézmények számára szempontcsoportonként meghatározott minimum pontszámokat, és az önértékelésére kapott összes pontszáma eléri vagy meghaladja a 80 pontot (ld. Pályázati adatlap 6., pontozási útmutató c. munkalapja), valamint
- az intézmény bemutatása során igazolja, hogy az elmúlt három évben fejlesztette ökoiskolai munkáját, beleértve a globális felelősségvállalásra vonatkozóan tervezett intézkedéseit, tevékenységeit.

További pályázati feltételek az Örökös Ökoiskola cím elnyeréséhez
- Minden olyan intézmény, önálló ügyvitellel rendelkező feladatellátási hely jogosult az Örökös Ökoiskola címre pályázni, amely
o egymást követő két alkalommal (megszakítások nélkül) elnyerte az Ökoiskola címet, vagy
o az elmúlt hét év során legfeljebb egy naptári év megszakítással kétszer elnyerte az Ökoiskola címet, és
o jelen pályázatának benyújtásakor is teljesíti az újrapályázók számára előírt feltételeket.
- Az Örökös Ökoiskola címre pályázóknak gondoskodniuk kell az intézményük honlapján a környezeti nevelési (ökoiskolai) tartalmak frissítéséről, illetve arról, hogy a honlap nyitólapján elhelyezett Ökoiskola logó átirányítson a http://www.okoiskola.hu felületre.

A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok
Érvényesen pályázni kizárólag a jelen pályázati felhíváshoz tartozó Pályázati adatlap valamennyi munkalapjának hiánytalan kitöltésével lehet (teljes file, Excel formátumban CD-n vagy DVD-n való beküldése).
Papíron, aláírva, lepecsételve:
1. Intézményi adatlap (a Pályázati adatlap 2. munkalapja kinyomtatva, hivatalos aláírással ellátva, eredeti példány),
2. Szándéknyilatkozat (a Pályázati adatlap 3. munkalapja kinyomtatva, hivatalos aláírással ellátva, eredeti példány),
3. Fenntartói nyilatkozat (a Pályázati adatlap 4. munkalapja kinyomtatva, hivatalos aláírással ellátva, eredeti példány),
4. Munkavállalók jelenléti ívvel igazolt, testületi ülésen hozott döntése az ökoiskolai program megvalósításának vállalásáról és/vagy Közalkalmazotti Tanács hozzájárulása az ökoiskolai program megvalósításához - az intézmények által önállóan készített formában (ezekhez nincs a Pályázati adatlapon formanyilatkozat), eredeti példányban.

Kizárólag CD-re vagy DVD-re másolva:
1. Éves beszámolók és munkatervek az alábbiak szerint:
- Első pályázóknál a 2017/2018. tanévre vonatkozó intézményi munkaterv (beszkennelve, pdf formátumban).
- Újrapályázóknál és Örökös Ökoiskola címre pályázóknál a 2015/2016. és a 2016/2017. tanévekre vonatkozó, a nevelőtestület által elfogadott éves beszámolók (beszkennelve, pdf formátumban), valamint a 2017/2018. tanév intézményi vagy ökoiskolai munkatervek (beszkennelve, pdf formátumban), Pályázati adatlap önértékelési táblázat (5. munkalap) és az intézmény bemutatása (6. munkalap) c. munkalapja kitöltve, Excel formátumban.
2. Újrapályázóknál és Örökös Ökoiskola címre pályázóknál az iskola korábbi Ökoiskola okleveleinek szkennelt változata
3. Minden egyéb, a pályázó által fontosnak vélt, az iskola ökoiskolai tevékenységét alátámasztó dokumentáció (pl.: az iskola más szervezetekkel kötött, 3 évnél nem régebbi együttműködési megállapodásainak, támogatói nyilatkozatainak szkennelt változata).

A pályázat elbírálása
A benyújtott pályázatokat az EMMI kijelölt szervezeti egysége (a kiírás időpontjában a Köznevelési Tartalomfejlesztési Főosztály) formai és tartalmi szempontok alapján előzetesen értékeli, s erről összesítést készít az Ökoiskola ÉB részére. Az ÉB 5 szakértőből álló testület. Tagjai:
1. az EMMI delegált tisztviselője, egy fő,
2. az FM delegált tisztviselője, egy fő,
3. az EKE OFI szakértője, egy fő
4. két fő környezeti nevelési szakértő.

Az előzetes értékelés
1. A formai értékelés szempontjai:
- A kötelező pályázati dokumentumokat a pályázó intézmény a felhívásban rögzített módon és formában csatolta-e?
- Az önértékelési táblázat celláit a pályázati felhívás alapján töltötték-e ki (az önértékelési táblázat rejtett megjegyzéseinek figyelembe vételével)?
- Az önértékelési táblázat minimum pontszámainak elérése a pályázati felhívásban meghatározott módon, minden kritériumcsoport esetében (ld. Pályázati adatlap/pontozási útmutató).
- Az intézmény bemutatása (7. sz. munkalap) eléri-e a minimális karakterszámot?
- Örökös Ökoiskola címre pályázók esetében az iskolai honlapon van-e környezeti nevelési/ökoiskolai rovat frissített tartalommal, valamint a főoldalon szerepel-e a http://www.okoiskola.hu honlapra átirányító Ökoiskola logó.

2. A tartalmi értékelés szempontjai:
- Az önértékelési táblázatban a teljesített és tervezett kritériumok dokumentálására megjelölt dokumentumok beazonosíthatósága és relevanciája.
- Az önértékelési táblázatban a megjelölt felelős személy beazonosíthatósága és relevanciája.
- Az önértékelési táblázatban a tervezett vállalások határideje a pályázati kiírásban megadott időtartamon belüli és reális.
- A különböző pályázati dokumentumokban szereplő tartalmak koherenciája, egyértelműsége: a pedagógiai programban szereplő környezeti nevelési alapelvek megjelenése a munkatervekben részletezett konkrét programtervekben, illetve az év végi beszámolókban. A munkatervekből derüljön ki minél pontosabban a tervezett tevékenység, a felelősök, a határidők, esetleges anyagi ráfordítás igénye.
- A pályázó ökoiskolai munkája összhangban van-e a település fenntarthatósági szempontú településfejlesztési koncepciójával, klímastratégiájával külső partner által igazolt módon (pl. települési honlapon megjelent dokumentum megfelelő tartalmára hivatkozással, vagy a település önkormányzatának támogató nyilatkozatával)?
- A pályázó figyelmet fordít-e a térségbeli oktatási partnerek (pl. Örökös Ökoiskola pályázat esetén a környékbeli iskolák) környezeti nevelési munkájának fejlesztésére, illetve tevékenységüket külső partnerekkel is (civil szervezetek, cégek, magánvállalkozók, nemzeti park igazgatóságok stb.) együttműködve végzi-e. Amennyiben az intézmény rendelkezik a fent említett kapcsolatokkal, az erre vonatkozó, három évnél nem régebbi, írásbeli megállapodásokat, nyilatkozatokat digitális másolatban csatolni lehet (nem kötelező feltétel).
- A pályázó a fenntarthatóságra nevelés gyakorlatában is törekszik arra, hogy biztosítsa a különböző nevelési fokozatok egymásra épülését (pl. Zöld Óvoda kapcsolatok, középiskolások közösségi szolgálata, intézményen belül a pedagógiai program különböző évfolyamokra meghatározott tartalmainak egymásra épülése).

Hiánypótlásra egyszeri alkalommal, az arra történő írásbeli felszólítás átvételét követő öt munkanapon belül van lehetőség!
A támogatói döntés
Az Értékelő Bizottság a 2018. május 22. éjfélig postára adott pályázatok elbírálása alapján javaslatot tesz a pályázat kiírója felé.
Az EMMI köznevelésért felelős helyettes államtitkára az ÉB javaslata alapján támogatói döntést hoz 2018. augusztus 31-ig.
Az EMMI a döntést követően levélben értesíti a pályázókat a döntés eredményéről. A nyertes pályázók listáját az Ökoiskola Hálózat honlapján (http://ofi.hu/okoiskolak-adatbazisa) közzéteszi. Az Ökoiskola és Örökös Ökoiskola címek, valamint az ezzel járó oklevelek átadásának módjáról a nyertes pályázók levélben kapnak értesítést.
A pályázat 2018. évi benyújtásának határideje: 2018. május 22. 24:00 óra (a postabélyegző kelte)

További információk
- Az 2018/2019. tanévre vonatkozóan egy pályázat-beadási határidő lesz.
- Az elnyert Ökoiskola cím három tanévre szól (nem naptári évre).
- Ha a korábban Címet elnyert intézmény az egy év türelmi időt követően a 4. évben sem kezdeményezi a Cím birtoklásának meghosszabbítását, akkor a 3+1 év lejártával a Címet automatikusan elveszíti.
- Amennyiben ebben az évben, az utoljára 2013-ban Címet nyert iskolák a címmegújító pályázatukat nem nyújtják be jelen felhívás határidejéig, Ökoiskola címüket elvesztik. Amennyiben benyújtják, a 2017/2018. tanév második félévére is érvényesnek tekintjük legutóbb elnyert Címüket.
- Azoknak az intézményeknek, amelyeknek 2018. december 31-ig érvényes az Ökoiskola címük, 2019 tavaszán kell ismét pályázniuk (ez esetben a 2018/2019. tanév második félévére is érvényesnek tekintjük legutóbb elnyert Címüket).
- A Címet elveszítő intézmény a későbbiekben újabb pályázat útján visszanyerheti Címét. Ez esetben a Címre elsőként pályázó intézményként kell pályáznia.
- Egy intézmény Örökös Ökoiskola címének visszavonásáról az ökoiskolai monitoring vizsgálatok eredményei alapján az ÉB véleménye alapján az EMMI köznevelésért felelős helyettes államtitkára dönt.
- Magyarország is csatlakozott az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljaihoz. A Célokat és a kapcsolódó oktatási feladatokat több kiadvány is bemutatja, pl. UNESCO 2017. A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia és a Nemzeti Környezetvédelmi Program is fontos útmutató az Ökoiskolák és Örökös Ökoiskolák számára.
- A Cím adományozása kapcsolódik az ENSZ "Fenntartható Fejlődési Célok 2016-2030" című,
http://www.kormany.hu

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum