Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Közösségi alapítványok létrehozásának támogatása
Kiíró:
KözösALAPON
Határidő:
02/20/2015
Érvényes:
02/20/2015
Tárgymutató:
közösségi alapítványok létrehozása
Pályázhat:
Olyan, legalább 3 magánszemélyből álló csoportok, akik közösségi alapítványt szándékoznak létrehozni és ehhez a KözösALAPON országos program szakmai és pénzügyi támogatását szeretnék igénybe venni
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Jelen felhívás célja, hogy segítséget nyújtson a Szándéknyilatkozatok (pályázatok) elkészítéséhez és beadásához, illetve tájékoztassa az érdeklődőket az értékelésről és a kiválasztott csoportoknak nyújtott támogatás legfontosabb részleteiről.
A KözösALAPON a magyarországi közösségi alapítványok fejlődését hosszútávon támogató országos program, melyet a Civitalis Egyesület és a Gyökerek és Szárnyak Alapítvány együtt kezdeményezett.

A közösségi alapítvány egy adott közösség tagjai által, hosszútávú és folyamatos működésre létrehozott civil szervezet, amely elkötelezett az adott közösség fejlődésének átfogó támogatása mellett. A közösségi alapítvány pontosabb meghatározását a felhívásunk mellett található Tájoló a magyar közösségi alapítványokhoz c. dokumentumban, illetve a http://kozosalapon.hu/ honlapon, a program hivatalos oldalán olvashatja el.

1. Kiknek a jelentkezését várjuk?
Olyan, legalább 3 magánszemélyből álló csoportok jelentkezését várjuk, akik közösségi alapítványt szándékoznak létrehozni és ehhez a KözösALAPON országos program szakmai és pénzügyi támogatását szeretnék igénybe venni.

2. Mit támogat a KözösALAPON jelen pályázat keretében?
- A szervezőcsoportok kialakítását és felkészülését közösségi alapítvány elindításához és működtetéséhez;
- a közösségi alapítványt szervező csoportok alapítványszervező munkáját.

3. Mit nem támogat a KözösALAPON?
A program nem támogat olyan csoportokat, amelyek
- 3 főnél kisebbek;
- egyértelműen a Tájoló a magyarországi közösségi alapítványokhoz c. dokumentumban megfogalmazott ismérvekkel ellentétes közösségi alapítvány létrehozását tűzik ki célul;
- Csongrád és Heves megyékben, valamint Budapest IX. kerületében (Ferencvárosban) kívánnak közösségi alapítványt létrehozni, mert ezeken a területeken már működnek közösségi alapítványok vagy hozzájuk hasonló szervezetek.

4. Milyen támogatást nyújt a KözösALAPON?
A KözösALAPON a kiválasztott csoportoknak 2015 áprilisa és 2016 decembere között a következő támogatást nyújtja:
- az alapítványszervező munka szakmai támogatása a csoportra szabott, és közösen kialakított keretek között: konzultációk, fejlesztőmunka, közös találkozók más szervezőcsoportokkal, tanulmányutak, tematikus képzések;
- az alapítványszervező munka közvetett pénzügyi támogatása: a szakmai támogatás költségeit (utazási és ellátási költségek, szakmai segítők díjazása stb.) a KözösALAPON állja;
- az alapítványszervező munka közvetlen pénzügyi támogatása: 100 ezer Ft támogatás a csoport 2015 szeptemberében véglegesített munkatervének végrehajtásához;
- az induló közösségi alapítványok pénzügyi támogatása: amennyiben a kiválasztott csoportok 2015 szeptembere és 2016. december vége között összegyűjtenek 2 millió forintnyi támogatást helyi forrásokból közösségi alapítványuk javára, és a Tájolóban írtakkal összefüggő - a későbbiekben közösen pontosítandó - további feltételeknek is megfelelnek, úgy a KözösALAPON program 2 millió forinttal támogatja az induló közösségi alapítványt.
Legalább 3 magánszemélyből álló csoportok jelentkezését várjuk, akik közösségi alapítványt szándékoznak létrehozni.

5. Hogyan jelentkezhetnek az érdeklődő csoportok?
- Jelentkezni kizárólag a Szándéknyilatkozat kitöltésével és határidőre való beadásával lehet.
A Szándéknyilatkozatot és a megkötésre kerülő Együttműködési megállapodás tervezetét a KözösALAPON program munkatársaitól kérheti el e-mailen vagy telefonon (elérhetőségek alább). Azért kérjük ezt, mert szeretnénk közvetlen kapcsolatba kerülni a Szándéknyilatkozat iránt komolyan érdeklődő személyekkel és csoportokkal.
Formailag akkor tekintjük hiánytalannak a beküldött Szándéknyilatkozatot, ha
- minden kérdésre válaszoltak, és a csoport minden tagja aláírta a dokumentumot;
- megérkezik elektronikusan a kozosalapon@kozosalapon.hu e-mailcímre határidőre, valamint 1 eredeti példányban a határidő napjáig postára adják a KözösALAPON postacímére: Civitalis Egyesület, 1053 Budapest, Szép utca 3.

6. Határidő: meddig kell beadni a Szándéknyilatkozatokat?
Szándéknyilatkozatokat a felhívás megjelenését követően folyamatosan fogadunk 2015. február 20., péntek 17 óráig. Eddig az időpontig az elektronikusan kért dokumentumnak meg kell érkeznie, míg a nyomtatott és aláírt dokumentumot pedig postára kell adni legkésőbb ezen a napon.

7. Milyen segítséget kínálunk a Szándéknyilatkozatok elkészítéséhez a beadás előtt?
- Telefonos, írásbeli konzultáció minden erre igényt tartó érdeklődővel;
- a lehetőségekhez képest személyes konzultáció minden erre igényt tartó csoporttal;
- a közösségi alapítványokról szóló magyar és angol nyelvű szakirodalomválogatás http://kozosalapon.hu/hu/info/miben_segitunk/szakirodalom;
- virtuális támogatás László és Aranka „kollégáinkon“ keresztül egy interaktív program segítségével: http://laciaranka.skawa.hu. László kérdései mentén elgondolkodhat egyedül és társaival, milyen információkra és milyen lépésekre lesz szükségük egy közösségi alapítvány megszervezéséhez. Aranka segíthet, hogyan szervezzen csoportos találkozót a közösségi alapítvány iránt érdeklődők számára.
A közösségi alapítvány egy adott közösség tagjai által, hosszútávú és folyamatos működésre létrehozott civil szervezet.

8. A Szándéknyilatkozatok értékelése: (a) értékelési szempontok, (b) az értékelés menete, (c) az értékelésben résztvevők
a) A Szándéknyilatkozatokat az alábbi szempontok alapján értékeljük (részletes leírásuk a Szándéknyilatkozatban található):
1. A Szándéknyilatkozat igényessége, eredetisége, koherenciája (25%)
2. A közösségi alapítvány haszna és megvalósíthatósága az adott közösségben (25%)
3. A Szándéknyilatkozatot benyújtó csoport rátermettsége a közösségi alapítvány létrehozására (35%)
4. Szervezőerő és a tervezett első lépések célszerűsége, gyakorlatiassága (15%)
b) Az értékelés menete
Az értékelés két körből áll.
Az első körben, az esetleges hiánypótlások elvégzése után, a beérkezett Szándéknyilatkozatokat az a) pontban feltüntetett szempontok alapján értékeljük. Az értékelés eredményéről legkésőbb 2015. március 9-ig minden Szándéknyilatkozatot benyújtó csoportot e-mailen értesítünk. Az értékelési szempontoknak legkevésbé megfelelt csoportokat tájékoztatjuk az értékelés eredményéről, külön kiemelve azokat a területeket, amelyekre véleményünk szerint nagyobb figyelmet kell fordítaniuk egy közösségi alapítvány elindításánál. Ezek a csoportok nem kerülnek be az értékelés második körébe, ugyanakkor, igény esetén, szívesen megvitatjuk velük a további együttműködés lehetőségét.
A második körben az értékelési szempontoknak legjobban megfelelt Szándéknyilatkozatokat benyújtó csoportokat személyesen is meglátogatjuk egy előre egyeztetett időpontban 2015. március 9-e és 27-e között. A látogatás célja, hogy személyesen is megismerkedjünk a csoportokkal, jobban megismerjük terveiket és az adott közösséget, illetve feltérképezzük a Közös-ALAPON programtól várt szakmai és pénzügyi támogatást.
A személyes találkozó után hozzuk meg a végleges döntést arról, hogy mely csoportoknak ajánljuk föl támogatásunkat. A döntésekről legkésőbb 2015. április 2-ig írásban értesítjük a második körbe jutott csoportokat. Lehetőségeinket figyelembe véve úgy gondoljuk, hogy 6 csoportot tudunk majd támogatni.
c) Értékelés és döntés
A Szándéknyilatkozatok értékelésben a KözösALAPON program munkatársai (Bardócz Iván, Benedek Gabriella, Komáromi Mátyás, Kovács Edit, Scsaurszki Tamás), a Civitalis Egyesület elnöke (Sebestény István), és az erre a feladatra felkért külső tanácsadók vesznek részt. A támogatási döntések meghozatalában csak a program munkatársai vesznek részt, a döntéseket konszenzussal hozzák.

9. Egyéb fontos tudnivalók
a) Tájékoztató a program várható menetéről 2015-ben
2015. április kétnapos találkozó a kiválasztott csoportokkal, a program részletes ismertetése, az együttműködési megállapodás megkötése
2015. április-június külföldi tanulmányút régiós közösségi alapítványoknál
2015. június kétnapos találkozó
2015. szeptember az együttműködési megállapodás megerősítése, a csoportok munkaterveinek véglegesítése
2015. szeptembertől munkatervek megvalósításának megkezdése
b) Elérhetőségeink: postacímünk és irodánk címe: Civitalis Egyesület, 1053 Budapest, Szép utca 3.; irodánk telefonszáma: 70/398-4517; e-mail-címünk: kozosalapon@kozosalapon.hu.
Irodánk, a december 20-tól január 4-ig tartó időszakot kivéve, hétfőn, szerdán és pénteken várja az érdeklődők hívásait.
c) A KözösALAPON programot a Norvég Civil Támogatási Alap támogatja.
A programról bővebben a https://norvegcivilalap.hu/ honlapon olvashat.

10. Még egyszer a legfontosabbak
- Első lépésként arra bíztatunk minden érdeklődőt, hogy hívjon minket telefonon vagy írjon nekünk e-mailt. Kérje el a Szándéknyilatkozatot, tegye fel kérdéseit!
- A Szándéknyilatkozat elkészítéséhez feltétlenül olvassa el jelen Pályázati felhívás mellett a Tájoló a magyarországi közösségi alapítványokhoz c. dokumentumot és a kiválasztott csoportokkal kötendő Együttműködési megállapodás tervezetét.
Jó munkát kíván a KözösALAPON!
Arra bíztatunk minden érdeklődőt, hogy hívjon minket telefonon vagy írjon nekünk e-mailt.
Kérje el a Szándéknyilatkozatot, tegye fel kérdéseit!

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum