Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Civil Liciten részvétel
Kiíró:
Civil Licit Alapítvány
Határidő:
07/09/2013
Érvényes:
07/09/2013
Tárgymutató:
Civil Liciten részvétel
Pályázhat:
1. Azok a szervezetek, amelyek az alábbi fejlesztési programok bármelyikének forrásaiból támogatott nyertes és megvalósított, vagy legalább a megvalósítás félidején túl lévő pályázattal rendelkeznek főpályázó projektgazdaként vagy konzorciumi partnerként: HEFOP, ROP, GVOP, KIOP, TÁMOP, TIOP, KMOP, ÉMOP, ÉAOP, DAOP, DDOP, KDOP, NYDOP, ÁROP, EKOP, KEOP, KÖZOP, GOP, EQUAL Közösségi Kezdeményezés, INTERREG, ETE, Norvég Alap és Svájci Együttműködés.
2. Azok a civil szervezetek, amelyek az elmúlt öt évben és/vagy forprofit szektorból kapott támogatásból megvalósítottak társadalmi és/vagy környezeti fenntarthatósággal kapcsolatos projektet. A referencia igazolására a jelentkezési adatlap szolgál
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


Pályázati kiírás a Civil Liciten való részvételre

A pályázat kiírója
A Civil Licit Közhasznú Alapítvány.

A pályázat témája
Magyarországi civil szervezetek pályázatot nyújthatnak be a 2013-as Civil Licit fenntarthatósági árverésen való részvételre, ahol felelős vállalatok számára bemutathatnak, árverésre és megvételre bocsáthatnak olyan szolgáltatásokat, amely vállalatok társadalmi felelősségvállalási programjába illeszthető.

A pályázat háttere
A Civil Licit Alapítvány célja, hogy elősegítse a környezeti és társadalmi fenntarthatóságot azáltal, hogy lehetőséget teremt a for-profit és nonprofit szektor találkozására. E cél megvalósítása érdekében 2013-ban hatodik alkalommal kerül megrendezésre a Civil Licit fenntarthatósági árverés, melynek során civil szervezetek egy rendhagyó aukció formájában kínálják megvételre a környezeti és társadalmi fenntarthatóságot elősegítő szolgáltatásaikat a felelős vállalatok, vállalkozások számára. A Civil Liciten a licitálók a megszokott gyakorlattól eltérően nem egy egyszeri támogatást, adományt kínálnak fel a civil szervezeteknek, hanem egy mindkét fél számára előnyös üzlet születik meg a kalapács leütésével. Az elmúlt öt évben 50 szolgáltatás talált gazdára a liciten több mint 11 millió forint értékben. Tudomásunk van több civil szervezetről, akik hosszú távú együttműködést építettek ki vállalatokkal a Civil Liciten való kapcsolatfelvétel után. A vállalatok által a szolgáltatásokért kifizetett ellenérték kétszeresen hasznosul, hiszen a vállalat lépést tesz a környezeti és társadalmi fenntarthatóság eléréséért, valamint támogatja az ezen a területen tevékeny nonprofit szervezeteket.
Mit jelent a Civil Licit egy civil szervezetnek?
A Civil Licit egy civil szervezet számára egyfelől bemutatkozási és kapcsolat-felvételi lehetőség a vállalati szférával. Másfelől piaci lehetőség egy szolgáltatás értékesítésre, egy vállalati ügyfél megszerzésére. Ha egy civil szervezetnek már van olyan szolgáltatása, amelyet vállalatoknak nyújt, a Civil Liciten értékesítheti. Ha még nincs ilyen szolgáltatása, itt az alkalom, hogy kialakítson egyet. A Civil Liciten való indulással egy civil szervezet az adományok és a pályázatok mellett egy újabb forráslehetőséghez juthat. Emellett a Civil Licit Alapítvány segítséget és tanácsadást nyújt a civil szervezetek számára CSR szolgáltatásaik kialakítására és projektmenedzsmentjére.
Mit jelent a Civil Licit egy licitáló számára?
A Civil Liciten évről évre képviseltetik magukat nagy multinacionális vállalatok, illetve közepes és kisebb vállalkozások egyaránt. A felelős gondolkodás már elvárás egy eredményességre törekvő vállalkozással szemben, felelősségvállalási projektjeikhez a vállalatok keresik a területen tapasztalattal rendelkező szervezetek segítségét. A vállalkozások olyan szolgáltatásokat keresnek, amelyek beilleszthetőek CSR és fenntarthatósági tevékenységeikbe. Ezek a tevékenységek igen sokrétűek lehetnek, az eredményes pályázás érdekében érdemes tájékozódni. A Civil Licit Alapítvány tapasztalatai szerint a vállalkozásoknak versenyelőnyt jelent az, ha fenntarthatósági és CSR tevékenységükbe civil szervezetektől származó kapacitást és szaktudást vonnak be. Az árverés emellett egy nagy médiavisszhangot kiváltó esemény, amelynek PR- és reklámértéke is fontos a résztvevő vállalkozásoknak.
A Civil Licit célja
A rendhagyó aukció célja egyfelől, hogy a civil szektor számára utat mutasson abban, hogy programjaikat, projektjeiket hogyan lehet a for-profit szféra intézményei számára is érdekessé és "eladhatóvá" tenni. Másfelől a program célkitűzése az is, hogy a civil szervezetek által az uniós forrásokból támogatott programokon keresztül elsajátított és felhalmozott tudásanyag, valamint a befektetett rengeteg munka ne vesszen el, hanem ezeket a jó gyakorlatokat, tapasztalatokat a vállalatok saját működésükbe átültessék. Nagyon fontos minden olyan program, ami a két szektor közötti távolságot csökkenti, és amely a közöttük lévő együttműködés kialakítását segíti, hiszen ezeknek az öntevékeny energiáknak a felszabadítása komoly lendületet képes adni a gazdaságnak. A vállalkozások gyarapodása nem csak pénzben mérhető növekedést kell, jelentsen, hanem a társadalmi felelősségvállalás és a vállalati belső kultúra fejlesztése tekintetében is kell, hogy szolgálja Magyarország felzárkózását az európai élmezőnyhöz. A jelenlegi gazdasági struktúra alapjai láthatóan inognak, ezért előbb vagy utóbb a csupán profitmaximalizálásra épülő modellt egy új összetartó, felelősen gondolkodó és cselekvő, értékalapú gazdasági paradigma fogja felváltani. Ennek a támogatása mindannyiunk feladata és ehhez járul hozzá a Civil Licit fenntarthatósági árverés.
A Civil Licit lebonyolítása
A Civil Licit pályázat kiírása után a Civil Licit Alapítvány munkatársai tanácsadással segítik a pályázaton induló szervezeteket abban, hogy minél inkább a vállalatok igényeihez igazodó szolgáltatást dolgozzanak ki. A Civil Licit pályázaton 10 szervezet 10 szolgáltatása kerül kiválasztásra. A pályázatokat egy független bíráló bizottság értékeli, amelynek tagjai az esélyegyenlőség iránt elkötelezett közszereplők, illetve az esélyegyenlőség területén tevékenykedő szakemberek.
A pályázat eredményhirdetése után a liciten induló szolgáltatások felkerülnek a http://www.civillicit.hu weboldalra, bemutatásra kerülnek a Civil Licit facebook oldalán, illetve megjelennek egy ún. licitáló füzetben, a licitálók teljes körű tájékoztatása érdekében. A szövegek elkészítésében a nyertes civil szervezetek együttműködése szükséges. A cégeket, vállalatokat a Civil Licit Alapítvány hirdetésekben és személyes kapcsolatfelvétellel hívja meg a licitálásra.
A Civil Licit rendezvényen a civil szolgáltatások egy rövid bemutatást követően kikiáltási áron kerülnek licitre, az árak egy meghatározott licitlépcső szerint emelkednek a licitálási kedv alapján. A pályázat kiírója, a Civil Licit Alapítvány nem vállal garanciát arra, hogy az árverésen egy-egy civil szervezet szolgáltatása el is kel majd. A pályázat kiírója a civil szervezetek és gazdasági szereplők részére kizárólag lehetőséget biztosít a Civil Liciten való részvételre. A licitálást megnyerő cég és a pályázatot benyújtó civil szervezet a licitforduló végén szándéknyilatkozatot írnak alá, melyben vállalják a program megvalósítását. A civil szervezet és a cég közötti megállapodásban, illetve a programok megvalósításában a pályázat kiírója nem vesz részt, azokért felelősséget nem vállal. A leütésre kerülő összegek eljuttatásában, a két megállapodó fél közötti pénzügyi tranzakciók lebonyolításában a pályázat kiírója nem vesz részt.
A Civil Licit Alapítvány együttműködő partnere a pályáztatásban és lebonyolításban a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség.

Pályázók köre
A pályázaton azon civil szervezetek vehetnek részt, amelyek megfelelnek az alábbi két feltétel egyikének.
1. Azok a szervezetek, amelyek az alábbi fejlesztési programok bármelyikének forrásaiból támogatott nyertes és megvalósított, vagy legalább a megvalósítás félidején túl lévő pályázattal rendelkeznek főpályázó projektgazdaként vagy konzorciumi partnerként: HEFOP, ROP, GVOP, KIOP, TÁMOP, TIOP, KMOP, ÉMOP, ÉAOP, DAOP, DDOP, KDOP, NYDOP, ÁROP, EKOP, KEOP, KÖZOP, GOP, EQUAL Közösségi Kezdeményezés, INTERREG, ETE, Norvég Alap és Svájci Együttműködés.
2. Azok a civil szervezetek, amelyek az elmúlt öt évben és/vagy forprofit szektorból kapott támogatásból megvalósítottak társadalmi és/vagy környezeti fenntarthatósággal kapcsolatos projektet. A referencia igazolására a jelentkezési adatlap szolgál.

Milyen témájú szolgáltatásokkal lehet pályázni?
- Környezetvédelem, zöld munkahely programok
- Energiahatékonyság
- Befogadó munkahely programok: hátrányos helyzetűek és megváltozott munkaképességűek foglalkoztatását elősegítő programok
- Családbarát munkahely kialakítása, magánélet és a munkahelyi feladatok összehangolása
- Munkahelyi esélyegyenlőség megteremtése
- Fogyatékos személyek integrációja
- Hátrányos helyzetűek és romák felzárkóztatása, esélyegyenlősége
- Egészségmegőrzés, egészség-fejlesztés, egészséges életmódra nevelés
- Mélyszegénység, éhezés megszűntetése
- A társadalom ismereteinek, kompetenciáinak fejlesztése (pl. gazdasági, pénzügyi ismeretek, digitális kompetencia, a tanulás tanulása)
- Egyéb társadalmi és/vagy környezeti fenntarthatóságot szolgáló programok

A szolgáltatások lehetséges típusai:
- Önkéntes munka
- Képzés, tréning
- Családi nap, vállalati rendezvény
- Tanácsadás
- Ismeretterjesztés
- Egyéb

Milyen szolgáltatás kidolgozását várjuk?
A szolgáltatás segítse elő egy vállalatnál a következő elemek közül minél többet:
- esélyegyenlőségi, fenntarthatósági feladatok, kötelezettségek ellátása
- vállalati belső kommunikáció javítása
- dolgozói lojalitás, munkahelyi közösség erősítése
- dolgozók motiváltságának, elköteleződésének és hatékonyságának növelése
- befogadói-elfogadói attitűd erősítése
- dolgozói nyitottság építése a társadalmi feladatok iránt
- környezettudatos szemlélet kialakítása a dolgozók körében és a vállalat működésében
- társadalmi kommunikáció, társadalmi párbeszéd kialakítása és fenntartsa
- vállalati pozitív imázsépítés, a vállalat megbecsülésének növelése
- HR-folyamatok segítése: toborzás elősegítése, fluktuáció csökkentése, új munkavállalók beilleszkedése
- a válsághelyzetek könnyebb kezelése
- innováció elősegítése
- a team-munka hatékonyságának növelése, a koordináció költségeinek csökkentése
- a dolgozói kompetenciák fejlesztése, kiemelten: szociális és személyközi kompetenciák (együttműködési készség, csoportmunka, kommunikáció, empátia, önállóság, döntési képesség, felelősségvállalás, konfliktuskezelés)

2013-as vállalati fenntarthatósági trendek
A Civil Licit Alapítvány vállalatok körében elvégzett kutatásai alapján a for-profit szervezetek a következő témakörökben folytatnak CSR, esélyegyenlőség, fenntarthatósági tevékenységet, és keresnek ezekhez civil partnereket.
- Környezetvédelem, káros környezeti hatások mérséklése
- Klímastratégia
- Víztisztaság, vízgazdálkodás
- Hulladékgazdálkodás
- Önkéntesség
- Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása
- Csapatépítő tréningek
- Családi napok
- Oktatás támogatása
- Pénzügyi kultúra oktatása
- Tehetségtámogató programok
- Civil edukáció
- Fogyatékos integráció
- Munkavállalók elégedettsége, jólléte
- Munkahelyi egészségmegőrzés
- Helyi közösségek támogatása, vidéki programok támogatása
- Fogyasztóvédelmi programok
- Felelős alkoholfogyasztás
- Munka-család egyensúly programok
- Fair trade kereskedelem
- Tudatos vásárlás

Kikiáltási ár
A szolgáltatások kikiáltási ára minimum 50 000 Ft, maximum 450 000 Ft lehet. Kérjük a civil szervezeteket, hogy a kikiáltási ár meghatározásakor mérlegeljék a vállalatok várható licitálási kedvét egy számukra majdnem ismeretlen szervezet esetében. A Civil Licit célja nemcsak egy-egy konkrét adás-vétel megvalósítása, hanem a for-profit és nonprofit szervezetek közötti hosszú távú együttműködés megalapozása. Kikiáltási árként bruttó árat kérünk feltüntetni.

A pályázati program időtartama
A benyújtandó szolgáltatások időtartama nem megkötött, viszont az előző évek tapasztalatai szerint a cégek, vállalatok inkább a könnyen megvalósítható, rövidebb időtartamú projekteket részesítik előnyben.

Beadható pályázatok száma
Egy civil szervezet maximum két pályázatot adhat be, de egy civil szervezet csak egy szolgáltatással indulhat a Civil Liciten.

Pályázattal kapcsolatos személyes konzultációs lehetőség
Időpont: 2013. június 13. 14 óra, illetve
2013. június 27. 14 óra
Helyszín: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Cím: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.

Pályázatok benyújtási határideje 2013. július 9. 18 óra

Pályázatok benyújtásának módja
A pályázatokat kizárólag elektronikus úton, a http://www.civillicit.hu weboldalon lévő pályázati adatlap kitöltésével lehet benyújtani. Kérjük, figyeljenek a megadott karakterszámra!

Pályázással kapcsolatos információ
info@civillicit.hu, illetve a 06 1 240 38 03-as telefonszámon kérhető.

A pályázat tartalmi elbírálásának szempontjai
- Az árverésre szánt szolgáltatás szakmai kidolgozottsága és színvonala.
- A szolgáltatás megfogalmazása laikusok és civil szektoron kívül állók számára is érthető, tömör, figyelemfelkeltő.
- A javasolt projekt újszerűsége, innovatív volta mennyire jelent valóban praktikus és hasznos hozzáadott értéket a vállalatok számára.
- A projekt mérhető hatása a vállalkozás munkavállalói körében.
- Költséghatékonyság, ár-érték arány. A szolgáltatás által érintettek száma.
- A kialakított szolgáltatás mennyire alkalmas arra, hogy azt a vállalkozások a felelős társadalmi szerepvállalással (CSR) és fenntarthatósággal kapcsolatos tevékenységeik közé illesszék.
- A kialakított szolgáltatás megvalósíthatóságának mértéke, a meghatározott időtartam indokoltsága.

Pályázatok kiválasztásának módja
A pályázatokat egy olyan független bíráló bizottság értékeli, amelynek tagjai a társadalmi felelősségvállalás és környezeti fenntarthatóság iránt elkötelezett közszereplők, illetve ezen területeken tevékenykedő szakemberek.

Nyertes pályázatok száma
A pályázatok elbírálását végző független bíráló bizottság a Civil Liciten való részvételre 10 pályázót, illetve az általuk megvalósítandó szolgáltatást választ ki.

A pályázati döntés várható ideje
2013. július vége. A nyertes civil szervezeteket a Civil Licit Alapítvány írásban értesíti.

A pályázásból kizáró okok
A következő szervezetek nem vehetnek részt a pályázaton:
- Amelyek ellen csődeljárás, felszámolási eljárás indult, vagy végelszámolásukat határozták el, üzletmenetüket bíróság által kirendelt biztos irányítja, tevékenységüket felfüggesztették, szüneteltetik, vagy jogszabályokban meghatározott más, hasonló eljárás miatt ilyen vagy hasonló helyzetben vannak.
- Amelyeket az elmúlt öt évben a tisztességes üzleti magatartási szabályok megsértéséért jogerősen elmarasztalták.
- Amelyek az NFÜ bármely Irányító Hatósága által kiírt pályázati felhívás vagy a pályázat eredményeképpen megkötött szerződés feltételeként előírt adatszolgáltatás során valótlan információkat (hamis adatokat) közöltek.
- Amelyek ellen a támogatást kezelő szervezetnél szabálytalansági eljárás folyik.
- Amelyeknek 60 napot meghaladó lejárt adótartozásuk, illetve adók módjára behajtható köztartozásuk van az állam vagy az önkormányzatok felé, ideértve az egészségbiztosítási és nyugdíjbiztosítási járulékot is. Ezt a feltételt NAV igazolással kell bizonyítani.
- Amelyek más, európai uniós pénzalapokból finanszírozott szerződésükkel kapcsolatban kötelezettségeik teljesítésének körében súlyos szerződésszegést követtek el kötelezettségeik teljesítésének elmulasztása miatt, és ezt jogerős bírósági ítéletben állapították meg.
- Amelyek az NFÜ bármely Irányító Hatóságával kötött bármely szerződésükkel kapcsolatban kötelezettségeik teljesítésének elmulasztásával súlyos szerződésszegést követtek el kötelezettségeik teljesítésének elmulasztása miatt, és az támogatást kezelő szervezet emiatt a szerződésszegésre vonatkozó jogkövetkezményeket alkalmazott.
- Amelyek részéről, vagy amelyek érdekében harmadik fél kísérletet tett bizalmas információk megszerzésére vagy felhasználására, továbbá az értékelő bizottság, illetve valamely Irányító Hatóság befolyásolására a jelen, vagy korábbi pályázati felhívások keretében benyújtott pályázatok elbírálása során.
- Amelyek képviseletre jogosult vezető tisztségviselője, felügyelőbizottságának tagja, munkavállalója, vagy a szervezetben tulajdonosi részesedéssel bíró személy a jelen pályázati felhívás elbírálására felállított bíráló bizottság valamely tagja, vagy tagjának közeli hozzátartója.

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum