Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok / KEOP-6.1.0/A/09-11 és KEOP-6.1.0/B/09-11
Kiíró:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Határidő:
Folyamatos
Érvényes:
07/21/2011
Tárgymutató:
fenntartható életmód, viselkedésmintákat ösztönző kampányok / KEOP-6.1.0/A/09-11 és/B
Pályázhat:
Az "A" komponens keretében pályázásra jogosult szervezetek
Közoktatási feladatok ellátásában közreműködő intézmények (A 20/1997 II.13 Korm. rendelet alapján közoktatási intézménytörzs, OM azonosítóval rendelkezik), amennyiben a szervezet gazdálkodási forma szerint:
- Költségvetési szerv és intézménye (3-mal kezdődő KSH kód), vagy
- jogi személyiségű nonprofit szervezet (5-tel kezdődő KSH kód), vagy
- jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet (6-tal kezdődő KSH kód)
Olyan iskolák esetén, amelyek nem önálló gazdálkodást folytatnak, ennél fogva nem rendelkeznek saját adóazonosítóval, azon szervezet jogosult pályázni, amely az iskola fenntartója. A pályázó szervezetre ebben az esetben is vonatkoznak a fenti gazdálkodási forma szerinti korlátozások.
A "B" komponens keretében pályázásra jogosult szervezetek
Gazdálkodási forma szerint:
- Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek (31-gyel kezdődő KSH kód)
- Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (32-vel kezdődő KSH kód)
- Országos kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (35-tel kezdődő KSH kód)
- Területfejlesztési tanácsok (36-tal kezdődő KSH kód)
- Helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (37-tel kezdődő KSH kód)
- Költségvetési rend szerint gazdálkodó egyéb szervek (38-cal kezdődő KSH kód)
- Egyéb egyesület (529-cel kezdődő KSH kód)
- Köztestület (54-gyel kezdődő KSH kód)
- Egyház, egyházi intézmény (55-tel kezdődő KSH kód)
- Alapítvány (56-tal kezdődő KSH kód)
- Nonprofit gazdasági társaság (57-tel kezdődő KSH kód)
- Pénztárszervezet (58-cal kezdődő KSH kód)
- Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (59-cel kezdődő KSH kód)
- Jogi személyiség nélküli nonprofit gazdasági társaság (62-vel kezdődő KSH kód)
- Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit (69-cel kezdődő KSH kód)
- Külföldi diplomáciai, konzuli testület (941-es KSH kód)
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

soremelés
A pályázattal kapcsolatos kiírói közlemények:
07/20/2011A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés) című pályázati kiírás felfüggesztése A keretek kimerülése A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés) című (KEOP-6.1.0/A/09-11 és KEOP-6.1.0/B/09-11 kódszámú) pályázati konstrukciót 2011. július 22. napjával határozatlan időre felfüggesztjük. A 2011. július 21. 24 óráig postára adott pályázatok még érkeztetésre kerülnek.
03/03/2011Felkerült a honlapra a Támogatói okirat minta a fenntartható életmódot népszerűsítő pályázatokhoz A 2011. február 10-én megjelent A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok - szemléletformálás, informálás, képzés és A fenntarthatóbb életmódot és a fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek című pályázatok dokumentációja kiegészült a Támogatói okirat minta melléklettel.
02/28/2011Megjelentek a Zöldgazdaság-fejlesztési Program keretében megjelent pályázatok kitöltő programjai Felkerültek a honlapra az alább felsorolt Zöldgazdaság-fejlesztési Program kiírásainak kitöltő programjai.
02/24/2011Pontosítás A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés) című pályázati kiírás felhívásához A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés)" című pályázati kiírás felhívása módosult, a módosítás a rendelkezésre álló forrás részt érintette.
02/24/2011Módosítás A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés) című pályázati kiírás felhívásában "A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés)" című pályázati kiírás felhívása módosult, a módosítás a rendelkezésre álló forrás részt érintette.A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
A keretek kimerülése A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés) című (KEOP-6.1.0/A/09-11 és KEOP-6.1.0/B/09-11 kódszámú) pályázati konstrukciót 2011. július 22. napjával a kiíró határozatlan időre felfüggeszti. A 2011. július 21. 24 óráig postára adott pályázatok még érkeztetésre kerülnek.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a
Környezet és Energia Operatív Program
KEOP-6.1.0/A/09-11 és KEOP-6.1.0/B/09-11
A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó
viselkedésmintákat ösztönző kampányok
(szemléletformálás, informálás, képzés)
című
pályázati konstrukcióhoz
Érvényes: 2011. február 10-től

A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE
Jelen Pályázati felhívás az Általános pályázati útmutatóval együtt nyújt tájékoztatást a konstrukció keretében kiírt pályázati feltételekről. Az Általános pályázati útmutatóban meghatározott feltételek - amennyiben attól való eltérés nem megengedett -, jelen konstrukcióra is vonatkoznak.
Továbbá lásd "Általános pályázati útmutató".
A1. Alapvető cél és háttér információ
Természeti környezetünk védelme a polgárok gondolkodásmódján, hozzáállásán is múlik. Az egyének és közösségek milyen értékeket követnek és közvetítenek. Hiszünk a jó példák erejében, ezért az Új Széchenyi Terv célja pozitív példák elterjesztése.
A konstrukció célja a fenntartható életmód és az ehhez kapcsolódó viselkedésminták elterjesztése információs eszközök (szemléletformálás, tájékoztatás, képzés stb.) segítségével. Így cél a fogyasztók környezettudatosságának, környezetkultúrájának és környezet-etikájának fejlesztése, főleg a mindennapi élet területén (táplálkozás, háztartás, munkahely, közlekedés és szabadidő), a fenntarthatóbb választási lehetőségekről szóló információs kampányokkal, közösségi együttműködések megvalósításával. A pályázat konkrét célja a kompetens és felelős fogyasztói magatartás elterjedésének segítése, a fenntartható életmód értékeinek és eszközeinek széleskörű elterjesztése, a környezeti tanácsadók módszertani kultúrájának korszerűsítése, és a fenntarthatóság nem formális tanulási helyzeteinek ösztönzése. A tájékoztatás, képzés kiemelt eszközei az - elsősorban aktív elérést eredményező - infokommunikációs tájékoztatási formák (közösségi oldalak, multimédiás tartalmak alkalmazása stb.),
melyek előnye a költséghatékonyság és nagy tömegek egyidejű elérése. A civil szféra, az oktatási szektor, a tudományos szféra együttműködésének eredményeként a legszélesebb körben kell tudatosítani a fenntarthatóság értékrendjét, ismertté tenni a fenntartható alternatívákat, használatuk módját, és megismertetni a fogyasztás környezeti hatásait.
Nem célja a konstrukciónak a fenntarthatóság környezeti dimenzióját csak közvetve segítő, illetve azt elhanyagoló kampányok támogatása. Így egyértelműen természetvédelmi, tájképvédelmi, turisztikai, egészséges táplálkozási, egészséges élelmiszer, mozgáskultúra népszerűsítési, biotermesztési, kutatás-fejlesztési vagy műemlékvédelmi célú kampány, és közösségfejlesztés nem támogatható (ezekhez más források állnak rendelkezésre).
A konstrukciót megalapozza az EU és Magyarország környezetvédelmi politikája, valamint az EU és Magyarország Fenntartható Fejlődés Stratégiája, és az ennek részeként elkészült Fenntartható Termelési és Fogyasztási Akciótervek is, valamint a hazai irányadó dokumentumok. Az EU Akciótervei ötféle cselekvési területet fognak át:
1: innováció fejlesztése,
2: jobb termékek és piacuk,
3: jobb (ökohatékonyabb) termelés,
4: viselkedésváltozás a környezettudatos (bölcs, válogatós, ökointelligens) fogyasztásért,
5: külpiaci aktivitás az előzőek érdekében. A viselkedésváltozás cselekvési területen négy cél érdekében hétféle eszközt tervez az EU működtetni. A négy cél a környezeti költségek beépítése a termékek árába, a termékek környezeti tulajdonságainak megismertetése a fogyasztók körében, a piacok ösztönzése több és jobb termék forgalmazására, és a termékek környezeti szempontból megfelelőbb használata. Az eszközök között a kereskedők "környezeti teljesítmény" megállapodásai és elköteleződése, a környezeti költségek beépítésével működő piaci eszközök (pl. adók, forráshasználati díjak) kiterjedtebb használata, a forgalmi adó környezeti szempontot beépítő felülvizsgálata, az EU környezetvédelmi termékminősítő rendszerének fejlesztése és integrálása többféle politikába, fellépés a téves, félrevezető környezeti termékjelzések és reklámtevékenység, a zöld beszerzés, valamint a fogyasztók tájékoztatási, oktatási és képzési kampányai szerepelnek.
A magyar lisszaboni akcióterv a fenntartható fogyasztást a környezetfejlesztés fő céljaként határozza meg, míg a fenntartható termelés fejlesztése a versenyképességi célok egyike. A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia három prioritásának mindegyike jelentős tanulási, tájékoztatási feladatokat fogalmaz meg az életmód- és szemléletváltás érdekében. Az egyik prioritás önálló célként is kitűzi a fenntartható fogyasztási szokások uralkodóvá válását, míg a társadalmi funkciókat összefogó prioritás többek között az egészséges életmód kialakítását és az élő, működő emberi közösségek megőrzését, fejlesztését tűzi ki célul, mint a társadalom fennmaradását megalapozó folyamatokat.
Szükséges a kisközösségek fejlesztése, valamint a tanulási, együttműködési, részvételi, döntéshozói és alkalmazkodási képességek fejlesztésén keresztül a közösségi lét megélésének segítése. A természeti környezet megőrzésének sikere is attól függ, hogy a lakosság mennyiben ismeri fel és fogadja el elsődlegesként az élő környezet létfontosságú funkcióinak védelmét, mennyiben hajlandó és képes olyan életmódot és fogyasztási szokásokat választani, amelyek nem vezetnek a létfenntartó környezeti folyamatok tönkretételéhez. Termelésünk és fogyasztásunk természeti erőforrás-igényét, anyagi fogyasztás igényét csökkentenünk kell a fenntartható fejlődési stratégia szerint.
A lakosság általában nem rendelkezik sem elegendő információval életmódjának (közlekedési módok, táplálkozás, lakás, szabadidő) környezeti hatásairól, sem megfelelően erős döntéshozatali, joggyakorlási képességekkel (felismert környezeti érdekeik védelmében). Az uralkodó fogyasztói szokások általában ellentétesek a fenntarthatóság elveivel. Felmérések szerint a lakosság fele ugyan tisztában van azzal, hogy a fogyasztásnak vannak kedvezőtlen környezeti hatásai, azonban háromnegyedük úgy véli, a problémát pusztán technikai fejlődéssel kell áthidalni. Az emberek nem akarnak életmódjukon változtatni, holott általánosságban, globálisan belátják a jelenlegi életmódminták fenntarthatatlanságát. Az üzleti, helyi, régiós, országos politikai döntéshozók a lakosság érdektelenségére hivatkozva szintén könnyen hoznak a fenntarthatósággal akár ellentétes döntéseket is. Vannak azonban kedvező jelenségek is.
Elsősorban vidéken, illetve a fogyasztással arányos díjat fizetők körében megőrződtek tradicionális - részben fenntarthatónak mondható - fogyasztói szokások (például alacsony vízfogyasztás, takarékos energiafelhasználás, újrahasznosítási megoldások jelenléte).
Alkalmaznak hagyományos ismereteket az extenzív gazdálkodás, a paraszti élet és néhány kismesterség területén. Viszonylag magas fokú az élelmiszer iránti igényesség, beleértve a helyi termékek, valamint a kevésbé kemizált termékek elvi preferenciáját. A biztató folyamatok egyike, hogy az élelmiszerfogyasztásban, illetve a szabadidős fogyasztásban a tájjellegű, illetve a magas minőségű termékek és a biotermékek iránti kereslet növekszik.
Azoknak a fenntartható fogyasztási mintáknak kell elterjednie, amelyek kisebb anyag- és energiaigénnyel - több közösségi szolgáltatással, szellemi termékkel - elégítik ki a szükségleteket, illetve a hulladékkeletkezés megelőzését neveléssel, minták elterjesztésével, értékváltással segítik. A kulturális javak iránti magasabb kereslet csökkentheti a dologi jólét hajszolását a lakosság körében, ami egyúttal a környezet terhelésének csökkentését is jelenti. A megfelelő tájékoztatás jelentős segítséget nyújthat azáltal, hogy informálja a termelőket és fogyasztókat az általuk vásárolt termékek és szolgáltatások hatásairól, és lehetővé teszi számukra a helyes döntések meghozatalát. A fogyasztási szokások megfelelő alakítása szempontjából az elektronikus média éri el a legnagyobb közönséget, míg a személyes kommunikáció a legnagyobb hatást - mindkettő csak akkor, ha valóban elérhető, megélhető életmódokat mutatnak be.
Az Új Széchenyi Terv egyik kiemelt kitörési pontja a Zöldgazdaság fejlesztése. Ezen program integrált része a szemléletformáló és tudatosító tevékenységek támogatása, melynek célja, hogy a lakosság szélesebb körben megismerhesse az energiatakarékossági, energiahatékonysági, megújuló és alternatív energiahasznosítási megoldásokat, lehetőségeket és a klímaváltozás következményeihez való alkalmazkodás módozatait. A civil társadalom, az oktatási intézmények és az önkormányzatok számára forrást kell biztosítani ahhoz, hogy tájékoztatni tudják az érdekgazdákat, a lakosságot, az önkormányzatok döntéshozóit, a gazdaság szereplőit és a fiatal nemzedéket a zöld megoldásokról.
Emellett fontos bemutatni a szektorban megvalósuló beruházások eredményességi mutatóit, amelyek megfelelő alapot és bátorítást adnak a továbblépéshez. A cél olyan szemléletformáló tevékenységek fejlesztése, amelyek nem elvontan közelítik meg a klímaváltozás okozta következményeket, hanem a lakosság számára hasznos, a gyakorlatban alkalmazható ismereteket közvetít, melynek következtében ismertebbé válnak a zöld technológiák és kézzel foghatóbbak, átláthatóbbak lesznek a lakosságot érintő gazdasági racionalitások. Fontos megmutatni, hogy van olyan alternatíva, amelynek mentén - anélkül, hogy lényegi dolgokról lemondanánk életvitelünkben - csökkenthetjük kiadásainkat és hozzájárulhatunk egy fenntartható világhoz.
A KEOP stratégiája az, hogy az életminőség javulását rövid, és hosszú távon is elősegíti a környezetvédelem erősítése. A környezetvédelem erősítésébe beletartozik a környezeti infrastruktúra fenntarthatósági szempontokat figyelembe vevő fejlesztése, a természeti erőforrások hatékonyabb és takarékos használata. Az infrastruktúrák és erőforrások hatékony és takarékos használata a fenntartható fejlődés szempontjainak jobb megismerését és természetesebb alkalmazását igénylik mindenkitől. Ehhez környezeti szemléletformálásra van szükség, egyrészt azért, mert a régi EU tagországokra jellemző fogyasztási minták és piaci magatartások gyors átvételével a környezettudatos termelési és fogyasztási szokások elterjedése nem tartott lépést. Másrészt a környezetérdekű piac fejlődését az ökohatékonyságra törekvő technológiai fejlesztések ritkasága mellett leginkább a lakosság viszonylag alacsony, illetve csak 1-2 részterületre koncentráló környezettudatossága akadályozza. A fenntartható termelési és fogyasztási célok elérését és az eszközök fejlesztését nemcsak a KEOP, hanem - a piac termelői oldalának nyújtott támogatások révén - a GOP (pl. környezetközpontú technológiaváltást segítő konstrukciója) is segíti.
A2. Részcélok
A fenntarthatóbb életmódhoz elengedhetetlenül szükséges az összefogás, közös felelősségvállalás elősegítése. Fontos lépés a környezettudatos magatartás elemeinek és a környezetért felelős életvitelhez szükséges képességeknek a fejlesztése. Mind az együttműködési, mind a természettudományos képességek fejlesztését a kora gyerekkortól kezdve minden korcsoport és társadalmi csoport számára, így a különböző felnőtt korcsoportok (benne a családi, helyi, üzleti, vállalati, politikai döntéshozók) számára megfelelő formában, és kedvező irányú attitűdváltozás elérése érdekében kell végrehajtani. Fontos, a rendszeres, következetes és gyakorlatias tájékoztatás, amely legalább részben helyi információforrásokat és/vagy helyi információs csatornákat használ, valamint kívánatos az eredmények rendszerszintű visszacsatolása, az érintettek fenntarthatósági kultúrájának követése.
A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok, melyek a célközönség számára lehetőségeket teremtenek tájékozódásra, tanulásra, képességfejlesztésre, kompetenciafejlesztésre a táplálkozás, a háztartásvezetés, a munka, a közlekedés, a szabadidő témáiban, a következőket kell célozzák:
A2.1. A Fenntarthatósági részcélok és területek
Részcélok:
a. A társadalom és a környezet harmonikus viszonyának bemutatása, elsősorban a települési környezet (humán lakókörnyezet) természetes és ember alkotta értékeinek valamint az otthonosság fontosságának tudatosításával;
b. Az anyagtakarékosság, illetve a hulladék megelőzés szempontjának megfogalmazása és alkalmazása, a szelektív hulladékgyűjtés iránti igény, valamint a másodnyersanyagok ismertségének és elfogadottságának növelése;
c. Az energiatakarékosság, a klímatudatosság terjedése és a megújuló erőforrások nagyobb arányú felhasználása;
d. Víztakarékosság, tudatos vízhasználat elterjesztése, szürkevíz hasznosítás arányának növelése.
e. A fenntarthatóság követelményeinek megfelelő termékek iránti kereslet növelése, az ilyen termékek független minősítési rendszereinek ismerete, a környezetbarát csomagolások választása, valamint a pozitív ösztönzés és visszacsatolás révén a környezetkímélő termékek kínálatának fejlődése f. A humán együttműködések, különösen a kistérségeken belüli közösségek erősítése a fenntarthatóság érdekében.
A lakossági szemléletformálás területei:
a. Épületek, lakás, lakhatás, munkahely
b. Táplálkozás
c. Mobilitás
d. Pihenés/szabadidő
A2.2 A Fenntarthatósági szemléletformálás célcsoportjai
Magyarországon élő:
a. lakosság általában
b. gyerek korcsoport (4-15 év)
c. fiatalok (15-28 év)
d. családok
e. háztartások vezetői
f. vállalati, szervezeti, intézményi döntéshozók
g. politikai döntéshozók
h. oktatási szakemberek, pedagógusok
i. kommunikációs szakemberek
A vállalati, szervezeti, intézményi döntéshozók; politikai döntéshozók; oktatási szakemberek, pedagógusok; kommunikációs szakemberek csak abban az esetben lehetnek a projekt célcsoportjai, ha a kampánytevékenység a lakosság életmódjának és fogyasztási szokásainak közvetett módon történő megváltoztatásához járul hozzá. (Így például nem lehet vállalati döntéshozók számára környezettechnológiai ismeretek átadásáról szóló kampányt szerepeltetni a pályázatban, ugyanakkor az irodai munka zöldítését szolgáló kampány támogatható.)
Az egyes támogatható tevékenységekhez kapcsolódó szakmai követelmények határozzák meg, hogy melyik célcsoport választható.
A3. Rendelkezésre álló forrás
A 2007-2013-as időszakra a konstrukcióra rendelkezésre álló keretösszeg: 8,32 milliárd forint.
A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg (2011-2013-ig évente): 1 230 000 000 Ft
"A" komponens: 315 000 000 Ft
"B" komponens: 915 000 000 Ft
A4. A támogatás odaítélése során alkalmazandó eljárás
"A" komponens: könnyített, nyílt, egyfordulós kiválasztási eljárás
- Adott naptári évben egy pályázó legfeljebb 1 pályázatot nyújthat be az "A" komponens keretében.
- Elutasított pályázat egyszeri újra benyújtására van lehetőség egy naptári éven belül.
"B" komponens: standard, nyílt, egyfordulós kiválasztási eljárás
- Egy pályázó szervezet a "B" komponens keretében beadhat több pályázatot is (korlátozás nélkül), de minden pályázatban utalni szükséges a korábbi pályázatokhoz való illeszkedésre, a szinergikus hatásokra, illetve a jövőben tervezett pályázatokkal való összhangra, azaz a pályázó szervezet által tervezett stratégiai koncepcióra, mely szerint egymásra építi jelen támogatási konstrukcióban tervezett projektjeit.
- Elutasított pályázat egyszeri újra benyújtására van lehetőség egy naptári éven belül.
Az eljárások részletes leírását lásd az "Általános pályázati útmutató"-ban.
A4. Támogatás összege
A jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás mértéke:
- "A" komponens: Minimum 3 millió Ft, maximum 5 millió Ft.
- "B" komponens: Minimum 10 millió Ft, maximum 50 millió Ft.
B. PÁLYÁZÓK KÖRE
B1. A pályázók körének meghatározása
Az "A" komponens keretében pályázásra jogosult szervezetek
Közoktatási feladatok ellátásában közreműködő intézmények (A 20/1997 II.13 Korm. rendelet alapján közoktatási intézménytörzs, OM azonosítóval rendelkezik), amennyiben a szervezet gazdálkodási forma szerint:
- Költségvetési szerv és intézménye (3-mal kezdődő KSH kód), vagy
- jogi személyiségű nonprofit szervezet (5-tel kezdődő KSH kód), vagy
- jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet (6-tal kezdődő KSH kód)
Olyan iskolák esetén, amelyek nem önálló gazdálkodást folytatnak, ennél fogva nem rendelkeznek saját adóazonosítóval, azon szervezet jogosult pályázni, amely az iskola fenntartója. A pályázó szervezetre ebben az esetben is vonatkoznak a fenti gazdálkodási forma szerinti korlátozások.
A "B" komponens keretében pályázásra jogosult szervezetek
Gazdálkodási forma szerint:
- Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek (31-gyel kezdődő KSH kód)
- Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (32-vel kezdődő KSH kód)
- Országos kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (35-tel kezdődő KSH kód)
- Területfejlesztési tanácsok (36-tal kezdődő KSH kód)
- Helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (37-tel kezdődő KSH kód)
- Költségvetési rend szerint gazdálkodó egyéb szervek (38-cal kezdődő KSH kód)
- Egyéb egyesület (529-cel kezdődő KSH kód)
- Köztestület (54-gyel kezdődő KSH kód)
- Egyház, egyházi intézmény (55-el kezdődő KSH kód)
- Alapítvány (56-tal kezdődő KSH kód)
- Nonprofit gazdasági társaság (57-cel kezdődő KSH kód)
- Pénztárszervezet (58-cal kezdődő KSH kód)
- Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (59-cel kezdődő KSH kód)
- Jogi személyiség nélküli nonprofit gazdasági társaság (62-vel kezdődő KSH kód)
- Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit (69-cel kezdődő KSH kód)
- Külföldi diplomáciai, konzuli testület (941-es KSH kód)
Konzorciumokra vonatkozó szabályok
- Az "A" és "B" komponens esetén konzorciumi forma nem megengedett
B2. Méret
Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezett.
B3. Székhely
Lásd az Általános pályázati útmutatóban.
B4. Iparág
Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezett
B5. Típus
Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezett
C. A PÁLYÁZAT TARTALMA
C1. Támogatható tevékenységek
Az "A" komponens támogatható tevékenységei:
I. Fenntarthatósági tematikájú rendezvény
Szakmai követelmények:
Az "A" komponens keretében előre meghatározott forgatókönyv és szakmai tartalom szerint megvalósuló iskolai rendezvények támogathatók. Egy projekten belül legfeljebb 5 rendezvény tervezhető, figyelembe véve, hogy a projekt megvalósítására rendelkezésre álló idő 12 hónap.
Minden egyes iskolai rendezvényen az alábbiak megvalósítása kötelező:
- Filmvetítés
- Előadás, beszélgetés a filmhez kapcsolódóan
- Csoportfoglalkozás, melynek kötelező eleme az ökológiai lábnyom számítás
- Internetes oldalak bemutatása, elemzése
- A rendezvényt követően kötelező legalább egy vetélkedő lebonyolítása
- A rendezvény, illetve a vetélkedő eredményeinek bemutatása kötelező a helyi médiában (újság, TV vagy rádió)
A rendezvényen vetíthető filmek, a terjeszthető kiadványok, a bemutatható internetes oldalak és a rendezvényt követően megrendezhető vetélkedők a Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóság oldalán (http://www.kofi.gov.hu) közreadott listából választhatók ki. A listán nem szereplő kommunikációs anyagok és vetélkedők nem illeszthetők a projektbe! A listát a Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatósághoz eljuttatott írásbeli kérelem és egyedi elbírálás alapján lehet bővíteni.
A projektnek kötelező része a tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségek teljesítése.
II. Projekt előkészítés
Szakmai követelmények:
- A tevékenységnek kötelező része a Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése, és a rendezvényeken bemutatandó jogtiszta kommunikációs anyagok beszerzésének előkészítése.
"B" komponens:
FIGYELEM! A "B" komponens keretében a I.-III. pont alatti támogatható tevékenységek közül csak egy tevékenység választható!
A támogatható tevékenységek alatt felsorolt "szakmai követelmények" tartalmazzák az egyes tevékenységek támogathatóságának feltételeit.
I. Térségi komplex kampányok megtervezése és lebonyolítása Szakmai követelmények:
1. Az I. támogatható tevékenység célja fenntarthatósági tematikájú komplex kampány (lásd Fogalomjegyzék) megvalósítása, regionális vagy interregionáilis szinten (a KMR-re eső költségekre támogatás nem kapható).
2. Az igénybe vehető támogatás nagyságára az alábbi korlátozások vonatkoznak:
a. 1 passzív elérés (lásd Fogalomjegyzék) teljesítésére legfeljebb 10 Ft támogatás vehető igénybe.
b. 1 rövidtávú aktív elérés (lásd Fogalomjegyzék) teljesítésére legfeljebb 15 000 Ft támogatás vehető igénybe,
c. 1 hosszú távú aktív elérés (lásd Fogalomjegyzék) teljesítésére legfeljebb 30 000 Ft támogatás vehető igénybe.
3. Az I. támogatható tevékenység kötelező része a lakosság széles csoportjait elérő média kampány lebonyolítása legalább 3 ATL (lásd Fogalomjegyzék) eszköz kombinálásával.
4. Az I. támogatható tevékenység kötelező része az ATL kampányt kiegészítő BTL (lásd Fogalomjegyzék) kampánnyal a célcsoport közvetlen elérése.
5. Az I. támogatható tevékenység kötelező része a kampány hatásosság mérése. A hatásosság mérést min. 3 éves tapasztalattal bíró közvélemény kutató /piackutató cég bevonásával kötelező elvégezni.
6. Az I. támogatható tevékenység kötelező része a tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségek teljesítése.
7. Az I. támogatható tevékenység választható része a projekt lebonyolításához szükséges közbeszerzési dokumentáció összeállítása és a közbeszerzési eljárás lefolytatása. (A Kbt. figyelembevételével szükséges megállapítani a közbeszerzési kötelezettséget. Amennyiben a Kbt. szerint közbeszerzési eljárás lefolytatása kötelező, az eljárást az előkészítés vagy a megvalósítás során kötelező lefolytatni.)
II. Fenntarthatósági tematikájú rendezvény/rendezvénysorozat szervezése és lebonyolítása
Szakmai követelmények:
1. A II. támogatható tevékenység célja
a. fenntarthatósági tematikájú rendezvényen interaktív tanulási alkalmak létrehozása (többek között pl. multimédiás tartalmak segítségével) és/vagy
b. nem fenntarthatósági tematikájú rendezvény (pl. nyári fesztiválok, falunap stb.) keretén belül fenntarthatósági tematikájú program lebonyolítása interaktív tanulási alkalmak létrehozásával (pl.: zöld sátor, zöld stand stb.). Kizárólag a fenntarthatósági tematikájú programelemek támogathatóak. Nem fenntarthatósági rendezvény szervezése, lebonyolítása nem támogatható.
2. Az igénybe vehető támogatás nagyságára az alábbi korlátozások vonatkoznak:
a. 1 passzív elérés (lásd Fogalomjegyzék) teljesítésére legfeljebb 10 Ft támogatás vehető igénybe.
b. 1 rövidtávú aktív elérés (lásd Fogalomjegyzék) teljesítésére legfeljebb 15 000 Ft támogatás vehető igénybe,
c. 1 hosszú távú aktív elérés (lásd Fogalomjegyzék) teljesítésére legfeljebb 30 000 Ft támogatás vehető igénybe.
3. A II. támogatható tevékenységnek kötelező része az ismeretterjesztő tartalom alapján előadás és interaktív csoport foglalkozás megszervezése a rendezvény helyszínén;
4. A II. támogatható tevékenység kötelező része a rendezvény lebonyolításhoz kapcsolódó
a. BTL kommunikációs anyagok szétosztása (pl. ismeretterjesztő anyagok, ajándékok elkészítése és szétosztása a résztvevők között), illetve
b. ATL kampány lebonyolítása (pl. a rendezvényről hirdetés, tájékoztató műsor, cikk);
5. A II. támogatható tevékenység kötelező része a kampány hatásosságának mérése. A hatásosság mérést min. 3 éves tapasztalattal bíró közvélemény kutató /piackutató cég bevonásával kötelező elvégezni;
6. A II. támogatható tevékenység kötelező része a tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségek teljesítése;
7. A II. támogatható tevékenység választható része a projekt lebonyolításához szükséges közbeszerzési dokumentáció összeállítása és a közbeszerzési eljárás lefolytatása. (A Kbt. figyelembevételével szükséges megállapítani a közbeszerzési kötelezettséget. Amennyiben a Kbt. szerint közbeszerzési eljárás lefolytatása kötelező, az eljárást az előkészítés vagy a megvalósítás során kötelező lefolytatni.)
III. Lakossági tanácsadó iroda fejlesztése
Szakmai követelmények:
1. A III. támogatható tevékenység célja fenntartható életmóddal és fogyasztási szokásokkal kapcsolatos lakossági tanácsadást biztosító irodák kialakítása és/vagy fejlesztése, új funkcióval való bővítéssel (pl. képzés mellé tanácsadás, - akár multimédiás tartalmak segítségével - mentorálás mellé tudásbázis megosztása, disszemináció új formái, akár infokommunikációs eszközök révén stb.) és /vagy tartalomfejlesztéssel (új koncepció kidolgozása, tartalmi leírás kifejlesztése, felhasználandó módszertanok kidolgozása, segédeszközök fejlesztése) és /vagy szervezetfejlesztéssel, partnerségi együttműködések kialakításával;
2. Az igénybe vehető támogatás nagyságára az alábbi korlátozások vonatkoznak:
a. 1 passzív elérés (lásd Fogalomjegyzék) teljesítésére legfeljebb 10 Ft támogatás vehető igénybe.
b. 1 rövidtávú aktív elérés (lásd Fogalomjegyzék) teljesítésére legfeljebb 15 000 Ft támogatás vehető igénybe,
c. 1 hosszú távú aktív elérés (lásd Fogalomjegyzék) teljesítésére legfeljebb 30 000 Ft támogatás vehető igénybe.
3. A III. támogatható tevékenység kötelező része az A2.1 alatti összes fenntarthatósági részcélról és területről a lakosság számára megalapozott tanácsadáshoz szükséges kommunikációs tartalom kidolgozása;
4. A III. támogatható tevékenység kötelező része ismeretterjesztő anyagok elkészítése és ingyenes szétosztása a tanácsadó irodát felkeresők között, illetve a tanácsadó irodáról tájékoztató műsor, cikk szerepeltetése a regionális vagy országos médiában;
5. A III. támogatható tevékenység kötelező része a kampány hatásosságának mérése. A hatásosság mérést min. 3 éves tapasztalattal bíró közvélemény kutató /piackutató cég bevonásával kötelező elvégezni;
6. A III. támogatható tevékenység kötelező része a tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségek teljesítése;
7. A III. támogatható tevékenység választható része a képzők képzése (kizárólag nem formális tanulási helyzet támogatható!);
8. A III. támogatható tevékenység választható része a tanácsadó iroda működéséhez szükséges anyagok és eszközök beszerzése.
9. A tevékenység választható része a projekt lebonyolításához szükséges közbeszerzési dokumentáció összeállítása és a közbeszerzési eljárás lefolytatása.
(A Kbt. figyelembevételével szükséges megállapítani a közbeszerzési kötelezettséget. Amennyiben a Kbt. szerint közbeszerzési eljárás lefolytatása kötelező, az eljárást az előkészítés vagy a megvalósítás során kötelező lefolytatni.)
IV.Projekt előkészítés
Szakmai követelmények:
1. A tevékenységnek kötelező része a Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése, illetve az ennek megalapozásául szolgáló kutatások elvégzése;
2. A tevékenység választható része a projekt lebonyolításához szükséges közbeszerzési dokumentáció összeállítása és a közbeszerzési eljárás lefolytatása. (A Kbt. figyelembevételével szükséges megállapítani a közbeszerzési kötelezettséget. Amennyiben a Kbt. szerint közbeszerzési eljárás lefolytatása kötelező, az eljárást az előkészítés vagy a megvalósítás során kötelező lefolytatni.)
A tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségek
A kedvezményezett a projekt megvalósítása során köteles a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a projektről és a támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani. A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (http://www.ujszechenyiterv.gov.hu) honlapjáról letölthető "Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei" című dokumentum, valamint az "Arculati Kézikönyv" tartalmazza.
A kommunikációs tevékenységek megkezdése előtt javasoljuk, egyeztetés céljából vegye fel a kapcsolatot a közreműködő szervezet kommunikációs munkatársával.
Az előírt kommunikációs tevékenységek elhagyása vagy részleges teljesítése, illetve az előírtaktól eltérő formában történő megvalósítása a megítélt támogatás kommunikációra elszámolható részének csökkentését vonja maga után.
Amennyiben projekt-honlap készül, annak a W3C szabvány szerint infokommunikációsan akadálymentesnek kell lennie. A projektgazdának a fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében esélytudatosságot kell kifejeznie (nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket). A KEOP rendezvények szervezésének és körülményeinek környezettudatosságot kell tükrözniük.
Mindemellett a KEOP-6.1.0/09-11 konstrukció esetén megkülönböztetendő a szakmai, fenntarthatósági kommunikáció a jogszabályban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségtől. Előbbi keretében a környezeti szemléletformálás valósul meg (kommunikációs kampányokkal), utóbbi esetében a kedvezményezett arról tájékoztatja a lakosságot, hogy a projekt az ÚSZT keretében, Európai Uniós források felhasználásával valósult meg.
Fentiek figyelembevételével a projektek keretében megvalósuló kommunikáció arculati követelményeit a következők szerint szükséges betartani:
1. szakmai, fenntarthatósági kommunikáció: az ÚSZT logó, valamint a kötelező mondat logójának ("A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg") használata szükséges, ezen túl pedig megmarad a lehetőség a kedvezményezettek számára, hogy saját arculattal, logóval, szlogennel jelenjenek meg
2. tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettség: a "Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei" és az "Arculati kézikönyv" vonatkozó követelményeit be kell tartani, a konstrukció egyes komponensei esetére (a MT-ban) meghatározott kommunikációs terv tartalmának megfelelően.
D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSI SZABÁLYOK
A részletes szabályozást az Általános pályázati útmutató és a Támogatási Szerződés Általános Szerződési Feltételek című dokumentum szabályozza.
D1. Az önerő összetétele
Lásd az Általános pályázati útmutatóban.
D2. Egyéb pénzügyi eszközök
Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezhető.
D3. Biztosítékok köre
Lásd az Általános pályázati útmutatóban.
D4. Előleg igénylése
Lásd az Általános pályázati útmutatóban.
Az egyes projektelemek esetében választható finanszírozási módokat jelen dokumentum I. sz. melléklete határozza meg.
E. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
Lásd az Általános pályázati útmutatóban.
E1. A pályázati kiírás felfüggesztése és megszüntetése
Lásd az Általános pályázati útmutatóban.
E2. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázatot (kitöltött projekt adatlapot és a felhívásban, valamint az útmutatóban előírt mellékleteket) elektronikus adathordozón (kizárólag egyszer írható, írásvédett CD lemezen), azon dokumentumokat, amelyek elektronikus formában nem jeleníthetők meg, 1 eredeti példányban, a pályázati kiírás részét képező, kinyomtatott és cégszerűen aláírt nyilatkozattal együtt zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai/futárposta (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) szállítás igénybevételével a következő címre kell beküldeni. .
Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben szükséges, a Közreműködő Szervezet a fent meghatározottól eltérő formában is bekérhet bármely, a benyújtási kötelezettség körébe tartozó dokumentumot.
Közreműködő Szervezet:
Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóság,
1134 Budapest, Váci út 45. D és-H épület 6. emelet, Titkárság
(postacím: 1399 Budapest, Pf. 677.)
Hétfőtől csütörtökig 9-16 óráig.
Péntek: 9-12 óráig.
Kérjük, hogy a pályázatot tartalmazó csomagon a következőket tüntesse fel:
- a pályázó nevét és címét
- a Közreműködő Szervezet nevét és címét
- a pályázati felhívás kódszámát (KEOP-6.1.0/A/09-11, KEOP-6.1.0/B/09-11 vagy KEOP-6.1.0/C/09-11)
Kérjük, hogy az elektronikus információhordozó tokján jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati Felhívás kódszámát (KEOP-6.1.0/A/09-11, KEOP-6.1.0/B/09-11 vagy KEOP-6.1.0/C/09-11), a pályázó nevét és címét.
Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről!
A pályázati felhívás egyes pontjaira vonatkozó tudnivalókkal kapcsolatban információkat az NFÜ honlapján (http://www.ujszechenyiterv.gov.hu) és a Környezetvédelmi FI honlapján http://www.kofi.gov.hu) talál, felvilágosítást pedig a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség telefonos ügyfélszolgálata nyújt.
Az NFÜ telefonos ügyfélszolgálatának kék száma: 06-40-638-638.
A KEOP-6.1.0/A/09-11 és KEOP-6.1.0/B/09-11 komponensek esetén a pályázatok benyújtása 2011. március 1-jétől folyamatosan lehetséges, 2011.07.21-ig. A pályázatok értékelési folyamata az adott pályázat beérkezése napjától kezdődik.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázat benyújtását követően az ellenőrzésre feljogosított szervek megkezdhetik a projekt ellenőrzését.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázat benyújtását követően az ellenőrzésre feljogosított szervek megkezdhetik a projekt ellenőrzését, de az értékelési határidőket a fenti határnapoktól kell számítani, függetlenül attól, hogy a pályázatokat mennyivel előtte nyújtották be. Az adott értékelési határnapra benyújtott pályázatok között a beérkezés sorrendje alapján nem teszünk különbséget.

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
Pályázati felhívás (pdf, 294 kB) (Feltöltve: 2011-02-10)
Általános pályázati útmutató (pdf, 280 kB) (Feltöltve: 2011-02-10)
Adatlap_A (pdf, 86 kB) (Feltöltve: 2011-02-10)
Adatlap_B (pdf, 100 kB) (Feltöltve: 2011-02-10)
Segédletek
Csatolt dokumentumok letöltése egybenIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum