Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Út, híd, kerékpárforgalmi létesítményépítése/felújítása / MFP-UHK/2021
Kiíró:
Miniszterelnöki Hivatal
Határidő:
04/30/2021
Érvényes:
04/30/2021
Tárgymutató:
Út, híd, kerékpárforgalmi létesítményépítése/felújítása / MFP-UHK/2021
Pályázhat:
- Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321) esetén:
azok a települések, ahol az állandó lakosságszám 5000 fő, vagy ez alatti, a 2020. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján;
- Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327) esetén:
azok a társulások, amelyeknek a fejlesztés helye szerinti tagtelepülésen (projekt megvalósulási helyszínén) az állandó lakosságszám 5000 fő, és ez alatti, a 2020. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Út, híd, kerékpárforgalmi létesítményépítése/felújítása / MFP-UHK/2021

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
A Magyar Falu Program keretében
"Út, híd,kerékpárforgalmi létesítményépítése/felújítása"
című
alprogramhoz
A kiírás kódszáma: MFP-UHK/2021.

1. Bevezető
A Miniszterelnökséget vezető miniszter (a továbbiakban: Támogató) pályázatot hirdet a Magyar Falu Program keretében Magyarország területén működő 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések önkormányzatai/ önkormányzatok társulásai (a továbbiakban: önkormányzat), tulajdonában lévő utak, hidak, valamint kerékpárforgalmi létesítmények esetén az önkormányzat és/vagy a Magyar Állam tulajdonában (a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vagyonkezelésében) lévő kerékpárforgalmi létesítmények fejlesztésének támogatására (a továbbiakban: kiírás).
A pályázatok feltételeit a jelen kiírás, az "Általános Útmutató a Magyar Falu Program keretében 2021. évben meghirdetett kiírásokhoz" (a továbbiakban: Útmutató 2021.), valamint az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) című dokumentumok tartalmazzák.

1.1. A pályázati kiírás indokoltsága és célja
Magyarország Kormányának célja a Magyar Falu Program megvalósítása kapcsán a vidéki települések népességmegtartó és népességnövelő erejének fokozása. Ezen céllal összhangban az alprogram vonatkozásában a Kormány célul tűzte ki a vidéki térségek közlekedési infrastruktúrájának fejlesztését, ezáltal a településkép, az alapvető szolgáltatások hozzáférhetőségének javítását.
A vidéki települések épített környezetének infrastrukturális állapota az elmúlt évek fejlesztései ellenére is elmaradnak a városokétól. Szinte valamennyi hazai település esetében beszélhetünk felújításra szoruló önkormányzati útról, hídról, kerékpárforgalmi létesítményről. Az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések esetében ez hatványozottan igaz. A kisebb településeken a gondos gazdálkodás ellenére sem tudnak forrást biztosítani ezen felújítási munkákra.
A Kormányzat alapvető célja a Magyar Falu Program megvalósítása kapcsán a hazai kistelepülések népességmegtartó és népességnövelő erejének fokozása. Jelen alprogram funkciója kettős. Elsősorban az ingázók mindennapjait könnyíti meg a tervezett fejlesztés a más településen lévő munkahelyek, illetve a szolgáltatások igénybevétele tekintetében, melyhez közlekedésbiztonsági szempontból megfelelő infrastruktúra kerülhet kialakításra. Másrészt az aktív kikapcsolódást kedvelő turistákat is kiszolgálja a fejlesztés, akik számára kerékpárral könnyebben elérhetővé válnak a kistelepülések.

1.2. A rendelkezésre álló forrás
A kiírás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg:
20 000 000 000 forint.
Jelen kiírás rendelkezésre álló összegét a Miniszterelnökség hazai forrásból biztosítja Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Gazdaságvédelmet szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok, 1. Magyar Falu Program jogcímcsoport terhére.
A pályázatonként maximálisan igényelhető támogatási összeg mértékét jelen kiírás 4.2. pontja tartalmazza.

2. A pályázat célja, támogatható tevékenységek
Az alprogram lehetőséget biztosít az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések számára az önkormányzatok 100%-os tulajdonában lévő belterületi és külterületi utak, hidak, kerékpárforgalmi létesítmények építésére, felújítására, valamint a Magyar Állam tulajdonában (a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vagyonkezelésében) lévő belterületi kerékpárforgalmi létesítmények felújítására, ezáltal a vidéki kistelepülések hátrányainak mérséklésére.

2.1. A projekt keretében támogatható tevékenységek
2.1.1. Önállóan támogatható, tevékenységek
Belterületi és/vagy külterületi
- utak építése, felújítása, szilárd burkolattal2 történő ellátása, portalanítás, valamint földút kaviccsal vagy kőzúzalékkal történő leszórása, földút szilárd burkolattal való ellátása;
- hidak építése, felújítása, korszerűsítése;
- kerékpárforgalmi létesítmények építése, felújítása az alábbiak szerint:
o az önkormányzatok 100%-os tulajdonában lévő belterületi és külterületi kerékpárforgalmi létesítmények építése és felújítása;
o a Magyar Állam tulajdonában (a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vagyonkezelésében) lévő kizárólag belterületi kerékpárforgalmi létesítmények felújítása.
Kerékpárforgalmi létesítmények tekintetében a jelen kiírás a meglévők felújítását és az újonnan létesítendő kerékpárforgalmi létesítmények szilárd burkolattal (aszfalt, műemléki környezet esetén pedig szabályosan lerakott kő vagy műkő burkolattal) történő kiépítését támogatja.
A jelen kiírás 2.1.1. pontjában felsorolt támogatható tevékenységek közül legalább egy tevékenység kötelezően megvalósítandó.
A Pályázó a pályázat keretében több, fizikailag nem összefüggő út és/vagy híd és/vagy kerékpárforgalmi létesítmény építésére, felújítására, fejlesztésére és az ezekhez kapcsolódó, önállóan nem támogatható tevékenységek megvalósítására igényelhet támogatást.

3. A pályázat benyújtásának feltételei
3.1. Pályázók (Jogosultak) köre
Jelen kiírásra pályázatot nyújthatnak be:
- Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321) esetén:
azok a települések, ahol az állandó lakosságszám 5000 fő, vagy ez alatti, a 2020. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján;
- Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327) esetén:
azok a társulások, amelyeknek a fejlesztés helye szerinti tagtelepülésen (projekt megvalósulási helyszínén) az állandó lakosságszám 5000 fő, és ez alatti, a 2020. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján.
További szabályokat az Útmutató 2021. 2.1. pontja tartalmaz.

3.2. Támogatásban nem részesíthetők köre
Jelen pontot az Útmutató 2021. 2.1. pontja tartalmazza.

3.3. A pályázat benyújtásának határideje és módja
A pályázatot kizárólag elektronikus úton, a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által a Magyar Falu Program végrehajtására létrehozott és üzemeltetett elektronikus benyújtó felületen keresztül lehet benyújtani. A pályázatot benyújtó önkormányzatnak/társulásnak rendelkeznie kell hivatali kapuval.
A kapcsolattartás kizárólag a hivatali kapun keresztül, elektronikus úton történik.
Jelen kiírás keretében a pályázatok benyújtására az alábbi időtartamban:
2021. március 31. és 2021. április 30. között van lehetőség.
A határidő elmulasztása jogvesztő!
A pályázat módosítására a benyújtást követően nincs lehetőség!

4. A finanszírozással kapcsolatos információk
4.1. A támogatás formája
A Magyar Falu Program keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő, 100%-os támogatási intenzitású hazai támogatásnak minősül.

4.2. A projekt maximálisan igényelhető támogatási összege
40 000 000 forint.

4.3. Támogatási összeg finanszírozása
A támogatás 100%-ban előfinanszírozással történik, a jelen kiírás 4.5. pontjában leírtak szerint.
https://cdn.kormany.hu//uploads/sheets//6/68/68b/68bd49ac779ede929b46a7836278425.pdf
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum