Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Kiemelt jelentőségű és helyi szabadidősport események megrendezésének támogatása / MOB-SZE-14
Kiíró:
Magyar Olimpiai Bizottság
Határidő:
09/04/2014
Érvényes:
09/04/2014
Tárgymutató:
szabadidősport események megrendezése, helyi / MOB-SZE-14
Pályázhat:
"A" kategória sportszövetségek és sportszervezetek [Lásd: a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 15.§- a, és 19. §-a];
"B" kategória sportszövetségek és sportszervezetek [Lásd: a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 15.§- a, és 19. §-a];
"C" kategória a szabadidősport terén működő területi, megyei, megyei jogú városi hatókörű sportszövetségek [Lásd: a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 19. §-a]
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Kiemelt jelentőségű és helyi szabadidősport események megrendezésének támogatására
(Pályázat kódja: MOB-SZE-14)

A Magyar Olimpiai Bizottság (1124 Budapest, Csörsz u. 49-51.) - a továbbiakban: Támogató - pályázatot hirdet a rendszeres fizikai aktivitás, és a testmozgásban gazdag életmód széleskörű lehetőségének biztosítása érdekében szabadidősport események megrendezésének támogatására, a lakossági sportrendezvények színvonalának javítására az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 27/2013. (III. 29.) EMMI rendelet alapján.

1. A támogatás célja:
A lakosság egészségügyi helyzetének javítása, az egészséges életmód iránti figyelem széleskörű felkeltése, a lakosság sporttevékenységének ösztönzése, a szabadidősportot magas szinten és széles körben népszerűsítő, szakmailag magas színvonalú események, különösen a fajlagosan alacsony költségigényű életmód sportágakban megrendezendő események szervezésének elősegítése érdekében jelen pályázat célja kiemelkedő jelentőségű szabadidősport események, valamint helyi és területi programok szervezésének elősegítése érdekében szabadidősport események támogatása, amelyek megfelelnek az alábbi feltételek egyikének:
"A" kategória: országos kommunikációs jelentőséggel bíró, a testmozgásban gazdag, egészséges életmódot népszerűsítő hagyományokkal rendelkező (korábban legalább már három alkalommal, három különböző évben megrendezett) szabadidősport események, melyek hatása - a nyilvánosság, a támogatottság, a sportolásra ösztönzés stb. - terén túlmutat a résztvevői körön, nagy tömegeket képesek mozgósítani, a résztvevők létszáma kiemelkedő az adott sportrendezvényhez mérten;
"B" kategória: helyi jelentőséggel bíró, a testmozgásban gazdag, egészséges életmódot népszerűsítő szabadidősport események, rendszeres tevékenységek, melyek a pályázó szervezet tevékenységi területén képesek sportolásra mozgósítani a lakosságot;
"C" kategória: a szabadidősporttal megyei szinten foglalkozó sportszövetségek tevékenységének támogatása.

2. A rendelkezésre álló keretösszeg:
2.1 A pályázat támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 190 000 000 forint, azaz egyszázkilencven-millió forint.
2.1.1 "A" kategóriára: 55 000 000 Ft
2.1.2. "B" kategóriára: 102 000 000 Ft
2.1.3. "C" kategóriára: 33 000 000 Ft
2.2 A pályázati keretösszeget a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20/23/23 jogcím szám "Szabadidősport támogatása" elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzata tartalmazza.

3. A támogatott időszak:
3.1 Támogatott időszak (a pályázattal támogatandó események időpontja):
"A" kategória: 2014. április 16. és 2015. március 31.
"B" kategória: 2014. április 1. és 2015. március 31.
"C" kategória: 2014. április 1. és 2015. március 31.
3.1.1 Támogatás felhasználásának időszaka:
"A" kategória: A pályázattal támogatott esemény kapcsán keletkező beszámolási kötelezettség kizárólag 2014. március 1. és az esemény befejezési időpontját követő 90 napig terjedő időszakban kelt és pénzügyileg kiegyenlített, a támogatott program gazdasági-pénzügyi eseményeihez kapcsolódó számviteli bizonylatokkal teljesíthető.
"B" és "C" kategória: A pályázattal támogatott esemény kapcsán keletkező beszámolási kötelezettség kizárólag 2014. április 1. és az esemény befejezési időpontját követő 90 napig terjedő időszakban kelt és pénzügyileg kiegyenlített, a támogatott program gazdasági-pénzügyi eseményeihez kapcsolódó számviteli bizonylatokkal teljesíthető.
3.1.2 Beszámolási határidő:
A támogatási szerződésben rögzített esemény befejezési időpontját követő 120 nap, de legkésőbb 2015. március 31.
3.1.2.1 Azon események esetében, melyek befejezési időpontja 2015. január 1. és március 31. közé esik a támogatás felhasználásának és a beszámoló feladásának záró időpontja 2015. március 31.

4. A pályázók köre:
A pályázat nyílt. Pályázatot nyújthatnak be belföldi székhelyű a szabadidősport terén működő
"A" kategória sportszövetségek és sportszervezetek [Lásd: a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 15.§- a, és 19. §-a];
"B" kategória sportszövetségek és sportszervezetek [Lásd: a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 15.§- a, és 19. §-a];
"C" kategória a szabadidősport terén működő területi, megyei, megyei jogú városi hatókörű sportszövetségek [Lásd: a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 19. §-a].

5. Támogatandó események, amelyek:
5.1 "A" kategória Magyarországon, 2014. április 16. és 2015. március
31. között kerülnek megrendezésre;
5.1.1 országos kommunikációs jelentőséggel bírnak, hatásuk túlmutat a résztvevői körön;
5.1.2 a testmozgásban gazdag, egészséges életmódot népszerűsítik;
5.1.3 hagyományokkal rendelkeznek, azaz korábban már legalább három alkalommal, három különböző évben megrendezték;
5.1.4 nagy tömegeket képesek mozgósítani, azaz a résztvevők létszáma kiemelkedő az adott sportághoz, sportrendezvényhez mérten;
5.1.5 nem felmenő rendszerben, azonos kiírással kerülnek meghirdetésre, és nem minősülnek bajnokságnak.
5.2 "B" kategória Magyarországon, 2014. április 1. és 2015. március 31. között megrendezésre kerülő, a testmozgásban gazdag, egészséges életmódot népszerűsítő;
5.2.1 a pályázó által szervezett helyi, körzeti (kerületi), megyei szabadidősport események megrendezésének;
5.2.2 a pályázó rendszeres sporttevékenységével kapcsolatban használt sportlétesítmény bérleti költségeinek támogatására.
5.3 "C" kategória Magyarországon, 2014. április 1. és 2015. március 31. között megrendezésre kerülő, a testmozgásban gazdag, egészséges életmód népszerűsítését szolgáló tevékenységekre, és rendezvényekre, amelyek;
5.3.1 összefogják a szabadidősport terén a megyében, megyei jogú városban működő formális és informális sportszervezetek, közösségek tevékenységét;
5.3.2 inaktív közösségeket, településeket és szervezeteket képesek a rendszeres szabadidő-sportolásra mozgósítani;
5.3.3 a megyei szintű szabadidősport szövetségi feladatok megvalósításának feltételéül szolgálnak;
5.3.4 új elemeket tartalmazó éves programot nyújtanak a szabadidősport terén az adott megyére, megyei jogú városra kiterjedően;
5.3.5 helyi szinten kommunikációs jelentőséggel bírnak, hatásuk túlmutat a résztvevői körön;
5.3.6 a testmozgásban gazdag, egészséges életmódot népszerűsítik.

Preferált tevékenységek:
Nők, családok, hátrányos helyzetűek, fogyatékos személyek, idősek szabadidősportja, hagyományos magyar sportok művelése illetve a munkahelyi, továbbá a szabadban űzött sportolás.
Jelen pályázat keretében:
"A" kategória esetén egy pályázó több pályázatot is beadhat.
"B" és "C" kategóriában együttesen egy pályázó csak egy pályázatot adhat be.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a több célt, több sportágat, illetve több szakosztályt felsoroló pályázat esetén meghatározza a támogatott célt, illetve tevékenységet.
A támogatási időszak 2014. április 1. és 16-i kezdete miatt a pályázat elbírálásáig a rendezvény megvalósítását a pályázók saját anyagi kockázatukra vállalják.
6. Az igényelhető támogatás:
6.1 Az igényelhető támogatás mértéke "A" kategória esetében minimum 1 000 000 Ft, "B" és "C" kategória esetében minimum 150 000 Ft.
6.2. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.
6.3 A támogatás mértéke előre nem meghatározott.
6.4 Egy pályázó szervezet, vagy azonos tulajdonosi/vezető körrel rendelkező szervezetek a 2.1 pontban meghatározott keretösszeg 5%-nál több támogatásban - függetlenül a beadott pályázatai számától - nem részesülhet.
6.5 Egy pályázat a 2.1 pontban meghatározott keretösszeg 2,5%-nál több támogatást nem kaphat.
6.6 A pályázónak legalább a program összköltségének minimum 20%-át kell saját forrásként biztosítani. A saját forrás 50%-a biztosítható és beszámítható térítésmentes hozzájárulás (önköltségszámításon alapuló önkéntes munka, nem pénzbeli bevételként ingyenes dologi javak, valamint ingyenes szolgáltatás biztosítása) formájában.
6.7 "A" kategória esetében
A támogatás felhasználható a pályázati programmal kapcsolatban felmerülő személyi és dologi költségek finanszírozására, továbbá tárgyi eszköz beszerzésre.
A támogatási összeg legfeljebb:
- 30%-át személyi jellegű költségekre;
- 10%-át kommunikációs költségekre;
- 30%-át díjazásra;
- 10%-át tárgyi eszköz beszerzésre lehet fordítani.
Emellett az eseménnyel kapcsolatban a szervezési-rendezési költségek, lebonyolítói költségek, technikai költségek, kiegészítő programok költségei számolhatók el a támogatás terhére (lásd. pályázati útmutató 6. pont).
6.8 "B" kategória esetében
A támogatás felhasználható a pályázati programmal kapcsolatban felmerülő személyi és dologi költségek finanszírozására.
Az alkalmi és a rendszeres eseményre, tevékenységre a támogatási összegből legfeljebb:
- 30%-ot személyi jellegű költségként, játékvezetői díjakra;
- 10%-ot kommunikációs költségekre;
- 30%-ot díjazásra lehet fordítani.
Emellett az eseménnyel kapcsolatban a szervezési-rendezési költségek, lebonyolítói költségek, technikai költségek, kiegészítő programok költségei számolhatók el a támogatás terhére.
Tárgyi eszköz beszerzésre a támogatás nem fordítható. (lásd. pályázati útmutató 6. pont)
6.9 "C" kategória esetében
A támogatás felhasználható a pályázati programmal kapcsolatban felmerülő személyi és dologi költségek finanszírozására, valamint tárgyi eszköz beszerzésre.
Az alkalmi és a rendszeres eseményre, tevékenységre a támogatási összegből legfeljebb:
- 30%-ot személyi jellegű költségre;
- 10%-ot kommunikációs költségekre;
- 30%-ot díjazásra;
- 10%-ot tárgyi eszköz beszerzésre;
- 20%-ot utazási költségre lehet fordítani.
Emellett a pályázati célhoz kapcsolódóan felmerülő szervezési-rendezési költségek, működési, üzemeltetési, lebonyolítói költségek, technikai költségek, kiegészítő programok költségei számolhatók el a támogatás terhére. (lásd. pályázati útmutató 6. pont)
6.10 A támogatás folyósítása 6.10.1 "A" kategória
- esetében a támogatás folyósítására 50%-os mértékű előlegnyújtás mellett, a pénzügyi elszámolás és a szakmai beszámoló elfogadását követően kerül sor,
- az előlegfolyósításra a támogatási szerződés a Pályázatkezelő Szervezetnek történő visszaküldését követően, a Kedvezményezett pénzintézete által befogadott - a Pályázatkezelő Szervezetnek megküldött - felhatalmazó levél beérkezését követő 10 napon belül kerül sor,
- a fennmaradó támogatás folyósítására a teljes körű pénzügyi elszámolás (támogatás és önrész), valamint a szakmai beszámoló elfogadását követően kerül sor.
6.10.2 "B" kategória
- esetében a támogatás folyósítására egy összegben a pénzügyi elszámolás és a szakmai beszámoló elfogadását követően kerül sor.
6.10.3 "C" kategória
- esetében a támogatás folyósítására 50%-os mértékű előlegnyújtás mellett, a pénzügyi elszámolás és a szakmai beszámoló elfogadását követően kerül sor,
- az előlegfolyósításra a támogatási szerződés a Pályázatkezelő Szervezetnek történő visszaküldését követően, a Kedvezményezett pénzintézete által befogadott - a Pályázatkezelő Szervezetnek megküldött - felhatalmazó levél beérkezését követő 10 napon belül kerül sor,
- a fennmaradó támogatás folyósítására a pénzügyi elszámolás és a szakmai beszámoló elfogadását követően kerül sor.
6.11 A beszámolási határidőt a támogatási szerződés tartalmazza (pályázati kiírás 3.1.2. pont).
A beszámolási határidő Kedvezményezettnek felróható elmulasztása esetén a Támogató a szerződéstől eláll, a támogatás visszakövetelésére a Pályázatkezelő Szervezet útján intézkedik.
6.12 A pályázati eljárás keretében maximum 400 pályázatot támogat a Támogató.

7. Pályázatkezelő Szervezet:
A Támogató a pályázat lebonyolításához Pályázatkezelő Szervezetet vesz igénybe:
Magyar Szabadidősport Szövetség (továbbiakban: Pályázatkezelő Szervezet)
Postacím: 1146 Budapest Istvánmezei út 1-3.
E-mail: palyazat@masport.hu Honlap címe: http://www.masport.hu

8. Pályázat befogadásának feltételei:
8.1 A pályázati kiírás elválaszthatatlan része a pályázati útmutató és a pályázati formanyomtatvány, melyek együtt tartalmazzák a pályázat összes feltételét.
8.2 Pályázati formanyomtatvány (1 eredeti papír alapon + 1 elektronikus pld feltöltve)
A pályázat eredeti példányát zárt borítékban vagy csomagban, ajánlott küldeményként kell postára adni. A pályázó egyidejűleg köteles az eredetben beküldött pályázatával egyező dokumentációt elektronikus formában feltölteni az útmutatóban leírtak szerint (lásd a pályázati útmutató 11. pontját).
8.2.1 Pályázati adatlap és költségvetés (minden kérdés megválaszolásával)
8.2.2 ÁFA nyilatkozat a megfelelő rovatban cégszerűen aláírva (Csak egy rovat tölthető ki!)
8.2.3 Általános nyilatkozat cégszerűen aláírva
8.2.4 Nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról
8.2.5 Amennyiben fennáll az érintettség, közzétételi kérelem a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
8. § (1) bekezdés szerinti érintettségéről
8.2.6 A pályázó átláthatóságára vonatkozó, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat
8.2.7 Adatszolgáltatás az Állami Sportinformációs Rendszerhez, amennyiben az 2014-ben még nem került beadásra, ellenkező esetben nyilatkozat a beadásról.
A Pályázati Formanyomtatvány és a mellékletek papír alapú változata az előírt helyeken a keltezés időpontjával és a pályázó hivatalos képviselőjének cégszerű aláírásával ellátva érvényes.
8.3 A pályázónak
- vállalnia kell, hogy a pályázati formanyomtatvány nyilatkozatában szereplő kommunikációs feltételeket teljesíti,
- tudomásul kell vennie, hogy az esetleges pályázati támogatást a pályázatában tervezett programjára, kiegészítő programjaira, résztvevői létszámra stb. - tekintettel is kapja, azaz, ha az ott tervezettektől a megvalósítás elmarad, úgy arra vonatkozóan indoklási kötelezettség terheli, végső esetben a csökkenésnek forrás elvonási következményei is lehetnek.
8.4 A pályázó saját felelőssége a 8.2. pont szerinti módon papír alapon benyújtott és az elektronikusan feltöltött pályázati dokumentáció egyezősége. Vitás esetekben a Pályázatkezelő Szervezet a papír alapon benyújtott változatot tekinti mértékadónak.

9. Pályázati díj:
A pályázati díj "A" kategória esetén 19 000 Ft, "B" és "C" kategória esetén 9500 Ft, melyet banki átutalással legkésőbb a pályázat beadási határidő utolsó napjáig kell teljesíteni Pályázatkezelő Szervezet 11706016- 20828176-00000000 számú elkülönített banki alszámlájára.
Az átutalás közleményében a pályázó szervezet adószámát és a pályázat kódját fel kell tüntetni (MOB-SZE-14-A vagy B vagy C)!
A pályázati díjat az MSZSZ nem téríti vissza. A pályázati díjról minden pályázó postai úton, utólag számlát kap.

10. A pályázat benyújtásának módja, helye és határideje:
10.1 A pályázati tudnivalók a Magyar Szabadidősport Szövetség, valamint a Magyar Olimpiai Bizottság internetes honlapjain (http://www.masport.hu, http://www.mob.hu,) olvashatók.
A pályázati formanyomtatvány (adatlap és költségvetés) kitöltésére a Magyar Szabadidősport Szövetség honlapjáról letölthető.
10.2 A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati formanyomtatványon nyújtható be. A formanyomtatvány és költségvetés nem változtatható meg sem tartalmában, sem alakjában (lásd a pályázati útmutató 11. pontját). Kézzel írott pályázatok nem kerülnek feldolgozásra.
10.3 A pályázatot a pályázati útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul, azaz a pályázati formanyomtatvány minden kérdésére választ adva és az egyéb előírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani.
A pályázat benyújtását követően hiánypótlásra nincs lehetőség.
10.4 A pályázati dokumentációt jelen kiírás 8. pontjában leírtak szerint postai úton, egy zárt borítékban, ajánlott küldeményként kell beküldeni az alábbi címre:
Magyar Szabadidősport Szövetség 1146 Budapest Istvánmezei út 1-3.
A pályázatot és annak mellékleteit 2014. szeptember 4-én éjfélig kell postára adni.
A borítékon fel kell tüntetni a pályázó nevét, címét és a MOB-SZE-14-A vagy B vagy C kódot.
Azok a pályázatok kerülnek befogadásra, amelyek postára adása a megjelölt határidőig megtörténik, továbbá amelyeket a postára adással egyidejűleg elektronikusan is feltöltöttek az útmutatóban leírtak szerint.
A beérkezett pályázati anyagokat a Támogató és a Pályázatkezelő Szervezet az adatkezelésre vonatkozó hatályos jogszabályoknak megfelelően bizalmasan kezeli.

11. A pályázat elbírálásának folyamata:
11.1 A pályázati dokumentáció beérkezését, és a beadási határidőt követően Pályázatkezelő Szervezet megvizsgálja, hogy a pályázat érvényes-e, azaz megfelel-e
- a jogosultság (lásd kiírás 4. pont, útmutató 3. és 5. pont);
- a benyújtás (lásd kiírás 10. pont);
- a teljesség (lásd kiírás 8. pont) feltételeinek (a Pályázó a formanyomtatvány minden kérdésére választ adott, a pályázat minden kötelező mellékletet tartalmaz, cégszerű aláírás megtörtént stb.).
11.2 Amennyiben a pályázat érvénytelen, Pályázatkezelő Szervezet ennek tényéről értesíti a pályázót az érvénytelenítés okának megjelölésével.
11.3 Az érvényesítést követően Pályázatkezelő Szervezet a befogadott pályázatokat és azok mellékleteit a Támogató által kijelölt külső szakértőknek átadja bírálatra. Egyidejűleg a befogadott pályázatok azonosító számát tájékoztatás céljából http://www.masport.hu honlapján közzéteszi.
11.4 A pályázatokról a szakértők javaslata alapján a Magyar Olimpiai
Bizottság elnöksége a pályázati benyújtási határidőtől számított 50 napon belül dönt.
A nyertes pályázatok listáját a Támogató és a Pályázatkezelő Szervezet a http://www.mob.hu, http://www.masport.hu honlapokon a döntést követő 8 napon belül közzé teszi.
11.5 Pályázatkezelő Szervezet a pályázati bírálat eredményéről, azaz
- a pályázatnak az igényelt támogatással egyező összegű támogatásáról, vagy
- a pályázat csökkentett mértékű támogatásáról, vagy
- a pályázat elutasításáról,
a döntés nyilvánosságra hozását követő 8 napon belül írásban küld tájékoztatást. Az értesítő levélben a nyertes szervezetek tájékoztatást kapnak a szerződéskötés feltételeiről is. A nyertes szervezetekkel a Pályázatkezelő Szervezet köt támogatási szerződést.
Amennyiben a támogatási szerződés megkötésére a nyertes szervezet mulasztásából a támogatási döntés kézhezvételétől számított 60 napon belül nem kerül sor, a támogatási döntés az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet (továbbiakban Ávr.) Ávr. 71. § (2) bekezdése alapján hatályát veszti.
11.6 Indokolt esetben a támogatás a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapítható, azonban az igényelt támogatás "A" kategóriában: 50%-ánál "B", és "C" kategóriában: 30%-ánál kisebb összeg nem adható. Kizárólag az "A" kategóriára vonatkozik az alábbi kötelezettség:
- Ha a pályázónak megítélt támogatás összege kevesebb, mint az igényelt támogatás 75%-a, akkor a pályázónak a szerződéskötéssel egyidejűleg vállalnia kell, hogy a megítélt támogatás és az igényelt támogatás 75%-a közötti különbséget biztosítja.
Ebben az esetben a szerződéskötési dokumentumokhoz a módosított költségvetését és az igényelt és az elnyert támogatási összeg különbözetére vonatkozó forrás meghatározását (pl. saját forrás, bankhitel), és annak igazolását is csatolnia kell.
11.7 Csökkentett összegű támogatás esetén az eredeti pályázatban vállalt önerő összege nem csökkenthető, azon belül a térítésmentes hozzájárulás és a készpénzben vállalt önerő aránya a térítésmentes hozzájárulás javára nem módosítható.
Kizárólag az "A" kategóriára vonatkozik az alábbi kötelezettség:
- Csökkentett összegű támogatás esetében - csak a kiegészítés összegére vonatkozóan - maximum 50% lehet a térítésmentes hozzájárulás.
11.8 A pályázó a támogatás tényéről és nagyságáról szóló írásos értesítés kézhezvételét követő 30 napon belül köteles az értesítésben felsorolt szerződéskötéshez szükséges dokumentumokat visszaküldeni.
11.9 Ha a rendelkezésre álló keretösszeget bármilyen okból nem lehet a pályázat döntési eljárása folyamán teljesen lekötni, akkor Támogató további beadási határidőt és/vagy módosított feltételeket határozhat meg egy módosított pályázati kiírás keretében.
11.10 Amennyiben a pályázati keret nem elegendő a beérkezett támogatási igények kielégítésére, a Támogató forráshiányra hivatkozva a támogatási igényeket - a 11.13. pont szerinti lehetőség igénybevételéig - elutasíthatja.
11.11 A pályázati eljárásra, a támogatási igény befogadására, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okiratok kiadására vagy a támogatási szerződések megkötésére, a költségvetésből nyújtott támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárásra vonatkozóan jogorvoslat-érvényesítésre a hatályos jogszabályoknak megfelelően van lehetőség. Az Ávr. 90 § (2)-(3) bekezdése alapján a kifogást a Pályázatkezelő Szervezet címére postai úton kell benyújtani, a kifogásolt döntés közlésétől számított 5 napon belül.
11.12 A pályázaton elnyert támogatások folyósítására az állami támogatás Pályázatkezelő Szervezet részére történő rendelkezésre bocsátását követően kerülhet sor.
11.13 Az Ávr. 68. § és 74.§ (1) bekezdése alapján a pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a felszabaduló összegig a pályázati kiírásnak szakmailag megfelelő pályázatok rangsorában a következő helyen álló pályázók részére lehetővé tegye a költségvetési támogatás igénybevételét.
A BEADOTT PÁLYÁZATOKRÓL, ILLETVE ANNAK ÉRTÉKELÉSÉRŐL A MOB, A PÁLYÁZATKEZELŐ SZERVEZET, ILLETVE A DÖNTÉS-ELŐKÉSZÍTÉSBEN RÉSZTVEVŐK NEM ADHATNAK ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁST.

12. Az elbírálás szakmai szempontrendszere:
"A" kategória
12.1 Mennyire illeszkedik a beadott rendezvény a pályázati kiírás igényeihez?
12.2 A rendezvényen résztvevők várható létszáma.
12.3 Mennyire alkalmas a pályázott program a fajlagosan alacsony költségigényű életmód sportágak elterjesztésére?
12.4 A rendezvény mennyire felel meg a kiemelkedő jelentőségű események minőségi követelményeinek?
12.5 A rendezvényen résztvevő szociálisan hátrányos helyzetű csoportok, valamint a fogyatékos személyek aránya, lehetőségei.
12.6 Az esemény korábbi és tervezett média megjelenése.
12.7 A költségvetésből igényelt támogatás nagysága.
12.8 Az igazolt saját forrás aránya (pénzben, önként vállalt munkában stb.).
12.9 A csatolt kiegészítő mellékletek mennyisége és minősége.
12.10 Az állami támogatás felhasználásának módja.
12.11 Tervez-e az állami támogatásból mennyiségi és/vagy minőségi fejlesztést bevezetni.
12.12 Sportági szakszövetség [Lásd: a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 20. §-a], diáksport szövetség [Lásd: a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 30. §-a], fogyatékos sportszövetség [Lásd: a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 29. § 2)] esetében előny, ha van együttműködési megállapodása a szabadidősport szakterület valamely országos sportszövetségével.
12.13 A pályázó esetében előny, ha nonprofit sportszervezet.
"B" és "C" kategória
12.1 Mennyire illeszkedik a beadott pályázati elképzelés a pályázati kiírás igényeihez?
12.2 Mennyire felel meg a pályázott program a fajlagosan alacsony költségigényű életmód sportágak elterjesztésének?
12.3 A támogatandó tevékenység mennyire járul hozzá a rendszeres szabadidő-sportoláshoz?
12.4 A rendezvény mennyire felel meg a helyi jelentőségű események esetében elvárható minőségi követelményeknek? ("B" és "C" kategória)
12.5 A támogatandó tevékenységgel érintettek várható létszáma.
12.6 A rendezvényen résztvevő szociálisan hátrányos helyzetű csoportok, valamint a fogyatékos személyek aránya, lehetőségei.
12.7 Az állami támogatás felhasználásának módja.
12.8 A költségvetéséből igényelt támogatás nagysága.
12.9 A csatolt kiegészítő mellékletek mennyisége és minősége.
12.10 Mennyire képes a program inaktív közösségek, települések és szervezetek mozgósítására? ("C" kategória)
12.11 Tervez-e új elemeket az éves programjában? ("C" kategória)
12.12 Sportági szakszövetség [Lásd: a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 20. §-a], diáksport szövetség [Lásd: a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 30. §-a], fogyatékos sportszövetség [Lásd: a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 29. § 2)] esetében előny, ha van együttműködési megállapodása a szabadidősport szakterület valamely országos sportszövetségével.
12.13 A pályázó esetében előny, ha nonprofit sportszervezet.

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
Pályázati kiírás
Pályázati útmutatóIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum