Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Kisgyermeket nevelő szülők képzésének elősegítése, ösztöndíja és elhelyezkedésük támogatása / GINOP-5.3.13-20
Kiíró:
Pénzügyminisztérium
Határidő:
02/28/2020
Érvényes:
02/28/2020
Tárgymutató:
kisgyermeket nevelő szülők képzésének elősegítése, ösztöndíja és elhelyezkedésük támogatása / GINOP-5.3.13-20
Pályázhat:
312 - Központi költségvetési szerv
572 - Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


FELHÍVÁS
Kisgyermeket nevelő szülők képzésének elősegítése, ösztöndíja és elhelyezkedésük támogatása
GINOP-5.3.13-20

Magyarország Kormányának felhívása a kisgyermeket nevelő szülők munkaerőpiaci visszatérésének támogatása, a nők foglalkoztatásának elősegítése érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a foglalkoztatás növelését, mely többek között a foglalkoztatási szempontból hátrányos helyzetű és alacsony munkaerő-piaci részvétellel jellemezhető csoportok, köztük a kisgyermeket nevelő szülők munkába való visszatérésének segítésével érhető el. A cél elérését a Kormány a Magyar Államkincstár, a KINCSINFO Kincstári Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (KINCSINFO Nonprofit Kft.) valamint az OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (OFA Nonprofit Kft.) együttműködésével a kisgyermeket nevelő szülők képzésben való részvételének elősegítésével, ösztöndíj nyújtásával és mentori tevékenység biztosításával tervezi elősegíteni a jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- a Felhívás feltételeinek megfelelő projektet Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program forrásaiból maximum 3 milliárd forint vissza nem térítendő támogatásban részesíti;
- a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projektnek a megítélt támogatás elszámolható költségei legfeljebb 100%-ának megfelelő, maximum 3 milliárd Ft összegű támogatási előleget biztosít.
A támogatási kérelmet benyújtó szervezet az együttműködés keretében vállalja, hogy
- projektje megvalósításával hozzájárul a kisgyermekes szülők foglalkoztatásának elősegítéséhez.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A Felhívás indokoltsága és célja
A jelenlegi munkaerőhiányos környezetben a nem dolgozó kisgyermeket nevelő szülők fontos potenciális munkaerő-tartalékot jelentenek.
A kisgyermeket (6 éven aluli) nevelő nők foglalkoztatási rátája továbbra is jelentősen elmarad a gyermeket nem, vagy csak iskoláskorú gyermeket nevelőkétől, ami a kisgyermek nevelés és a munkavégzés összeegyeztetésének nehézségeit jelzi. Ez az elmaradás a gyermekgondozási ellátás igénybevételére jogosultak esetében kiugró, és számottevő növekedést mutat. A 3 évesnél fiatalabb gyermeket nevelő 25-49 év közötti nők foglalkoztatási rátája csupán 15% körüli volt 2017-ben. A 3 és több gyermeket nevelők (akik gyermeknevelési támogatás igénybevételére jogosultak) foglalkoztatási rátája több mint 20 százalékponttal alacsonyabb, mint a kétgyermekeseké.
Az általános iskolai vagy az alatti végzettséggel rendelkező nők aktivitási rátája kiugróan alacsony.
A kisgyermeket nevelő szülők egy részének - a bölcsődei ellátáson és a rugalmas foglalkoztatási feltételeken túl - egyéb személyre szabott segítségre és támogatásra is szüksége van ahhoz, hogy újból munkába tudjon állni. Ez az intézkedés lehetőséget és motivációt kínál számukra arra, hogy az alap- vagy középfokú végzettség vagy szakképesítés megszerzéséhez szükséges képzésbe bekapcsolódjanak, ezáltal naprakész ismereteket szerezzenek, fejlesszék kompetenciáikat a gyermeknevelési ellátás időszaka alatt.
Fontos továbbá, hogy a képzésben való részvétellel járó többletköltséget is megtérítsük a kisgyermekesek számára, hiszen az utazás, a gyermekfelügyelet finanszírozása egyaránt olyan kiadásokkal járnak, amelyeket kompenzálni szükséges. Indokolt olyan szolgáltatást nyújtani kiemelten az alacsony iskolai végzettséggel rendelkező, képzésbe bekapcsolódó szülőknek, amely segíti a szülőnek az iskolaválasztást, a gyermek elhelyezését, a célcsoport igényeihez igazodó rugalmas, a kisgyermek nevelését és a munkavégzés összeegyeztetését lehetővé tevő (pl. részmunkaidős) családbarát állások felkutatását, illetve tanácsadást biztosít a rugalmas foglalkoztatási formában dolgozni kívánó munkavállalóknak.
A kormány az elmúlt években az alábbi intézkedéseket valósította meg a kisgyermekes szülők foglalkoztatásának elősegítése érdekében.
- A 2013. január elsején hatályba lépett Munkahelyvédelmi Akcióterv a bérköltségek csökkentése által a leghátrányosabb munkaerő-piaci helyzetű és magas munkakínálati rugalmasságú társadalmi csoportok - többek között a hátrányos helyzetű nők, valamint a gyermekgondozásból visszatérők - elhelyezkedését hivatottak elősegíteni. Az elmúlt években az intézkedések finomhangolása zajlott, melynek eredményeként a három vagy több gyerekes szülők 5 éven keresztül vehetnek igénybe (csökkenő mértékű) adókedvezményt, valamint eltörlésre került az arányosítási szabály, azaz a részmunkaidős foglalkoztatás esetében alkalmazandó jövedelemhatár. A Munkahelyvédelmi Akcióterv keretében 2018 decemberében több mint 910 ezer munkavállaló után érvényesítettek a munkáltatók adókedvezményt, akik közül közel 30 ezer gyesről/gyedről visszatérő szülő volt. 2019. január 1-jétől módosultak a szociális hozzájárulási adóból igénybe vehető kedvezmények, amelynek keretében 2019. szeptemberi adatok szerint több mint 487 ezer munkavállaló után érvényesítettek adókedvezményt a munkáltatók, közülük 1200 három vagy több gyermeket nevelő munkaerőpiacra lépő nő.
- 2014. január 1-től bevezetésre került a GYED Extra, mely 2016. január 1-től már a gyermek 6 hónapos korát követően lehetővé teszi a teljes munkaidőben történő munkavállalást a pénzbeli gyermekgondozási ellátásokra való jogosultság megtartása mellett. A 2014-2020 közötti időszakban a GINOP-5.1.1-15 és VEKOP-8.1.1-15 "Út a munkaerőpiacra" című program keretében folytatódnak a munkaerő-piaci programok, melynek a 25 év feletti hátrányos helyzetű álláskeresők, köztük a hátrányos helyzetű nők munkaerő-piaci integrációját célozzák. A program a tervek szerint 189 ezer álláskereső bevonásával számol, és 2015 októberében indult. 2019. október végéig 165 369 fő került bevonásra, akiknek körülbelül 50%-a nő. A gyesről/gyedről visszatérők célcsoportjához összesen 5571 fő tartozott.
- A 25 év alatti álláskeresők (köztük a fiatal nők) részére az Ifjúsági Garancia Program (GINOP-5.2.1-14 és VEKOP-8.2.1-15) nyújt támogatást, mely 2015 januárjában indult. A program keretében foglalkoztatás bővítését szolgáló és bérköltség támogatások, képzési költség támogatása, munkaerő-piaci szolgáltatások és lakhatási támogatás nyújtására kerül sor.
2017. január 1-jétől a gyermekek napközbeni ellátásának rendszere átalakul. Az átalakítás célja, hogy a jelenlegi területi egyenlőtlenségek megszűnjenek, valamint egy olyan rugalmas, többlépcsős, többszereplős rendszer jöjjön létre, amely az intézményes kereteken túlmenően családias, kis létszámú, akár magánlakásban vagy munkahelyeken kialakított gyermekfelügyeleti formában tud a helyi igényekre reagálva ellátást, napközbeni felügyeletet biztosítani, figyelemmel a szülők munkarendjére. A KSH 2018. évi adatai alapján közel 930 családi bölcsőde működik mintegy 5800 férőhellyel az országban. A munkahelyi bölcsődék száma 2018-ban 8 db volt és 56 férőhely.
A bölcsődei térítési díj - ellátási formától függően változó mértékű - többletköltséget jelent munkába állás esetén, ami jövedelmi helyzettől és az elérhető szolgáltatásoktól függően befolyásolhatja a munkába való visszatérés lehetőségét is. A jelentős bölcsődei kapacitásbővítés mellett indokolt a munkavállaló oldaláról is segíteni a szolgáltatáshoz való hozzáférést. Ehhez nyújt támogatást a GINOP-5.3.11-18 Kisgyermeket nevelők munkaerőpiaci visszatérésének támogatása című felhívás, mely a gyermek napközbeni elhelyezését segítő szolgáltatás költségéhez járul hozzá.
A jelen felhívás alapvető célja a kisgyermeket nevelő szülők képzésben való részvételének elősegítése, foglalkoztathatóságuk javítása, munkába való visszatérésük támogatása, ezáltal a munkaerő-tartalék aktiválása.
A felhívás célcsoportját azon kisgyermeket nevelő szülők alkotják, akik a támogatási kérelem benyújtásakor csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozást segítő ellátásban, vagy gyermeknevelési támogatásban részesülnek. Kiemelt célcsoportot képeznek az alacsony iskolai végzettségű, vagy szakképzettséggel nem rendelkező kisgyermeket nevelő szülők, akik a projekt keretében ösztöndíjban részesülhetnek, amennyiben általános iskolai vagy középiskolai tanulmányaikat folytatják, vagy szakmai képzésben vesznek részt.
Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelem támogatható, amely megfelel a fenti célkitűzésnek.
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 3 milliárd Ft.
Jelen Felhívás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 1 db
1.3. A támogatás háttere
Jelen Felhívást a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében a Pénzügyminisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság (a továbbiakban: GFP IH) kiemelt kiválasztási eljárásrendben hirdeti meg az 1006/2016 (I.18.) számú Kormányhatározatban szereplő Éves Fejlesztési Keret alapján.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz 06/1 896-0000-es, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8.30 órától 16 óráig, pénteken 8.30- 14 óráig fogadják hívását. Kérjük, kövesse figyelemmel a Felhívással kapcsolatos közleményeket a palyazat.gov.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja!

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a támogatási kérelemnek meg kell felelniük különösen a következőknek:
3.1 A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
3.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek
3.1.1.1 Kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenységek
Nem releváns
3.1.1.2 Választható, önállóan támogatható tevékenység
Nem releváns

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
4.1 Támogatást igénylők köre
Jelen felhívásra a Magyar Államkincstár, a KINCSINFO Nonprofit Kft. valamint az OFA Nonprofit Kft. nyújthat be támogatási kérelmet, melyek a projektet konzorciumot alkotva valósítják meg.
Gazdálkodási forma szerint (GFO):
312 - Központi költségvetési szerv
572 - Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
4.2 Támogatásban nem részesíthetők köre
Lásd az ÁÚF "Kizáró okok listája" c. részben.
4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására 2020. február 3. 10.00 óra és 2020. február 28. 12.00 óra között van lehetőség.
A támogatási kérelem benyújtásának módja: online benyújtás elektronikus kitöltő programon keresztül.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a felhívás 6. pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is!
A nyilatkozat papír alapú példányát - ha azt nem minősített elektronikus aláírással látták el - szükséges eljuttatni az Irányító Hatósághoz a jogszabályban meghatározott határidőn belül.
A nyilatkozat papír alapú példánya kétféle módon is benyújtható az Irányító Hatóság részére:
1. Postai úton: az elektronikus benyújtást követően legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás /futárposta-szolgáltatás (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre:
Pénzügyminisztérium
Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság
1539 Budapest, Postafiók 684.
Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a Felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét és címét.
2. Személyesen: az elektronikus benyújtást követően legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, az Irányító Hatósághoz a nyitvatartási időn belül:
Pénzügyminisztérium
Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság, Ügyfélszolgálat
1139 Budapest, Váci út 83., Center Point 2. irodaház
Péntekenként előre egyeztetett időpontban

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak.
5.1 A támogatás formája
Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
5.2 A projekt maximális elszámolható összköltsége
Jelen felhívás esetében nem releváns.
5.3 A támogatás mértéke, összege
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege maximum 3 milliárd Ft.
b) A megítélhető támogatás a projekt elszámolható összes költségének maximum 100%-a.
5.4 Előleg igénylése
Jelen felhívás keretében támogatott projekt esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás 100%-a.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a központi költségvetési szerv kedvezményezett részére támogatási előleg akkor folyósítható, ha az irányító hatóság a kedvezményezett által benyújtott, az adott naptári évre vonatkozó projektszintű likviditási tervet jóváhagyta.
A likviditási terv sablonja a https://www.palyazat.gov.hu/doc/4380 oldalon található meg.
A likviditási tervre vonatkozó további szabályokat a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 117/A. §-a tartalmazza.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére kincstári fizetési számlával rendelkező kedvezményezett köteles visszafizetni a támogatási előleget, ha nem nyújt be igénylést időközi kifizetésre a támogatási előleg - vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete - kifizetésétől számított 12 hónapon belül.
Jelen felhívás keretében nem lehetséges szállítói finanszírozás.
https://www.palyazat.gov.hu/ginop-5313-20-kisgyermeket-nevel-szlk-kpzsnek-elsegtse-sztndja-s-elhelyezkedsk-tmogatsa#
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum