Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Let's Colour Projekt - falfelületfestés
Kiíró:
Let's Colour Településszépítő Egyesület
Határidő:
06/01/2014
Érvényes:
06/01/2014
Tárgymutató:
falfelületfestés, Let's Colour Projekt
Pályázhat:
Bármely Magyarország területén élő közösség, amely a környezetében lévő elszürkült, leromlott, vagy csak egyszerűen színtelen közösségi térben található falfelületet szeretné színekkel újravarázsolni
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


A Let's Colour Településszépítő Egyesület, a 2011. óta minden évben megszervezett magyarországi Let's Colour Projekt folytatásaként 2014-ben ismét kiírja közösségi pályázatát.

A pályázók köre
Bármely Magyarország területén élő közösség, amely a környezetében lévő elszürkült, leromlott, vagy csak egyszerűen színtelen közösségi térben található falfelületet szeretné színekkel újravarázsolni. Közösségnek minősül minden magyarországi székhellyel rendelkező jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, társadalmi szervezet, önkormányzat, intézmény, továbbá bármely több emberből álló ad hoc csoportosulás (különösen, de nem kizárólagosan: társasházi közösségek, lakóközösségek, polgári jogi társaságok, szomszédok, baráti közösségek) függetlenül jogi státusuktól.
A pályázatból - jogi státusától függetlenül - ki van zárva minden olyan közösség, amelynek elsődleges célja profitorientált, üzletszerű gazdasági tevékenység. Nem pályázhat olyan közösség, amely elsődlegesen politikai tevékenységet folytat, vagy olyan közösség, amely a közvélekedés szerint elsődlegesen politikai tevékenységet folytató szervezettel áll kapcsolatban.
Közösségi térben található felületnek számít minden olyan szilárd burkolatú építmény, amely az adott település, településrész, kerület stb. olyan részén helyezkedik el, vagy olyan funkciót tölt be, amely alapján a helyi közérdeklődésben számottevőnek minősül, illetve helyi szinten relatíve sokan látják/használják.
Annak érdekében, hogy a lehető legtöbb helyszínen tudjunk színt vinni a közösségek életébe, a pályázaton nem indulhatnak azok a közösségek, amelyek a 2011-es, a 2012-es vagy a 2013-as pályázaton nyertesek voltak (ide értve a különdíjas és egyéb támogatott festéseket), illetve nem nyújtható be pályázat arra az építményre (vagy az épülettel szerves egységet képező építményre), amely a 2011-es, a 2012-es, vagy 2013-as győztes pályázatokon (ide értve a különdíjas és egyéb támogatott festéseket) érintett volt.

Kategóriák
A pályázók 2 (kettő), egymástól teljesen független kategóriába sorolva versengenek a szavazatokért. A kategóriákat az egyes települések lélekszáma alapján határozzuk meg, az alábbiak szerint:
I. kategória: legfeljebb 10 000 lakosú települések
II. kategória: 10 000 lakos feletti települések.
A pályázatok feltöltésénél a rendszer a kiválasztott település alapján automatikusan besorolja a települést a megfelelő kategóriába. Annak érdekében, hogy a kategóriák határait csak kicsivel meghaladó lélekszámú települések ne érezzék magukat esélytelennek, ebben az esetben választási lehetőséget nyújtunk. Az a település, amely 10 001 és 10 500 közötti lélekszámmal rendelkezik, választhat, hogy az I. vagy a II. kategóriában kíván versenyezni. A választást ezekben az esetekben a rendszer a pályázat feltöltésekor automatikusan felkínálja. A pályázat feltöltése után a kategóriák közötti változtatásra már nincs lehetőség.
Az egyes települések lélekszámát a KSH (Központi Statisztikai Hivatal) által kiadott, 2013 januárjában publikált “A Magyar Köztársaság helységnévkönyve” c. kiadványában szereplő lélekszámok alapján soroljuk kategóriákba, ettől való semmiféle eltérés nem engedélyezett, akkor sem, ha a KSH adatai esetleg eltérnek a jelenlegi valós adatoktól.
Az egyes kategóriák pályázói tehát egymástól függetlenül, a saját kategóriájuk többi pályázójával versengenek.
A szavazás eredményeként mindkét kategóriában az első 3 (három) pályázat (kategóriánként az első három legtöbb szavazatot kapott pályázat) kerül a döntőbe. A döntőbe jutott, kategóriánkénti 3-3 pályázat közül egy szakmai zsűri választja ki a kategóriánkénti 1-1 nyertest.

A pályázóknak biztosítaniuk kell:
1. a pályázati kiírásnak megfelelő közösségi térben található felületet (kültér és/vagy beltér),
2. a pályázatra benyújtott felület festéséhez szükséges minden engedélyt (legyen az tulajdonosi hozzájárulás, vagy ha szükséges önkormányzati, építési engedélyek),
3. a műszaki követelményekben leírt, festésre előkészített állapotú felületet, a megadott határidők betartásával,
4. a közösséget, amely majd elvégzi a festési munkálatokat (minimum 25 fő folyamatos részvétele kötelező egy teljes napon keresztül),
5. a festéshez szükséges festőeszközöket (pl. takarófólia, vödrök, ecsetek, hengerek, létrák, munkaruha, stb.).
A festésre történő előkészítés és a szakszerű felmérés érdekében javasoljuk, hogy a pályázók saját közösségükben kérjenek fel gyakorlott, szakképzett festő szakembert, aki hasznos tanácsokkal látja el a pályázókat már a pályázatra való felkészülés során. A szakavatott festő segítséget nyújthat a festésre történő előkészítéssel kapcsolatos munkálatok előzetes felmérésében, azok költségeinek, erőforrásainak becslésében. Érdemes előre gondolkodni, hiszen amennyiben egy pályázat nyertes lesz, úgy az előkészítési munkálatokat a pályázóknak kötelezően el kell végezniük az előírt határidőig.

A pályázat kiírásával a pályázók részére biztosított eszközök, feltételek:
1. a szavazatok gyűjtéséhez, és a pályázók saját pályázatának népszerűsítéséhez szükséges sablonok (sajtóközlemény, szórólap, plakát, Facebook profilkép).
2. a nyertesek számára a festéshez szükséges mennyiségű festék és mélyalapozó,
3. a nyertesek számára a felületre festendő grafikai tervek (a nyertes pályázók számára a helyszíni felmérést és a helyi igények egyeztetését követően 3 féle vizuális tervet biztosítunk, amelyből együtt választjuk ki a végleges változatot),
4. a nyertesek számára a festésre történő előkészítéshez szükséges szaktanácsadás helyszíni felmérés szerint,
5. a festékek eljuttatása (szállítás) a festés helyszínére.

Technikai követelmények
1. A pályázat keretében lefestendő összfelület nem haladhatja meg a 800 négyzetmétert.
2. A pályázatra benyújtott felületeknek hozzá nem értő (nem tanult festő), 18 év feletti emberek számára, minden különösebb felkészültség és szakmai tudás nélkül is lefesthetőnek kell lennie. A jellemzően legmagasabb falfelület, amely teleszkópos festőhengerrel, speciális védőfelszerelés és kiegészítő felszerelések nélkül még elérhető, 4 méter magas. Így tehát nem versenyezhet olyan felület, amelynek lefestéséhez különleges szaktudás (pl. ipari alpinisták), vagy speciális kiegészítő eszközök (pl. állványzat) szükségesek, kivéve abban az esetben, ha az esetlegesen szükséges állványzatot, védőfelszerelést és a munkavédelmi felügyelőt is a pályázó biztosítja.
3. A felületnek festésre előkészített állapotban kell lennie az előre meghatározott időpontra (nyertes pályázók felületeinek helyszíni felmérését és a teendők egyeztetését követő 45 napon belül!)
4. A pályázatban nem vehet részt műemlék épület, vagy bármely más védettség alatt álló épület vagy építmény.

Egyéb szabályok
A pályázók hozzájárulnak ahhoz, hogy amennyiben megnyerik a pályázatot, úgy a szervezők által készített dokumentációs és/vagy reklám jellegű fénykép- és videófelvételek készítését lehetővé teszik, külön ellenszolgáltatás nélkül. A hozzájárulás kiterjed a fényképek területi és időbeli korlátok nélküli felhasználására.
A nyertes pályázókkal a pályázat kiírója szerződést köt, amelyben a pályázó kötelezettséget vállal a festésre történő előkészítési munkálatok határidőre történő elvégzésére, a festéshez szükséges engedélyek maradéktalan beszerzésére, valamint arra, hogy a pályázat nyereményeként kifestett felületek legalább 2 naptári évig érintetlenek maradnak, azokat átfesteni nem fogják. Amennyiben a nyertes pályázó nem tesz eleget a szerződésben vállalt kötelezettségeinek, úgy kizárható a nyertesek köréből, és a nyeremény a versenyben utána következő pályázóra száll.

A pályázat nyertese
A 2014-es Let's Colour Magyarország pályázat győztese az a pályázat, amelyet az internetes szavazáson, az adott kategóriában a szavazási időszak ideje alatt az első 3 legtöbb szavazatot gyűjtött pályázat közül a zsűri nyertesnek választ.
Az öttagú szakmai zsűri a szavazás lezárását követő napon értékeli a kategóriánkénti első 3 helyezett pályázatot. A pályázatok értékelésének fő szempontjai:
- a pályázati anyag (leírás, fotók, videók) minősége, részletessége, meggyőző ereje,
- a megvalósíthatóság (megfelel-e a pályázat a technikai követelményeknek, kivitelezhető-e a festés önkéntesek bevonásával),
- a közösségre gyakorolt hatás (milyen mértékű változást hozhat a festés a helyi közösség életében, mekkora a közösség, amely rendszeresen találkozik az érintett felülettel).
A zsűri tagjai: Mátrai Lilla (elnök, Let's Colour Településszépítő Egyesület), Martin Brodsky (Közép-Kelet Európai Dulux márkamenedzser, Akzo Nobel), Hegedűs Babett (díszítőfestő, Color Brigade művészcsoport), Gerlai Tibor és Gyarmati László (bloggerek, Manzárd Café), Juhász-Nagy Balázs (építészmérnök).

A szavazás menete
A pályázatok feltöltési időszakát követően a pályázatokra 3 héten keresztül az interneten keresztül lehet szavazni, a http://www.letscolour.hu weboldalon történő regisztrációt követően.
A szavazáshoz regisztrálni kell, amelyet a feltöltési időszaktól kezdve meg lehet tenni, de szavazni kizárólag a szavazási időszakban lehet. Az elmúlt évek szavazásai során történt regisztrációk nem aktívak.
A regisztrációnál a kért adatok megadása kötelező, azok hitelességét a pályázat kiírójának joga van ellenőrizni. A regisztráló felhasználónak saját email címmel és mobiltelefon-számmal kell rendelkeznie. A regisztráció aktiválásához a regisztrációs során megadott email címre egy aktiváló kódot küldünk, amelyet a regisztráció során megadott mobiltelefon-számról SMS-ben el kell küldeni a +36-30/3444-291-es alapdíjas telefonszámra. A sikeres azonosítást követően a rendszer visszaigazoló email-t küld a felhasználónak, és a regisztráció élessé válik. Az SMS-ben elküldött aktiváló kódra nem küldünk SMS-ben válaszüzenetet.
A regisztrált felhasználók a szavazási időszak során 1 naptári napon belül összesen 1 szavazatot adhatnak le a weboldalon, az általuk tetszőlegesen kiválasztott pályázatra. A szavazási időszak kezdetétől fogva a szavazatszámok a weboldalon a pályázatok mellett folyamatosan láthatóak, egészen június 20-án 24:00-ig. A szavazási időszak utolsó két napján a szavazatok nem lesznek láthatóak, egészen az eredményhirdetésig.
Amennyiben a pályázat kiírója a szavazással kapcsolatos bárminemű visszaélést, csalási kísérletet, vagy informatikai jellegű manipulációs kísérletet észlel, úgy minden előzetes figyelmeztetés nélkül jogában áll a gyanús szavazók kizárása, regisztrációinak törlése, valamint extrém esetben a manipulált pályázatok kizárása is.

A pályázat lebonyolítása - határidők
A pályázatok feltöltési ideje: 2014. május 5. 0:00-tól-június 1. 24:00-ig. (a megadott határidőn belül bármikor feltölthetőek a pályázatok, a beérkezés sorrendje nem számít).
Szavazási időszak: 2014. június 2. 0:00-tól-június 22. 24:00-ig.
Eredményhirdetés: 2014. június 23. 16:00
Nyertes pályázatok megvalósítása: legkésőbb 2014. szeptember 7-ig.

Pályázat feltöltése
A pályázat feltöltése a http://www.letscolour.hu weboldal “pályázat feltöltése” menüpontján keresztül lehetséges. A feltöltőnek kötelezően meg kell adnia minden kért adatot. A pályázók személyes adatait és elérhetőségét a weboldal látogatói nem fogják látni, azokra szükség esetén a személyes kapcsolatfelvételhez van szükség.
A pályázat feltöltése során a pályázat szöveges leírása (ajánlott legalább 10 mondat, melyben érdemes bemutatni a közösséget és a festeni kívánt épületet/falfelületet, és azt, miért szeretnék az adott festést megvalósítani, milyen hatást várnak a festéstől) mellett kötelező legalább 5 db fotó feltöltése a festeni kívánt felületekről, valamint lehetőség van videó feltöltésére is, amely nem kötelező, de feltétlenül ajánlott (különösen azért, mert a szavazók és zsűri is általában a videókból tudja leginkább megismerni a pályázó közösséget). A pályázati videót először a Youtube-ra (http://www.youtube.com) kell feltölteni az ott szükséges regisztrációs eljárás szerint, majd a pályázat feltöltésénél ennek a videónak a linkjét kell bemásolni a szükséges helyre.
Mivel az internetes szavazás alapvetően szimpátia alapján történik, fontos, hogy a pályázati anyag minél részletesebb és látványosabb legyen, hiszen a szavazók ezen szöveges és vizuális információk alapján fogják meghozni a döntésüket. Éppen ezért javasoljuk, hogy a pályázathoz megfelelő minőségű fotókat, és lehetőség szerint, videót is készítsenek a pályázók, amelyben elmondják, miért érdemes rájuk szavazni, mit szeretnének elérni, milyen hatást várnak a festéstől a közösség életében, kik a közösség tagjai és mi az a felület, amelyet szeretnének színessé varázsolni a pályázat megnyerésével.
A pályázat feltöltője a feltöltés során egyben saját magát is regisztrálja az oldalon. A regisztráció során megadott bejelentkezési azonosítóval és jelszóval belépve a továbbiakban hozzáférést kap egy külön oldalhoz is, ahol a saját pályázatának népszerűsítéséhez szükséges eszközöket érhet el, tölthet le (sajtóközlemény, poszter, szórólap, Facebook profilkép). Ezen eszközökkel segítséget nyújtunk ahhoz, hogy a pályázók minél több szimpatizánst, potenciális szavazót szerezzenek a saját pályázatukhoz. Az elemek testre szabhatóak, majd a letöltést követően szabadon nyomtathatóak és terjeszthetőek.
A pályázatok sikeres feltöltését követően ellenőrizzük az adatokat, és amennyiben jóváhagyásra kerülnek, a feltöltéstől számított 48 órán belül kikerülnek a weboldal “pályázatok” menüpontja alá. Amennyiben hiánypótlásra, pontosításra van szükség, úgy a megadott adatok alapján felvesszük a kapcsolatot a pályázóval. A feltöltött, és az oldalra kikerült pályázatok tartalma később már nem módosítható.
A feltöltött pályázatokat a feltöltés sorrendjében dolgozzuk fel. A szavazás megkezdésének időpontjában minden feltöltött és jóváhagyott pályázat látható lesz a weboldalon. A pályázat feltöltője tudomásul veszi, hogy nyertessége esetén a festés megvalósítása érdekében a kiíróval szerződést kell kötnie.

Adatvédelem
A Kiíró, illetve az Akzo Nobel Coatings Zrt. minden olyan személyes adatot, mely a weboldalak használata során tudomására jut, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről rendelkezései szerint kezel. A Kiíró, illetve az Akzo Nobel Coatings Zrt. tiszteletben tartja és védi azon ügyfelek, érdeklődők magántermészetű adatait, akik jelen weboldalon keresztül kapcsolatba kerülnek vele. Általánosságban adott a lehetőség, hogy a Let's Colour internetes oldalon bárki anélkül böngésszen, hogy előtte személyes információkat kellene megadnia. Vannak azonban olyan szolgáltatások, melyek igénybe vételéhez információra van szükség Önről. Ilyen szolgáltatások például a pályázatok, információ kérések, igény bejelentések, hírlevél, vagy a vélemény aloldal. Mindezek mellett a Let's Colour oldalon szervezett nyereményjátékok, kérdőívek során bővebb információra is szükségünk van Öntől, mely egyrészt statisztikai célokat szolgál, másrészt pedig az adatgyűjtést célozza. Az Ön által megadott személyes adatokat (név, e-mail cím, cím, mobiltelefonszám) további pályázati lehetőségek során az Ön informálására használjuk fel, míg bizonyos adatok kizárólag statisztikai célokat szolgálnak. Amennyiben Ön a weboldalon keresztül hírlevélre, fórumra regisztrál, kitölti kapcsolat-felvételi adatlapunkat, képeslapot küld vagy részt vesz regisztrációhoz kötött játékainkban, pályázatokon, automatikusan hozzájárul ahhoz, hogy adatait a fenti célokra felhasználjuk. Jelen adatvédelmi elvek során a szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy jelen weboldalt látogató felhasználók adatait harmadik félnek soha, semmilyen körülmények között nem szolgáltatja ki, és az adatokat a fenti törvényeket minden esetben szem előtt tartva kezeli. Amennyiben Ön személyes adatait megadja, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azokat a Kiíró, illetve az Akzo Nobel Coatings Zrt. - az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig nyilvántartsa - és kezelje.
Az adatok a Pályázat lezárultakor az önkéntesen megadott e-mail címek kivételével törlésre kerülnek. Az e-mail címeket a Kiíró, illetve az Akzo Nobel Coatings Zrt. a Pályázat lezárulta után hírlevél küldés céljából továbbra is kezelni jogosult a hírlevélről történő lejelentkezés napjáig.
A Pályázó feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyerés esetén nevét és lakcímét (kizárólag a település megjelölésével) a Pályázat Kiírója nyilvánosságra hozza. A Kiíró csak a nyertes Pályázók esetében hozza ezen adatokat nyilvánosságra.
A Pályázó a Pályázat benyújtásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy neve megjelenjen a Pályázat promóciójával összefüggésben, melyért semmilyen külön költségtérítés, jogdíj nem illeti meg a játék időtartama alatt, vagy a későbbiek folyamán.
A Kiíró nem ajánlja a Pályázatban való részvételt harmadik személy által regisztrált e-mail cím, vagy telefonszám megadásával. Amennyiben a Pályázó nem saját maga által regisztrált e-mail címet, vagy nem saját maga által használt telefonszámot vesz igénybe, a Pályázat kezdete előtt a jogosult hozzájárulását kérni köteles, a Kiíró ezen hozzájárulás igazolására a Pályázat bármely szakaszában, de azt követően is a Pályázót felhívni jogosult. A Pályázattal kapcsolatos, e-mail postafiók és telefonszám használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Kiíró mindennemű felelősségét kizárja.

Szellemi alkotások védelme
A Pályázó a Pályázat benyújtásával kijelenti, hogy
1. rendelkezik a Pályázat kapcsán benyújtott szellemi alkotás nyilvános megjelentetéséhez szükséges engedéllyel és hozzájárulással, így a Pályázat nem sérti harmadik személy/személyekhez fűződő jogait,
2. a Pályázat saját szellemi terméke, így a Pályázatban történő részvétel nem sérti harmadik személy(ek) szerzői jogait, harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely a Pályázat benyújtását és közzétételét akadályozná, korlátozná vagy kizárná,
3. amennyiben nem saját szellemi terméke, a szerző a Pályázatra történő jelentkezéshez és a Pályázat nyilvánosságra hozatalához hozzájárult.
A Pályázó a Pályázat benyújtásával nyilatkozik arról is, hogy a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. 16. §. (4) bekezdésében foglaltak szerint a Pályázat után díjazásra igényt nem tart, a Pályázatot az Akzo Nobel Coatings Zrt. és a Kiíró promóciós, reklám-, továbbá bármely egyéb célra bármilyen formában, bármilyen platformon, bármely - így különösen időbeli, technikai, módbeli és területi - korlátozás nélkül, nem kizárólagosan felhasználhatja. A Pályázó a Pályázat beküldésével a Pályázaton fennálló szerzői jogait korlátlanul és nem kizárólagosan ruházza át a Kiíróra. A Pályázat Pályázó általi benyújtása a jogátruházás kifejezésének minősül.
A Pályázó tudomásul veszi, hogy amennyiben személyiségi vagy szerzői jogok vonatkozásában harmadik személy a Pályázattal kapcsolatban bármilyen igénnyel lép fel, az ezzel kapcsolatos felelősséget teljes egészében vállalja, e körben a Pályázó a Kiírót mentesíteni köteles. E körben köteles a Kiíró helyett helytállni, továbbá köteles a szükséges és lényeges információt és támogatást az érintett fél részére megadni.
A Kiíró fenntartja magának a jogot arra, hogy a nem megfelelő esztétikai tartalommal bíró, a Kiíró illetőleg az Akzo Nobel Coatings ZRt., továbbá az általuk képviselt márkák (brand-ek) jó hírnevét sértő, vagy bármely más hasonló okból kifogásolható (így különösen mások személyhez fűződő vagy szerzői jogait sértő, pornográf, vulgáris vagy a jó erkölcsöt sértő tartalmú, stb.) Pályázatokat a Pályázat bármely szakaszában kizárja. Az ily módon érvénytelenített Pályázatok nyerésre kifejezetten nem jogosítanak.

Egyéb rendelkezések
A Pályázat hiányossága/hibája miatt felmerült károkkal kapcsolatban a Kiíró semmilyen felelősséget nem vállal.
A Pályázatban nem vehetnek részt a Kiíró, valamint az Akzo Nobel Coatings ZRt. alkalmazottai, és e személyek Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

A pályázat legfontosabb elemei röviden összefoglalva

A pályázat feltöltése:
- a letscolour.hu oldalon keresztül, szöveg és legalább 5 db fotó, valamint videó (nem kötelező, de ajánlott) feltöltésével, a szükséges adatok megadásával 2014. június 1. éjfélig.

A szavazás:
- szavazni regisztrált felhasználóként lehet a letscolour.hu weboldalon keresztül 2014. június 2. 0:00-tól-június 22. 24:00-ig, az eddigi évek regisztrációi nem érvényesek,
- a szavazási időszak alatt naponta összesen 1 db szavazat adható le.

A nyertes:
- az online szavazás eredményeként a kategóriák 3-3 legtöbb szavazatot kapott pályázata döntőbe kerül,
- a döntőbe került, kategóriánként 3 pályázatot a zsűri értékeli, a kategóriánkénti 1-1 nyertes pályázat az értékelés alapján kerül ki.

Kérdések, kapcsolat
Amennyiben a pályázati kiírással, a feltételekkel, szabályokkal kapcsolatban bárminemű kérdés merülne fel, vagy a regisztrációval, pályázati feltöltéssel kapcsolatos technikai probléma adódik, a letscolour.hu weboldal “kapcsolat” menüpontján keresztül bárki küldhet üzenetet a szervezőknek. A kérdésekre a beérkezés sorrendjében, a lehető legrövidebb határidőn belül válaszolunk.
http://www.letscolour.hu

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum