Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Móricz Zsigmond irodalmi alkotói ösztöndíj
Kiíró:
Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft.
Határidő:
02/06/2015
Érvényes:
02/06/2015
Tárgymutató:
ösztöndíj, Móricz Zsigmond irodalmi alkotói
Pályázhat:
Azok az 1980. január 1. után született írók, irodalmárok, akik eddig színvonalas orgánumokban, szakmai színtereken megjelentek
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a 2015. évi Móricz Zsigmond irodalmi alkotói ösztöndíj elnyerésére

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: MANK) pályázatot hirdet azon fiatal írók, irodalmárok részére, akik szépirodalmi, kritikai, szociográfiai vagy irodalomtörténeti munkájukhoz kérnek támogatást a Móricz Zsigmond irodalmi ösztöndíj elnyerésével. A pályázat szakmai lebonyolítója a Petőfi Irodalmi Múzeum (a továbbiakban: PIM).

Az ösztöndíj célja
Az ösztöndíj célja, hogy tehetséges fiataloknak segítséget nyújtson a pályakezdéshez, kedvező feltétételeket teremtsen a magas színvonalú alkotó tevékenységhez.

Pályázhatnak
Azok az 1980. január 1. után született írók, irodalmárok, akik eddig színvonalas orgánumokban, szakmai színtereken megjelentek. Már publikált kötet megléte előnyt jelent. Korábbi ösztöndíjasok is pályázhatnak abban az esetben, amennyiben az előző ösztöndíjuk lejárta óta eltelt öt év, és a korhatárnak még megfelelnek. (Utolsó sikeres pályázati év: 2010.) Egy évnél hosszabb időszakra vonatkozó terveket a kuratórium nem támogat.
Nem nyújthat be pályázatot, aki az ösztöndíj ideje alatt központi költségvetési forrásból egyéb ösztöndíjban (például az NKA alkotói támogatása) vagy egyéb támogatásban, illetve aki MASZRE alkotói támogatásban részesül. PhD-témával nem lehet pályázni.
Ösztöndíjban részesülhet évente: legfeljebb 13 fő
Az ösztöndíj időtartama: 12 hónap, a 2015. január-december 31. közötti időszakra

Az ösztöndíj összege
Bruttó 100 000 Ft/hó
Az ösztöndíj az SZJA törvény alapján nem minősül adómentes jövedelemnek, ennek megfelelően a hatályos jogszabályi előírások szerinti számfejtést és a közterhek levonását követően megállapított nettó összegben kerül kifizetésre.

A pályázat nyelve: magyar

A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:
1. Adatlap (hiánytalanul kitöltve és aláírva)
2. Nyilatkozat (hiánytalanul kitöltve és aláírva)
3. Szakmai önéletrajz - aláírva
4. Munkaterv (az alkotói elképzelés rövid leírása)
5. Publikációs jegyzék
6. 5-10 oldalnyi szövegmutatvány a tervezett kéziratból vagy eddig megjelent munkákból
7. Nem kötelező, de csatolható a szakma elismert képviselőjének/képviselőinek ajánlása
A pályázati adatlap és nyilatkozat a pályázati felhívás része, amely letölthető
http://www.pim.hu honlapról és a MANK honlapjáról http://www.alkotomuveszet.hu.

A pályázat benyújtása két megjelenési formában szükséges:
1.) 1 nyomtatott példányban a Petőfi Irodalmi Múzeumhoz (1053 Budapest, Károlyi u. 16.) postai úton, vagy személyesen hétköznap, munkaidőben 9-18 óráig, és
2.) elektronikus úton, csatolt fájlként doc, docx vagy rtf formátumban a moricz15@pim.hu e-mail címre (az ebben a formában benyújtott pályázatokat nem szükséges aláírni).

Beadási határidő: 2015. február 6. (péntek) éjfél.

Hiánypótlás
Hiánypótlásra a pályázati beérkezési határidő előtt van lehetőség. A hiánypótlásként
küldendő dokumentumokat személyesen vagy postai úton, a fent megadott címekre
kell eljuttatni.

Érvénytelen a pályázat, amennyiben
- a pályázati feltételeknek nem felel meg
- hiányos a mellékelt dokumentáció
- az adatlap/nyilatkozat hiányos, nincs aláírva vagy a valóságnak nem megfelelő adatokat
tartalmaz,
- határidőn túl történik a benyújtása

A pályázat elbírálása
A pályázatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kinevezett, a PIM által
működtetett szakértői kuratórium bírálja el. Az ösztöndíj odaítéléséről a kuratórium
dönt, a beadási határidőt követő 30 napon belül.
A kuratórium tagjai: Csepregi János (Fiatal Írók Szövetsége), Erős Kinga (Magyar Írószövetség), Gaborják Ádám (József Attila Kör, elnök), Horváth Györgyi (József Attila Kör), Neszlár Sándor (Fiatal Írók Szövetsége, elnökségi tag), Szilágyi Zsófia (Szépírók Társasága), Zsille Gábor (Magyar Művészeti Akadémia).
A döntés ellen jogorvoslatnak nincs helye.
A PIM az eredményről a döntést követő 15 napon belül elektronikus úton valamennyi pályázót értesíti, és a nyertes pályázók névsorát a http://www.pim.hu és a http://www.alkotomuveszet.hu honlapon közzéteszi. Az e-mailben történt értesítés írásbeli értesítésnek minősül.

Az elbírálás szempontjai
- A pályázó szakmai előélete (fő szakmai tevékenységi terület, megjelent publikációk, könyvek, díjak, szakmai visszhang).
- A munkaterv (megvalósíthatóság, eredetiség, számonkérhetőség, a pályázat kidolgozottsága, megfelel-e a pályázati kiírás céljainak, jól kapcsolódik-e a pályázó eddigi tevékenységéhez).
- A beadott szövegmutatvány minősége.

Szerződéskötés
A nyertes pályázóval a pénzügyi lebonyolító MANK ösztöndíjszerződést köt. A szerződéskötéshez minden nyertes pályázónak csatlakoznia kell a Magyar Mecénás Programhoz. (http://www.alkotomuveszet.hu/index.php/magyar-mecenas-program)

Az ösztöndíj kifizetése
Az ösztöndíj folyósításáról a Magyar Államkincstáron keresztül az MANK gondoskodik.

Beszámolási kötelezettség
Az ösztöndíjasok munkatervük megvalósításáról, eredményeikről kötelesek beszámolni.
Az ösztöndíjat elnyert alkotóknak az ösztöndíjas időszak folyamatban lévő teljesítményéről, az alkotás aktuális állapotáról és a munka további menetéről készített évközi beszámolót valamint az ösztöndíj elnyerése előtt nem publikált szöveget (szóközzel együtt líra esetén 12.000, minden más műfaj esetén 40.000 karakter,) kell elküldenie 2015. szeptember 1-ig elektronikus úton a gaspargy@pim.hu e-mail címre.
Az ösztöndíj leteltekor az egy év alatt végzett munkáról egy rövid (1-2 oldalas) szöveges beszámolóval, illetve az ösztöndíj idején született, lehetőleg nem publikált (szóközzel együtt líra esetén 25 000, minden más műfaj esetén 80 000 karakter) szövegmutatvánnyal kell számot adni a
gaspargy@pim.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben, 2015. december 10-ig. Utóbbi szerkesztett anyagát a PIM honlapján közzéteszi.
Az évközi és év végi beszámolókat a szerződésben meghatározott szempontok alapján kell elkészíteni.
Az ösztöndíj részlegesen visszatartható, vagy megvonható az évközi, illetve az év végi beszámolási kötelezettség elmulasztása esetén, a nyilatkozatban és a szerződésben foglaltak szerint.

Az ösztöndíj-támogatás feltüntetésének kötelezettsége
Az ösztöndíjas az ösztöndíjjal támogatott munkáinak publikálása esetén köteles az ösztöndíj nevét és az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásának tényét feltüntetni (pl.: Az alkotó az Emberi Erőforrások Minisztériumának Móricz Zsigmond ösztöndíjasa.).

A pályázatbeadással kapcsolatos további információ:
Gáspár György muzeológus, Petőfi Irodalmi Múzeum
gaspargy@pim.hu tel: 06-1-317-3611/253-as mellék)
Ványa Zsófia Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft
osztondijak@alkotomuveszet.hu tel: 06-26-500-195/205-ös mellék

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
Pályázati dokumentumokIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum