Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Ösztönzés az Európai Unió 7. Kutatási-, technológiafejlesztési és demonstrációs keretprogramjában (FP7) és egyéb közös EU-s kezdeményezésekben való magyar részvétel támogatása / EU_KP_12
Kiíró:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Határidő:
Folyamatos
Érvényes:
10/15/2013
Tárgymutató:
kutatási-, technológiafejlesztési és demonstrációs keretprogram / EU_KP_12
Pályázhat:
a) jogi személyiségű gazdasági társaságok, Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság fióktelepe (GFO: 11X,12X, 226),
b) piacbefolyásoló tevékenységet nem végző, jogi személyiséggel rendelkező nonprofit szervezet, (GFO: 5XX)
c) piacbefolyásoló tevékenységet nem végző költségvetési szerv vagy jogi személyiséggel rendelkező intézménye, (GFO: 3XX) valamint amely a 7. Kutatási Technológiafejlesztési és Demonstrációs Keretprogramja (FP7)
- kutatás-fejlesztési projektjeiben (kis-, közepes és nagy együttműködési projektek) koordinátorként vagy projekt-partnerként,
- kiválósági hálózataiban koordinátorként vagy projekt-partnerként,
- a mobilitási program fogadóintézményi pályázatain koordinátorként
- és koordinációs és támogatási akciókban (CSA) koordinátorként illetve egyéb közös EU-s kezdeményezések projektjeiben koordinátorként vagy projektpartnerként vesz részt
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent, Kutatási és Innovációs Technológiai Alapból finanszírozott „Ösztönzés az Európai Unió 7. Kutatási-, technológiafejlesztési és demonstrációs keretprogramjában (FP7) és egyéb közös EU-s kezdeményezésekben való magyar részvétel támogatására, EU_KP_12” című pályázati felhívást – a rendelkezésre álló forrás és az eddig beérkezett pályázatok támogatási igényére való tekintettel – a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2013. október 14-i hatállyal felfüggeszti.
A 2013. október 15-én 24. óráig postára adott pályázatokat a kezelő még érkezteti.


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a
Kutatási és Technológiai Innovációs Alap
Ösztönzés az Európai Unió 7. Kutatási-, technológiafejlesztési és
demonstrációs keretprogramjában (FP7) és egyéb közös EU-s
kezdeményezésekben való magyar részvétel támogatására
tárgyú pályázathoz
Kódszám:
EU_KP_12

A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK
Magyarország részvétele az EU K+F programjaiban lényegesen elmarad az EU átlagától, különösen az elnyert támogatási összegek tekintetében. A komoly kitörési lehetőséget biztosító nemzetközi pályázatok hosszú felkészülési időt igényelnek többnyire, csak az egyetemek és kutatóintézetek vannak intézményileg felkészülve az FP7-es részvételre és koordinációra. A KKV-k számára komoly megterhelést jelentenek anyagi és humán erőforrás tekintetében is a felkészülési, partnerkeresési és pályázatírási feladatok. A konzorciumépítő pályázat ezen munka sikeréhez és a kockázatok csökkentéséhez kíván hozzájárulni.
FP7 (Európai Unió 7. Kutatási Technológiafejlesztési és Demonstrációs Keretprogramja 2007-2013)
A közösségi szintű kutatás-fejlesztési együttműködés fő formáját a tagállamok által megvalósított kutatási-, technológiafejlesztési és demonstrációs keretprogram jelentik. A keretprogram célja, hogy a tagállamok közti kutatási együttműködések erősítésével, az erőforrások koncentrálásával olyan kutatási célok megvalósítását segítse, mely erősítik az európai ipar tudományos és technológiai alapjait, javítják Európa nemzetközi versenyképességét és elősegítik a társadalmi- gazdasági fejlődést.
Egyéb EU-s szintű kezdeményezések
Az Európai Uniót érintő főbb társadalmi kihívások olyan mértékűek, hogy a nemzeti programokra szánt források ezeket a kutatás-fejlesztéseket nem tudják egyedül biztosítani. Ezt felismerve a Bizottság néhány kulcsfontosságú területen a tagállamok nemzeti K+F forrásainak összehangolása, az európai kutatás-fejlesztésre fordított összegek hatékonyabb felhasználása, valamint a főbb társadalmi kihívások leküzdése érdekében indít közös programokat és kezdeményezéseket.

A.1. A PÁLYÁZATI KIÍRÁS CÉLJA
a) A magyar résztvevők minél erőteljesebb bekapcsolódásának elősegítése az Európai Unió 7. Kutatási, Technológiafejlesztési és Demonstrációs Keretprogramjába, EU Versenyképességi és Innovációs Keretprogramba és egyéb közös EU-s kezdeményezésekbe ("Article 185" kezdeményezések, JPI, JTI, Era-net, Eranet+)
b) a magyar pályázók ösztönzése keretprogram-projektek koordinációjának vállalására,
c) annak elősegítése, hogy a magyar pályázók projekt-partnerként minél nagyobb részesedést érjenek el az EU-s támogatásban részesülő projektek költségvetéséből.
Ennek érdekében a keretprogram és egyéb EU-s kezdeményezések - projektek előkészítéséhez illetve - sikeres pályázatok esetén - az Európai Bizottsággal való szerződéskötésre való felkészüléshez vehetőigénybe a támogatás.
A pályázati célokkal összhangban kiemelt támogatást kapnak a projektek koordinálását vállaló jogalanyok.

A.2. RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS ÉS A TÁMOGATHATÓ PÁLYÁZATOK VÁRHATÓ SZÁMA
A pályázat célkitűzéseinek elérése érdekében a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap (továbbiakban: KTIA) terhére az Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (továbbiakban: NFÜ) a pályázaton eredményesen szereplő pályázók számára 2012-re 200 millió Ft-ot biztosít. A támogatás jogcíme: a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény (a továbbiakban: Atv.) 8. § (1) bekezdés c) és e) pontja.
A támogatott pályázatok várható száma 2012-ben: 30-50 db

A.3. TÁMOGATÁS ÖSSZEGE
A pályázatok keretében az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:
Projekt előkészítés esetén
- Koordinátorok számára: 6 millió Ft
- Projekt-résztvevők számára: 3 millió Ft
Szerződéskötés esetén
- Koordinátorok számára: 4 millió Ft
- Projekt-résztvevők számára: 2 millió Ft
de maximum a jelen Pályázati Felhívás A.4. pontjában meghatározott támogatási mértéknek megfelelő arányban.

A.4. TÁMOGATÁS MÉRTÉKE
Az elnyerhető támogatás mértéke a támogatási összeg és a projekt elszámolható költségei alapján kerül meghatározásra, de nem lehet magasabb, mint a jogszabályban meghatározottak szerint a projektre kapható maximális érték.
A támogatás mértékének számítására vonatkozó szabályokat illetően a KTIA Pályázati Útmutató D.2 fejezetében foglaltak irányadóak.
A jelen pályázati felhívás keretein belül elnyerhető maximális támogatás mértéke 100% lehet.

A.5. KÖTELEZŐ VÁLLALÁSOK
A jelen Pályázati Felhívás esetén nem releváns.
A.6. A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA, HELYE ÉS HATÁRIDEJE
A pályázatot (kitöltött projekt adatlapot és a felhívásban, valamint az útmutatóban előírt mellékleteket) elektronikus adathordozón (kizárólag nem újraírható, írásvédett CD lemezen) a pályázati kiírás részét képező, kinyomtatott és cégszerűen aláírt nyilatkozattal együtt zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai/futárposta (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) szállítás igénybevételével a következő címre kell beküldeni:
Kutatási és Technológiai Innovációs Alap
MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. (Közreműködő Szervezet)
1539 Budapest, Postafiók 684.
Amennyiben a pályázatot csomagként kívánja feladni, a csomagon a "MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. 1864 Budapest, Rb.: 684" raktárbérleti címzést kell feltüntetni.
Kérjük, hogy a csomagoláson és a CD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati felhívás kódszámát (EU_KP_12), a pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről! A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban információkat http://www.nfu.hu honlapon talál.
Telefonon és e-mailen további felvilágosítás kérhető:
Ügyfélszolgálat Telefonon (kék szám) E-mailen
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 06-40-638-638 nfu@nfu.gov.hu
A pályázatok benyújtása 2012. május 2. napjától a keret kimerüléséig, de legkésőbb 2013. október 15. napjáig lehetséges.
A pályázatot az EU-s pályázat döntéséről szóló értesítést követően, legkésőbb 90 napon belül be kell nyújtani.
EU-s támogató döntés esetén mind az előkészítési, mind a szerződéskötési tevékenységre, EU-s elutasító, de a minimum határt elérő projekt esetén az előkészítési tevékenységre lehet pályázatot benyújtani.

B. PÁLYÁZÓK KÖRE
B.1. JOGI FORMA, MÉRET, SZÉKHELY
A jelen pályázati kiírásra pályázhatnak a KTIA Pályázati Útmutató B.1 fejezete alapján, illetve:
a) jogi személyiségű gazdasági társaságok, Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság fióktelepe (GFO: 11X,12X, 226),
b) piacbefolyásoló tevékenységet nem végző, jogi személyiséggel rendelkező nonprofit szervezet, (GFO: 5XX)
c) piacbefolyásoló tevékenységet nem végző költségvetési szerv vagy jogi személyiséggel rendelkező intézménye, (GFO: 3XX) valamint amely a 7. Kutatási Technológiafejlesztési és Demonstrációs Keretprogramja (FP7)
- kutatás-fejlesztési projektjeiben (kis-, közepes és nagy együttműködési projektek) koordinátorként vagy projekt-partnerként,
- kiválósági hálózataiban koordinátorként vagy projekt-partnerként,
- a mobilitási program fogadóintézményi pályázatain koordinátorként
- és koordinációs és támogatási akciókban (CSA) koordinátorként illetve egyéb közös EU-s kezdeményezések projektjeiben koordinátorként vagy projektpartnerként vesz részt.
Egyéb megkötés:
1. az uniós projekt érje el a maximálisan elérhető pontszám minimum 50%-át, melyet a pályázó az Európai Bizottságtól kapott projekt-értékelés benyújtásával igazol,
2. amennyiben az Európai Bizottság támogatja a projektet, be kell nyújtani a tárgyalások megkezdéséről szóló levelet.
A pályázatok utófinanszírozásban részesülnek, és a fenti feltételek teljesülése esetén a pályázó az igényelt összeget a döntést követően megkapja a maximálisan adható támogatás mértékéig.
Amennyiben egyazon keretprogram-projektben több magyar intézmény is részt vesz, a magyar partnerek külön-külön jogosultak a pályázat benyújtására!

B.2. PÁLYÁZÓRA VONATKOZÓ ADMINISZTRATÍV FELTÉTELEK
A pályázati kiírásra kizárólag olyan vállalkozások pályázhatnak, amelyek megfelelnek a KTIA Pályázati Útmutató B.3.1. "Adminisztratív korlátozások" fejezeteiben foglaltaknak.

B.3. A PÁLYÁZÓ TEVÉKENYSÉGE (IPARÁG)
Nem nyújtható támogatás a Pályázati útmutató B.2.1 pontjában felsorolt ágazatokban tevékenykedő vállalkozások számára.

C. A PÁLYÁZAT TARTALMA

C.1. TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK KÖRE
A Pályázati Felhívás keretében a KTIA Pályázati Útmutató alapján az alábbi tevékenységek támogathatóak:
Projekt előkészítés esetén
- Konzorciumi szerződés megkötéséhez írásos háttér dokumentációval alátámasztott jogi tanácsadás igénybevétele a nemzetközi K+F pályázatokkal kapcsolatos tanácsadás területén referenciával rendelkező jogi irodáknál.
- Pályázatírási szolgáltatás igénybevétele nemzetközi K+F pályázatok írásában tapasztalattal rendelkező pályázatíró/tanácsadó irodáknál, amely magában foglalja pályázati anyag teljes összeállítását, illetve az angol nyelvű lektorálást.
- A Magyarországon szervezett projekt-előkészítő ülésekkel kapcsolatban felmerülő, dokumentált költségek: terem-, eszközbérlés, videokonferenciához szükséges eszközök bérlése, ülések anyagainak sokszorosításával kapcsolatos költségek.
- Utazás költségei: a projekt előkészítő ülésekre való kiutazáshoz kapcsolódó útiköltség, szállás költség, a helyi közlekedés költségei és napidíj.
- A projekt előkészítésén dolgozó munkatárs bérköltsége a munkaidő-ráfordítás arányában.
Szerződéskötés esetén
- Konzorciumi szerződés, illetve az Európai Bizottsággal való szerződés megkötéséhez írásos háttér dokumentációval alátámasztott jogi tanácsadás igénybevétele.
- A szerződéskötés előkészítésén dolgozó munkatárs bérköltsége a munkaidőráfordítás arányában.
- Utazás költségei: a szerződéskötést előkészítő ülésekre való kiutazáshoz kapcsolódó útiköltség, szállás költség, a helyi közlekedés költségei és napidíj.
- A Magyarországon szervezett szerződéskötést előkészítő ülésekkel kapcsolatban felmerülő, dokumentált költségek: terem-, eszközbérlés, videokonferenciához szükséges eszközök bérlése, ülések anyagainak sokszorosításával kapcsolatos költségek.

D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁSI SZABÁLYOK
D.1. TÁMOGATÁS FORMÁJA
A jelen pályázati kiírás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül a KTIA Pályázati Útmutató D.1. fejezete szerinti vissza nem térítendő támogatás.
A pályázat alapján vállalkozások részére nyújtható támogatás de minimis támogatásnak minősül.

D.2. ÖNRÉSZ
Jelen kiírás keretében nem releváns.

D.3. EGYÉB PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
Jelen kiírás keretében nem releváns.

D.4. BIZTOSÍTÉKOK KÖRE
Jelen pályázati kiírás keretében a pályázónak a megvalósítás időszakrára nem szükséges biztosítékot nyújtania.
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
Pályázati felhívás (pdf, 145 kB)
Pályázati útmutató (pdf, 316 kB)
Nyilatkozat_egyeni (pdf, 60 kB)
Tamogatasi_Szerzodes_minta (pdf, 75 kB)
Altalanos_Szerzodesi_Feltetelek (pdf, 133 kB)
Csatolt dokumentumok letöltése egybenIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum