Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Migráns hátterű tanulók nevelésének és oktatásának segítése II. szakasz / TÁMOP- 3.4.1.B-11/2
Kiíró:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Határidő:
05/23/2012
Érvényes:
05/23/2012
Tárgymutató:
migráns tanulók nevelése, oktatása II. / TÁMOP- 3.4.1.B
Pályázhat:
1. Az alábbi nevelési-oktatási intézmények:
a) óvoda;
b) általános iskola;
c) szakiskola;
d) gimnázium, szakközépiskola
e) alapfokú művészetoktatási intézmény
f) diákotthon és kollégium valamint
g) Pedagógiai szakszolgálatok, pedagógiai szakmai szolgáltatatók A Kt. 33. - (1) bekezdése szerinti többcélú intézmény közül az alábbiak:
a) egységes iskola vagy összetett iskola,
b) közös igazgatású közoktatási intézmény,
c) általános művelődési központ (ÁMK),
d) egységes gyógypedagógiai, konduktív-pedagógiai módszertani intézmény, A többcélú intézmények esetében a fejlesztés nem irányulhat a kutatást végző, a gyermekjóléti, a családsegítő, a bölcsődei, a gyermekvédelmi, a közművelődési, a kulturális, a művészeti, a könyvtári, a múzeumi, a sport, a pályaválasztási tanácsadási, a szociális, a rehabilitációs és habilitációs, az iskola-egészségügyi ellátást végző egységekre, kizárólag a nevelés oktatás alapfeladatait ellátó intézményegységekre.
- Központi költségvetési szervek
- 31 Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek
- KSH 311 - Központi költségvetési irányító szerv,
- KSH 312 - Központi költségvetési szerv
- 32 Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek
- KSH 321 - Helyi önkormányzat,
- KSH 322 - Helyi önkormányzati költségvetési szerv,
- KSH 325 - Polgármesteri hivatal (költségvetési szerv)
- KSH 326 - Többcélú kistérségi társulás,
- KSH 327 - Helyi önkormányzatok jogi személyiségű társulása,
- KSH 328 - Területfejlesztési önkormányzati társulás,
- 37 Helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek
- KSH 371 - Helyi kisebbségi önkormányzat,
- KSH 372 - Helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv,
- KSH 373 - Helyi kisebbségi önkormányzat jogi személyiséggel rendelkező társulása
- Országos kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek
- KSH 351 - Országos kisebbségi önkormányzat,
- KSH 352 - Országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szervek,
- KSH 353 - Országos kisebbségi önkormányzat jogi személyiségű társulása
- Gesztorönkormányzat, társulás (KSH 951)
- Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezetek
o 52 Egyesület
o 55 Egyházak, egyházi intézmények
- KSH 551 - Egyház,
- KSH 552 - Önálló egyházi intézmény,
- KSH 553 - Egyház önálló szervezete,
- KSH 554 - Egyházak szövetsége,
- KSH 559 - Egyéb egyházi szervezet
o 56 Alapítványok
- KSH 561 - Közalapítvány,
- KSH 562 - Közalapítvány önálló intézménye,
- KSH 569 - Egyéb alapítvány
o Egyesülés (KSH 591)
o Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (KSH 599)
o Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet (KSH 699)
2. A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. örvény 1. számú mellékletében felsorolt államilag elismert pedagógusképző vagy pedagógusképző karral rendelkező felsőoktatási intézmények
- Központi költségvetési szervek
- 31 Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek
- KSH 311 - Központi költségvetési irányító szerv,
- KSH 312 - Központi költségvetési szerv
- Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezetek
o 52 Egyesület
o 55 Egyházak, egyházi intézmények
- KSH 551 - Egyház,
- KSH 552 - Önálló egyházi intézmény,
- KSH 553 - Egyház önálló szervezete,
- KSH 554 - Egyházak szövetsége,
- KSH 559 - Egyéb egyházi szervezet
o 56 Alapítványok
- KSH 561 - Közalapítvány,
- KSH 562 - Közalapítvány önálló intézménye,
- KSH 569 - Egyéb alapítvány
o Egyesülés (KSH 591)
o Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (KSH 599)
o Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet (KSH 699)
3. A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Befogadó Állomásai
- Központi költségvetési szervek
- 31 Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek
- KSH 311 - Központi költségvetési irányító szerv,
- KSH 312 - Központi költségvetési szerv
4. Alapító okiratuk, alapszabályuk szerint migráns területen tevékenykedő nonprofit szervezetek.
- Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezetek
o 52 Egyesület
o 56 Alapítványok
- KSH 561 - Közalapítvány,
- KSH 562 - Közalapítvány önálló intézménye,
- KSH 569 - Egyéb alapítvány
o Egyesülés (KSH 591)
o Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (KSH 599)
o Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet (KSH 699)
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ
a
Társadalmi Megújulás Operatív Program
Migráns hátterű tanulók nevelésének és oktatásának
segítése II. szakasz
c.
pályázati felhívásához
Kódszám:
TÁMOP- 3.4.1.B-11/2

A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE
A1. Alapvető cél és háttér információ
Az Új Széchenyi Terv középpontjában a foglalkoztatás dinamikus bővítése áll: az a törekvés vezérli a gazdaság- és társadalomfejlesztő programot, hogy tíz év alatt egymillió új és adózó munkahely jöjjön létre Magyarországon. A foglalkoztatási problémák valódi és tartós megoldásához a vállalkozókon keresztül vezet az út, tőlük várható a munkahelyteremtés. Az állami fejlesztés- és támogatáspolitika azzal járul hozzá a munkahelyek létrejöttéhez, hogy világosan látható és a gazdasági élet szereplői által is támogatott, az állam és a gazdasági szereplők által együttesen kialakított súlypontokat határoz meg a gazdaságfejlesztésben. Az Új Széchenyi Terv meghatározza azokat a kitörési pontokat, amelyektől a gazdaság egészének dinamizálása várható. Ezek:
1. Gyógyító Magyarország - Egészségipar
2. Megújuló Magyarország - Zöld gazdaságfejlesztés
3. Otthonteremtés - Lakásprogram
4. Vállalkozásfejlesztés - Üzleti környezet fejlesztés
5. Tudomány - Innováció - Növekedés
6. Foglalkoztatás
7. Közlekedés - Tranzitgazdaság
A gazdaság versenyképességének alapvető feltétele, hogy a vállalkozásoknál versenyképes, a gazdaság igényeinek megfelelő képzettséggel, munkavállalási képességekkel rendelkező munkaerő álljon rendelkezésre. A gazdasági, társadalmi és technológiai változások rendkívül gyors és folyamatos alkalmazkodást kívánnak a gazdaság szereplőitől, a vállalkozásoktól, a munkavállalóktól. A változásokhoz való alkalmazkodás elősegítésének és a szerkezetváltási folyamatok kezelésének legfontosabb eszköze a képzés. Fontos, hogy a munkáltatók a munkavállalók képzését megtérülő befektetésnek tekintsék, az egyének pedig felismerjék a tudás és a készségek folyamatos fejlesztésének jelentőségét saját életminőségük és munkaerő-piaci lehetőségeik javítása szempontjából.
A pályázat alapvető célja a migráns hátterű, a köznevelés, közoktatás rendszerében részt vevő tanulók nevelésének, oktatásának, a magyar társadalomba és a munka világába történő beilleszkedésének, önálló életvitelük kialakításának támogatása. A támogatás a migráns hátterű tanulók oktatásával kapcsolatos programok kidolgozása mellett kiterjed a velük foglalkozó pedagógusok továbbképzésére is. A pályázatban szereplő programok fő területe a magyar nyelvi képzés és a magyar kultúra, társadalmi környezet, történelem megismertetése a migráns hátterű tanulókkal, a migráns hátterű tanulók felzárkóztatása, valamint az interkulturális oktatás-nevelés megvalósítása.
Jelen konstrukció bővíti a korábbi években meghirdetett, hasonló témájú TÁMOP pályázatok lehetőségeit. Összhangban van az Európai Menekültügyi Alap, illetve az Európai Integrációs Alap keretében meghirdetett pályázatokkal, ugyanakkor a célcsoport, illetve a tevékenységek tekintetében kiegészíti azokat. A pályázati kiírás összhangban van az Új Széchenyi Terv munkaerő kínálat bővítésére és a versenyképes tudás megszerzésének támogatásával kapcsolatos prioritásaival.
A magyar helyzet sajátossága, hogy oktatási intézményeinkben a 2009/2010-es tanévben 3357, a környező országokból származó, migráns hátterű magyar nemzetiségű, magyar anyanyelvű tanuló vett részt az oktatásban és nevelésben. Egy részük magyar állampolgársággal is rendelkezik. A migráns hátterű tanulók csoportjába tartozik a nem túl nagyszámú menekült, oltalmazott és menedékkérő, valamint a nagyobb számban jelen lévő, Magyarországon munkát vállaló vagy más okból itt tartózkodó szülőkkel érkező tanulók csoportja is. A tanulók részben EU-s, részben az EU-n kívüli harmadik országokból érkeznek, ez a magyar nemzetiségű tanulókra is vonatkozik. A migráns hátterű tanulók egy része szeretne letelepedni Magyarországon, mások egy bizonyos idő után vagy visszatérnek eredeti tartózkodási helyükre, vagy tranzitországnak tekintik Magyarországot.
A migráns hátterű tanulók csoportja tehát heterogén, eltérőek az igényeik, motivációik. Pályázati kiírás keretében igyekeztünk lehetőséget teremteni arra, hogy a migráns hátterű tanulók oktatásával kapcsolatosan minél szélesebb körű igények fogalmazódhassanak meg.

A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy jelen kiírás keretében a pályázati adatlapot nem kitöltő program segítségével kell kitölteni és benyújtani. Az elektronikus benyújtás jelen kiírásban a kitöltött dokumentumok F8 pontban megadott formátumban történő CD-re másolását jelenti.
A projekt adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható, továbbá hiánytalanul, minden kérdésre választ adva, minden mezőt ki kell tölteni. Az adatlaphoz tartozó nyilatkozatot papír alapon, a hivatalos képviselő által az aláírási címpéldányban feltüntetett módon aláírva kell benyújtani.
Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetőség.
A pályázatot (kitöltött projekt adatlapot és a felhívásban, valamint az útmutatóban előírt mellékleteket) elektronikus adathordozón (kizárólag egyszer írható, írásvédett CD lemezen) a pályázati kiírás részét képező, kinyomtatott és cégszerűen aláírt nyilatkozattal együtt három példányban, zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai/futárposta (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) szállítás igénybevételével a következő címre kell beküldeni:
Társadalmi Megújulás Operatív Program
Kódszám: TÁMOP-3.4.1.B-11
Közreműködő Szervezet:
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.)
1385 Budapest, Postafiók 818.
Amennyiben a pályázatot csomagként kívánja feladni, a csomagon az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.) 1134 Budapest, Váci út 45. "C" épület címzést kell feltüntetni.
Kérjük, hogy a CD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati Felhívás kódszámát (TÁMOP-3.4.1.B-11), a pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről!
A pályázati kiírással kapcsolatos további dokumentumok az http://www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapról tölthetőek le. További felvilágosítás az ujszechenyiterv@nfu.gov.hu e-mailcímen, illetve a 06-40/638-638 telefonszámon kapható.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 21. - (7) bekezdése alapján az ESZA Nonprofit Kft. a pályázatok benyújtásának határidejét megelőző tizedik napig biztosítja, hogy a támogatást igénylők kérdéseket tehessenek fel, és azokra ésszerű határidőn, de legkésőbb a kérdés KSZ-hez való érkezését követő 7 napon belül tájékoztatást kapjanak.
A pályázatok benyújtása 2012. április 23-tól 2012. május 23-ig lehetséges.
A pályázatok benyújtása és elbírálása egy szakaszban történik.
Amennyiben az elektronikus benyújtás során a benyújtott dokumentum(ok)ban érzékelhető minőségromlás van, ami a bírálatot érdemben befolyásolhatja, a KSZ kérheti az érintett dokumentumok utólagos, papír-alapú benyújtását is, ami azonban nem minősül hiánypótlásnak.

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
Pályázati útmutató (pdf, 367 kB) (Feltöltve: 2012-03-05)
Adatlap (doc, 389 kB) (Feltöltve: 2012-03-05)
1_Koltsegvetes (xls, 7 276 kB) (Feltöltve: 2012-03-05)
2_melleklet_Projekt_adatlap_kitoltesi_utmutato (pdf, 105 kB) (Feltöltve: 2012-03-05)
5_melleklet_Utmutato a kedvezmenyezettek_tajekoztatasi_kotelezettsegeirol (pdf, 192 kB) (Feltöltve: 2012-03-05)
6_melleklet_USZT_arculati_kezikonyv (pdf, 3 003 kB) (Feltöltve: 2012-03-05)
7_melleklet_Tamogatasi_szerzodes_minta (pdf, 237 kB) (Feltöltve: 2012-03-05)
8_melleklet_Konzorciumi_egyuttmukodesi_megallapodas (doc, 229 kB) (Feltöltve: 2012-03-05)
9_melleklet_Szakmai_Oneletrajz minta (doc, 141 kB) (Feltöltve: 2012-03-05)
10_melleklet_Kozzeteteli_kerelem_minta (doc, 153 kB) (Feltöltve: 2012-03-05)
11_melleklet_Fenntartoi_nyilatkozatok (doc, 210 kB) (Feltöltve: 2012-03-05)
12_melleklet_Nyilatkozat_elektronikus_formaban_benyujtott_palyazathoz (doc, 165 kB) (Feltöltve: 2012-03-05)
13_melleklet_Erteket a penzert (pdf, 46 kB) (Feltöltve: 2012-03-05)
14_A_melleklet_kornyezeti_fenntarthatosagi_szempontok (pdf, 80 kB) (Feltöltve: 2012-03-05)
15_melleklet_Eselyegyenlosegi_segedlet (pdf, 65 kB) (Feltöltve: 2012-03-05)
ESZA_Altalanos_utmutato_az_elszamolhato_koltsegekrol (pdf, 268 kB) (Feltöltve: 2012-03-05)
ERFA_Altalanos_utmutato_az_elszamolhato_koltsegekrol (pdf, 262 kB) (Feltöltve: 2012-03-05)
Csatolt dokumentumok letöltése egybenIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum