Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Regionális és ágazati felsőoktatási együttműködés támogatása, vidéki felsőoktatási integráció elősegítése / TÁMOP 4.1.1.C-12/1/KONV
Kiíró:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Határidő:
12/17/2012
Érvényes:
12/17/2012
Tárgymutató:
felsőoktatási együttműködés vidéken / TÁMOP 4.1.1.C
Pályázhat:
311 Központi költségvetési irányító szerv
312. Központi költségvetési szerv
341 Köztestületi költségvetési irányító szerv
342 Köztestületi költségvetési szerv
529 Egyéb egyesület
541 Kamara
549 Egyéb köztestület
561 Közalapítvány
562 Közalapítvány önálló intézménye
569 Egyéb alapítvány
572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
573 Nonprofit részvénytársaság
591 Egyesülés
599 Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
Módosult a regionális és ágazati felsőoktatási együttműködés támogatása, vidéki felsőoktatási integráció elősegítése érdekében kiírt pályázat dokumentációja
Az Új Széchenyi terv keretében meghirdetett TÁMOP 4.1.1.C-12/1/KONV jelű, „Regionális és ágazati felsőoktatási együttműködés támogatása, vidéki felsőoktatási integráció elősegítése” című pályázat dokumentációja az alábbi pontokon megváltozott.
PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ
A1. Alapvető cél és háttér információ
A pályázati kiírás és a célleírás kiegészült egy harmadik komponensre vonatkozó információkkal.
PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ
A3. Rendelkezésre álló forrás
A pályázati kiírás kerete 17 750 000 000 Ft-ra nőtt.
PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ
B1. Jogi forma
A pályázati kiírás kiegészült a harmadik komponensre vonatkozó információkkal.
Módosultak a területi-térségi-regionális együttműködések benyújtására vonatkozó szervezeti feltételek.
PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ
C. A pályázat tartalma
A pályázati kiírás kiegészült a harmadik komponensre vonatkozó információkkal.
A szervezetfejlesztésre vonatkozó támogatható tevékenységek kiegészültek a szervezeti hatékonyság és az intézményi folyamatok informatikai támogatásának megteremtéséhez kapcsolódó tevékenységek, amelyek kapcsán a szoftverbeszerzések lehetősége pontosítva lett.
Az intézményi sportélet fejlesztésére vonatkozó tevékenységek törölve lettek párhuzamosa fejlesztési koncepció miatt.
Pontosítva lettek az intézményi együttműködésekre vonatkozó szóhasználatok.
A nemzetközi együttműködésekre vonatkozó tevékenységek kiegészültek a Duna-stratégiához illeszkedő tevékenységekkel.
PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ
C1.3 Speciális elvárások az egyes tevékenységekkel kapcsolatban
A szakmai vezetőivel szemben támasztott elvárások közül törlésre került a PhD fokozat. Változott azon személyek köre, akik a szakmai vezető funkcióját betölthetik.
A területi-térségi-regionális fejlesztésre vonatkozó elvárások kiegészültek.
A pénzügyi elszámolással kapcsolatos elvárások (4. pont) későbbre tolódtak.
A pályázati kiírás kiegészült a harmadik komponensre vonatkozó információkkal.
PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ
C3. Elszámolható költségek köre
A projektmenedzsmentre elszámolható költségek korlátozása módosult.
Az Igénybe vett szolgáltatások oszlop 529. soron engedélyezve lett a saját teljesítés elszámolása, míg C4. Nem elszámolható költségek köréből törölve lett.
A pályázati kiírás kiegészült a harmadik komponensre vonatkozó információkkal.
Az
PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ
C4. Nem elszámolható költségek köre
Kiegészült olyan licence beszerzésének tilalmával, amely éves működési licence díjjal rendelkezik, a rendszerek fenntartásához, működtetéséhez kapcsolatos költségként jelentkezik.
PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ
C8.1. Megkezdettség
A projekt legkésőbbi megkezdési időpontja későbbre tolódik.
PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ
D3. Támogatás összege
A pályázati kiírás kiegészült a harmadik komponensre vonatkozó információkkal.
A 2.3 IKT együttműködés, 2.4 Zöld gazdaság együttműködés és 2.5 Élelmiszerbiztonság – gasztronómia ágazati együttműködések esetében csökkent a maximális támogatási összeg.
A minimálisan igényelhető összeg 200 millió Ft-ra csökkent (kizárólag a harmadik komponens esetében ekkora a legkisebb igényelhető támogatás).
PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ
E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK
A pályázati kiírás kiegészült a harmadik komponensre vonatkozó információkkal.
PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ
F2. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázatok benyújtására vonatkozó határidő az alábbi módon változott:
A pályázatok benyújtása 2012. május 21-től 2012. december 17-ig lehetséges.
PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ
F4.5 Bírálat
A pont törölve lett, a törlés következtében módosítva lett az F4.6 (új száma F4.5) Döntés című pont tartalma.
PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ
F4.8. A pénzügyi elszámolás, finanszírozás folyamata
A pénzügyi elszámolással kapcsolatos elvárások későbbre tolódtak.
PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ
A. Alapvető cél és háttér információ
A pályázati kiírás kiegészült a harmadik komponensre vonatkozó információkkal.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A. Rendelkezésre álló forrás
A pályázati kiírás kerete 17 750 000 000 Ft-ra nőtt.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
B1. Jogi forma
A pályázati kiírás kiegészült a harmadik komponensre vonatkozó információkkal.
Módosultak a területi-térségi-regionális együttműködések benyújtására vonatkozó szervezeti feltételek.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
C. A pályázat tartalma
A pályázati kiírás kiegészült a harmadik komponensre vonatkozó információkkal.
A szervezetfejlesztésre vonatkozó támogatható tevékenységek kiegészültek a szervezeti hatékonyság és az intézményi folyamatok informatikai támogatásának megteremtéséhez kapcsolódó tevékenységek, amelyek kapcsán a szoftverbeszerzések lehetősége pontosítva lett.
Az intézményi sportélet fejlesztésére vonatkozó tevékenységek törölve lettek párhuzamosa fejlesztési koncepció miatt.
Pontosítva lettek az intézményi együttműködésekre vonatkozó szóhasználatok.
A nemzetközi együttműködésekre vonatkozó tevékenységek kiegészültek a Duna-stratégiához illeszkedő tevékenységekkel.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
D. Támogatás összege
A pályázati kiírás kiegészült a harmadik komponensre vonatkozó információkkal.
A 2.3 IKT együttműködés, 2.4 Zöld gazdaság együttműködés és 2.5 Élelmiszerbiztonság – gasztronómia ágazati együttműködések esetében csökkent a maximális támogatási összeg.
A minimálisan igényelhető összeg 200 millió Ft-ra csökkent (kizárólag a harmadik komponens esetében ekkora a legkisebb igényelhető támogatás).
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
F2. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázatok benyújtására vonatkozó határidő az alábbi módon változott:
A pályázatok benyújtása 2012. május 21-től 2012. december 17-ig lehetséges.


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a
Társadalmi Megújulás Operatív Program
Regionális és ágazati felsőoktatási együttműködés
támogatása, vidéki felsőoktatási integráció elősegítése
c.
pályázati felhívásához
Kódszám:
TÁMOP 4.1.1.C-12/1/KONV

A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE
Alapvető cél és háttér információ
A TÁMOP 4.1.1 konstrukció általános célja a felsőoktatási intézményekben a 21. század követelményeinek megfelelő differenciált, komplex felsőoktatási szolgáltatások kifejlesztése és működtetése, valamint olyan felsőoktatási együttműködések támogatása, amelyekkel versenyképes, modern, szolgáltató intézményekké válnak az együttműködésben részt vevők.
A kiírás konkrét célja, hogy olyan konkrét szolgáltató intézménycsoportok jöjjenek létre, amelyek a regionális, ágazati kapacitásfejlesztésekhez igazodva a regionális-térségi munkaerő-piaci igényeket elégítik ki egységes szolgáltatási portfolió kialakításával.
Mindezek mellett cél az Új Széchenyi Terv által kiemelt iparágakhoz magas hozzáadott értékű képzési-szolgáltatási együttműködések kialakítása, a továbbá a Darányi Ignác Terv vidékfejlesztési célkitűzéseihez szükséges felsőoktatási szolgáltatások fejlesztése. Kiemelt cél a 2011. CCIV. Törvény 115. §. alapján kidolgozandó Intézményfejlesztési Tervekben rögzített célok végrehajtásának támogatása. Ennek keretében a párhuzamosságok megszüntetése, a szinergiák feltárása és hatékony közös képzések indításának elősegítése, kiemelten a műszaki-informatikai képzések fejlesztése, bővítése.
Mindez összhangban áll a felsőoktatási ágazati törekvésekkel és a Széll Kálmán tervvel, hogy elősegítse a felsőoktatási intézmények regionális illetve ágazati együttműködését, profiltisztítását valamint esetleges integrációját. A pályázat mind "puha" regionális-térségi illetve ágazati együttműködéseket, mind "erős" integrációs fejlesztéseket, átalakításokat támogat.
A tervezett tevékenységek elősegítik az intézmények irányítási- és menedzsmentrendszereinek hatékonyságát, rugalmasságát eredményező - informatikai eszközökkel is támogatott - korszerűsítését valamint a modern, egységes szolgáltatások bevezetését célzó fejlesztéseket. Olyan szervezeti, irányítási módszerek, nyilvántartási és folyamatkövetési rendszerek fejlesztését támogatják, amelyek lehetővé teszik a munkaerő-piaci előrejelzések és preferenciák szisztematikus megismerését, az intézmények és az egyének számára tájékoztatást nyújtanak a gyorsan változó munkaerőpiaci igényekről és követelményekről.
A felsőoktatás szakember kibocsátásának munkaerő-piaci igényekkel való összehangolása érdekében kiemelkedően fontos a gyakorlati oktatás erősítése, az alapképzés és osztatlan mesterképzés kötelező gyakorlat feltételrendszerének támogatása. Egy-egy régió vagy tágabb értelemben vett térség gazdasági növekedése nem valósítható meg a különböző szintű képzési tevékenység, a munkaerő-piaci igényekhez igazított élethosszig tartó tanulás, valamint a kutatási, innovációs tevékenységek összehangolása nélkül. Az intézmények vonzáskörzete viszont tipikusan nem esik egybe a régiók határaival, és egyegy oktató egyetemnek funkciójából adódóan szélesebb kisugárzással kell rendelkeznie.
Továbbá egyes területeken nem megfelelő a vonzáskörzetek lefedettsége, illetve az intézmény képzési-kutatási kapacitásainak kínálati oldala. A támogatás további célja a felsőoktatási intézményekbe felvételt nyert halmozottan hátrányos helyzetű és hátrányos helyzetű valamint fogyatékossággal élő hallgatók illetve egyéb, speciális hallgatói csoportok beilleszkedésének elősegítése, felsőoktatási tanulmányaik elvégzésének támogatása az egyéni szükségletekre alapozott mentor-, koordinátori és tanácsadói valamint tréningszolgáltatások fejlesztése révén.
További cél a vidéki, konvergencia régióbeli felsőoktatási intézmények külföldi hallgató vonzó képességének növelése és nemzetközi kapcsolataiknak bővítése. A magyar felsőoktatási intézmények nemzetközibbé válása közvetett hatást gyakorol az egész magyar felsőoktatás minőségére azáltal, hogy az egyetemeknek és főiskoláknak már egy nemzetközi térben kell versenyképes képzést és szolgáltatásokat kínálniuk. A csökkenő demográfiai trendek miatt közép- és hosszú távon a magyar felsőoktatás keresleti válsággal kell, hogy szembenézzen. A jelenlegi képzési kínálat csak kivételes esetekben (orvosképzés, MBA programok) alkalmas arra, hogy az intézmények jó eséllyel legyenek képesek külföldi, fizetőképes keresletet magukhoz vonzani. Mindezt felismerve indul el a TÁMOP 4.2.4 konstrukcióban egy olyan központi fejlesztés (Campus Hungary), amelynek elsődleges célja - a magyar felsőoktatás külföldi népszerűsítése mellett - a felsőoktatási intézmények nemzetközi szolgáltatás-fejlesztésének központi támogatása. A konstrukció ennek a fejlesztésnek az intézményi pillérjéül is szolgál.
Pályázatot három komponensben lehet benyújtani:
1. Területi-térségi-regionális együttműködések és integrációk támogatása
Cél: területi-térségi-regionális együttműködés, munkamegosztás illetve integráció támogatása
2. Ágazati együttműködések és integrációk támogatása
Cél: ágazati, képzési területi, tudományterületi együttműködés vagy integráció támogatása
2.1. Élettudományi-klinikai együttműködés
2.2. Járműipari és gépipari együttműködés
2.3. IKT együttműködés
2.4 Zöld gazdaság együttműködés
2.5 Élelmiszerbiztonság - gasztronómia együttműködés
2.6 Lézeres tudományok, lézertechnológia, lézerfizika együttműködés
3. Intézményi szolgáltatások fejlesztése önállóan
A cél azon intézmények négy szolgáltatásának támogatása, amelyek megfelelő térségiágazati integrációval rendelkeznek, ezért önállóan pályáznak.

PÁLYÁZÓK KÖRE
Jogi forma
Jelen pályázati kiírás keretében egyedüli pályázóként, illetve konzorciumvezetőként kizárólag a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 1. számú mellékletében felsorolt államilag elismert felsőoktatási intézmények pályázhatnak.
A pályázati útmutató B/4 mellékletét képező megállapodás minta szerinti konzorcium létrehozására irányuló együttműködési megállapodás megkötésével az államilag elismert felsőoktatási intézmények, továbbá a következő jogi formák valamelyikével rendelkező szervezetek is lehetnek konzorciumi tagok (a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 8/2010.(VIII. 25.) KSH közlemény alapján):
311 Központi költségvetési irányító szerv
312. Központi költségvetési szerv
341 Köztestületi költségvetési irányító szerv
342 Köztestületi költségvetési szerv
529 Egyéb egyesület
541 Kamara
549 Egyéb köztestület
561 Közalapítvány
562 Közalapítvány önálló intézménye
569 Egyéb alapítvány
572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
573 Nonprofit részvénytársaság
591 Egyesülés
599 Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet
A konzorciumi együttműködési megállapodással a tagok arra vállalnak kötelezettséget, hogy a projektet annak támogatása esetén a projektdokumentációban meghatározott módon közösen megvalósítják. Konzorcium tagja csak olyan szervezet lehet, amely a Pályázati Felhívásban meghatározott követelményeknek megfelel és támogatásban részesülhet. (Felhívjuk a figyelmet, hogy az aláírt konzorciumi együttműködési megállapodást szkennelt formában kell a pályázatot tartalmazó CD/DVD-n szerepeltetni).
Amennyiben együttműködő partner bevonására is szükség van, akkor az együttműködő partner támogatásban nem részesül, a Támogatási Szerződést nem írja alá.
A konzorciummal szemben támasztott feltételek:
- Konzorciumvezető kizárólag államilag elismert felsőoktatási intézmény lehet.
- A konzorciumi tagok maximális száma: 5 (konzorciumvezető + 4 tag).
- Konzorciumi formában megvalósuló projekt esetén a finanszírozás tagonkénti finanszírozással történik.
A konzorciumok esetében valamennyi konzorciumi tagnak meg kell felelnie a Pályázati Felhívásban és jelen Pályázati útmutatóban meghatározott követelményeknek, minden konzorciumi tag részt vesz a pályázat alapvető céljának megvalósításában, továbbá támogatásban részesül.

ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati adatlapon, a felhívásban, valamint az útmutatóban előírt mellékletekkel, elektronikusan nyújtható be, kivéve az adatlaphoz tartozó nyilatkozati lapot.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy jelen kiírás keretében a pályázati adatlapot nem kitöltő program segítségével kell kitölteni és benyújtani. Az elektronikus benyújtás jelen kiírásban a kitöltött dokumentumok Word, Excel, .pdf vagy egyéb képtípusú formátumban történő CD/DVD-re másolását jelenti.
A projekt adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható, továbbá hiánytalanul, minden kérdésre választ adva, minden mezőt ki kell tölteni. Az adatlaphoz tartozó nyilatkozatot papír alapon, a hivatalos képviselő által az aláírási címpéldányban feltüntetett módon aláírva kell benyújtani.
Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetőség.
A pályázatot (kitöltött projekt adatlapot) és a felhívásban, valamint az útmutatóban előírt mellékleteket) elektronikus adathordozón (kizárólag egyszer írható, írásvédett CD/DVD lemezen) a pályázati kiírás részét képező, kinyomtatott és cégszerűen aláírt nyilatkozattal (B/2 melléklet szerinti nyilatkozat) együtt zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai/futárposta (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) szállítás igénybevételével 1 példányban a következő címre kell beküldeni:
Társadalmi Megújulás Operatív Program
Kódszám: TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV
Közreműködő Szervezet:
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.)
1385 Budapest, Postafiók 818.
Amennyiben a pályázatot csomagként kívánja feladni, a csomagon az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.) 1134 Budapest, Váci út 45. "C" épület címzést kell feltüntetni.
Kérjük, hogy a CD/DVD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati Felhívás kódszámát TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV, a pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről!
A pályázati kiírással kapcsolatos további dokumentumok az http://www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapról tölthetők le.
További felvilágosítás az alábbi elérhetőségeken kérhető:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Tel.: 06-40/638-638
Személyesen: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
e-mail: ujszechenyiterv@nfu.gov.hu
honlap: http://www.ujszechenyiterv.gov.hu
Felhívjuk a figyelmet, hogy a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 21. § (7) bekezdése alapján az ESZA Nonprofit Kft. a pályázatok benyújtásának határidejét megelőző tizedik napig biztosítja, hogy a támogatást igénylők kérdéseket tehessenek fel, és azokra ésszerű határidőn, de legkésőbb a kérdés KSZ-hez való érkezését követő 7 napon belül tájékoztatást kapjanak.
A pályázatok benyújtása 2012. május 21-től 2012. december 17-ig lehetséges. A pályázatok benyújtása és elbírálása egy szakaszban történik.
Amennyiben az elektronikus benyújtás során a benyújtott dokumentum(ok)ban érzékelhető minőségromlás van, ami a bírálatot érdemben befolyásolhatja, a Közreműködő Szervezet kérheti az érintett dokumentumok utólagos, papíralapú benyújtását is, ami azonban nem minősül hiánypótlásnak.

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
Pályázati felhívás (pdf, 180 kB) (Feltöltve: 2012-04-23)
Pályázati útmutató (pdf, 516 kB) (Feltöltve: 2012-04-23)
Adatlap (doc, 338 kB) (Feltöltve: 2012-04-23)
B1_2_Projekt adatlap kitoltesi um (pdf, 97 kB) (Feltöltve: 2012-04-23)
B1_1_koltsegvetes_sablon (xls, 7 326 kB) (Feltöltve: 2012-04-23)
B2_Nyilatkozat_az_elektronikus_formaban benyujtott palyazathoz (doc, 184 kB) (Feltöltve: 2012-04-23)
B3_ESZA_altalanos_utmutato (pdf, 267 kB) (Feltöltve: 2012-04-23)
B4_melleklet_Konzorciumi_megallapodas_palyazat_benyujtasara (doc, 154 kB) (Feltöltve: 2012-04-23)
B5_Megvalosithatosagi_tanulmany (doc, 296 kB) (Feltöltve: 2012-04-23)
B6_TSZ_tervezet (pdf, 181 kB) (Feltöltve: 2012-04-23)
B7_Eselyegyenlosegi_utmutato_TAMOP (pdf, 62 kB) (Feltöltve: 2012-04-23)
B8_Kornyezeti_fenntarthatosagi_szempontok_segedlet (pdf, 63 kB) (Feltöltve: 2012-04-23)
B9_Kedvezmenyezettek_tajekoztatasi_kotelezettsegei (pdf, 192 kB) (Feltöltve: 2012-04-23)
B10_USZT_arculati_kezikonyv (pdf, 17 034 kB) (Feltöltve: 2012-04-23)
B11_melleklet_Kozbeszerzesi_utmutato (pdf, 465 kB) (Feltöltve: 2012-04-23)
B12_Oneletrajz_sablon (doc, 69 kB) (Feltöltve: 2012-04-23)
B13_melleklet_Kozzeteteli_kerelem (doc, 159 kB) (Feltöltve: 2012-04-23)
B14_Erteket_a_penzert_utmutato (pdf, 46 kB) (Feltöltve: 2012-04-23)
B15_Nyilatkozat_Knyt_szerinti_erintettsegrol (doc, 148 kB) (Feltöltve: 2012-04-23)
B16_melleklet_Konzorciumi_egyuttmukodesi_megallapodas_projekt (doc, 228 kB) (Feltöltve: 2012-04-23)
B17_melleklet_Dokumentum_matrix (xls, 61 kB) (Feltöltve: 2012-04-23)
B18_Dokumentum_matrix_ellenorzesi_szempontok (pdf, 184 kB) (Feltöltve: 2012-04-23)
Csatolt dokumentumok letöltése egybenIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum