Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Fiatalok lendületben 3.2. alprogram - "Fiatalok a világban": Együttműködés az Európai Unióval nem szomszédos országokkal / EACEA/06/12
Kiíró:
Európai Bizottság
Határidő:
05/15/2012
Érvényes:
05/15/2012
Tárgymutató:
Fiatalok lendületben 3.2. alprogram / EACEA/06/12
Pályázhat:
nonprofit szervezetek
Ezek lehetnek:
- nem kormányzati szervezetek (NGO-k),
- regionális vagy helyi szintű közjogi szervezetek, vagy
- nemzeti ifjúsági tanácsok
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Pályázati felhívás - EACEA/06/12
Fiatalok lendületben program
3.2. alprogram - "Fiatalok a világban": Együttműködés az Európai Unióval nem szomszédos országokkal
(2012/C 75/04)
1. Célkitűzések
A pályázati felhívás célja olyan projektek támogatása, amelyek az ifjúságpolitika területén ösztönzik az együttműködést a Fiatalok lendületben programban részt vevő országok és az Európai Unióval nem szomszédos partnerországok (olyan országok, amelyek az Európai Unióval az ifjúságpolitika területére vonatkozó megállapodást írtak alá) között. Ez a felhívás projektek részére biztosít támogatást.
A felhívás az ifjúsági szektorban dolgozó olyan szervezeteknek szól, amelyek szívesen indítanának projekteket az e téren folytatott együttműködés ösztönzésére, ifjúságsegítők és ifjúsági vezetők, fiatalok és az ifjúsági szervezetekben és struktúrákban részt vevő más szereplők bevonásával.
Célkitűzései a következők:
- a fiatalok és az ifjúságsegítők mobilitásának, valamint a fiatalok foglalkoztathatóságának javítása,
- a fiatalok felelősségi köreinek bővítése, aktív részvételük ösztönzése,
- az ifjúsági szervezetek kapacitásépítésének előmozdítása a civil társadalom fejlődéséhez való hozzájárulás érdekében,
- az együttműködés, a tapasztalatcsere és a bevált gyakorlatok megosztásának ösztönzése az ifjúságpolitika és a nem formális oktatás területén,
- az ifjúságpolitika, illetve az ifjúsági és az önkéntes munka fejlesztésének előmozdítása, és
- fenntartható partnerségek és hálózatok kiépítése az ifjúsági szervezetek között.
Prioritások
Előnyben részesülnek azok a projektek, amelyek legjobban tükrözik az alábbi prioritásokat:
i. A Fiatalok lendületben program állandó prioritásai
- a fiatalok részvétele,
- kulturális sokszínűség,
- európai polgárság,
- hátrányos helyzetű fiatalok részvétele.
ii. A Fiatalok lendületben program éves prioritásai
- a fiatalok munkanélkülisége, szegénysége és marginalizálódása,
- kezdeményezőkészség, kreativitás és vállalkozói készség, foglalkoztathatóság,
- tömegsport és szabadtéri tevékenységek,
- globális környezeti kihívások és az éghajlatváltozás.
iii. Együttműködés egyes partnerrégiókkal vagy -országokkal:
A 2011-es EU-Kína Ifjúsági Év nyomon követéseként és a 2012-es EU-Kína Kultúrák Közötti Párbeszéd Évének kontextusában az ifjúságpolitika területén figyelmet kapnak az EU és Kína közötti párbeszéd, tapasztalatcsere és együttműködés előmozdítására irányuló projektek. Különös figyelemben részesülnek azok a projektek, amelyek biztosítják a 2011-ben megkezdett együttműködés nyomon követését és fenntarthatóságát, és/vagy az EU-ból és Kínából származó fiatalok közötti interkulturális párbeszéd előmozdítására irányuló projektek.

2. Támogatható pályázók
Pályázatot nonprofit szervezetek nyújthatnak be. Ezek lehetnek:
- nem kormányzati szervezetek (NGO-k),
- regionális vagy helyi szintű közjogi szervezetek, vagy
- nemzeti ifjúsági tanácsok.
Ugyanez vonatkozik a partnerszervezetekre.
Kizárólag azok a szervezetek pályázhatnak, amelyek a pályázatok benyújtására kijelölt határidő időpontjában a programországok valamelyikében legalább két éve hivatalosan bejegyzett szervezetként működnek.
A programországok a következők:
- az Európai Unió tagállamai: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia,
- az Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) országai: Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc,
- az előcsatlakozási stratégiában részesülő tagjelölt országok, az európai uniós programokban való részvételükre vonatkozó keretmegállapodásokban meghatározott általános elveknek, valamint általános feltételeknek és rendelkezéseknek megfelelően: Horvátország, Törökország.
A következő országokban székhellyel rendelkező szervezetek partnerként részt vehetnek projektekben, azonban e felhívás keretében nem nyújthatnak be pályázatot. Az Európai Unióval ifjúságügyi megállapodást aláíró országok partnerországoknak minősülnek. Ezek a következők:
- Latin-Amerika: Argentína, Bolívia, Brazília, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Kolumbia, Mexikó, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela,
- Afrika: Angola, Benin, Bissau-Guinea, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Comore-szigeteki Unió, Csád, Dél-Afrika, Dzsibuti, Egyenlítői-Guinea, Elefántcsontpart, Eritrea, Etiópia, Gabon, Gambia, Ghána, Guineai Köztársaság, Kamerun, Kenya, Kongó (Brazzaville), Kongói Demokratikus Köztársaság, Közép- Afrikai Köztársaság, Lesotho, Libéria, Madagaszkár, Malawi, Mali, Mauritánia, Mauritius, Mozambik, Namíbia, Niger, Nigéria, Ruanda, Săo Tomé és Príncipe, Seychelles-szigetek, Sierra Leone, Szenegál, Szudán, Szváziföld, Tanzánia, Togo, Uganda, Zambia, Zimbabwe, Zöld-foki Köztársaság,
- Karib-térség: Antigua és Barbuda, Bahamák, Barbados, Belize, Dominika, Dominikai Köztársaság, Grenada, Guyana, Haiti, Jamaica, Saint Kitts és Nevis, Saint Lucia, Saint-Vincent és Grenadine-szigetek, Suriname, Trinidad és Tobago,
- Csendes-óceán: Cook-szigetek, Fidzsi, Kelet-Timor, Kiribati, Marshall-szigetek, Mikronézia, Nauru, Niue, Palau, Pápua Új-Guinea, Salamon-szigetek, Szamoa, Tonga, Tuvalu, Vanuatu,
- Ázsia: Afganisztán, Banglades, Fülöp-szigetek, India, Indonézia, Jemen, Kambodzsa, Kazahsztán, Kínai Népköztársaság (Hongkongot és Makaót is beleértve), Kirgizisztán, Laosz, Malajzia, Nepál, Szingapúr, Thaiföld, Üzbegisztán, Vietnam,
- Iparosodott országok: Amerikai Egyesült Államok, Ausztrália, Brunei, Japán, Kanada, Koreai Köztársaság, Új-Zéland.
A projektben legalább négy különböző országból származó partnernek (a pályázót is beleértve) kell részt vennie, beleértve legalább két programországot, és ezek közül legalább egynek európai uniós tagállamnak kell lennie és két partnerországnak.
A 2011-es EU-Kína Ifjúsági Év nyomon követéseként vagy a 2012-es EU-Kína Kultúrák Közötti Párbeszéd Évével összefüggésben kivételt élveznek a Kínai Népköztársaság mint partnerország bevonásával induló projektek. Ezekben az esetekben elegendő, ha a projektekben csak egyetlen partnerország (Kína) szerepel, és egy vagy több programország, amelyek közül legalább egynek európai uniós tagállamnak kell lennie.

3. Támogatható tevékenységek
A projektnek az ifjúságpolitika és a nem formális oktatás területéhez kapcsolódó, nonprofit jellegű tevékenységeket kell tartalmaznia.
A pályázatok révén megvalósítani kívánt tevékenységek indikatív listája
Az e felhívás keretében támogatott tevékenységek magukban foglalhatják a következőket, de nem korlátozódnak azokra:
- nagy horderejű ifjúsági események, szemináriumok, konferenciák,
- partnerségi együttműködések és hálózatok kialakítását ösztönző tevékenységek,
- az ifjúságpolitikai párbeszédet ösztönző tevékenységek,
- tájékoztató és figyelemfelkeltő kampányok a fiatalokról és általuk,
- képzés és készségfejlesztés az ifjúságsegítők, ifjúsági szervezetek és csoportok számára,
- szakmai látogatás (job shadowing) és hosszú távú mobilitás ifjúságsegítők számára.
A projekteket 2012. szeptember 1. és 2012. december 31. között kell elkezdeni, legalább 6 hónapos, de legfeljebb 12 hónapos időtartammal.

4. Elbírálási szempontok
A támogatható pályázatok értékelése a következő szempontok alapján történik:
- A projekt kapcsolódása a felhívás célkitűzéseihez és prioritásaihoz (30%)
- A projekt és a benne szereplő munkamódszerek minősége (50%)
- A projektben szereplő résztvevők és projektszervezők profilja és száma (20%)
Bár a projektek kiválasztásában törekedni fognak a kiegyensúlyozott földrajzi lefedettségre, az országonként finanszírozott projektek számának meghatározásakor a legfontosabb tényező a minőség lesz.
5. Költségvetés
A pályázati felhívás alá tartozó projektek társfinanszírozására elkülönített teljes költségvetés becsült összege 3 000 000 euró.
Az Ügynökség által nyújtott pénzügyi támogatás mértéke nem haladhatja meg egy-egy projekt teljes támogatható költségeinek 80%-át. A támogatás maximális összege 100 000 euró.
Az Ügynökség fenntartja magának a jogot arra, hogy ne ossza ki a rendelkezésre álló teljes támogatási keretet.

6. A pályázatok benyújtása
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy e pályázati felhívás keretében egy pályázó csak egy projektpályázatot nyújthat be.
Az űrlapok az alábbi internetes címen találhatók:
http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2012/call_action_3_2_en.php
A támogatási pályázatokat az EU egyik hivatalos nyelvén kell elkészíteni, és legkésőbb 2012. május 15-ig be kell küldeni a következő címre:
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
Youth in Action Programme - EACEA/06/12
BOUR 4/029
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1
1140 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
- postai úton, a postai bélyegzőn szereplő dátum alapján,
- expressz futárszolgálat útján, a futárszolgáltatást biztosító cég általi átvétel dátuma alapján (a pályázati űrlaphoz csatolni kell az eredeti átvételi elismervény másolatát).
Nem fogadhatók el a faxon vagy e-mailben benyújtott pályázatok.

7. További információ
A pályázatokat az EACEA/06/12 pályázati felhívás pályázati útmutatójában megadott követelményeknek megfelelően, az erre a célra készült pályázati űrlapon, a megfelelő mellékletekkel együtt kell benyújtani.
Az említett dokumentumok az Interneten az alábbi honlapon találhatók meg:
http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2012/call_action_3_2_en.php

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum