Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
MOL Zöldövezet program - Közösségi kertek létrehozása Budapesten
Kiíró:
Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt.
Határidő:
10/21/2015
Érvényes:
10/21/2015
Tárgymutató:
közösségi kertek létrehozása Budapesten - MOL Zöldövezet program
Pályázhat:
Magyarországon bejegyzett civil szervezetek, (egyesületek, alapítványok) és szociális szövetkezetek
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

MOL ZÖLDÖVEZET PROGRAM
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A MOL Magyarország kétfordulós pályázatot hirdet az alábbi három kategóriában:
A. kategória:
- közösségi funkciójú zöld területek létesítése, fejlesztése és rehabilitációja az ország egész területén;
B. kategória:
- társasházak belső udvarainak zöldítése az ország egész területén.
C. kategória:
- közösségi kertek létesítése Budapesten
A létrehozott, felújított területnek mindhárom kategória esetében közösségi funkciókat kell ellátnia, a közösség használatára kell készülnie.
A pályázat utófinanszírozott, tehát az elnyert támogatást teljes egészében a program tartalmi és pénzügyi elszámolása után kapja meg a támogatott szervezet. A kiválasztott terület kialakításának/megújításának tervét a helyi közösség bevonásával kell kidolgozni, majd pedig a munkálatokat és a terület utógondozását is a helyi közösség aktív bevonásával, részvételével kell elvégezni.

C. kategória: közösségi kertek létesítése Budapesten
Mi az a közösségi kert?
Olyan használaton kívüli terület, amelyek magánemberek közössége önkéntesen vesz művelésbe, a terület tulajdonosának beleegyezésével. Leggyakrabban zöldséget, gyümölcsöt, virágot, fűszer- és gyógynövényeket termesztenek rajta. A megtermelt élelmiszereket nem eladásra, hanem saját fogyasztásra állítják elő vegyszermentesen.

1. Milyen területekkel lehet pályázni?
- használaton kívüli közterületek;
- intézményi területek (például: templom, iskola, klinika, hajléktalan szálló, börtön udvara);
- üres telkek településhatáron belül.
A közösségi kert legalább 15 db minimum 4 négyzetméteres parcellát tartalmazzon.
Kizárólag Budapesti területtel lehet pályázni!

2. Kik pályázhatnak?
- Magyarországon bejegyzett civil szervezetek, (egyesületek, alapítványok) és szociális szövetkezetek. Nonprofit gazdasági társaságok nem pályázhatnak!
A MOL az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény definícióját tekinti irányadónak arra nézve, hogy mely szervezetek pályázhatnak a meghirdetett programjain.
A szociális szövetkezet olyan szövetkezet, amelynek célja munkanélküli, illetőleg szociálisan hátrányos helyzetben lévő tagjai számára munkafeltételek teremtése, valamint szociális helyzetük javításának egyéb módon történő elősegítése.
Egy szervezet csak egy programmal pályázhat (összesen a 3 kategóriában).

3. A pályázat beadásának módja
A pályázatokat kizárólag a http://www.molzoldovezet.hu weboldal online rendszerében lehet beadni az ehhez szükséges pályázati űrlap 2015. szeptember 15-től lesz elérhető a honlapon.
A pályázat kétfordulós, melynek lépéseit az alábbiakban ismertetjük.
3.1 Részletesen az első fordulóról
3.1.1 Ötletpályázat benyújtása
Első lépésként a pályázónak egy ötletpályázatot kell benyújtania, amelynek az alábbiakat kell tartalmaznia:
- a pályázó szervezet (és közösség) bemutatását;
- a kiválasztott terület rövid bemutatását;
- a közösségi akció megtervezésének vázlatát;
- az elképzeléseket arról, hogy hogyan fogják bevonni a helyi közösséget a folyamatba.
Az első fordulóban tehát azt kell röviden ismertetni, hogy milyen területet milyen módon terveznek létrehozni vagy megújítani, és ennek a munkának a tervezésébe, kivitelezésébe, valamint utógondozásába hogyan fogják az érintett helyi közösséget (szomszédok, helyi civil szervezetek/csoportok, iskola, önkormányzat stb.) bevonni.
Ehhez segítségül javaslatokat találnak 2. számú Tanácsok mellékletben.
Az első fordulóhoz egy dokumentumot kell csatolni, a terület tulajdonosának beleegyező nyilatkozatát, melyben kijelenti, hogy tud a tervezett átalakításokról, s ezekhez hozzájárul, és legalább 3 évig nem alakítja át a területet. Ennek hiánya esetén a pályázat még az Adományi Bizottság döntése előtt elutasításra kerülhet.
Az első fordulóban nem kell részletes költségvetési tervet benyújtani, csupán egy körülbelüli összeget megjelölni a várható tervekre vonatkozóan. Ezt az összeget a második forduló során meg lehet változtatni!
Mit értünk közösségi tervezés/akció alatt?
Egy köztér - park, kert vagy akár egy kereszteződés - akkor lesz élhető és működő, ha azt nemcsak a tervezési- és építészeti elvek figyelembe vételével, hanem az ott élők, az adott területet használó emberek szükségleteinek és igényeinek megfelelően alakítják ki. Ahhoz, hogy egy ilyen tér jöjjön létre, még a tervezés előtt meg kell ismerni a helyi közösség tagjainak elvárásait és elképzeléseit, hiszen ők lesznek a tér későbbi használói. Velük együtt kell meghatározni a ki- vagy átalakítandó tér majdani funkcióit, és csak ezután kerülhet sor a konkrét tervek elkészítésére. Ez utóbbiakat ismét célszerű megvitatni a közösséggel annak érdekében, hogy kiderüljön, ezek valóban az ő elképzeléseiket tükrözik-e. Ha szükséges, akkor a reakcióikat, véleményüket figyelembe véve tovább kell finomítani, módosítani a terveket. Ezt a (nagyon vázlatosan ismertetett) folyamatot nevezzük közösségi tervezésnek. Előnye, hogy a közös tervezésnek köszönhetően a helyiek magukénak fogják érezni a helyet, így várhatóan nagyobb kedvvel vesznek részt a területtel kapcsolatos munkálatokban, majd pedig a folyamatos gondozásában. Mindennek eredményeként az így létrejött köztér vagy közösségi használatú terület valóban javítani fogja az érintettek életminőségét.
Az első fordulóban nyertes pályázók további munkáját közösségi tervezésről szóló kézikönyvvel és képzéssel segítjük.
3.1.2 Az első fordulóhoz kapcsolódó határidők
- Ötletpályázatok beérkezésének határideje: 2015. október 21. (szerda) 16.00
- Eredményhirdetés: 2015. november 20.
Az első fordulóra beérkezett ötletpályázatok elbírálása után a sikeres pályázók listáját a http://www.molzoldovezet.hu weboldalon tesszük közzé, illetve a pályázókat e-mailben értesítjük. Kérjük, hogy a pályázati űrlapon (a pályázat kapcsolattartójánál) olyan érvényes email címet adjanak meg, amelyet a pályázatért felelős személy gyakran olvas!
Az első fordulón túljutott pályázók ezt követően megkezdhetik a közösségi tervezést és a program részletes kidolgozását a második fordulóra. Csak az első fordulón túljutott pályázók nyújthatnak be pályázatot a II. fordulóra.
3.2 Részletesen a második fordulóról
Az ötletpályázat nyerteseinek 2015. november 20. és 2016. január 15. között kell lebonyolítani a közösségi tervezési folyamatot. Az elkészült részletes tervek alapján nyújthatnak be pályázatot a második fordulóra 2015. január 15-én 16 óráig. Pályázni a második fordulóra is csak a http://www.molzoldovezet.hu weboldalon keresztül lehet, az online pályázati adatlap és a költségvetési táblázat kitöltésével, valamint a szükséges dokumentumok feltöltésével. A második fordulós űrlap az első forduló eredményhirdetését követően lesz elérhető a http://www.molzoldovezet.hu weboldalon. A második fordulós űrlaphoz az első fordulóban használt azonosítókkal és jelszavakkal lehet hozzáférni, ezért kérjük, hogy ezeket mentsék el!
3.2.1 Mire lehet támogatást kérni?
A második fordulóban támogatást kizárólag az alábbi tevékenységekre, eszközökre lehet kérni:
- a közös tervezési folyamat költségei (kommunikáció, papír, írószer stb., legfeljebb 20 000 Ft értékben) - ide építhetők be az I. forduló tervezési költségei is;
- növények (gyümölcstermő fák, cserjék), vetőmagok, palánták;
- talajvizsgálat;
- termőföld, humusz, alginit;
- alapanyagok köztéri elemek készítéséhez (pl. padok, asztalok, bográcsozó hely, komposztáló láda, ágyások);
- festékek (köztéri elemekhez);
- takarítóeszközök és kerti szerszámok (gereblye, ásó, hulladékgyűjtő zsák stb.);
- takarítószerek (tisztítási, takarítási feladatokhoz);
- hulladékgyűjtő edények (szeméttárolók / szelektív hulladékgyűjtő edények);
- esővízgyűjtő kialakítása;
- tároló helyiség építési és anyagköltségei;
- kerítésépítés anyagköltségei;
- szállítás;
- a tevékenységben résztvevő önkéntesek frissítői (összesen legfeljebb 20 000 Ft értékben).
3.2.2 Milyen feltételeknek kell megfelelni a pályázat befogadásához?
A második fordulóra beérkezett pályázatok előszűrésen vesznek részt. Az előszűrés eredményeként az alábbi feltételeknek megfelelő pályázatok kerülnek az Adományi Bizottság elé (az ettől egy vagy több pontban eltérő pályázatokat a MOL és az Új Európa Alapítvány programvezetője már az előszűrés során elutasíthatja):
- A felújítandó zöld terület közösségi használatban van, vagy a kidolgozott program célja az adott terület közösségi funkcióinak kialakítása.
- A közösségi kert legalább 15 db minimum 4 négyzetméteres parcellából áll, és használói kötelezettséget vállalnak arra, hogy azt legalább 3 évig üzemeltetik.
- A program, (már a tervezés során is) a helyi közösség bevonásával, közösségi esemény(ek) formájában valósul meg.
- A tervezés során a résztvevők megalkotják és írásba foglalják a kerthasználati szabályzatot (ennek tervét csatolni kell a második fordulóhoz, a végleges, minden kerthasználó által aláírt és elfogadott változatot pedig a majdani beszámolóhoz).
- Szükség esetén a pályázó vállalja, hogy talajvizsgálatot kér a területre (ennek költsége elszámolható a nyertes pályázatban).
- A pályázó vázlatos tervet nyújt be a termesztendő növényekről.
- A terület létrehozása/felújítása során a pályázó törekszik környezetbarát termékek felhasználására (pl. festékek, takarítószerek esetében), a működtetésben pedig garantálja a vegyszermentes és környezettudatos gazdálkodást.
- A pályázat részletes utógondozási, fenntartási tervet tartalmaz.
- A pályázó bemutatja, hogy rendelkezésére áll az előírt saját forrás. A saját forrás mértéke a megpályázott összeg legalább 20%-a, melyet eszközben (növények,festékek, takarítószerek, takarítóeszközök, faanyag, madárodú és -itató, pergola, kerékpártároló stb.), a programhoz szükséges szolgáltatások ingyenes biztosításával (pl. szállítás és/vagy földmunka) vagy pénzben lehet felmutatni. Az önrészt a pályázati költségvetés táblázatában is fel kell tüntetni. (Előnyben részesülnek azok a pályázatok, amelyek a minimális önrésznél nagyobb összeget vállalnak.) A pályázatok kötelező eleme az önkéntes tevékenység, amely nem számolható el saját forrásként.
Az önrészt a pályázati költségvetés táblázatában is fel kell tüntetni.
3.2.3 Milyen dokumentumokat kell benyújtani a második fordulóban?
A második fordulóra beküldött pályázatokban az alábbi dokumentumokat kell benyújtani a második fordulós űrlapon elektronikusan kell feltölteni. Ezek hiánya esetén a pályázat még az Adományi Bizottság döntése előtt elutasításra kerülhet:
- legalább 1 db (de legfeljebb 3 db) térkép a pályázatban szereplő tevékenység helyszínéről (jpeg, gif, png, akár google maps is)
- 3-5 db fénykép (jpeg, gif, png) a területről - a képekről derüljenek ki a következők: a terület jellege, a területen elhelyezkedő fontosabb elemek (ha vannak ilyenek);
- a terület tulajdonosának beleegyező nyilatkozata, melyben kijelenti, hogy tud a tervezett átalakításokról, s ezekhez hozzájárul;
- részvételi szándéknyilatkozat a helyi önkormányzattól;
- a közösségi kert szabályzatának terve, amely kitér legalább a közösségi kertben végezhető tevékenységek felsorolására, a közös eszközök használatának és tárolásának szabályaira, a kert nyitva tartására, a kerthasználók felelősségére és az esetlegesen felmerülő viták kezelésének módjára;
- a pályázó szervezet nyilatkozata az önrészről;
- a pályázatban szereplő tevékenység során felhasznált anyagok és termékek listája árajánlattal (az árajánlat lehet az adott cég honlapjáról letöltött árlista is);
- a civil szervezet legutolsó érvényes bírósági bejegyzési végzése (pdf, jpeg, png), valamint a szervezet alapszabálya (doc, pdf, jpeg, png);
- talajvizsgálat eredményei (amennyiben szükséges volt).
A fentieken kívül más kötelezően benyújtandó dokumentum nincs.
3.2.4 A második fordulóhoz kapcsolódó határidők
- A második fordulós pályázatok beérkezési határideje: 2016. január 15. (szerda) 16.00
- Eredményhirdetés várható ideje: 2016. február 10.
Az eredményeket a http://www.molzoldovezet.hu oldalon tesszük közzé, illetve a pályázók kapcsolattartóit e-mailben értesítjük a második fordulós űrlapban megadott email címen. Kérjük, hogy olyan érvényes email címet adjanak meg az űrlapon (a pályázat kapcsolattartójánál), amelyet a pályázat kapcsolattartója rendszeresen olvas.
A második forduló nyertes pályázóival a MOL Új Európa Alapítvány szerződést köt. A program megvalósítását az eredmény kihirdetését követően lehet megkezdeni (valamint ettől az időponttól kezdődően lehet a programhoz kapcsolódó számlákat elszámolni).
3.2.5 Egyéb tudnivalók, kérések
A pályázat utófinanszírozott: az Új Európa Alapítvány a megítélt támogatást a program pénzügyi és tartalmi beszámolójának elfogadását követő 30 munkanapon belül utalja át. A beszámoló számlamásolatokkal alátámasztott pénzügyi részből és fényképekkel, sajtómegjelenésekkel illusztrált tartalmi részből áll, valamint a programra vonatkozó kérdőíveket kell kötelezően kitölteni. Ez utóbbiakat az Új Európa Alapítvány programvezetője a program során email-en küldi meg a szerződéskötést követően!
A program lebonyolítása előtt érdemes elolvasni a korábbi pályázók tanácsait a honlapon. Ha bármilyen kérdésük van a pályázati programmal vagy a pályázatírással kapcsolatban, kérjük keressék a programvezetőt, Tokodi Nórát a honlapon megadott elérhetőségeken.

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum