Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Helyi gazdaságfejlesztés - a gazdaság működését segítő helyi-térségi feltételek biztosítása a megyékben / TOP-1.1.3-15
Kiíró:
Nemzetgazdasági Minisztérium
Határidő:
05/04/2016, 05/27/2016, 09/15/2016
Érvényes:
09/15/2016
Tárgymutató:
helyi gazdaságfejlesztés a megyékben / TOP-1.1.3-15
Pályázhat:
- Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 32)
- Nem kkv kategóriába tartozó, önkormányzati tulajdonú jogi személyiségű vállalkozások (GFO 1)
- Nem kkv kategóriába tartozó, önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaságok (GFO 57)
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
Az EPTK felület és a kitöltő programok korlátozott elérése miatt a „Helyi gazdaságfejlesztés” című (TOP-1.1.3-15 kódszámú) felhívás 2016. április 28-i benyújtási határidői 2016. május 4-re kerültek módosításra.
A határidő-hosszabbítás miatt módosításra kerültek az alábbi területspecifikus mellékletek:
Győr-Moson-Sopron
 Baranya
Békés
Borsod-Abaúj-Zemplén
Hajdú-Bihar
Somogy
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Tolna
Vas
Veszprém


FELHÍVÁS
a helyi gazdaság működését segítő helyi-térségi feltételek biztosítására a megyékben

A felhívás címe: Helyi gazdaságfejlesztés
A felhívás kódszáma: TOP-1.1.3-15
Magyarország Kormányának felhívása a helyi önkormányzatok, önkormányzati tulajdonú vállalkozások, illetve önkormányzati tulajdonú non-profit gazdasági társaságok, számára a térségi gazdasági környezet fejlesztése, a foglalkoztatás elősegítése érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a helyi gazdaság üzleti infrastrukturális hátterének támogatását, a helyi alapanyagokra alapozott, helyi termelők piacra jutását segítő térségi fejlesztést. A cél elérését a Kormány az önkormányzatokkal, önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások együttműködésével tervezi megvalósítani jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- a benyújtott támogatási kérelmekről a jogszabály által meghatározott határidőn belül dönt.
- A felhívás feltételeinek megfelelő projekteket vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.
- Az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a projekt megítélt támogatás összegének 25%-ának megfelelő, maximum 300 millió Ft összegű előleget biztosít.
A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:
- projektjük megvalósításával hozzájárulnak a vállalkozások munkahelyteremtő képességének ösztönzése, a helyi gazdaság működését segítő helyi-térségi feltételek biztosítása, a fenntartható és befogadó fejlődés céljának eléréséhez.
- hozzájárulnak a fenntartható és befogadó fejlődés céljának eléréséhez,
- a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet,
- a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalják a projekt fenntartását.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A Felhívás indokoltsága és célja
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program a fenntartható, intelligens és befogadó növekedést célzó, a belső erőforrásokra épülő, gazdaságélénkítő és foglalkoztatás-ösztönző térségi és helyi gazdaságfejlesztés fő eszköze, összhangban a teljes foglalkoztatásra és a munkaalapú társadalomra vonatkozó nemzeti célkitűzéssel. Kimondja, hogy a támogatott projektek egymásra épülő fejlesztési elemeket foglalnak magukban, melynek fő célja a gazdaságfejlesztési intézkedéseken keresztül megvalósuló munkahelyteremtés.
Jelen intézkedés keretén belül lehetőség nyílik a helyi gazdaság üzleti infrastrukturális hátterének támogatására a Vidékfejlesztési Program (VP) prioritásaival komplementer módon. Az erre irányuló fejlesztéseken keresztül a települési önkormányzatok saját közétkeztetési feladatai ellátásának helyi alapanyagokra alapozott továbbfejlesztéséhez szükséges infrastruktúra és eszköz fejlesztése valósulhat meg a nem vidéki térségekben.
Fentiek mellett a felhívás kiemelt célja az önkormányzatok és az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások kisléptékű termék-előállításhoz, rövid ellátási láncokhoz kötődő logisztikai fejlesztései, melyek eredményeként a helyi mezőgazdasági termékek helyi piacokra való hatékony eljuttatását, a helyi termékek értékesítési csatornáinak infrastrukturális támogatását szolgáló agrárlogisztikai beruházások valósulhatnak meg. A fejlesztések a termelést követő műveletekhez, kezeléshez kapcsolódnak (ún. "post harvest manipuláció” jellegű tevékenységek, pl. tárolás, hűtés, válogatás, osztályozás, mosás, csomagolás, mérés).
A fejlesztések által javul a helyi vállalkozások működési környezete, amely középtávon munkahelymegőrzést, illetve -teremtést eredményezhet, és hozzájárul a város-vidék együttműködés erősítéséhez.
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg teljes költség alapon a TOP beavatkozási területén: 18 791 millió Ft
A Felhívás teljes keretösszegének becsült támogatástartalma 15 792,35 millió Ft, amely mértéke minden esetben a támogatott projektek támogatási intenzitása alapján kerül odaítélésre.
Jelen felhívás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
Az egyes területi szereplő területén felhasználható forrás összegét a vonatkozó területspecifikus melléklet tartalmazza.
1.3. A támogatás háttere
Jelen felhívást a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (IH) hirdeti meg az 1811/2015. (XI. 10.) Korm. határozat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról alapján.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06 40-638-638 telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8 órától 16 óráig, pénteken 8 órától 14 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a Felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja.

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:
3.1. Támogatható tevékenységek bemutatása
A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak:
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek

A) Helyi termelők, helyi piacra jutásának támogatása
A főtevékenységen belül támogatható:
a) Piaci terület (vásárcsarnok, kültéri elárusítóhely, ideiglenes kitelepülés, termelői piac stb.), üzlethelyiség vagy szövetkezeti bolt kialakításához kapcsolódó infrastruktúra kiépítése.
b) Meglévő piaci terület (vásár, kültéri elárusítóhely, ideiglenes kitelepülés, termelői piac stb.), üzlethelyiség vagy szövetkezeti bolt átalakítása, felújítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása.

B) Önkormányzati, saját közétkeztetési célokat szolgáló fejlesztések támogatása, (iskola, önkormányzati intézmények konyhája)
A főtevékenységen belül támogatható:
a) Új épület építése, létesítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása.
b) Meglévő épületek átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása.
c) Konyha és konyhai előkészítő fejlesztéséhez kapcsolódó infrastruktúra kialakítása, bővítése.

C) Helyi termékek piacra jutását segítő agrár-logisztikai fejlesztések támogatása gyűjtőpont (hub) jelleggel
A főtevékenységen belül támogatható:
a) A termelést követő műveletekhez (tárolás, hűtés, válogatás, mosás, csomagolás), kezeléséhez kapcsolódó infrastruktúra kiépítése (pl. raktár, hűtőházak kialakítása), szolgáltatásként történő biztosítása.
b) Meglévő épületek átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása (pl. raktár kapacitások bővítése).

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
Amennyiben jelentkezni kíván a Felhívásra, kérjük a következő információkat vegye figyelembe.
4.1 Támogatást igénylők köre
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
- Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 32)
- Nem kkv kategóriába tartozó, önkormányzati tulajdonú jogi személyiségű vállalkozások (GFO 1)
- Nem kkv kategóriába tartozó, önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaságok (GFO 57)
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.
4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
A támogatási kérelem benyújtási határideje és módja a felhívás területi egységére vonatkozó területspecifikus mellékletben található.

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak.
5.1 A támogatás formája
Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
5.2 A projekt javaslat maximális elszámolható összköltsége
Jelen Felhívás keretében a projekt elszámolható összköltsége a Terület-specifikus értékelési szempontok a felhívás adott területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében találhatók.
5.3 A támogatás mértéke, összege
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum és maximum összege a felhívás területi egységére vonatkozó területspecifikus mellékletében kerül szabályozásra.
A támogatás maximális mértéke nem állami támogatásnak minősülő támogatás esetén az elszámolható költség 100%-a.
https://www.palyazat.gov.hu/node/57341
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum