Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
OTP-EMMI Otthonteremtő Pályázat
Kiíró:
OTP Bank Nyrt.; Emberi Erőforrások Minisztériuma
Határidő:
11/16/2012
Érvényes:
11/16/2012
Tárgymutató:
otthonteremtés
Pályázhat:
- A pályázó olyan természetes személy, aki gyermeke(ke)t fogadott örökbe, vagy hivatásos és hagyományos nevelőszülő,
- Szociálisan rászorult,
- 3 vagy több gyermeket nevel (tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelő család esetén akár egy gyermek nevelése is elegendő a pályázat benyújtásának jogosultságához),
- Legalább 3 éve nevel gyermek(ek)et és várhatóan legalább még további 3 évig nevelni fog,
- A pályázó saját ingatlannal, vagy hosszú távú (legalább 10 éves) használati joggal rendelkezik,
- A pályázat hiánytalan benyújtása a 2. pontban foglaltak szerinti tartalommal
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


OTP-EMMI Otthonteremtő Pályázat
Pályázati kiírás

Az OTP Bank Nyrt. és az Emberi Erőforrások Minisztériuma közös pályázatot ír ki annak érdekében, hogy a nevelőszülői családokat vagy örökbefogadott gyermek(ek)et nevelő családokat támogassa, és lakásuk korszerűsítésével jobb életkörülményekhez segítse.
A pályázat évi 19 millió forint keretösszeget biztosít a pályázók tulajdonában lévő lakóházak/lakások komfortnövelő, energiahatékonyság növelő, korszerűsítési, a fenntartási/üzemeltetési (rezsi) költségeket csökkentő munkálatok és beruházások elvégzéséhez.
A pályázatonként elnyerhető összeg maximum 4 millió Ft.
A támogatás megítélését követően a pályázat kiírója, a nyertesek részére a felújítás, illetve a korszerűsítés finanszírozásához anyagi támogatást nyújt.
A bank külön szerződés keretében - amennyiben a pályázó igényli és megfelel a hitelfelvétel feltételeinek - a korszerűsítéshez kamattámogatott lakáshitelt is biztosíthat. A hitellel kapcsolatos általános feltételeket jelen Pályázati kiírás 4. sz. melléklete tartalmazza.

A pályázat lebonyolítását a kiírókkal együttműködve a Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány végzi.
1. Pályázat és feltételek
A pályázónak a támogatás elnyerése érdekében pályázatot kell benyújtania. A pályázatnak tartalmazni kell a család szociális helyzetét, hogy milyen korszerűsítési, felújítási munkát szeretne végezni jelenlegi lakásán, illetve milyen időn belül és mekkora összegből tudná megvalósítani ezeket a munkálatokat.
Feltételek:
- A pályázó olyan természetes személy, aki gyermeke(ke)t fogadott örökbe, vagy hivatásos és hagyományos nevelőszülő,
- Szociálisan rászorult,
- 3 vagy több gyermeket nevel (tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelő család esetén akár egy gyermek nevelése is elegendő a pályázat benyújtásának jogosultságához),
- Legalább 3 éve nevel gyermek(ek)et és várhatóan legalább még további 3 évig nevelni fog,
- A pályázó saját ingatlannal, vagy hosszú távú (legalább 10 éves) használati joggal rendelkezik,
- A pályázat hiánytalan benyújtása a 2. pontban foglaltak szerinti tartalommal.

2. Pályázatnak tartalmaznia kell:
- Kitöltött adatlapot (pályázati kiírás 2. sz. melléklete),
- A család helyzetének bemutatását a pályázó által (a pályázati kiírás 2. sz. mellékletének a része, max. 1 oldal),
- Annak leírását, hogy milyen korszerűsítést, felújítást szeretne megvalósítani és ehhez milyen feltételek szükségesek (max. 2 oldal),
- Egy rövid időtervet, hogy az engedélyeztetés és egyéb határidők figyelembevételével, mikor, milyen ütemben valósulna meg a korszerűsítés, felújítás (max. 1 oldal),
- Tervezett költségvetést (amennyiben lehetséges, mellékeljen árajánlatot is),
- Nevelőszülők esetén: a nevelőszülői hálózat fenntartójának támogató nyilatkozatát (pályázati kiírás 3. sz. melléklete).
A pályázat elnyerése esetén az alábbi dokumentumokat is szükséges beküldeni:
- Az ingatlan 90 napnál nem régebbi hivatalos térképmásolata vagy helyszínrajza,
- Az ingatlan 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lapja,
- Nem saját ingatlan esetén, használati, haszonélvezeti szerződés hiteles másolata,
- Nem saját ingatlan felújítása esetén, a tulajdonostól is kell egy hozzájárulási nyilatkozat,
- Engedélyköteles munkálatok esetén a szükséges hatósági, szakhatósági engedélyek,
- Nem engedélyköteles munkálatok esetén, egy részletes árajánlatot kell beküldeni,
- A hitelkérelemhez szükséges dokumentumok (leírás a Pályázati útmutatóban).

3. A pályázatok beküldésének módja
A pályaműveket postai úton, vagy e-mailben kérjük elküldeni az alábbi címek valamelyikére:
NIOK Alapítvány, 1122 Budapest, Maros utca 23-25. 23. lph. félemelet 1. vagy palyazat@niok.hu.
Beküldési határidő: 2012. november 16. (péntek) (A postán elküldött pályázat esetén a postabélyegző dátuma számít.)

4. Pályázatok értékelése, a legjobb munkák kiválasztása
A beérkezett pályázatok feldolgozása után, értékeljük a beküldött terveket és a szociális rászorultságot. Kiválasztásra kerülnek azok a pályázatok, amelyek közül egy szakmai Bizottság választja ki a nyertes családokat. Az elnyerhető összeg pályázatonként maximum 4 millió Ft. A nyertesek kiválasztásánál a legfőbb szempont a rászorultság mértéke és a pályázat megvalósíthatósága, realitása lesz.
A következő szempontok kiemelten kerülnek figyelembe vételre:
nevelőszülő rászorultsága /gyermeket egyedül nevelő pályázó, alacsony jövedelmű/,
- megbízható, gyermeke(ke)t több éve nevelő pályázó,
- a gyermekek száma egy háztartásban,
- különleges vagy speciális nevelési szükségletű gyermeke(ek)et nevel,
- a felújítás jelentősen csökkenti a család rezsi kiadásait és/vagy jelentősen javítja a család életkörülményeit.
A Bizottság döntése ellen nem lehet fellebbezést benyújtani.
A nyertesekkel a pályázat lebonyolítója Támogatási szerződést köt, amelyben meghatározzák a teljesítés menetét, a finanszírozás módját, továbbá a szerződésben foglaltaktól való eltérés esetén a szankciókat.

5. Értesítés
A pályázati anyag beérkezésének módjától függően postai úton vagy e-mailben tájékoztatjuk a pályázókat az eredményről. Egyaránt kiértesítjük azokat a pályázókat, akik pályaműve bekerült a leginkább megalapozottnak értékelt munkák közé és azokat, akiké nem.

6. Finanszírozási mód
A támogatás részben előfinanszírozott, ami azt jelenti, hogy a Támogatói szerződés megkötése után, a nyertes megkapja a támogatási összeg 50%-át, majd a maradék 50 % a munkálatok befejezése után kerül átutalásra. A támogatás folyósításának feltétele, hogy a szükséges hatósági, szakhatósági engedélyeket beküldjék!

7. Ellenőrzés módja
Az engedélyköteles munkálatok esetén, a szükséges hatósági, szakhatósági engedélyek megléte, ellenőrzése,
- A fizikai teljesülés a helyszíni szemle keretében kerül ellenőrizésre,
- A kiíró fenntartja a jogot a felújítással, korszerűsítéssel kapcsolatos (alapanyag, elvégzett munkák) számlák bekérésére,
- A nem szerződés szerinti teljesítés (pl. a támogatás alapjául szolgáló beruházás, korszerűsítés nem valósul meg, utólag bizonyosságot nyer, hogy a támogatás nyújtásának feltételei nem állnak fenn) esetén, a teljes támogatási összeget vissza kell fizetnie a nyertesnek.
További információ
A Pályázati Kiírás a Tegyesz irodák számára is megküldésre kerül. A pályázattal kapcsolatos kérdéseit írásban a palyazat@niok.hu e-mail címre, vagy a NIOK Alapítvány címére (1122 Budapest, Maros utca 23-25. 23. lph. félemelet. 1.) tudja elküldeni. Hitellel kapcsolatos kérdéseivel hívja a következő telefonszámokat 1/3666-666, 40/366-666, 70/3666-666, vagy érdeklődjön bármelyik OTP Bank fiókban.
http://www.niok.hu

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
1. számú melléklet - definíciók
2. számú melléklet - pályázati adatlap
3. számú melléklet - támogatói nyilatkozat
4. számú melléklet - OTP hitelIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum