Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Óvodafejlesztés vidéken / TÁMOP-3.1.11-12/2
Kiíró:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Határidő:
Folyamatos
Érvényes:
08/13/2012
Tárgymutató:
óvodafejlesztés vidéken / TÁMOP-3.1.11
Pályázhat:
a) pontjában meghatározott óvoda, a 33. - (1) bekezdésében meghatározott, óvodai intézményegységgel is rendelkező többcélú intézmény, valamint a 33. - (14) bekezdésében meghatározott egységes, az óvodai és bölcsődei nevelés feladatait ellátó többcélú intézmény vagy intézményegység alábbi fenntartói pályázhatnak (KSH besorolással, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 8/2010.(VIII. 25.) KSH közlemény alapján):
- Központi költségvetési szervek
- Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek
- KSH 311 - Központi költségvetési irányító szerv,
- KSH 312 - Központi költségvetési szerv
- 32 Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek
- KSH 321 - Helyi önkormányzat,
- KSH 322 - Helyi önkormányzati költségvetési szerv,
- KSH 325 - Polgármesteri hivatal (költségvetési szerv)
- KSH 326 - Többcélú kistérségi társulás,
- KSH 327 - Helyi önkormányzatok jogi személyiségű társulása,
- KSH 328 - Területfejlesztési önkormányzati társulás,
- 37 Helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek
- KSH 371 - Helyi kisebbségi önkormányzat,
- KSH 372 - Helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv,
- KSH 373 - Helyi kisebbségi önkormányzat jogi személyiséggel rendelkező társulása
- Országos kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek
- KSH 351 - Országos kisebbségi önkormányzat,
- KSH 352 - Országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szervek,
- KSH 353 - Országos kisebbségi önkormányzat jogi személyiségű társulása
- Non-profit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezetek
o Egyesület
- KSH 529 - Egyéb egyesület
o Egyházak, egyházi intézmények
- KSH 551 - Egyház,
- KSH 552 - Egyházi intézmény,
- KSH 555 - Nyilvántartásba vett belső egyházi jogi személy
- KSH 559 - Egyéb egyházi szervezet
o Alapítványok
- KSH 561 - Közalapítvány,
- KSH 562 - Közalapítvány önálló intézménye,
- KSH 563 - Egyéb alapítvány önálló intézménye
- KSH 569 - Egyéb alapítvány
o Egyesülés (KSH 591)
o Egyéb, jogi személyiségű non-profit szervezet (KSH 599)
o Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet (KSH 699)
o Non-profit Kft (KSH 572)
o Non-profit Zrt. (KSH 573)
- Költségvetési rend szerint gazdálkodó egyéb szervek közül:
o Költségvetési rend szerint gazdálkodó, központi költségvetési körbe tartozó szerv (381)
o Költségvetési rend szerint gazdálkodó, önkormányzati költségvetési körbe tartozó szerv (382)
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent TÁMOP-3.1.11-12/1-2 jelű, „Óvodafejlesztés” című konstrukciókra beérkezett pályázatok forrásigénye meghaladja a rendelkezésre álló keretet, ezért az Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a benyújtási lehetőséget a 4/2011. (I. 28.) a „2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről” című Kormány Rendelet 21. § (10) alapján felfüggeszti.
A 2012. augusztus 13-án éjfélig postára adott pályázatok még elbírálásra kerülnek.


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a
Társadalmi Megújulás Operatív Program
Óvodafejlesztés
c.
könnyített elbírálású
pályázati felhívásához
Kódszám:
TÁMOP-3.1.11-12/2

A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE
Alapvető cél
Az Új Széchenyi Terv középpontjában a foglalkoztatás dinamikus bővítése áll: az a törekvés vezérli a gazdaság- és társadalomfejlesztő programot, hogy tíz év alatt egymillió új és adózó munkahely jöjjön létre Magyarországon. A foglalkoztatási problémák valódi és tartós megoldásához a vállalkozókon keresztül vezet az út, tőlük várható a munkahelyteremtés. Az állami fejlesztés- és támogatáspolitika azzal járul hozzá a munkahelyek létrejöttéhez, hogy világosan látható és a gazdasági élet szereplői által is támogatott, az állam és a gazdasági szereplők által együttesen kialakított súlypontokat határoz meg a gazdaságfejlesztésben. Az Új Széchenyi Terv meghatározza azokat a kitörési pontokat, amelyektől a gazdaság egészének dinamizálása várható.
Ezek:
1. Gyógyító Magyarország - Egészségipar
2. Megújuló Magyarország - Zöld gazdaságfejlesztés
3. Otthonteremtés - Lakásprogram
4. Vállalkozásfejlesztés - Üzleti környezet fejlesztés
5. Tudomány - Innováció - Növekedés
6. Foglalkoztatás
7. Közlekedés - Tranzitgazdaság
A gazdaság versenyképességének alapvető feltétele, hogy a vállalkozásoknál versenyképes, a gazdaság igényeinek megfelelő képzettséggel, munkavállalási képességekkel rendelkező munkaerő álljon rendelkezésre.
A színvonalas kisgyermekkori nevelés számos rövid és hosszú távú előnyt biztosít mind egyéni szinten, mind a társadalom szintjén. Kiegészíti a család által betöltött központi szerepet, és megteremti a nyelvelsajátítás, az egész életen át tartó eredményes tanulás, a társadalmi beilleszkedés, a személyes fejlődés és a foglalkoztathatóság szempontjából nélkülözhetetlen alapkészségeket.
A magas színvonalú óvodai nevelésben való részvétel általánossá tétele nagy mértékben hozzájárulhat az Európa 2020 stratégia sikeréhez, különösen két uniós kiemelt cél eléréséhez: egyrészt a korai iskolaelhagyás 10 % alá való csökkentéséhez, másrészt legalább 20 millió embernek a szegénység és a társadalmi kirekesztés veszélyével fenyegető helyzetből való kiemeléséhez.
Az óvodai nevelés magas színvonalának biztosítása mellett hozzáférhetőségének garantálása is fontos. Ezen kívül figyelmet kell fordítani többek között a környezetre, az infrastruktúrára, a személyzeti ellátottságra, az irányításra és a minőségbiztosításra is. Az óvodai nevelés tekintetében helyi, regionális és országos szinten egyaránt integrált megközelítést kell alkalmazni, bevonva valamennyi érintett felet - így a családokat is -, és szoros ágazatközi együttműködést kell kialakítani a különböző szakpolitikák, így az oktatáspolitika, a kulturális politika, a szociálpolitika, illetve az egészségügy között. A pályázat célja az, hogy az óvoda a támogatás segítségével optimális személyi és tárgyi feltételeket tudjon biztosítani a kisgyermekek számára személyiségük kibontakoztatásához.

PÁLYÁZÓK KÖRE
Jelen pályázati kiírás keretében a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 20. - (1)
a) pontjában meghatározott óvoda, a 33. - (1) bekezdésében meghatározott, óvodai intézményegységgel is rendelkező többcélú intézmény, valamint a 33. - (14) bekezdésében meghatározott egységes, az óvodai és bölcsődei nevelés feladatait ellátó többcélú intézmény vagy intézményegység alábbi fenntartói pályázhatnak (KSH besorolással, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 8/2010.(VIII. 25.) KSH közlemény alapján):
- Központi költségvetési szervek
- Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek
- KSH 311 - Központi költségvetési irányító szerv,
- KSH 312 - Központi költségvetési szerv
- 32 Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek
- KSH 321 - Helyi önkormányzat,
- KSH 322 - Helyi önkormányzati költségvetési szerv,
- KSH 325 - Polgármesteri hivatal (költségvetési szerv)
- KSH 326 - Többcélú kistérségi társulás,
- KSH 327 - Helyi önkormányzatok jogi személyiségű társulása,
- KSH 328 - Területfejlesztési önkormányzati társulás,
- 37 Helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek
- KSH 371 - Helyi kisebbségi önkormányzat,
- KSH 372 - Helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv,
- KSH 373 - Helyi kisebbségi önkormányzat jogi személyiséggel rendelkező társulása
- Országos kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek
- KSH 351 - Országos kisebbségi önkormányzat,
- KSH 352 - Országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szervek,
- KSH 353 - Országos kisebbségi önkormányzat jogi személyiségű társulása
- Non-profit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezetek
o Egyesület
- KSH 529 - Egyéb egyesület
o Egyházak, egyházi intézmények
- KSH 551 - Egyház,
- KSH 552 - Egyházi intézmény,
- KSH 555 - Nyilvántartásba vett belső egyházi jogi személy
- KSH 559 - Egyéb egyházi szervezet
o Alapítványok
- KSH 561 - Közalapítvány,
- KSH 562 - Közalapítvány önálló intézménye,
- KSH 563 - Egyéb alapítvány önálló intézménye
- KSH 569 - Egyéb alapítvány
o Egyesülés (KSH 591)
o Egyéb, jogi személyiségű non-profit szervezet (KSH 599)
o Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet (KSH 699)
o Non-profit Kft (KSH 572)
o Non-profit Zrt. (KSH 573)
- Költségvetési rend szerint gazdálkodó egyéb szervek közül:
o Költségvetési rend szerint gazdálkodó, központi költségvetési körbe tartozó szerv (381)
o Költségvetési rend szerint gazdálkodó, önkormányzati költségvetési körbe tartozó szerv (382)

ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
A pályázat magyar nyelven, kizárólag a Projekt Adatlapon, a Pályázati Felhívásban, valamint a jelen Útmutatóban előírt mellékletekkel, elektronikusan (kizárólag a kitöltő program által felajánlott xzip formátumban) nyújtható be. A Projekt Adatlap kitöltése kizárólag az NFÜ által rendszeresített kitöltő program alkalmazásával történhet. A kitöltő program letölthető a http://www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapról.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a Projekt Adatlapot kizárólag .xzip formátumban fogadjuk el; pdf vagy más formátumban benyújtott Projekt Adatlap feldolgozására nincsen lehetőség.
Az xzip file-ban csatolt Projekt Adatlap nem lehet üres és a megfelelő konstrukcióra kell vonatkoznia.
A Projekt Adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható, továbbá hiánytalanul, minden kérdésre választ adva, minden mezőt ki kell tölteni.
Az adatlaphoz tartozó nyilatkozatot (jelen útmutató 2. számú melléklete) a Pályázónak papír alapon kell benyújtania, melyet a kötelezettségvállalásra vonatkozó aláírási előírásoknak megfelelően kell aláírnia!
Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetőség. A projekt adatlap kitöltése kizárólag a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által rendszeresített kitöltő program alkalmazásával történhet. A kitöltő program alkalmazása során a pályázót hibaüzenet figyelmezteti a javítandó adatokra. A kitöltő program letölthető a http://www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapról.
A pályázatot (kitöltött Projekt Adatlapot és a felhívásban, valamint az útmutatóban előírt mellékleteket) elektronikus adathordozón (kizárólag egyszer írható, írásvédett CD/DVD lemezen) a pályázati kiírás részét képező, kinyomtatott és kötelezettségvállalásra vonatkozó aláírási előírásoknak megfelelően aláírt nyilatkozattal együtt zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai3/futárposta4 (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) szállítás igénybevételével a következő címre kell beküldeni:
Társadalmi Megújulás Operatív Program
Kódszám: TÁMOP-3.1.11-12/2- (Óvodafejlesztés)
Közreműködő Szervezet:
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.)
1385 Budapest, Postafiók 818.

Amennyiben a pályázatot csomagként kívánja feladni, a csomagon az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.) 1134 Budapest, Váci út 45. "C" épület címzést kell feltüntetni.
Felhívjuk a tisztelt Pályázók figyelmét, hogy jelen kiírás keretében a pályázatok személyes benyújtására lehetőség nincs.
Kérjük, hogy a borítékon és a CD/DVD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati Felhívás kódszámát (TÁMOP-3.1.11-12/2 - Óvodafejlesztés), a pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről!

A pályázati kiírással kapcsolatos további dokumentumok az http://www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapról tölthetőek le.
További felvilágosítás az alábbi elérhetőségeken kérhető:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Tel: 06-40/638-638
Személyesen: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
e-mail: ujszechenyiterv@nfu.gov.hu
honlap: http://www.ujszechenyiterv.gov.hu

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 21. - (7) bekezdése alapján az ESZA Nonprofit Kft. a pályázatok benyújtásának határidejét megelőző tizedik napig biztosítja, hogy a támogatást igénylők kérdéseket tehessenek fel, és azokra ésszerű határidőn, de legkésőbb a kérdés KSZ-hez való érkezését követő 7 napon belül tájékoztatást kapjanak.
A pályázatok benyújtása 2012. augusztus 6-tól augusztus 13-ig lehetséges. A pályázatok benyújtása és elbírálása folyamatosan történik.

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
Pályázati felhívás (pdf, 116 kB)
Pályázati útmutató (pdf, 390 kB)
Adatlap (pdf, 97 kB)
1_melleklet_1_Konnyitett_Projekt_Adatlap_Kitoltesi_utmutato (pdf, 108 kB)
1_melleklet_2_Koltsegvetes (xls, 3 221 kB)
2_melleklet_Nyilatkozat elektronikusan_benyujtott_palyazathoz (doc, 167 kB)
7_melleklet_Tamogatoi_okirat (pdf, 177 kB)
8_melleklet_Szakmai_Oneletrajz_minta (doc, 92 kB)
9_ melleklet_Kozzeteteli_kerelem (doc, 159 kB)
10_melleklet_Nyilatkozat_a_Knyt__szerinti_erintettsegrol (doc, 148 kB)
11_melleklet_Erteket_a_penzert_utmutato (pdf, 132 kB)
12_melleklet_Kornyezeti_fenntarthatosagi_szempontok_segedlet (pdf, 110 kB)
13_melleklet_Eselyegyenlosegi_utmutato_TAMOP_TIOP (pdf, 105 kB)
14_melleklet_Dokumentum_matrix (xls, 68 kB)
Csatolt dokumentumok letöltése egybenIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum