Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Lépj Velünk! - Társadalmi innovációs program 2015/16
Kiíró:
NESsT Europe Nonprofit Kft.; UniCredit Alapítvány
Határidő:
10/31/2015
Érvényes:
10/31/2015
Tárgymutató:
társadalmi innovációs program - Lépj velünk!
Pályázhat:
minden olyan magyarországi székhelyű alapítvány és egyesület, nonprofit gazdasági társaság, valamint nonprofit szociális szövetkezet, amelyet a bíróság 2014. december 31-ig jogerősen nyilvántartásba vett, amely az alapszabályának, illetve a létesítő okiratának megfelelő tevékenységet ténylegesen folytatja
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

"Lépj velünk!" - Társadalmi innovációs program 2015/16
Pályázati felhívás

Kiíró: UniCredit Alapítvány
Lebonyolító: NESsT Magyarország

1. A pályázat célja
Az UniCredit Alapítvány és az UniCredit Bank Hungary Zrt. elkötelezett a gazdaság fenntartható fejlődése és a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése iránt. Ennek érdekében a rendelkezésükre álló eszközökkel olyan szervezeteket és innovatív kezdeményezéseiket szeretnénk segíteni, amelyek fenntartható módon csökkentik a hátrányos helyzetű csoportok gazdasági kiszolgáltatottságát.
Ennek szellemében az UniCredit Alapítvány a NESsT Magyarország közreműködésével pályázatot ír ki magyarországi székhelyű, nonprofit (civil, nem kormányzati) alapítványok és egyesületek, nonprofit gazdasági társaságok, valamint nonprofit szociális szövetkezetek számára. A pályázat célja olyan, a pályázók által vitt projektek támogatása, amelyek hátrányos helyzetű csoportokat innovatív módon segítenek hozzá ahhoz, hogy saját erőfeszítéseik és tevékenységük révén javítsanak életminőségükön.
A "Lépj Velünk - Társadalmi innovációs program" keretében már kidolgozott és működő projektek továbbfejlesztésének, bővítésének támogatására lehet pályázni. A szakmai zsűri elbírálását követően a maximum négy legígéretesebb pályázó összesen 60 000 euró összegű vissza nem térítendő pénzügyi támogatást és 6 hónapnyi szakmai és készségfejlesztési támogatást kap.
Kizárólag olyan projektek pályázhatnak, melyek nem direkt anyagi támogatást nyújtanak magánszemélyek vagy intézmények számára, hanem egy fenntartható tevékenység bevezetésében vagy elmélyítésében segítenek. Előzmény nélküli kezdeményezés nem támogatható. Az elbírálás során előnyt jelenthet, ha a programnak társadalmi vállalkozás eleme is van, amely akár közvetlenül hat a kedvezményezettek életére, akár a szervezet fenntartható működését biztosítja.

2. Mit nyerhetnek a pályázók a programban?
Pénzügyi támogatást:
o a szakmai zsűri vissza nem térítendő pénzügyi támogatással ismeri el a felhívás céljaihoz leginkább illeszkedő maximum 4 db pályázatot, összesen 55.000 euró összegben, melyet a nyertesek a projekt vagy társadalmi vállalkozás pályázatban felvázolt továbbfejlesztéséhez használhatnak fel. A megpályázható összeg pályázónként maximálisan 20.000 euró.
o Az UniCredit Bank Hungary Zrt. Your Choice Your Project munkatársi szavazáson való részvételi lehetőséget: a nyertesek figyelemfelkeltő vizuális beszámolót készítenek a projekt eredményeiről (videó, prezentáció, stb. formájában), ami alapján a bank munkatársai szavaznak arról, hogy melyik pályázó kapja meg a további 5.000 eurós díjat.
6 hónapnyi ingyenes készségfejlesztési támogatást a társadalmi innovációs kezdeményezés vagy társadalmi vállalkozás értékeléséhez, megerősítéséhez és a teljesítmény menedzsmentjéhez; valamint a nyertesek szakmai támogatási igényeit figyelembe véve egyéb készségfejlesztési lehetőségeket. A maximum négy nyertes pályázó fejlesztési tervének megvalósulását a NESsT és az UniCredit vezető menedzserei egyéni tanácsadással segítik 6 hónapon keresztül. Ezen felül a nyertesek három workshopon vesznek részt (teljesítménymenedzsment, üzleti tervezés és egy az igényeikhez igazodó, közösen kiválasztandó téma). A mentorálási folyamat része a nyertesek támogatása a beszámoló elkészítésében és az Unicredit Bank Your Choice Your Project munkatársi szavazásra felkészülésben.
Amennyiben a nyertesek között lesznek a NESsT stratégiai céljaihoz illeszkedő tevékenységű társadalmi vállalkozások, azok lehetőséget kapnak a NESsT kiválasztási folyamatában való részvételre és a kritériumok teljesítése esetén a NESsT inkubációs portfóliójához csatlakozásra.

3. Kik pályázhatnak?
A "Lépj Velünk - Társadalmi innovációs programra" pályázhat minden olyan magyarországi székhelyű alapítvány és egyesület, nonprofit gazdasági társaság, valamint nonprofit szociális szövetkezet, amelyet a bíróság 2014. december 31-ig jogerősen nyilvántartásba vett, amely az alapszabályának, illetve a létesítő okiratának megfelelő tevékenységet ténylegesen folytatja, és amely megfelel az alábbi feltételeknek:
A pályázó már működő társadalmi innovációs projektjét, tevékenységét vagy vállalkozását kívánja fejleszteni. Ennek fényében előzmény nélküli projektek nem támogathatók. Előzménynek számít minden olyan legalább több hónapnyi tevékenység, melyet a szervezet a szóban forgó közösséggel vagy célcsoporttal korábban végzett, vagy pályázatban felvázoltakhoz hasonló tevékenységet egy másik közösségben, célcsoporttal már valamilyen formában megvalósított. Ugyanakkor a pénzügyi támogatás nem egy már megvalósított projektet kíván elismerni, hanem egy már bizonyított társadalmi innováció vagy társadalmi vállalkozás fejlesztési, bővítési tervének megvalósítását kívánja támogatni.
A társadalmi innováció vagy társadalmi vállalkozás kedvezményezettjei hátrányos helyzetű csoportba tartoznak (például mélyszegénységben vagy fogyatékkal élők, veszélyeztetett élethelyzetű fiatalok, etnikai kisebbségek vagy más perifériára szorult, illetve veszélyeztetett személyek). A kedvezményezettek számára a pályázó nem direkt anyagi támogatást nyújt, hanem egy fenntartható tevékenység bevezetése vagy elmélyítése révén ahhoz segíti őket hozzá, hogy saját erőfeszítéseik és tevékenységük révén javítsanak életminőségükön.
Az a szervezet is pályázhat, amelyet a bíróság 2014. december 31. után vett jogerősen nyilvántartásba, de legalább 18 hónapos dokumentálható tevékenységet tud felmutatni.
A NESsT portfólió jelenlegi és Alumni tagjai abban az esetben, ha társadalmi vállalkozásuk 2 évnél nem régebben indult.
For-profit formában működő társadalmi innovációs kezdeményezések és társadalmi vállalkozások nem pályázhatnak.
A pályázaton nem vehetnek részt:
for-profit formában működő szervezetek;
politikai pártok vagy mozgalmak és ezek szervezetei;
közintézmények alapítványai;
állami tulajdonban lévő nonprofit gazdasági társaságok;
olyan szervezetek, amelyeknél megfigyelhető a diszkrimináció, vagy amelyek tagságukat faji, vallási, életkori, nemi alapon vagy születési hely szerint korlátozzák;
olyan vallási szervezetek, amelyeknek filozófiája, szabályzata, küldetése vagy hivatalos dokumentációja konkrét hitvallást vagy hitrendszert támogató propagandát tartalmaz;
amatőr vagy professzionális sportegyesületek - kivéve, ha tevékenységük kifejezetten a hátrányos helyzetűekre irányul;
bank által létrehozott alapítványok,
olyan szervezetek, melyek nem a pályázati kiíráshoz illeszkedő céllal jöttek létre,
olyan szervezetek, amelyekben tisztséggel vagy tagsággal rendelkeznek a NESsT, az UniCredit Bank és az UniCredit Alapítvány tanácsadói, munkavállalói, azok házastársai és/vagy közvetlen hozzátartozói, illetve a megnevezett zsűritagok, azok házastársai és/vagy közvetlen hozzátartozói.

4. A zsűri összetétele és a kiválasztás szempontjai
A szakmai zsűri a pályázati kiírásnak megfelelő tartalmi, formai és szakmai kritériumok alapján bírálja el a beérkező pályázatokat, és választja ki a maximum négy nyertest.
A benyújtott pályázati anyagokat elbíráló zsűri tagjai a következők:
Alice Arico, az UniCredit Alapítvány program-koordinátora
Smid Beáta, az UniCredit Bank Hungary marketing és kommunikációs igazgatója
Roxana Damaschin-Tecu, a NESsT globális portfólió-igazgatója
Pistyur Veronika, a Bridge Budapest ügyvezető igazgatója
Azurák Csaba, tanár, riporter, műsorvezető, a TV2 Aktív műsorainak főszerkesztője
A zsűri a nyertes pályázókat az alábbi szempontok értékelése alapján választja ki:
A pályázó hátrányos helyzetű közösségekben végzett munkájának eddigi eredményei;
A pályázatban bemutatott fejlesztési/bővítési terv várható társadalmi hatása (mind az elért kedvezményezettek számát, mind a hatás minőségét tekintve);
A várható társadalmi hatás fenntarthatósága a kedvezményezettek életében;
A megvalósítandó projekt innovativitása;
A társadalmi innováció fenntarthatósága a támogatási időszakot követően (a társadalmi vállalkozások itt előnyt élveznek);
A társadalmi innováció egy többszörözhető modell vagy más módon jelentős növekedési potenciállal rendelkezik.
Az anyagi és készségfejlesztési támogatás jelentős hozzáadott értéket jelent a pályázó számára.
A zsűri többségi szavazással hozza meg döntését, munkájuk nem nyilvános, döntésük végleges. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a beérkező pályamunkák alapján a pályázati díj egy részét vagy egészét ne ossza ki, vagy a pályázatot érvénytelennek nyilvánítsa.

5. A program menetrendje
Dátum/Időszak
2015. szeptember 16.
A pályázat meghirdetése
2015. október 31. éjfél
A pályázati anyag elektronikus úton történő beérkezési határideje
2015. december 11.
A nyertesek elektronikus úton történő értesítése az eredményről és ezek megjelenítése a pályázat honlapján
2016. január 13.
Hivatalos díjátadó ünnepség
2016. január 13.
A támogatási szerződések aláírása
2016. január 14.
1. workshop (1 nap - Teljesítménymenedzsment)
2016. február - július
Havonkénti mentori találkozó, látogatás
2016. március
2. workshop (2 nap - Társadalmi vállalkozások üzleti tervezése)
2016. május
3. workshop (A téma a résztvevők igényei alapján kerül kiválasztásra)
2016. július 31.
A nyertesek beszámolóinak beérkezési határideje
2016. augusztus 29- szeptember 10.
UniCredit Bank Hungary Zrt. Your Choice Your Project munkatársi szavazás
2016. szeptember 14.
A nyertesek értesítése az UniCredit Bank Hungary Zrt. Your Choice Your Project munkatársi szavazás eredményeiről
Az időzítés tekintetében a kiíró fenntartja a változtatás jogát.

6. Hogyan kell pályázni?
A pályázati anyagot elektronikus úton várjuk.
A pályázat beadásának határideje: 2015. október 31. 24.00 óra
Elektronikus úton beküldendő pályázati anyagok:
a kitöltött pályázati adatlap (aláírt, szkennelt változat) - a pályázati kiírás 1. sz. melléklete;
a pályázó 2014-es elfogadott pénzügyi beszámolója;
az előző egy-két évben megvalósított nagyobb projekt vagy projektek leírása, referenciái (támogatott intézmények vagy személyek elérhetősége, sajtómegjelenések, beszámolók stb.);
a "Lépj Velünk - Társadalmi innovációs programban" pályázó projekt indulásától a pályázat beadásáig eltelt időszakra vonatkozóan: a projekt eddigi eredményeit, a ráfordításokat, az eddig elnyert támogatásokat bemutató és igazoló dokumentumok (költségszámítás, fotók, támogatók referenciái stb.);
a Nyilatkozat eredeti, aláírt példánya szkennelve - a pályázati kiírás 2. sz. melléklete;
az alapítvány vagy egyesület, nonprofit gazdasági társaság, illetve a szociális szövetkezet létesítő okiratának hiteles másolata szkennelve;
a nyilvántartását vezető törvényszék által a pályázónak a nyilvántartásban szereplő adatairól kiadott, 15 napnál nem régebbi kivonat szkennelve;
az aláírási címpéldány szkennelve;
egy 30 napnál nem régebbi NAV 0-s igazolás.
Az elektronikus úton beküldendő anyagokat a következő címre várjuk: hungary@nesst.org. Az elektronikus levél tárgy rovatának megjelölése a következő legyen:"Lépj velünk 2015" - A SZERVEZET NEVE (a pályázó szervezet nevének megfelelően).
A hiányos pályázati dokumentációt benyújtó szervezetek pályázata esetében hiánypótlásra kizárólag a pályázati határidőn belül van lehetőség. Határidőn túl benyújtott hiánypótlás a pályázó szervezet automatikus kizárását jelenti.
A nyertes pályázóknak az eredményhirdetést követően, a támogatási szerződés aláírását megelőzően a hivatalos eredeti dokumentumokat papíralapon is be kell nyújtania.

7. Általános pályázati feltételek
A programot meghirdető szervezetek fenntartják maguknak a jogot, hogy a pályázók közül kiválasztott résztvevők és/vagy a nyertes pályázatot beadó szervezetek által megadott információkat részben vagy egészben - a pályázati adatlaphoz csatolt Nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően - valamennyi felhasználási mód tekintetében - felhasználják (közzétegyék stb.).
A nyertesekkel a NESsT EUROPE Nonprofit Kft. támogatási szerződést köt. Az elnyert támogatás 80 százalékának megfelelő összeget a NESsT a szerződés aláírásától számított 30 munkanapon belül folyósítja a nyertesek által megadott euró- vagy forint bankszámlára. A fennmaradó 20 százaléknak megfelelő összeget az írásos beszámoló átvétele és elfogadása után számított 30 munkanapon belül folyósítja.
A nyerteseknek a támogatott projektek által elért eredményekről 2016. július 31-ig kell a beszámolót elküldeniük. Ezen beszámolók 2016. augusztus 29. és 2016. szeptember 10. között részt vesznek az UniCredit Bank Hungary Zrt. belső szavazásán, ahol a bank munkatársai voksolhatnak a számukra legszimpatikusabb projektre. Az UniCredit Bank Hungary Zrt. munkatársai által leadott szavazatok alapján a legnépszerűbb nyertes további 5.000 euró kiegészítő támogatást kap, amennyiben a beszámolót leadta, és az elfogadásra került. A kiegészítő támogatás elnyeréséről a NESsT a munkatársi szavazást követően elektronikus értesítést küld a nyertesnek. Az elnyert kiegészítő támogatást a NESsT a kiegészítő támogatásról szóló szerződés aláírásától számított 30 munkanapon belül folyósítja.
A beszámolóhoz a nyertesek egy kitöltendő sablont kapnak, melyben be kell számolniuk a támogatási időszakban megvalósított projekt eredményeiről, és el kell számolniuk a támogatási összeggel. A beszámolóhoz kötelezően csatolandó kép- és/vagy videó illusztráció, illetve egyéb releváns dokumentáció is.
A pályázó teljes körűen és feltétel nélkül elfogadja a pályázati felhívásban és mellékleteiben részletezett feltételeket, és a szakértő zsűri döntését. A pályázó ennek megfelelően elfogadja, hogy a zsűri döntését követően jogorvoslatnak nincs helye.
A pályázó tudomásul veszi, hogy a programot kiíró és lebonyolító szervezetek fenntartják maguknak a jogot, hogy nem hirdetnek nyertes(eke)t.
A pályázati adatlapon szereplő kérdésekre adott válaszok szükségesek a pályázati anyagok értékeléséhez, és a NESsT kizárólag ebből a célból fogja feldolgozni őket. A nyertes pályázók kérésére az adatokat javítás vagy kiegészítés céljára visszaküldjük a részükre.

8. Kapcsolat, további információk:
Név: Pap Henrik
e-mail: hpap@nesst.org
Telefon: +36 30 352 2685, +(36) 1 267 0231
A pályázati felhívás elérhető az alábbi honlapokról:
https://www.nesst.org/magyarorszag/lepj-velunk-palyazati-felhivas
https://www.unicreditbank.hu/content/dam/cee2020-pws-hu/Rolunk/csr/lepj-velunk-palyazati-felhivas.pdf
http://www.unicreditfoundation.org

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
NESsT LOGO w shadow.JPGUC_lepvelunk_logo.jpgLepj-Velunk_Palyazati-felhivas_20152.pdfPÁLYÁZATI FELHÍVÁS
PÁLYÁZATI ADATLAPIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum