Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben / TÁMOP-6.1.2/LHH/11/B
Kiíró:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Határidő:
07/31/2012
Érvényes:
07/31/2012
Tárgymutató:
egészséges életmódprogramok, kistérségi / TÁMOP-6.1.2
Pályázhat:
Költségvetési szervek:
- Központilag felügyelt költségvetési szerv (KSH 312);
- Helyi önkormányzat (KSH 321);
- Helyi önkormányzati költségvetési szerv (KSH 322);
- Többcélú kistérségi társulás (KSH 366);
Jogi személyiségű nonprofit szervezetek:
- Nonprofit korlátolt felelősségű társaság (KSH 572);
- Nonprofit részvénytársaság (KSH 573);
Kizárólag konzorciumi partnerként kerülhet bevonásra:
- Önkormányzati fejlesztési társulás (KSH 364);
- Kistérségi fejlesztési tanács (KSH 365);
- Helyi kisebbségi önkormányzat (KSH 371);
- Helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv (KSH 372);
- Egyház (KSH 551);
- Önálló Egyházi intézmény (KSH 552);
- Egyéb egyesület (KSH 529);
- Közalapítvány (KSH 561);
- Közalapítvány önálló intézménye (KSH 562);
- Egyéb alapítvány (KSH 569);
- Egyéb jogi személyiségű nonprofit szervezetek (KSH 599)
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent TÁMOP 6.1.2. /LHH/11/B kódszámú "Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben" című pályázat beadási határideje megváltozott.
A pályázatok benyújtására 2012. április 16-tól 2012. július 31-ig van lehetőség.


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a
Társadalmi Megújulás Operatív Program
"Egészségre nevelő és szemléletformáló
életmódprogramok a leghátrányosabb helyzetű
kistérségekben"
című
pályázati felhívásához
Kódszám:
TÁMOP-6.1.2/LHH/11/B

A. A TÁMOGATÁS CÉLJA, RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS
Alapvető cél:
A konstrukció alapvető céljai - Társadalmi Megújulás Operatív Program, illetve a Népegészségügyi Program célkitűzéseivel összhangban - a szív-érrendszeri, daganatos megbetegedések csökkenésének a támogatása, a korai és elkerülhető halálozást befolyásoló életmód, illetve szokások javítása az egyén egészségi állapotának, mint a foglalkoztathatóságot alapvetően befolyásoló tényezőnek javítása érdekében. Az egyének egészségük iránti felelősségének-, az öngondoskodás képességének-, a helyi közösségek és a társas támogatások erősítése, az egészséges életvitelhez szükséges tudás és készségek elsajátításának hatékony támogatása, ennek következtében a lakosság életminőségének javítása, az egészségben eltöltött életévek növelése, a megalapozott tervekre épülő, egészséget támogató közösségi döntéshozatali gyakorlat meghonosítása, ezen gyakorlatok mérhető számbeli növekedése.
A kistérségi pályázat célja az egészséget szolgáló egyéni magatartásminták
kialakítása a lakosság és speciális, magas kockázatú célcsoportok körében kistérségenként egy-egy koordinált fejlesztési projekt keretében az egészségfejlesztést kistérségenként támogató intézmény kialakításával és az egészségügyi ellátórendszer egészségfejlesztéssel összefüggő feladatainak összehangolásával, kapcsolatainak fejlesztésével.
Specifikus cél:
- Az egészséges életmódot támogató pozitív közösségi minták elterjesztése a szükséges intézményrendszeri háttér kialakításával;
- A legjelentősebb, idült, nem-fertőző betegségek okozta halálozás és betegségteher megelőzése és csökkentése az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó szolgáltatások révén;
- A lakosság széles körének fizikai aktivitásra, mozgásban gazdag életmódra egészséges táplálkozásra ösztönzését támogató szolgáltatások kialakítása, az idült, nem fertőző betegségek megelőzésének előmozdítása;
- A dohányzás és a túlzott alkoholfogyasztás visszaszorítása;
- A mentális egészség javítása.
Rendelkezésre álló forrás
A pályázati útmutató meghirdetésekor az elszámolható közkiadásokra álló keretösszeg a 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. számú mellékletben szereplő leghátrányosabb helyzetű kistérségekre és 4. sz. mellékletében nevesített kistérségre 2 182 586 370 forint.
A projekt keretében az ESZA és ERFA alapok közötti átjárhatóság alapján az ERFA típusú tevékenységek fedezetére az elszámolható költségek összegének maximum 10%-a fordítható.
Jelen kiírás forrását az Európai Szociális Alap és a Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

B. PÁLYÁZÓK KÖRE
Jogi forma
Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolással, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 8/2010.(VIII. 25.) KSH közlemény KSH közlemény alapján):
Önállóan vagy konzorciumi vezetőként pályázhatnak:
Költségvetési szervek:
- Központilag felügyelt költségvetési szerv (KSH 312);
- Helyi önkormányzat (KSH 321);
- Helyi önkormányzati költségvetési szerv (KSH 322);
- Többcélú kistérségi társulás (KSH 366);
Jogi személyiségű nonprofit szervezetek:
- Nonprofit korlátolt felelősségű társaság (KSH 572);
- Nonprofit részvénytársaság (KSH 573);
Kizárólag konzorciumi partnerként kerülhet bevonásra:
- Önkormányzati fejlesztési társulás (KSH 364);
- Kistérségi fejlesztési tanács (KSH 365);
- Helyi kisebbségi önkormányzat (KSH 371);
- Helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv (KSH 372);
- Egyház (KSH 551);
- Önálló Egyházi intézmény (KSH 552);
- Egyéb egyesület (KSH 529);
- Közalapítvány (KSH 561);
- Közalapítvány önálló intézménye (KSH 562);
- Egyéb alapítvány (KSH 569);
- Egyéb jogi személyiségű nonprofit szervezetek (KSH 599).
A jelen kiírás keretében a fent felsorolt szervezetek konzorciumai is benyújthatnak pályázatot, amelyhez konzorcium létrehozására irányuló együttműködési megállapodást kell kötni az útmutató 10. számú mellékletét képező megállapodás minta alapján. A konzorciumi együttműködési megállapodással a tagok arra vállalnak kötelezettséget, hogy a projektet annak támogatása esetén a projektdokumentációban meghatározott módon közösen megvalósítják. Konzorcium tagja csak olyan szervezet lehet, amely a Pályázati Útmutatóban meghatározott követelményeknek megfelel, és támogatásban részesülhet. (Felhívjuk a figyelmet, hogy az aláírt konzorciumi együttműködési megállapodást szkennelt formában kell a pályázatot tartalmazó CD/DVD-n szerepeltetni).
A konzorciummal szemben támasztott feltételek:
- A konzorciumok maximum öt tagból állhatnak;
- Konzorcium vezetője kizárólag az Egészségfejlesztési Irodát befogadó intézmény/szervezet/nonprofit gazdasági társaság lehet;
- Jelen pályázatban egy szervezet kizárólag egy konzorciumban vehet részt, egyszer részesülhet támogatásból;
- Önállóan működő költségvetési szerv konzorcium vezetőként vagy konzorciumi tagként való pályázása esetében fenntartói támogató nyilatkozat csatolása szükséges;
- Finanszírozás módja: tagonként történő finanszírozás.
A fentiekben felsorolt szervezetek kizárólag saját nevükben nyújthatnak be pályázatot, az adott szervezet nevében a fenntartó intézmény (amennyiben releváns) nem pályázhat.
A konzorciumok esetében valamennyi konzorciumi tagnak meg kell felelnie a Pályázati Útmutatóban meghatározott követelményeknek, minden konzorciumi tag részt vesz a pályázat alapvető céljának megvalósításában, továbbá támogatásban részesül.
Együttműködő partnerek köre:
Kötelezően bevonandó együttműködő partnerként a kistérségben működő felnőtt vagy vegyes háziorvosi szolgálatok legalább 33%-a, és a kistérségben lévő valamennyi közfinanszírozott, de nem monoprofilú (labor, képalkotó), fekvő- és járóbeteg szakellátó intézmények.
Javasolt továbbá a Kormányhivatalok Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének, valamint a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet területi egészségszervezésért felelős egységeinek együttműködő partnerként történő bevonása.
Az együttműködő partner támogatásban közvetlenül nem részesül, a Támogatási Szerződést nem írja alá, a pályázó vagy konzorciumi partner által biztosított szolgáltatásokon keresztül részesülhet a támogatásban, illetve tevékenységével hozzájárul a pályázat céljainak megvalósításához.
Méret
Jelen pályázati felhívás esetében nem releváns.

C. PÁLYÁZAT TARTALMA
Támogatható tevékenységek köre
C1.A. Projekt előkészítésével kapcsolatos kötelezően megvalósítandó támogatható tevékenységek:
a) Egészségfejlesztési programterv elkészítése, valamint amennyiben releváns, annak a kistérségi egészségtervhez történő illesztése.
b) EFI kezdeti, vagy bővített (fejlesztett) helyi működési leírásának kidolgozása, intézményi struktúrába való illeszkedésének megtervezése.
C1.B. Projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos kötelezően megvalósítandó, valamint választható támogatható tevékenységek:
a) Kistérségi egészségfejlesztési irodák (EFI) létrehozása, fejlesztése (bővítése):
- az EFI szakmai szervezeti kialakítása és működtetése, szakemberállomány biztosítása;
Amennyiben már működő EFI fejlesztését tervezi a pályázó, a pályázat kizárólag új szakember és/vagy új tevékenység felvételére irányulhat.
- a projekt megvalósításához szükséges helyiségek építési engedélyhez nem kötött felújítása, átalakítása; infrastrukturális feltételek megteremtése, felszerelése (amennyiben releváns).
b) Az EFI-t befogadó intézmény/szervezet/nonprofit gazdasági társaság, illetve az EFI munkatársai által kötelezően végzendő támogatható tevékenységek:
- az EFI működéséhez szükséges részletes működési rend kidolgozása, fejlesztése, beleértve a tevékenységekhez szükséges dokumentációk kialakítását az egészségügyi adatok védelmének figyelembe vételével; - partnerségi munkacsoport működtetése a kistérségben érintett intézmények, szervezetek, szolgáltatók, döntéshozók bevonásával;
- a kistérségben tevékenykedő, egészségfejlesztési tevékenységet végző szervezetek helyi együttműködésének előmozdítása (horizontális kapcsolatok kiépítése);
- életmódváltó programok megvalósítása:
- a háziorvosok, járó- és fekvőbeteg szakellátók által az EFI-be irányított vagy saját kezdeményezésre az EFI-hez forduló, életmódváltásra szoruló, életmódváltást tervező lakosság (kliens) állapotfelmérése és kockázatbecslés szerinti besorolása;
- a kliensek életmódváltást támogató, az EFI vagy a projektben, kistérségben működő más szervezet által biztosított szolgáltatásokhoz, programokba irányítása, vagy életmódváltó programba befogadása;
- a kliensek életmódváltó programokban való részvételének és eredményességének nyomon követése;
- a kistérségben működő, egészségfejlesztéssel foglalkozó intézmények, civil szervezetek és már zajló programjaik, valamint egészségfejlesztési tevékenységeik (programok, klubok) összegyűjtése, helyi adatbázis folyamatos vezetése;
- betegklubok kialakítása legalább cukorbetegek és szív- és érrendszeri betegek számára, amennyiben ilyen betegklubok nincsenek, vagy tevékenységük bővítése szükséges, ezzel összefüggésben a betegegyüttműködés fejlesztését támogató tevékenységek megvalósítása;
- a háziorvosok által végzendő szűrővizsgálatokon való lakossági részvételt ösztönző, motiváló programok koordinálása.
c) Az EFI szakmai támogató feladatai kapcsán kötelezően végzendő, támogatható tevékenységek:
- a helyben zajló egészségfejlesztési tevékenységek folyamatos nyomon követése, illetve azok szakmai monitorozásában történő részvétel, amennyiben nem áll fenn összeférhetetlenség, szükség esetén módszertani segítségnyújtás;
- módszertani, szakmai támogatás a kistérség egészségügyi alapellátói számára, különösen a lakosság keretében végzendő szűrési tevékenységek kapcsán;
- kapcsolattartás a területen működő népegészségügyi szakigazgatási szervvel, a régióban/térségben működő más egészségfejlesztési irodákkal;
- egészségfejlesztési témájú helyi kommunikációs tevékenységek megvalósítása, ezen belül
- tájékoztató anyagok, hírlevelek készítése a nyelvi, megértési nehézséggel küzdő, szociálisan hátrányos helyzetű lakosok számára is könnyen érthető (pl. ábrákat, rajzokat tartalmazó) elektronikus és papíralapú kiadványok, plakátok készítése, terjesztése, sokszorosítása;
- közérthető, írásos és grafikus tájékoztató anyagok, kiadványok tervezése, előállítása, sokszorosítása, (szórólap, plakát, leporelló, stb.);
- internetes tartalomszolgáltatás (önálló honlap kifejlesztése nem támogatható);
- helyi médiában rendszeresen megjelenő egészségfejlesztési témájú programok, tartalmak megvalósításának támogatása, helyi média érzékenyítése;
- egyéb kommunikációs eszközök alkalmazása (PR);
- egészségfejlesztéssel és az EFI tevékenységével kapcsolatban szakmai kommunikáció a kistérségi egészségügy alap- és szakellátásban dolgozók számára.
d) Az alapellátás egészségfejlesztési szerepét erősítő többletfeladatok, fejlesztési feladatok megvalósítása kapcsán a pályázó, vagy bármely konzorciumi tag által kötelezően végzendő, támogatható tevékenységek:
- a keringési betegségek kockázatára (beleértve a szénhidrát és a lipidanyagcsere betegségeket is) irányuló szűrések, ahhoz kapcsolódó kockázatbecslés és tanácsadás;
- érzékszervi, mozgásszervi megbetegedésekre, szájüregi daganat és rák megelőző állapotokra irányuló szűrések és kapcsolódó tanácsadás;
- dohányzással kapcsolatos rövid intervenció az alapellátásban;
- túlzott alkoholfogyasztással küzdők szűrése és rövid intervenció biztosítása az egészségügyi alapellátásban, alkoholbetegek korai kezelésbe irányítása;
- életeseményekhez kapcsolódóan krízishelyzetbe kerülő emberek azonosítása, támogató szolgáltatásba irányítása;
- öngyilkosság-megelőzés pszichiátriai kórállapotok korai azonosítása és kezelésbe irányítása;
- az alapellátás egészségfejlesztési többletfeladataihoz kapcsolódó felkészítés, helyi munkaértekezletek szervezése;
- betegek betegklubokba irányítása, betegklubokban szakmai tanácsadás nyújtása;
- terápiás beteg-együttműködés javítását támogató fejlesztések;
- a fentiekhez kapcsolódó adminisztratív feladatok és kistérségi koordinációjuk.
e) A pályázó, vagy bármely konzorciumi tag által kötelezően megvalósítandó egészségfejlesztési programok megszervezése és lebonyolítása kapcsán támogatható tevékenységek:
- Rendszeres, életvitelszerűen megjelenő testmozgást ösztönző programok szervezése, lebonyolítása a felnőtt lakosság részére;
- közösségi színtéren, elsősorban szabadtéren, megszervezett, szakember által irányított testmozgás;
- életmód-sport (pl. futás, gyaloglás, aerobik, tánc, egyéb zenés mozgásformák) klubok létrehozása és működtetése;
- Dohányzás-megelőzés területén:
- dohányzásról való leszokás támogatása a kistérségben az alapellátás és a kistérséget ellátó, dohányzás leszokás támogatást biztosító tüdőgondozó(k) együttműködésének javításával.
- Túlzott alkoholfogyasztás megelőzése területén:
- helyi figyelemfelhívó, a jogszabályi környezet betartását támogató közösségi akciók; leszokást támogató klubszerű, önsegítő tevékenységek megvalósítása.
- Lelki egészség helyi, kisközösségi programjainak megvalósítása, ezek keretében elsősorban:
- az idősek közösségben tartását, szellemi és fizikai aktivitásuk megőrzését, fejlesztését célzó programok;
- életeseményekkel összefüggő krízis-állapotok megelőzését, vagy azonosítását vagy támogatásban részesítését célzó kisközösségi programok, benne önsegítő csoportok létrehozása, illetve ezen emberek támogató szolgáltatásba irányítása;
- szülői készségek javítását célzó közösségi tevékenységek (szülőklubok) támogatása.
- Könnyen elérhető (részvételi díj vagy orvosi beutaló nélkül) szakszerű étrendi tanácsadás magas kockázatúak, elsősorban cukorbetegek, lipidanyagcsere-betegek, szív-érrendszeri betegek, elhízottak, és étrendjükön változtatni kívánó átlagos kockázatúak számára közösségi színtéren (pl: közösségi ház, klubhelyiség, vagy könnyen elérhető egészségügyi színtéren (pl. háziorvosi rendelő v. szakrendelő)
- Könnyen elérhető (részvételi díj vagy orvosi beutaló nélkül) szakszerű testmozgás-tanácsadás magas kockázatúak elsősorban cukorbetegek, lipidanyagcsere-betegek, szív-érrendszeri betegek, elhízottak, és életmódjukon változtatni kívánó átlagos kockázatúak számára közösségi színtéren (pl. szervezett betegklub) vagy könnyen elérhető egészségügyi színtéren (pl. háziorvosi rendelő v. szakrendelő).
f) A pályázó, vagy a pályázatban résztvevő bármely konzorciumi partner által végezhető, választható egészségfejlesztési tevékenységek:
- kistérségi egészségterv készítése, aktualizálása;
- a Nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának szabályairól szóló 1999. évi XLII törvény betartását célzó, segítő helyi közösségi akciók megvalósítása a dohányzás-megelőzés területén;
- egészségfejlesztéssel foglalkozó civil szervezetek, betegszervezetek, szakmai szervezetek egyéb rendszeres, a célcsoport aktív bevonásán, készségfejlesztésen alapuló egészségfejlesztési tevékenységek (kivétel az oltóanyag és gyógyszer biztosítása, valamint közfinanszírozott ellátás nyújtása);
- közösségi alapú egyéb szolgáltatások, programok megszervezése és lebonyolítása a depresszió felismerésére, hatékony kezelésére és az öngyilkossági veszélyeztetettség felismerésére különös tekintettel a nemzetközileg bevált, illetve a már adaptált modellprogramok jó gyakorlatainak továbbfejlesztésére és terjesztésére;
- a kistérségben működő egészségügyi alap- és szakellátásban dolgozókat célzó egészségfejlesztési programok megvalósítása, különös tekintettel az egészségügyi dolgozók lelki egészségét, dohányzásról való leszoktatását támogató programok szervezése;
- mozgásszervi betegségekre irányuló szűrések és kapcsolódó tanácsadás;
- a kistérség településein megvalósuló programokon való részvétel (pl. egészségnap), kitelepülés;
- egyéb egészségfejlesztési programok megszervezése és lebonyolítása a kistérségi egészségterv cselekvési tervében foglaltak szerint különösen, de nem kizárólag az alábbi területeken:
- dohányzás, drog- és túlzott alkoholfogyasztás megelőzése;
- lelki egészség megőrzése és fejlesztése;
- balesetmegelőzés.
- A népegészségügyi szűrések szervezésében történő együttműködés a helyi szűrési koordinátorral.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy az Egészségfejlesztési Programterv összeállítása során figyeljenek arra, hogy a programelemek (kötelező és választható tevékenységeken belül) kerüljenek összehangolásra a konzorcium tagjai (különösen az EFI-t befogadó intézmény/szervezet/nonprofit gazdasági társaság és a többi partner vonatkozásában) között annak érdekében, hogy azonos típusú tevékenység ugyanazon célcsoportnak, ugyanazon a helyszínen ne kerüljön betervezésre.
Egyúttal vegyék figyelembe az adott kistérségben zajló, hazai vagy uniós forrásokból megvalósításra kerülő egészségfejlesztési programokat, az azokkal való átfedések (téma, helyszín, célcsoport, időpont), azaz a kettős finanszírozás elkerülése érdekében.
Projekt területi korlátozása
A projekt megvalósítás helyszíne Magyarország konvergencia régióinak területe, azonban a projektet elsődlegesen a 311/2007. (XI. 17.) Korm. Rendelet 2. számú mellékletben szereplő leghátrányosabb helyzetű kistérségek és 4. sz. mellékletében nevesített kistérség területén szükséges megvalósítani.

D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK
Támogatás formája
Vissza nem térítendő támogatás.
Támogatás mértéke
A projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 100%-a.
Támogatás összege
A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege: legalább 25 000 000 Ft, de legfeljebb 125 000 000 Ft lehet.

E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK
A támogatásban részesülő projektek kiválasztása a pályázati útmutató B, C, D és F pontjaiban foglalt kritériumok alapján történik.

F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázatot (kitöltött projekt adatlapot és az útmutatóban előírt mellékleteket) elektronikus adathordozón (kizárólag egyszer írható, írásvédett CD/DVD lemezen) a pályázati kiírás részét képező, kinyomtatott és cégszerűen aláírt nyilatkozattal együtt 1 eredeti példányban, zárt csomagolásban, tértivevényes küldeményként vagy gyorspostai szállítás igénybevételével (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) a következő címre kell beküldeni:
Társadalmi Megújulás Operatív Program
Kódszám: TÁMOP-6.1.2/LHH/11/B
Közreműködő Szervezet: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
1385 Budapest, Postafiók 818.
Amennyiben a pályázatot csomagként kívánja feladni, a csomagon a 1134 Budapest, Váci út 45./C épület. címzést kell feltüntetni.
Kérjük, hogy a CD/DVD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati Felhívás kódszámát (TÁMOP-6.1.2/LHH/11/B), a pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről, illetőleg hogy a CD/DVD lemezen minden benyújtott dokumentum (a mellékleteket is beleértve) olvasható formában szerepel-e.

A pályázatok benyújtására 2012. április 16-tól 2012. július 31-ig van lehetőség.

A pályázatok benyújtása és elbírálása egy szakaszban történik.
A pályázati kiírással kapcsolatos további dokumentumok az http://www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapról tölthetőek le.
További felvilágosítás az alábbi elérhetőségeken kapható:
Telefon: 06-40/638-638
e-mail: ujszechenyiterv@nfu.gov.hu
honlap: http://www.ujszechenyiterv.gov.hu
http://www.nfu.hu

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum