Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
A budapesti sportegyesületek szabadidősport tevékenységének támogatása
Kiíró:
Budapest Főváros Önkormányzata
Határidő:
05/20/2015, 05/22/2015
Érvényes:
05/22/2015
Tárgymutató:
sportegyesületek szabadidősport tevékenységének támogatása Budapesteni
Pályázhat:
támogatásra az a sportegyesület pályázhat (DSE, ISK nem) amely:
- bejegyzett civil szervezetként működik,
- saját bankszámlával rendelkezik,
- rendelkezik a Budapesti Szabadidősport Szövetség támogató javaslatával
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A BUDAPESTI SPORTEGYESÜLETEK SZABADIDŐSPORT TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁMOGATÁSÁRA

A pályázat kiírója és elbírálója: Fővárosi Önkormányzat

A pályázat bonyolítója: Főpolgármesteri Hivatal Kulturális, Sport, Köznevelési, Egészségügyi és Szociálpolitikai Főosztály Sport Osztálya

A pályázat célja: Támogatásban részesíteni a Budapest területén működő és budapesti székhellyel rendelkező azon sportegyesületeket, amelyek rendszeresen, széles körben igénybe vehető szabadidős sporttevékenységet, testedzési alkalmat biztosítanak a főváros lakossága számára.

A pályázati keretösszeg: 20 000 000 Ft
A pályázaton elnyerhető összeg: 150 000 Ft-tól-500 000 Ft-ig terjedő összeg
A támogatás jellege: vissza nem térítendő pénzbeli támogatás
(A pályázatban önrész megjelölése kötelező. Mértéke az igényelt támogatás 20%-a. A pályázati adatlap 1. számú mellékletét képző, költségvetési tervben a projektre szánt, az önrészen felüli további saját forrás összegét kell megjelölni, amennyiben a tervezett projekt teljes költsége az igényelt támogatás és a kötelező önrész összegét meghaladja. A kötelező önrész, ill. a saját forrás eltérő kategóriák: Az önrész összege fix: az igényelt, - és a kapott - támogatás 20%-a, mellyel a pályázónak a kapott támogatással együtt el kell számolnia. A saját forrás pedig azt az összeget jelenti, amelyet a pályázó a program megvalósításához a kapott támogatáson és a kötelező önrészen kívül felhasználni kíván, azonban erről az összegről nem kell elszámolnia.)

Általános pályázati feltételek:
a) Pályázók köre: támogatásra az a sportegyesület pályázhat (DSE, ISK nem) amely:
- bejegyzett civil szervezetként működik,
- saját bankszámlával rendelkezik,
- rendelkezik a Budapesti Szabadidősport Szövetség támogató javaslatával, (e nélkül a pályázat érvénytelen!)
  b) Tartalmi, formai követelmények:
  - A Fővárosi Civil Adatbázisban a 2015. évre érvényes regisztrációval (regisztrációs számmal) rendelkezik, (e nélkül a pályázat érvénytelen!) (A pályázati adatlaphoz tartozó 5. számú melléklet - kiöltési útmutató - tartalmazza a regisztrációval kapcsolatos, szükséges információkat.)
  - Egyértelmű megfelelés a pályázati célnak, a pályázat megvalósítási időszakának (2015. július 1.-2016.június 30.), és a részletes pályázati kiírásban foglaltaknak.
  - Az összes előírt rovat és a melléklet értelemszerű (5. számú melléklet, útmutató alapján) kitöltése kötelező.
  - Előírt nyomtatványcsomag használata.

  A budapesti sportegyesületek szabadidősporttal kapcsolatos működtetési költségekre pályázhatnak. (Sportesemények szervezése, rendezése, kis értékű sportszerek vásárlása: maximum bruttó 100 000 Ft/db, technikai sporteszközök bérlése; terembérlés.)

  Minden pályázó sportegyesülettől csak egy pályázat nyújtható be! Szakosztályok külön nem pályázhatnak!

  Az elnyert pályázati összeg nem fordítható lejárt köztartozások teljesítésére.
  A pályázatot 2 példányban (1 eredeti, 1 másolat), zárt borítékban, a pályázat nevének feltüntetésével - "SZ jelű Pályázat" -, az erre a célra rendszeresített nyomtatvány felhasználásával, géppel írottan, vagy nyomtatott betűs kézírással lehet benyújtani.

  A pályázat személyes beadási határideje: 2015. május 22. 12.00 óra
  Cím: Fővárosi Önkormányzat Ügyfélszolgálata (1052 Budapest, Városház utca 9-11.)

  A pályázat postai úton történő feladásának határideje: 2015. május 20.
  Postai Cím: Főpolgármesteri Hivatal Kulturális, Sport, Köznevelési, Egészségügyi és Szociálpolitikai Főosztály Sport Osztálya, 1052 Budapest, Városház utca 9-11.

  Kérjük a megfelelő címre jutassák el a pályázatukat!!!

  Beadási határidő után, vagy postán, határidőn túl, illetve téves címre küldött pályázatot nem fogadunk el. A formailag hibás, hiányosan kitöltött, továbbá elbírálásra alkalmatlan, valótlan adatokat tartalmazó, és a pályázati adatlapban felsorolt mellékletek hiánytalan csatolása nélkül beküldött pályázatokat érvénytelen pályázatoknak tekintjük.

  Érdemi elbírálásra kizárólag a tartalmi, formai követelményeknek mindenben megfelelő pályázatok kerülnek.

  A Fővárosi Közgyűlés a pályázatokról a benyújtási határidő után 60 napon belül meghozza döntését.

  Hiánypótlásra lehetőség nincs!

  A pályázati nyomtatványcsomag igényelhető a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (1052 Budapest, Bárczy István u. 1-3.), vagy letölthető a http://www.budapest.hu/palyazatok oldalról.

  A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető: Verő Beáta vezető tanácsostól (tel: 999-94-77). E-mail: verob@budapest.hu. Ügyfélfogadási idő: hétfő-szerda: 9-11 óra, kedd-csütörtök: 13-15 óra.
  A pályázatokról a kiíró dönt, az elbírálást követően a döntésről a pályázók elektronikus levélben kapnak értesítést a pályázat bonyolítójától. A döntés ellen fellebbezési lehetőség nincs.

  A bonyolító a pályázati nyertesek meghatározását követően a http://www.budapest.hu portálon - a hatályos jogszabályok szerint - közzéteszi a nyertesek jegyzékét a támogatási összegekkel együtt, és a nyertessel támogatási szerződést köt, amelyben szabályozásra kerül a támogatás felhasználásának és elszámolásának rendje. Ennek határidőre történő, aláírt visszaküldése a támogatás átutalásának feltétele.

  A pályázat nyerteseinek a kapott támogatásról és az önrész együttes összegének felhasználásáról 2016. szeptember 12-ig írásos szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást kell benyújtaniuk a Főpolgármesteri Hivatal Kulturális, Sport, Köznevelési, Egészségügyi és Szociálpolitikai Főosztály Sport Osztálya számára, melynek hiányában a támogatást a kedvezményezettnek a szerződésben foglaltak szerint vissza kell fizetnie.

  A Főpolgármesteri Hivatal Kulturális, Sport, Köznevelési, Egészségügyi és Szociálpolitikai Főosztály Sport Osztálya által megbízott személy a pályázaton elnyert támogatás - szerződésben foglaltak szerinti - felhasználását, valamint a pályázatban vállalt feladatok teljesítését a pályázat megvalósítási időszakában ellenőrizheti.

  A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
  1sz_melléklet_Pályázati kiírás_2015.doc
  2sz_melléklet_Pályázati adatlap_2015.doc  Ingyenes e-mail tanfolyam
  Legalább ennyit a
  forrásteremtésről címmel
  Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
  Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
  Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

  Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
  A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
  Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
  Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
  Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
  Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
  Huszerl József szerkesztő
  Itt iratkozhat fel

  Távoktatási tanfolyamaink  Hírek a Főoldalról


  Ingyenes hírlevelünkre
  itt iratkozhat fel

  Nyomtatóbarát változat
  A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
  Vissza
  Felhasználási feltételek
  Adatvédelem
  Levél a szerkesztőnek
  Médiaajánlat
  Impresszum