Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Fiatalok lendületben program; Ifjúsági támogató rendszerek - 4.6. alprogram - Partnerségek / EACEA/18/12
Kiíró:
Európai Bizottság
Határidő:
09/17/2012
Érvényes:
09/17/2012
Tárgymutató:
Fiatalok lendületben program, európai partnerségek / EACEA/18/12
Pályázhat:
- regionális vagy helyi szintű közintézmények,
- regionális és/vagy helyi szintű közintézmények társulásai vagy hálózatai,
- európai területi együttműködési csoportosulások
- olyan európai szinten, az ifjúságpolitika területén tevékenykedő nonprofit szervezetek (ENGO), amelyek a Fiatalok lendületben programban részt vevő programországok közül legalább nyolcban rendelkeznek tagszervezettel,
- olyan vállalatok/vállalkozások/profittermelő szervek, amelyek a vállalati társadalmi felelősségvállalás keretében az ifjúság érdekében tevékenykednek.
Amennyiben a projekt tevékenységi programját egy vagy több társszervezővel együtt valósítják meg (B eljárás), ez(ek) a szervezet(ek) a következő(k) lehet(nek):
- regionális vagy helyi szintű közintézmények,
- regionális és/vagy helyi szintű közintézmények társulásai vagy hálózatai,
- európai területi együttműködési csoportosulások,
- nonprofit nem kormányzati szervezetek (NGO-k),
- olyan európai szinten, az ifjúságpolitika területén tevékenykedő nonprofit szervezetek (ENGO), amelyek a Fiatalok lendületben programban részt vevő programországok közül legalább nyolcban rendelkeznek tagszervezettel,
- olyan vállalatok/vállalkozások/profittermelő szervek, amelyek a vállalati társadalmi felelősségvállalás keretében az ifjúság érdekében tevékenykednek.
Kizárólag azok a szervezetek pályázhatnak, amelyek jogi státusszal rendelkeznek, valamint a programországok valamelyikében a pályázat benyújtási határidejének időpontjában legalább 2 éve hivatalosan bejegyzett szervezetként működnek.
A programországok a következők:
- az Európai Unió tagállamai: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia ( 2 ),
- az Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) országai: Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc,
- az előcsatlakozási stratégiában részesülő tagjelölt országok, az uniós programokban való részvételükre vonatkozó keretmegállapodásokban meghatározott általános elveknek, valamint általános feltételeknek és rendelkezéseknek megfelelően: Horvátország és Törökország
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Pályázati felhívás - EACEA/18/12
Fiatalok lendületben program
Ifjúsági támogató rendszerek - 4.6. alprogram - Partnerségek
(2012/C 187/10)

1. Célkitűzések és leírás
A pályázati felhívás célja a regionális vagy helyi közintézményekkel vagy az ifjúsági szektorban európai szinten működő más érdekeltekkel kialakított partnerségek támogatása annak érdekében, hogy hosszú távon olyan projektek jöjjenek létre, amelyek önmagukban egyesítik a Fiatalok lendületben program különböző intézkedéseit.
Ez a mechanizmus arra hivatott, hogy az erőforrások egyesítése és a gyakorlatok összegzése révén ösztönözze az Európai Bizottság - amelyet e téren az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség képvisel - és az ifjúságpolitika területén tevékenykedő különféle szereplők közötti szinergiákat és együttműködést, hogy a program a lehető legnagyobb hatást érje el, és a kedvezményezettek száma magasabb legyen.
Ez a felhívás projektek részére biztosít támogatást.
1.1. Konkrét célkitűzések és prioritások
A szóban forgó partnerségek konkrét célkitűzései a következők legyenek:
- a regionális vagy helyi közintézmények vagy az ifjúsági szektorban működő más érdekeltek ösztönzése arra, hogy részt vegyenek az európai ifjúsági és nem formális oktatási tevékenységekben,
- az előbbiek mint az ifjúságpolitika terén tevékenykedő, a fiataloknak és ifjúságsegítőknek nem formális tanulási lehetőségeket biztosító szervek kapacitásépítésének támogatása,
- fenntartható hálózatok fejlesztésének, a legjobb gyakorlatok cseréjének, valamint a nem formális oktatás elismerésének az ösztönzése.
Előnyben részesülnek azok a projektek, amelyek legjobban tükrözik az alábbi prioritásokat:
A Fiatalok lendületben program állandó prioritásai:
- a fiatalok részvétele,
- kulturális sokszínűség,
- európai polgárság,
- hátrányos helyzetű fiatalok részvétele.
A Fiatalok lendületben program éves prioritásai:
- a fiatalok munkanélkülisége, szegénysége és marginalizálódása,
- kezdeményezőkészség, kreativitás és vállalkozói készség, foglalkoztathatóság,
- tömegsport és szabadtéri tevékenységek,
- globális környezeti kihívások és az éghajlatváltozás.
Előnyben részesülnek továbbá azok a jól felépített, hosszabb időkeretet átfogó projektek, amelyek a tervek szerint multiplikációs hatást és fenntartható eredményeket érnek majd el.
1.2. A partnerség jellemzői
Ez a pályázati felhívás egy olyan program kidolgozását kívánja támogatni, amely a Fiatalok lendületben program által ösztönzött tevékenységek közül egyet vagy több tevékenység kombinációját foglalja magában.
A tevékenységi program lehet:
- a pályázó által közvetlenül végrehajtott program (A eljárás),
- vagy a projekt megtervezésében és végrehajtásában nagymértékben részt vevő, a pályázó által a pályázat benyújtásakor megnevezett "társszervező partnerrel/partnerekkel" együttműködésben végrehajtott program (B eljárás).
A tevékenységi programban mindkét esetben (mind az A, mind a B eljárás esetében) lehetőség van "társult partnerek" részvételére. A társult partnerek részt vesznek a projekt tervezett tevékenységeinek végrehajtásában, azonban nem ugyanolyan mértékben és szinten, mint a társszervezők.

2. Támogatható pályázók
Pályázatot a következők nyújthatnak be:
- regionális vagy helyi szintű közintézmények,
- regionális és/vagy helyi szintű közintézmények társulásai vagy hálózatai,
- európai területi együttműködési csoportosulások
- olyan európai szinten, az ifjúságpolitika területén tevékenykedő nonprofit szervezetek (ENGO), amelyek a Fiatalok lendületben programban részt vevő programországok közül legalább nyolcban rendelkeznek tagszervezettel,
- olyan vállalatok/vállalkozások/profittermelő szervek, amelyek a vállalati társadalmi felelősségvállalás keretében az ifjúság érdekében tevékenykednek.
Amennyiben a projekt tevékenységi programját egy vagy több társszervezővel együtt valósítják meg (B eljárás), ez(ek) a szervezet(ek) a következő(k) lehet(nek):
- regionális vagy helyi szintű közintézmények,
- regionális és/vagy helyi szintű közintézmények társulásai vagy hálózatai,
- európai területi együttműködési csoportosulások,
- nonprofit nem kormányzati szervezetek (NGO-k),
- olyan európai szinten, az ifjúságpolitika területén tevékenykedő nonprofit szervezetek (ENGO), amelyek a Fiatalok lendületben programban részt vevő programországok közül legalább nyolcban rendelkeznek tagszervezettel,
- olyan vállalatok/vállalkozások/profittermelő szervek, amelyek a vállalati társadalmi felelősségvállalás keretében az ifjúság érdekében tevékenykednek.
Kizárólag azok a szervezetek pályázhatnak, amelyek jogi státusszal rendelkeznek, valamint a programországok valamelyikében a pályázat benyújtási határidejének időpontjában legalább 2 éve hivatalosan bejegyzett szervezetként működnek.
A programországok a következők:
- az Európai Unió tagállamai: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia ( 2 ),
- az Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) országai: Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc,
- az előcsatlakozási stratégiában részesülő tagjelölt országok, az uniós programokban való részvételükre vonatkozó keretmegállapodásokban meghatározott általános elveknek, valamint általános feltételeknek és rendelkezéseknek megfelelően: Horvátország és Törökország.

3. Támogatható témák és pályázatok
A projektnek az ifjúságpolitika és a nem formális oktatás területéhez kapcsolódó, nonprofit jellegű tevékenységeket kell tartalmaznia.
E pályázati felhívás keretében a következő tevékenységek jogosultak támogatásra:
- nemzetek közötti ifjúsági csereprogramok,
- nemzeti vagy nemzetek közötti ifjúsági kezdeményezések,
- Európai Önkéntes Szolgálat,
- képzés és kapcsolatépítés.
A pályázóknak az egyes támogatható tevékenységekre vonatkozó specifikus feltételrendszernek megfelelő tevékenységi programot kell benyújtaniuk.
A tevékenységi programnak ezenfelül a projekt koordinálását és a partnerség láthatóságát biztosító tevékenységeket is magában kell foglalnia.
A tevékenységi programot 2013. március 1. és 2013. szeptember 1. között meg kell kezdeni, és legfeljebb 2 évig (24 hónapig) tarthat.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy e pályázati felhívás keretében egy pályázó csak egy projektpályázatot nyújthat be.

4. Elbírálási szempontok
A támogatható pályázatok értékelése a következő szempontok alapján történik:
4.1. Minőségi kritériumok
Az értékelési eljárás során elérhető pontszámból a minőségi kritériumok 80%-ot tesznek ki.
Az értékelésben a következő minőségi kritériumokat veszik figyelembe:
- A projekt kapcsolódása a felhívás célkitűzéseihez, prioritásaihoz és témáihoz (30%)
E tekintetben a következő szempontokat értékelik:
a) a projekt megfelelősége a Fiatalok lendületben program általános célkitűzéseinek;
b) a projekt megfelelősége a pályázati felhívásban szereplő célkitűzéseknek és prioritásoknak, beleértve a 2012-re vonatkozó éves prioritásokat is.
- A projekt és a benne szereplő munkamódszerek minősége (50%)
E tekintetben a következő szempontokat értékelik:
c) a tevékenységi program magas színvonala a tartalom és a módszertan, az egyértelműség és a következetesség szempontjából; adott esetben a partnerek együttműködésben betöltött tényleges szerepe leírásának egyértelműsége, valamint a partnereknek a projekt/együttműködés létrehozásával kapcsolatos tapasztalata és motivációja;
d) általában véve a Fiatalok lendületben program, konkrétan pedig az Európai Bizottság és a pályázó közötti partnerség láthatósága;
e) a projekt hatóköre; más szóval multiplikációs hatása, illetve különösen fenntartható hatása, valamint hosszú távú életképessége;
f) a fiatalok aktív részvétele a projektben;
g) a projekt eredményeinek terjesztésére és felhasználására irányuló intézkedések minősége;
h) a költségvetés összhangja a munkaprogramban tervezett tevékenységekkel.
4.2. Mennyiségi kritériumok
Az értékelési eljárás során elérhető összpontszámból a mennyiségi kritériumok 20%-ot tesznek ki.
Az értékelésben a következő mennyiségi kritériumokat veszik figyelembe:
- A projektben szereplő résztvevők és projektszervezők profilja és száma, nevezetesen:
a) a projektben részt vevő országok száma;
b) a projektben közvetlenül érintett fiatalok - köztük a hátrányos helyzetű fiatalok - és ifjúságsegítők száma.

5. Rendelkezésre álló költségvetés
A pályázati felhívás alá tartozó projektek társfinanszírozására elkülönített teljes költségvetés becsült összege 2 500 000 euró. Az egyes projektekre nyújtott támogatás maximális összege 100 000 euró. Az Ügynökség által nyújtott pénzügyi támogatás mértéke nem haladhatja meg egy-egy projekt teljes támogatható költségeinek 50%-át.
A pályázóknak az egyes támogatható tevékenységekre vonatkozó finanszírozási szabályoknak megfelelő költségvetést kell benyújtaniuk.
Az Ügynökség fenntartja magának a jogot arra, hogy ne ossza ki a rendelkezésre álló teljes támogatási keretet. Ezenfelül, noha a projektek kiválasztásában törekedni fognak a kiegyensúlyozott földrajzi lefedettségre, az országonként finanszírozott projektek számának meghatározásakor a legfontosabb tényező a minőség lesz.

6. A pályázatok benyújtásának határideje
A támogatási pályázatokat az EU valamely hivatalos nyelvén kell benyújtani az erre a célra kialakított elektronikus űrlapon.
Az űrlapok az alábbi internetes címen találhatók:
http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.htm
A megfelelően kitöltött elektronikus pályázati űrlapot 2012. szeptember 17-én 12 óráig (dél, brüsszeli idő szerint) kell beküldeni.
A pályázatból egy nyomtatott változatot is be kell küldeni legkésőbb 2012. szeptember 17-ig az alábbi címre:
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
‘Youth in Action’ programme - EACEA/18/12
BOUR 4/029
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1
1140 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
- postai úton (a postai bélyegző dátumának figyelembevételével),
- expressz futárszolgálat útján, a futárszolgáltatást biztosító cég általi átvétel dátuma alapján (a pályázati űrlaphoz csatolni kell az eredeti átvételi elismervény másolatát).
Nem fogadhatók el a faxon vagy e-mailben benyújtott pályázatok.

7. További információ
A pályázatokat az EACEA/18/12. sz. pályázati felhívás pályázati útmutatójában feltüntetett követelményeknek megfelelően, az erre a célra készült űrlapon, a megfelelő mellékletekkel együtt kell benyújtani. Az említett dokumentumok az alábbi internetes címen találhatók meg:
http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.htm

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati dokumentumokIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum