Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Tehetségbarát önkormányzat 2018 díj
Kiíró:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Határidő:
05/07/2018
Érvényes:
05/07/2018
Tárgymutató:
díj, Tehetségbarát önkormányzat
Pályázhat:
azok a helyi önkormányzatok nyerhetik el, amelyek:
1. ellátják mindazon feladatokat, amelyeket jogszabály a hatáskörükbe utal, és ezen felül
2. megvalósítják az alábbi általános követelményeket:
a) szakmailag, erkölcsileg és anyagilag támogatják a tehetséges helyi fiatalok segítését célzó tevékenységeket;
b) elősegítik a tehetségek felkutatását, a tehetséggondozáshoz való egyenlő hozzáférés biztosítását;
c) példamutató együttműködést alakítanak ki a tehetséggondozás területén tevékenységet folytató szervezetekkel, illetve személyekkel, bevonva azokat a helyi közösségi életbe;
d) díjakkal, ösztöndíjakkal, elismerésekkel támogatják és ösztönzik a tehetségek kibontakozását
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


TEHETSÉGBARÁT ÖNKORMÁNYZAT 2018 DÍJ
Pályázati felhívás
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (mint Támogató) megbízásából az Új Nemzedék Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Új Nemzedék Központ) a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2017-2018. évi cselekvési programja alapján felhívást tesz közzé a tehetséggondozásban kiemelkedő munkát végző helyi önkormányzatok erkölcsi és anyagi elismerésére.

Célkitűzés
A Tehetségbarát Önkormányzat Díj (a továbbiakban: Díj) létrehozásának célja, hogy elismerésben részesüljenek azon helyi önkormányzatok, amelyek alapfeladatukon túl aktív tevékenységükkel folyamatosan segítik a tehetséges fiatalok felkutatását, támogatását, és példamutató együttműködést folytatnak a tehetséggondozó szervezetekkel. A díj hozzájárul a helyi önkormányzatok tehetségbarát attitűdjének megerősítéséhez, támogatva a helyi szintű tehetséggondozó programok megvalósulását, a helyi tehetséggondozó rendszerek működését.

Pályázók köre
A Díjat pályázat útján azok a helyi önkormányzatok nyerhetik el, amelyek:
1. ellátják mindazon feladatokat, amelyeket jogszabály a hatáskörükbe utal, és ezen felül
2. megvalósítják az alábbi általános követelményeket:
a) szakmailag, erkölcsileg és anyagilag támogatják a tehetséges helyi fiatalok segítését célzó tevékenységeket;
b) elősegítik a tehetségek felkutatását, a tehetséggondozáshoz való egyenlő hozzáférés biztosítását;
c) példamutató együttműködést alakítanak ki a tehetséggondozás területén tevékenységet folytató szervezetekkel, illetve személyekkel, bevonva azokat a helyi közösségi életbe;
d) díjakkal, ösztöndíjakkal, elismerésekkel támogatják és ösztönzik a tehetségek kibontakozását.

Pályázati kategóriák
A Díj elnyerésére az alábbi kategóriákban lehet pályázatot benyújtani:
A) kategória: községek, városok önkormányzatai
B) kategória: megyei jogú városok önkormányzatai és a fővárosi kerületi önkormányzatok
Az A) kategóriában díjazottak várható száma: 4 önkormányzat.
A B) kategóriában díjazottak várható száma: 2 önkormányzat.

Díjazás és díjátadás
A legjobbnak ítélt pályázók a "Tehetségbarát Önkormányzat 2018” elnevezésű elismerésben részesülnek. A díj elnyerését igazoló oklevél átadására ünnepélyes keretek között kerül sor Budapesten, az Országos Tehetséggálán, a tervek szerint 2018 júniusában.
A díjjal járó támogatás összege nyertesenként - A) és B) kategória esetében egyaránt - 1 500 000 Ft.
A díjjal együtt jár a "Tehetségbarát Önkormányzat 2018” cím birtoklása. A díjazott önkormányzatok egyúttal kizárólagos jogosultságot szereznek a "Tehetségbarát Önkormányzat 2018” logó használatára.

A pénzjutalom felhasználása és annak igazolása
A díjazott önkormányzatok számára rendelkezésre bocsátott összeg olyan egyszeri pénzbeli elismerés, amelyet kötelezően a tehetséggondozást támogató tevékenységekre kell fordítani az önkormányzatok gazdálkodására vonatkozó jogszabályok, valamint a pályázat által szabott, alábbi feltételek figyelembe vételével:
A díjból támogatható tehetséges gyermekek/fiatalok művészeti/tudományos/sport tehetséggondozó táborban/továbbképzésen/szakkörön való részvétele és/vagy számukra az adott tehetségterületen felmerülő eszközök (pl. sporteszköz, hangszer, digitális eszköz stb.) beszerzése. Ezen kívül a díj teljes összegének maximum 50%-át az önkormányzat a helyi tehetséggondozás támogatására használhatja fel.
A pénzbeli elismerés a támogatásról szóló döntést követően egyösszegben kerül folyósításra a díjazott önkormányzat részére. A díj teljes összegének a pályázatban előírtaknak megfelelő, célzott felhasználását a kiíró felé szakmai beszámolóval szükséges igazolni, melynek benyújtási határideje: 2018. december 31.

A pályázat tartalma
1. A pályázó önkormányzat mutassa be röviden, hogy milyen önkormányzási elvek és koncepciók állnak a helyi tehetséggondozási tevékenységek hátterében, milyen célok határozzák meg a fiatal tehetségeket érintő önkormányzati döntéshozatalt és döntésvégrehajtást, valamint ezek az intézkedések hogyan járulnak hozzá a tehetségek felkutatásához, fejlesztéséhez, támogatásához. Fontos, hogy a pályázó koncepcionális elképzelései és tehetséggondozásra vonatkozó intézkedései alátámasztottan kerüljenek bemutatásra. Előnyt jelent, ha ezen intézkedések, törekvések már rögzítve vannak helyi keret- és stratégiai dokumentumokban (pl. települési fejlesztési koncepcióban), igazolva ezáltal a saját erőből megvalósuló tehetséggondozó tevékenységeinek rendszerbe illeszkedését.
2. A pályázó önkormányzat mutassa be az alábbiakban meghatározott területeken (vagy azok valamelyikén) eddig végzett mintaértékű intézkedéseit, kezdeményezéseit és azok eredményeit:
1. A köznevelési intézmények, állami feladatellátási körbe tartozó intézmények tehetséggondozó működésének és tevékenységeinek támogatása.
2. Helyi és/vagy regionális tehetségpontok, Minősített Tehetséggondozó Műhelyek, illetve egyéb tehetséggondozó műhelyek tevékenységének és programjainak támogatása.
3. Tehetséges fiatalok számára nyújtott ösztöndíj támogatás.
4. Tehetségek felkutatása, megtalálása és/vagy tehetségek felkutatását célzó foglalkozások, programok, rendezvények, vagy egyéb kezdeményezések, valamint e célok elérése érdekében tevékeny intézmények, civil szervezetek támogatása.
5. Tehetséggondozás és/vagy tehetséggondozással foglalkozó intézmények, civil szervezetek, személyek, valamint e célokat szolgáló foglalkozások, programok, rendezvények, vagy egyéb kezdeményezések támogatása.
6. A tehetséggondozást segítő, olyan kiemelkedő pedagógiai modellek és jó gyakorlatok támogatása, vagy saját kezdeményezésből történő megvalósítása, amelyek mintául szolgálhatnak a többi önkormányzat számára.
7. A tehetségsegítők munkájának támogatása és számuk növekedésének helyi szinten történő előmozdítása.
8. A tehetséghasznosulást, a fiatal tehetségek kibontakozását, önmenedzselését segítő kezdeményezések támogatása.

3. A pályázó önkormányzat rövid szakmai tervben részletesen mutassa be, hogy az elnyert összegből mely fiatalokat és milyen tevékenységekkel kívánja támogatni, illetve milyen tevékenységeket kíván a helyi tehetséggondozás területén megvalósítani (pl. hiányzó tevékenységek elindítása, meglévők megerősítése stb.)

A pályázatok elbírálásának menete
A beérkezett pályázatok elbírálása két lépésben történik:
- Az Új Nemzedék Központ által felkért szakértők a pályázatban megfogalmazott szövegek tartalmi elemzése alapján előértékelést végeznek és javaslatot tesznek az Értékelő Bizottságnak.
- Az előértékelők javaslata alapján az elismerésekről az Értékelő Bizottság dönt.

Az Értékelő Bizottság öt tagját az Emberi Erőforrások Minisztériumának Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkársága és az Új Nemzedék Központ kéri fel.
A díj elnyeréséről az érintettek előzetesen elektronikus értesítést kapnak.
A díjazottakkal (a további adatbekérést követően) az Új Nemzedék Központ támogatási szerződést köt, a díjjal járó támogatás összege e szerződés keretében kerül kifizetésre.

A pályázat benyújtásának módja
A pályázatot elektronikus úton szükséges benyújtani, a http://www.tehetsegunk.hu online pályázatkezelő felületén található elektronikus űrlap kitöltésével és a szükséges mellékletek feltöltésével.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 7. (hétfő) 23:59

További információ
A pályázattal kapcsolatban további információkat a tehetseg@unp.hu e-mail címen kérhet, valamint a http://www.tehetsegunk.hu weboldalon olvashat.

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum