Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai tudásának elterjesztése és hozzáférhető szolgáltatások fejlesztése / TÁMOP-5.4.6.A-12/2
Kiíró:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Határidő:
08/31/2012
Érvényes:
08/31/2012
Tárgymutató:
akadálymentesítés vidéken / TÁMOP-5.4.6.A
Pályázhat:
- A 2005. évi CXXXIX. törvény 1. számú mellékletében felsorolt, államilag elismert felsőoktatási intézmények
- valamint az alábbi akkreditált felnőtt képző intézmények pályázhatnak (KSH besorolással, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 8/2010.(VIII. 25.) KSH közlemény alapján):
- Központi költségvetési szerv (KSH 312)
- Helyi önkormányzati költségvetési szerv (KSH 322)
- Egyéb egyesület (KSH 529)
- Egyház (KSH 551)
- Önálló egyházi intézmény (KSH 552)
- Egyház önálló szervezete (KSH 553)
- Egyházak szövetsége (KSH 554)
- Egyéb egyházi szervezet (KSH 559)
- Közalapítvány (KSH 561)
- Közalapítvány önálló intézménye (KSH 562)
- Egyéb alapítvány (KSH 569)
- Nonprofit korlátolt felelősségű társaság (KSH 572)
- Nonprofit részvénytársaság (KSH 573)
- Kamara (KSH 541)
- Egyéb jogi személyiségű nonprofit szervezet (KSH 599)
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent TÁMOP 5.4.6.A-12/2 jelű, „A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai tudásának elterjesztése és hozzáférhető szolgáltatások fejlesztése” című pályázati kiírás beadási határideje megváltozott.
A pályázatok benyújtására 2012. augusztus 31-ig van lehetőség.


PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ
a
Társadalmi Megújulás Operatív Program
A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés
szakmai tudásának elterjesztése és hozzáférhető
szolgáltatások fejlesztése c.
könnyített elbírálású
pályázati felhívásához
Kódszám:
TÁMOP-5.4.6.A-12/2
(konvergencia régiók)

A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE
A1. Alapvető cél és háttér információ
A KSH 2001-es népszámlálási adatai alapján 1990 és 2001 között majdnem a duplájára emelkedett a regisztrált fogyatékos személyek száma (2001-ben 577 000 fő), miközben közel a felére csökkent a foglalkoztatási mutatójuk (14%-ról 9%-ra), és ezzel párhuzamosan az inaktivitási mutatójuk közel 20%-kal (57,5%-ról 76,7%-ra) nőtt.
Emellett ugyanakkor a társadalom elöregedési üteme tovább gyorsul és a társadalom közel egyharmada lesz időskorú (60 év feletti) belátható időn belül.
A fogyatékos és az időskorú vagy megváltozott munkaképességű emberek esetében a társadalom többségétől való elszigetelődést erősíti az akadálymentesítettség hiánya, a komplex, illetve a szociális rehabilitáció szakmai hátterének kialakulatlansága.
Annak érdekében, hogy az akadálymentesítésre fordítandó források felhasználása hatékony, gazdaságos és eredményes legyen, és a különféle fogyatékossággal élő csoportok közszolgáltatásokhoz, közigazgatáshoz, munkahelyekhez való hozzáférését érdemben segítse, valamint hogy a fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációja sikerrel megvalósítható legyen, szükséges megfelelő szakmai, módszertani és szakértői háttér kialakítása, valamint a társadalmi szemléletváltás.
Miközben az elmúlt években az akadálymentesítést több program is céljául tűzte ki, a témához kapcsolódó ismeretek továbbra sincsenek beágyazva a hazai oktatási, képzési rendszerbe.
Az egyenlő esélyű hozzáférés eredményes és hatékony biztosításához alapvető jelentőségű az elérhető magas színvonalú tudásbázis, a megfelelő képzési háttér rendelkezésre állása a szakemberek (mérnökök, építéstervezők, belsőépítészek, formatervezők, közlekedési szakemberek, informatikusok, közszolgáltatásokban dolgozók, stb.) és megrendelőik számára éppúgy, mint az átlagember számára (középfokú és felsőoktatás, felnőttképzés).
Fentiek szükségesek ahhoz is, hogy hosszabb távon ne csupán utólagos és esetleges módon biztosított akadálymentesítés révén váljon hozzáférhetővé a környezet a fogyatékos személyek, valamint az időskorúak, megváltozott munkaképességűek és nem utolsósorban a kisgyermekesek számára, hanem már eleve hozzáférhető, biztonságos környezet és közszolgáltatások jöjjenek létre.
A támogatási konstrukció célja az egyenlő esélyű hozzáférés eredményes és hatékony biztosításához szükséges - a TÁMOP 5.4.5. kiemelt projekt keretében kialakított és akkreditált - felnőttképzési és felsőoktatási képzési programok/modulok, tananyagok országos elterjesztése a felkészített képzők segítségével, a pályázó akkreditált felnőttképzési és felsőoktatási intézményeken keresztül.
A TÁMOP 5.4.5-ös kiemelt projekt során alapvetően olyan hiánypótló tananyagok, tematikák és képzési programok jöttek létre, amelyek korábban nem léteztek Magyarországon. Annak érdekében, hogy a létrejött tudásanyag hosszú távú hasznosulását biztosítani lehessen, szükséges a különböző képző intézmények ösztönzése a tudásanyag átvételére, és az 5.4.5 konstrukcióban létrehozott képzési programok lebonyolítására. Az 5.4.5-ös konstrukció és a jelen konstrukció együttes indítása garantálja, hogy valamennyi létrejött képzés megjelenhessen a hazai képzési palettán, valamint országos szinten biztosít lehetőséget az új képzések igénybe vételére.
A TÁMOP 5.4.5 konstrukció közvetlenül is hozzájárul jelen kiírás sikeres megvalósításához azáltal, hogy a felkészült oktatói létszám növelésével elősegíti a pályázói kör szélesítését, valamint a nyertes projektekben megvalósuló képzések módszertani kísérésével biztosítja a képzések szakmai minőségét.

PÁLYÁZÓK KÖRE
A konstrukció keretében kizárólag intézményakkreditációval rendelkező felnőttképzést folytató intézmények (C1. Támogatható tevékenységek rész 3. pontjában szereplő tevékenységek esetében), valamint felsőoktatási intézmények (C1. Támogatható tevékenységek rész 4. pontjában szereplő tevékenységek esetében) pályázhatnak.
Amennyiben a pályázó felnőtt képző intézmény, úgy kizárólag egy pályázatot nyújthat be.
Felsőoktatási intézmény több pályázatot is benyújthat, amennyiben a megvalósítás különböző képzési területeken (karokon), vagy különböző városokban lévő telephelyeken történik.
Jogi forma
Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak:
- A 2005. évi CXXXIX. törvény 1. számú mellékletében felsorolt, államilag elismert felsőoktatási intézmények
- valamint az alábbi akkreditált felnőtt képző intézmények pályázhatnak (KSH besorolással, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 8/2010.(VIII. 25.) KSH közlemény alapján):
- Központi költségvetési szerv (KSH 312)
- Helyi önkormányzati költségvetési szerv (KSH 322)
- Egyéb egyesület (KSH 529)
- Egyház (KSH 551)
- Önálló egyházi intézmény (KSH 552)
- Egyház önálló szervezete (KSH 553)
- Egyházak szövetsége (KSH 554)
- Egyéb egyházi szervezet (KSH 559)
- Közalapítvány (KSH 561)
- Közalapítvány önálló intézménye (KSH 562)
- Egyéb alapítvány (KSH 569)
- Nonprofit korlátolt felelősségű társaság (KSH 572)
- Nonprofit részvénytársaság (KSH 573)
- Kamara (KSH 541)
- Egyéb jogi személyiségű nonprofit szervezet (KSH 599)
A jelen kiírás keretében konzorciumok nem pályázhatnak.

ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázatokkal kapcsolatos részletes eljárásokat a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet és az EMK szabályozza.
A pályázati kiírás felfüggesztése és megszüntetése
A 4/2011. (I. 28.) korm. rendelet 21. §-ának (10)-(11) bekezdései alapján, amennyiben a támogatásra rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerül, vagy annak kimerülése előre jelezhető, az NFÜ a benyújtási határidő előtt a benyújtás lehetőségét felfüggesztheti vagy a pályázatot lezárhatja, és az erről szóló tájékoztatást az NFÜ honlapján közzéteszi. A benyújtási lehetőség felfüggesztése az erről szóló tájékoztató NFÜ honlapján való megjelenését követő harmadik naptól lehetséges. Ha a felfüggesztés dátuma előtt beérkezett pályázatokról hozott döntést követően a támogatásra rendelkezésre álló keret nem merült ki, a felfüggesztést meg lehet szüntetni, és új benyújtási határidőt lehet meghatározni.
A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázat magyar nyelven, kizárólag a Projekt Adatlapon, a Pályázati Útmutatóban előírt mellékletekkel nyújtható be. A Projekt Adatlap kitöltése kizárólag az NFÜ által rendszeresített kitöltő program alkalmazásával történhet. A kitöltő program letölthető a http://www.nfu.hu honlapról.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az elektronikusan benyújtott Projekt Adatlapot kizárólag xzip formátumban fogadjuk el; pdf vagy más formátumban benyújtott Projekt Adatlap feldolgozására nincsen lehetőség. Az xzip file-ban csatolt Projekt Adatlap nem lehet üres és a megfelelő konstrukcióra kell vonatkoznia.
A Projekt Adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható, továbbá hiánytalanul, minden kérdésre választ adva, minden mezőt ki kell tölteni. Jelen Útmutató 2. számú mellékletében szereplő nyilatkozatot a Pályázónak papír alapon kell benyújtania, melyet a kötelezettségvállalásra vonatkozó aláírási előírásoknak megfelelően kell aláírnia!
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a kitöltött projekt adatlapot (melléklete nélkül), az elektronikus adathordozón szereplő projekt adatlappal megegyező tartalommal, papír alapon is be kell nyújtani.
Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetőség.
A pályázatot (kitöltött Projekt Adatlapot és mellékleteit, valamint az útmutatóban előírt további mellékleteket) elektronikus adathordozón (kizárólag egyszer írható, írásvédett CD lemezen) a pályázati kiírás részét képező, kinyomtatott projekt adatlappal és kötelezettségvállalásra vonatkozó aláírási előírásoknak megfelelően aláírt nyilatkozattal (nyilatkozat elektronikusan benyújtott pályázathoz) együtt, egy eredeti példányban, zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai/futárposta (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) szállítás igénybevételével a következő címre kell beküldeni:
Társadalmi Megújulás Operatív Program
Kódszám: TÁMOP-5.4.6.A-12/2
A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai tudásának elterjesztése és hozzáférhető szolgáltatások fejlesztése Közreműködő Szervezet:
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.)
1385 Budapest, Postafiók 818.
Amennyiben a pályázatot csomagként kívánja feladni, a csomagon az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.) 1134 Budapest, Váci út 45. "C" épület címzést kell feltüntetni.
Felhívjuk a tisztelt Pályázók figyelmét, hogy jelen kiírás keretében a pályázatok személyes benyújtására lehetőség nincs.
Kérjük, hogy a CD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati Felhívás kódszámát (TÁMOP-5.4.6/A-12/2 A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai tudásának elterjesztése és hozzáférhető szolgáltatások fejlesztése), a pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről!
A pályázati kiírással kapcsolatos további dokumentumok az http://www.nfu.hu honlapról tölthetőek le. További felvilágosítás az nfu@nfu.gov.hu e-mailcímen, illetve a 06-40/638-638 telefonszámon, illetve személyesen a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnél (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.) kapható. Felhívjuk a figyelmet, hogy a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 21. - (7) bekezdése alapján az ESZA Nonprofit Kft. a pályázatok benyújtásának határidejét megelőző tizedik napig biztosítja, hogy a támogatást igénylők kérdéseket tehessenek fel, és azokra ésszerű határidőn, de legkésőbb a kérdés KSZ-hez való érkezését követő 7 napon belül tájékoztatást kapjanak.
A pályázatok benyújtása 2012. június 1-jétől augusztus 31-ig lehetséges. A pályázatok benyújtása és elbírálása folyamatosan történik. Amennyiben az elektronikus benyújtás során a benyújtott dokumentum(ok)ban érzékelhető minőségromlás van, ami a bírálatot érdemben befolyásolhatja, a KSZ kérheti az érintett dokumentumok utólagos, papír-alapú benyújtását is, ami azonban nem minősül hiánypótlásnak.

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
Útmutató (pdf, 931 kB) (Feltöltve: 2012-04-21)
Adatlap (pdf, 97 kB) (Feltöltve: 2012-04-21)
1_melleklet_Reszletes_koltsegvetes (xls, 3 091 kB) (Feltöltve: 2012-04-21)
2_melleklet_Kitoltesi_utmutato (pdf, 98 kB) (Feltöltve: 2012-04-21)
3_melleklet_Palyazhato_kepzesek_listaja (xls, 38 kB) (Feltöltve: 2012-04-21)
4_ESZA_Altalanos_utmutato_az_elszamolhato_koltsegekrol (pdf, 268 kB) (Feltöltve: 2012-04-21)
5_ERFA_Altalanos_utmutato_az_elszamolhato_koltsegekrol (pdf, 262 kB) (Feltöltve: 2012-04-21)
8_melleklet_Tamogatoi_okirat (pdf, 174 kB) (Feltöltve: 2012-04-21)
9_melleklet_Szakmai_Oneletrajz_minta (doc, 143 kB) (Feltöltve: 2012-04-21)
10A_ melleklet_Kozzeteteli_kerelem (doc, 159 kB) (Feltöltve: 2012-04-21)
10B_Nyilatkozat_a Knyt_szerinti_erintettsegrol (doc, 149 kB) (Feltöltve: 2012-04-21)
11_melleklet_Kozbeszerzesi_utmutato (pdf, 463 kB) (Feltöltve: 2012-04-21)
12_melleklet_Erteket_a_penzert_utmutato (pdf, 132 kB) (Feltöltve: 2012-04-21)
13A_melleklet_Dokumentum_matrix (xls, 61 kB) (Feltöltve: 2012-04-21)
13B_melleklet_Dokumentum_matrix_ellenorzesi_szempontok (pdf, 184 kB) (Feltöltve: 2012-04-21)
14_melleklet_Nyilatkozat_elektronikusan_benyujtott_palyazathoz (doc, 175 kB) (Feltöltve: 2012-04-21)
15_melleklet_FSZK-egyuttmukodesi_megallapodas (doc, 159 kB) (Feltöltve: 2012-04-21)
16_melleklet_Nyilatkozat_koztartozas_mentessegrol (doc, 99 kB) (Feltöltve: 2012-04-21)
17_melleklet_Tamogatas_fogadasara_bankszamla_bejelentese (doc, 95 kB) (Feltöltve: 2012-04-21)
Csatolt dokumentumok letöltése egybenIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum