Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Innovatív, kísérleti foglalkoztatási programok támogatása / TÁMOP- 1.4.3-12/1
Kiíró:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Határidő:
08/31/2012
Érvényes:
08/31/2012
Tárgymutató:
foglalkoztatási innovatív programok, kísérleti / TÁMOP- 1.4.3-12/1
Pályázhat:
Főpályázók köre
Jogi személyiségű nonprofit szervezetek:
- egyesületek (KSH 529 Egyéb egyesület)
- egyházak, egyházi intézmények (KSH 551 Egyház, 552 Egyházi intézmény, 559
Egyéb egyházi szervezet)
- alapítványok (KSH 56)
- köztestületek (KSH 54)
- egyesülés (KSH 591)
Jogi személyiségű vállalkozások közül:
- nonprofit gazdasági társaság (KSH 572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság, 573 Nonprofit részvénytársaság)
Költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek közül:
- központi költségvetési szerv és intézményei (KSH 311 Központi költségvetési irányító szerv, 312 Központi költségvetési szerv)
- helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szervezet és intézménye (KSH 321 Helyi önkormányzat, 322 Helyi önkormányzati költségvetési szerv, 325 Polgármesteri Hivatal)
- többcélú kistérségi társulások (KSH 326)
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent TÁMOP-1.4.3-12/1 jelű, „Innovatív, kísérleti foglalkoztatási programok” című konstrukcióhoz elérhető a kitöltőprogram a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Innovatív, kísérleti foglalkoztatási programok
támogatására
Kódszám:
TÁMOP- 1.4.3-12/1

A. A TÁMOGATÁS CÉLJA, RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS
Alapvető cél
Az innovatív, kísérleti foglalkoztatási programok tapasztalatai elsősorban a 2004-2006 között végrehajtott EQUAL program kísérleti projektjein nyugszanak, melyek alátámasztják, hogy a folyamatosan változó munkaerő-piaci helyzetben nagy igény van olyan újszerű, innovatív eszközökre, szolgáltatásokra és módszerekre, amelyek a szükségleteket rugalmas módon képesek kielégíteni, és amelyek a gyakorlati tesztelést követően beépíthetőek a munkaerő-piaci szereplők napi gyakorlatába, a foglalkoztatáspolitika eszköztárába.
Az EQUAL program zárását követően annak fejlesztési elgondolásai a TÁMOP 1.4.3 konstrukció keretében kerültek továbbvitelre, amelyek a 2009-ben, illetve 2010-ben meghirdetett pályázati felhívásokban realizálódtak. Ezek a pályázatok kétkörös pályáztatás keretében kerültek meghirdetésre. A tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy az EQUAL Közösségi Kezdeményezéshez hasonlóan szerencsésebb, ha a pályázók/kedvezményezettek támogatására egy olyan szervezet kerül megbízásra, amely szakmai tapasztalatain alapulva alkalmas arra, hogy egyrészt a fejlesztési elképzelések szakmai tartalmát, innovatív voltát megalapozottan megítélje, illetve a részletes projektjavaslatok kidolgozásához segítséget, támogatást nyújtson, másrészt, amely a végrehajtás során a projektek megvalósítói számára folyamatosan rendelkezésre áll szakmai és egyéb végrehajtási kérdések tekintetében.
Ennek érdekében a jelen pályázati konstrukció megvalósítása egyfordulós pályáztatás keretében zajlik, azzal, hogy a támogatói oldal által felkért szakmai szervezet a témában érintett és a konstrukciónak megfelelő projektötlettel rendelkező pályázók, illetve a későbbi kedvezményezettek számára mind a pályáztatás, mind a megvalósítás időszakában ingyenes szakmai tanácsadást biztosít.
A jelen formában megtervezett konstrukciótól azt várjuk, hogy egyrészt valóban innovatív tartalmú, másrészt adminisztratív szempontból gördülékenyen végrehajtott projektek megvalósítására kerüljön sor, amelyek innovatív megoldásokkal segítik elő a munkanélküli és inaktív emberek munkaerő-piacra való belépését, illetve a munkavállalók és vállalkozások alkalmazkodóképességének növelését valamint egyéb, ezekhez kapcsolódó fejlesztéseket valósítanak meg.
Különösen fontos a hátrányos helyzetű térségekben/településeken élő, gyenge munkaerő-piaci pozíciókkal bíró tartósan munkanélküli, alacsony képzettségű emberek számára képzést, és foglalkoztatást kínáló komplex programok bevezetése. Ezért kiemelkedő jelentőségű, hogy ezekben a térségekben lehetőséget biztosítsunk kísérleti programok támogatására. Azt, hogy mely célcsoportok, vagy szolgáltatás-típusok tekintetében célszerű innovatív foglalkoztatási kezdeményezéseket támogatni, az egyes térségek eltérő munkaerő-piaci kihívásai alapján kell meghatározni.

B. PÁLYÁZÓK KÖRE
Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak önállóan vagy konzorciumi formában (KSH besorolással, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 8/2010.(VIII. 25.) KSH közlemény KSH közlemény alapján):
Főpályázók köre
Jogi személyiségű nonprofit szervezetek:
- egyesületek (KSH 529 Egyéb egyesület)
- egyházak, egyházi intézmények (KSH 551 Egyház, 552 Egyházi intézmény, 559
Egyéb egyházi szervezet)
- alapítványok (KSH 56)
- köztestületek (KSH 54)
- egyesülés (KSH 591)
Jogi személyiségű vállalkozások közül:
- nonprofit gazdasági társaság (KSH 572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság, 573 Nonprofit részvénytársaság)
Költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek közül:
- központi költségvetési szerv és intézményei (KSH 311 Központi költségvetési irányító szerv, 312 Központi költségvetési szerv)
- helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szervezet és intézménye (KSH 321 Helyi önkormányzat, 322 Helyi önkormányzati költségvetési szerv, 325 Polgármesteri Hivatal)
- többcélú kistérségi társulások (KSH 326)
A jelen kiírás keretében a fent felsorolt szervezetek konzorciumai is benyújthatnak pályázatot, amelyhez konzorcium létrehozására irányuló együttműködési megállapodást kell kötni az útmutató 7./A. számú mellékletét képező megállapodás minta alapján. A konzorciumi együttműködési megállapodással a tagok arra vállalnak kötelezettséget, hogy a projektet annak támogatása esetén a projektdokumentációban meghatározott módon közösen megvalósítják. Konzorcium tagja csak olyan szervezet lehet, amely a Pályázati Felhívásban meghatározott követelményeknek megfelel és támogatásban részesülhet. (Felhívjuk a figyelmet, hogy az aláírt konzorciumi együttműködési megállapodást szkennelt formában kell a pályázatot tartalmazó CD/DVD-n szerepeltetni).
Lehetséges konzorciumi partnerek köre
Jogi személyiségű nonprofit szervezetek közül:
- egyesületek (KSH 529 Egyéb egyesület)
- egyházak, egyházi intézmények (KSH 551 Egyház, 552 Egyházi intézmény, 559 Egyéb egyházi szervezet)
- alapítványok (KSH 56)
- köztestületek (KSH 54)
- nonprofit gazdasági társaság (KSH 572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság, 573 Nonprofit részvénytársaság)
- egyesülés (KSH 591)
Vállalkozások közül:
- jogi személyiségű gazdasági társaságok (KSH 113 Korlátolt felelősségű társaság, 114 Részvénytársaság, 129 egyéb szövetkezet
- jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok (KSH 211 Közkereseti társaság, 212 Betéti társaság)
Költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek közül:
- központi költségvetési szerv és intézményei (KSH 311 Központi költségvetési irányító szerv, 312 Központi költségvetési szerv)
- helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szervezet és intézménye (KSH 321 Helyi önkormányzat, 322 Helyi önkormányzati költségvetési szerv, 325
Polgármesteri Hivatal)
- többcélú kistérségi társulások (KSH 326)

ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati adatlapon, a felhívásban, valamint az útmutatóban előírt mellékletekkel, elektronikusan nyújtható be. A projekt adatlap kitöltése kizárólag az NFÜ által rendszeresített kitöltő program alkalmazásával történhet.
A kitöltő program letölthető a http://www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapról.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a projekt adatlapot kizárólag .xzip formátumban fogadjuk el; pdf vagy más formátumban benyújtott projekt adatlap feldolgozására nincsen lehetőség.
Az xzip file-ban csatolt adatlap nem lehet üres és a megfelelő konstrukcióra kell vonatkoznia. A benyújtandó mellékleteket is az .xzip-hez szükséges csatolni.
Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetőség.
A pályázatot (kitöltött projekt adatlapot és a felhívásban, valamint az útmutatóban előírt mellékleteket) elektronikus adathordozón (kizárólag egyszer írható, írásvédett CD/DVD lemezen) a pályázati kiírás részét képező, kinyomtatott és cégszerűen aláírt nyilatkozattal együtt zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai/futárposta (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) szállítás igénybevételével a következő címre kell beküldeni:
Társadalmi Megújulás Operatív Program
Kódszám: TAMOP-1.4.3-12/1 "Innovatív, kísérleti foglalkoztatási programok"
Közreműködő Szervezet:
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.)
1385 Budapest, Postafiók 818.
Amennyiben a pályázatot csomagként kívánja feladni, a csomagon az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.) 1134 Budapest, Váci út 45. "C" épület címzést kell feltüntetni.
Kérjük, hogy a CD/DVD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati Felhívás kódszámát (TAMOP-1.4.3-12/1 "Innovatív, kísérleti foglalkoztatási programok"), a pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről!
Felhívjuk a figyelmet, hogy a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 21. § (7) bekezdése alapján az ESZA Nonprofit Kft. a pályázatok benyújtásának határidejét megelőző tizedik napig biztosítja, hogy a támogatást igénylők kérdéseket tehessenek fel, és azokra ésszerű határidőn, de legkésőbb a kérdés KSZ-hez való érkezését követő 7 napon belül tájékoztatást kapjanak.
A pályázatok benyújtása 2012. augusztus 1-től 2012. auguszus 31-ig lehetséges. A pályázatok benyújtása és elbírálása egy szakaszban történik.
Amennyiben az elektronikus benyújtás során a benyújtott dokumentum(ok)ban érzékelhető minőségromlás van, ami a bírálatot érdemben befolyásolhatja, a KSZ kérheti az érintett dokumentumok utólagos, papír-alapú benyújtását is, ami azonban nem minősül hiánypótlásnak.
A pályázati felhívással kapcsolatos további dokumentumok a http://www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapról tölthetőek le.
A pályázattal kapcsolatos további információ a következő elérhetőségeken nyerhető:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Tel: 06-40/638-638
Személyesen: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
e-mail: ujszechenyiterv@nfu.gov.hu
honlap: http://www.ujszechenyiterv.gov.hu

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
Palyazati_Utmutato_Innovativ_kiserleti_foglalkoztatasi_programok (pdf, 486 kB)
Adatlap_Innovativ_kiserleti_foglalkoztatasi_programok (pdf, 117 kB)
Palyazati_felhivas_Innovativ_kiserleti_foglalkoztatasi_programok (pdf, 118 kB)
Segédletek
Csatolt dokumentumok letöltése egybenIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum