Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Sportpályázat 2012
Kiíró:
Mozogj Alapítvány
Határidő:
04/29/2012
Érvényes:
04/29/2012
Tárgymutató:
sportrendezvények szervezése, sporteszközök, sportszerek vásárlása
Pályázhat:
- Magyarországon bejegyzett és ott tényleges - alapító okiratának megfelelő - sport tevékenységet folytató, az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján létrejött, jogi személyiséggel bíró társadalmi szervezet, szövetség (kivéve a pártot, a munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetet, a biztosító egyesületet)
- Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény alapján létrejött, jogi személyiséggel bíró alapítvány (ide nem értve a közalapítványt); egyházi szervezetek
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Pályázati felhívás
A Mozogj, hogy mozdulni tudj 40 évesen is majd Alapítvány pályázatot hirdet Sportpályázat 2012 címmel az alábbiak szerint:

A pályázat tárgya:
- Sportrendezvények szervezése
- Sporteszközök, sportszerek vásárlása

Pályázhatnak:
- Magyarországon bejegyzett és ott tényleges - alapító okiratának megfelelő - sport tevékenységet folytató, az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján létrejött, jogi személyiséggel bíró társadalmi szervezet, szövetség (kivéve a pártot, a munkaadói és munkavállalói érdek-képviseleti szervezetet, a biztosító egyesületet)
- Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény alapján létrejött, jogi személyiséggel bíró alapítvány (ide nem értve a közalapítványt); egyházi szervezetek.

A pályázaton nem vehetnek részt:
- A pályázaton nem vehetnek részt azok a szervezetek, amelyeknek lejárt köztartozásuk van.
- Közalapítványok

A támogatás mértéke és az önrész:
- Egy pályázó egy pályázatot adhat be.
- Az elnyerhető támogatási összeg legfeljebb 200 ezer Ft lehet.
- A pályázati önrész nem lehet kevesebb a teljes költségvetés 20%-nál. A pályázati regisztrációs díj a nyertes pályázat esetén önrészként is elszámolható.

Pályázati regisztrációs díj:
- Közhasznú szervezeteknek 3000 Ft
- Egyéb szervezeteknek 4000 Ft
- A pályázatok beérkezése után erről az összegről a pályázó szervezet részére 30 napon belül számlát állítunk ki és postai úton küldünk meg.

Pályázat benyújtásának módja:
Pályázatot kizárólag az erre rendszeresített pályázati űrlapon lehet benyújtani.
Az űrlap elérhető az alapítvány honlapján (http://www.mozogjalapitvany.com) vagy e-mailben (mozogjalapitvany@gmail.com) igényelhető az alapítványtól.
A pályázatot a pályázati adatlap kitöltése után elektronikusan és egy példányban a kötelező mellékletekkel írásos formában is meg kell küldeni lezárt borítékban. A borítékon kérjük feltüntetni a Sportpályázat 2012 címet.

Kötelező mellékletek:
- alapító okirat hitelesített másolata
- közhasznú szervezetek esetén közhasznúsági jelentés 2010. évről, ha már rendelkezésre áll akkor 2011. évről hitelesített másolatát
- nem közhasznú szervezetek esetén eredménybeszámoló a 2010. évről, ha már rendelkezésre áll akkor 2011. évről hitelesített másolatát
- működést igazoló 30 napnál nem régebbi törvényszéki /bírósági/ kivonatot
- aláírt nyilatkozatokat

Pályázat benyújtásának határideje és helye
A pályázatot elektronikus úton a mozogjalapitvany@gmail.com címre kell megküldeni. Az eredeti pályázati űrlapot a szükséges másolatokkal postai úton kell az alapítvány címére megküldeni. /Mozogj, hogy mozdulni tudj 40 évesen is majd Alapítvány 9485. Nagycenk Pál krt. 34./ Benyújtási határidő:2012. április 29. éjfél

Érvénytelen az a pályázat, amely:
- a határidő után érkezett be, /postai feladást igazoló bélyegző szerint/
- a hiánypótlási felhívás ellenére hiányosan lett benyújtva.
- Egy pályázó kizárólag egy pályázatot adhat be. Amennyiben a szervezet több pályázatot nyújt be, abban az esetben valamennyi pályázatát érvénytelennek tekintjük.

Hiánypótlás
Amennyiben a pályázó hiányosan nyújtja be pályázatát, a kiíró a pályázat benyújtási határidejét követő 15 munkanapon belül a pályázót hiánypótlásra szólítja fel.
A hiánypótlási felhívást a pályázó szervezet kapcsolattartásért felelős személyének e-mail címére elektronikus levél formájában küldi a kiíró.
A hiányzó dokumentum benyújtására kizárólag elektronikusan vagy postai úton van lehetőség, a hiánypótlásra való felszólítást követő 8 munkanapon belül!
A pályázat elbírálása
A pályázat elbírálása során előnyben részesülnek azok a szervezetek, amelyek:
- az előírtnál nagyobb önrészt tudnak felmutatni;
- célcsoportjukat tekintve elősegítik az esélyegyenlőség megvalósulását;
- célkitűzésüknek széles társadalmi bázist tudnak teremteni;
- melyeknek a programjai, rendezvényei a helyi közösségi életet erősítik

A pályázatról való döntés
A pályázat támogatásáról az alapítvány kuratóriuma dönt 2012. június 15-ig. A pályázat eredményéről minden pályázó írásban kap értesítést legkésőbb a döntést követő 15. napig.

A támogatás formája
A támogatás a pályázó 2012. április 1. és 2012. szeptember 30. között elszámolt költségeihez és ugyanezen időszakban felmerült tárgyi eszköz beszerzéshez, valamint civil szervezet létesítő okiratában lefektetett alaptevékenységéhez nyújtott vissza nem térítendő támogatást. A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási időszak végéig meg kell történnie
Támogatható kiadások (részletezve a pályázati adatlapon)
- Anyagköltségek
- Igénybevett anyagjellegű szolgáltatások
- Egyéb anyagjellegű szolgáltatások
- Egyéb szolgáltatások
- Bérköltség
- Személyi jellegű egyéb kifizetések
- Tárgyi eszközök, szellemi termékek, immateriális javak

A pályázati összeggel való elszámolás
Az alapítvány a nyertes pályázókkal támogatási szerződést köt, melyben részletesen szabályozza a kapott támogatással való elszámolás feltételeit.
- „az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV törvény 75. § (1) 2012. január 1. napját követően csak olyan civil szervezet kaphat támogatást [...], amely a 30. § szerint letétbe helyezte beszámolóját; ennek megfelelően pályázónak mellékelni kell a pályázathoz annak igazolását, hogy szervezet beszámolóját letétbe helyezte az OBH-nál (Országos Bírósági Hivatal);
- amennyiben közhasznú szervezet pályázik, annak igazolását is csatolni kell, hogy a közhasznúsági mellékletét letétbe helyezte az OBH-nál.
- Amennyiben a szervezet még nem helyezte letétbe beszámolóját, illetve közhasznúsági mellékletét a pályázat benyújtásáig, ennek igazolására türelmi időt határoz meg az Alapítvány a nyertes pályázók részére, melynek záró napja a támogatási szerződés aláírásának időpontja, mely időpont jogvesztő határidő, nem teljesítés esetén a szervezet elesik a támogatástól.

A pályázatról további felvilágosítást ad:
Az alapítvány kuratóriumának elnöke Nándori Éva az eva.nandori@gmail.com e-mailcímen, vagy a 06-30-258-34-89-es telefonszámon.
A pályázati összeggel való elszámolás
Az alapítvány a nyertes pályázókkal támogatási szerződést köt, melyben részletesen szabályozza a kapott támogatással való elszámolás feltételeit.

Elszámolási hiánypótlás:
- Amennyiben a pályázó hiányosan nyújtja be a pályázat pénzügyi elszámolását, úgy a Kiíró a pályázót hiánypótlásra szólítja fel.
- A hiánypótlási felhívást a pályázó szervezet kapcsolattartásért felelős személyének e-mailcímére elektronikus levél formájában küldi az ellenőrzést végző ügyintéző.
- A hiányzó dokumentum benyújtására kizárólag e-mailben vagy postai úton van lehetőség, a hiánypótlásra való felszólítást követő 5 munkanapon belül.
- A hiánypótlásra két lehetőséget biztosít a kiíró.

Pályázati-Adatlap-2012.I..pdfIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum