Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Az ifjúságsegítők mobilitásának támogatása / EACEA/15/12
Kiíró:
Európai Bizottság
Határidő:
09/03/2012
Érvényes:
09/03/2012
Tárgymutató:
ifjúságsegítők mobilitásának támogatása / EACEA/15/12
Pályázhat:
- nem kormányzati szervezetek (NGO-k),
- olyan európai szinten, az ifjúságpolitika területén tevékenykedő szervezetek (ENGO), amelyek tagszervezettel rendelkeznek a Fiatalok lendületben programban részt vevő legalább nyolc (8) programországban,
- regionális vagy helyi szintű közintézmények
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Pályázati felhívás - EACEA/15/12
Fiatalok lendületben program
Ifjúsági támogató rendszerek - 4.3. alprogram
Az ifjúságsegítők mobilitásának támogatása
(2012/C 139/10)
1. Célkitűzés
A pályázati felhívás célja, hogy támogassa az ifjúságsegítők mobilitási és csereprogramjait annak érdekében, hogy új készségeket és kompetenciákat sajátíthassanak el, és ezáltal az ifjúsági munka terén szélesebb körű szakképzettséget szerezzenek. Az ifjúságsegítők hosszú távú transznacionális tapasztalatszerzésének ösztönzése révén az új program a projektben érintett struktúrák kapacitásainak megerősítésére is fog törekedni, aminek kedvez, hogy a más közegből érkező ifjúságsegítő új tapasztalatokat és szemléletet hoz magával. A felhívás ezáltal erősíti az európai ifjúsági struktúrák közötti hálózatok építését, és ezáltal hozzásegít azon politikai prioritás támogatásához, miszerint az ifjúsági munkát Európában átfogó politikai eszközként támogatni kell, el kell ismerni és professzionális szintre kell emelni.
Ez a felhívás projektek részére biztosít támogatást.
A pályázati felhívás célkitűzései a következők:
- az ifjúságsegítőknek lehetőséget adni arra, hogy egy másik országban, más munkakörnyezetben szerezzenek tapasztalatokat,
- az ifjúsági munka európai dimenziójának jobb megismerése,
- az ifjúságsegítők szakmai, interkulturális és nyelvi kompetenciáinak fejlesztése,
- az európai tapasztalatok és az ifjúsági munkával és a nem formális oktatással kapcsolatos megközelítések megosztásának ösztönzése,
- az Európa különböző részein működő ifjúsági szervezetek közötti erősebb, színvonalasabb partnerségek fejlesztésének elősegítése, és
- az európai ifjúsági munka minőségének és szerepének erősítése.
Prioritások
Előnyben részesülnek azok a projektek, amelyek legjobban tükrözik az alábbi prioritásokat:
i. A Fiatalok lendületben program állandó prioritásai
- a fiatalok részvétele,
- kulturális sokszínűség,
- európai polgárság,
- hátrányos helyzetű fiatalok részvétele.
ii. A Fiatalok lendületben program éves prioritásai
- a fiatalok munkanélkülisége, szegénysége és marginalizálódása,
- kezdeményezőkészség, kreativitás és vállalkozói készség, foglalkoztathatóság,
- tömegsport és szabadtéri tevékenységek,
- globális környezeti kihívások és az éghajlatváltozás.

2. Támogatható pályázók
Pályázatot nonprofit szervezetek nyújthatnak be. Ezek lehetnek:
- nem kormányzati szervezetek (NGO-k),
- olyan európai szinten, az ifjúságpolitika területén tevékenykedő szervezetek (ENGO), amelyek tagszervezettel rendelkeznek a Fiatalok lendületben programban részt vevő legalább nyolc (8) programországban,
- regionális vagy helyi szintű közintézmények.
Ez a pályázókra és a partnerszervezetekre egyaránt vonatkozik.
Kizárólag azok a szervezetek pályázhatnak, amelyek a programországok valamelyikében a pályázatok benyújtására kijelölt határidő időpontjában legalább két (2) éve hivatalosan bejegyzett szervezetként működnek.
A programországok a következők:
- az Európai Unió tagállamai: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia,
- az Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) országai: Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc,
- az előcsatlakozási stratégiában részesülő tagjelölt országok, az uniós programokban való részvételükre vonatkozó keretmegállapodásokban meghatározott általános elveknek, valamint általános feltételeknek és rendelkezéseknek megfelelően: Horvátország és Törökország.
A projekteknek két (2) különböző programországból származó két (2) partner között létrejött szilárd partnerségen kell alapulniuk, amely országok közül legalább egy (1) EU-tagállam; a partnerek a projektben részt vevő ifjúságsegítő(k) küldő, illetve fogadó szervezeteként működnek közre.
A két partner közül az egyik felvállalja a koordináló szervezet szerepét, és a Végrehajtó Ügynökséghez mindkét partner nevében, a teljes projektre pályázik.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy e pályázati felhívás keretében egy pályázó csak egy projektpályázatot nyújthat be.

3. Támogatható tevékenységek és résztvevők
A projektnek az ifjúságpolitika és a nem formális oktatás területéhez kapcsolódó, nonprofit jellegű tevékenységeket kell tartalmaznia.
A projekteket 2012. november 1. és 2013. április 1. között kell megkezdeni.
A projektek időtartama legfeljebb 12 hónap. A mobilitás időtartama legalább 2 hónap, de legfeljebb 6 hónap lehet.
A pályázati felhívás keretében benyújtott pályázatok résztvevőinek hivatásos ifjúságsegítőknek kell lenniük, akik a Fiatalok lendületben programországainak valamelyikében jogszerűen tartózkodnak. Ez a fizetett alkalmazottakat és az ifjúságpolitika területén működő nem kormányzati szervezeteknél, illetve a helyi vagy regionális közintézményeknél dolgozó tapasztalt önkénteseket egyaránt érinti. A résztvevőkre nem vonatkozik korhatár.
A tanulmányi célú mobilitásból származó előnyök maximalizálása érdekében az egyéni résztvevő(k) és a küldő és fogadó szervezetük esetében egyaránt követelmény az ifjúsági munkában szerzett legalább kétéves, dokumentumokkal igazolt releváns szakmai tapasztalat.
Az ifjúságsegítőknek átlátható, rendszeres, strukturált és stabil együttműködést kell folytatniuk a küldő szervezetükkel. Az ifjúságsegítőket a pályázati űrlapon meg kell nevezni.
A projektek legfeljebb két (2) ifjúságsegítő egyéni mobilitását támogatják. Amennyiben 2 ifjúságsegítő szerepel a projektben, a projektnek a kölcsönösség elvén kell alapulnia, azaz az ifjúságsegítők kölcsönös cseréjét kell lebonyolítani a két partnerszervezet között. Ez azt is lehetővé teszi, hogy a partnerek egyensúlyban tartsák humán erőforrásaikat.
Az önkéntes alapon foglalkoztatott ifjúságsegítőknek igazolniuk kell, hogy a küldő szervezetükkel szilárd a kapcsolatuk, és rendszeres, strukturált, hosszú távú együttműködést folytatnak.
Ez a felhívás nem az alkalmi jelleggel ifjúsági szervezeteknél vagy közintézményeknél dolgozó fiatal önkénteseknek szól.

4. Elbírálási szempontok
A támogatható pályázatok értékelése a következő szempontok alapján történik:
- A projekt kapcsolódása a Fiatalok lendületben program és az ajánlattételi felhívás célkitűzéseihez és prioritásaihoz (25%),
E tekintetben a következő szempontokat értékelik:
a) a projekt megfelelősége a Fiatalok lendületben program általános célkitűzései és prioritásai szempontjából;
b) a projekt megfelelősége a pályázati felhívás konkrét célkitűzései és prioritásai szempontjából.
- A projekt és a benne szereplő munkamódszerek minősége (60%)
E tekintetben a következő szempontokat értékelik:
a) a munkaprogram magas színvonala a tartalom és a módszertan (beleértve az előkészítési és az értékelési szakasz színvonalát), az egyértelműség, a következetesség, az innovatív vonatkozások és az európai dimenzió szempontjából. A tevékenységi programok koherenciája két ifjúságsegítő bevonása esetén; b) a partnerség színvonala, és különösen a feladatok egyértelműsége, a partnerek együttműködésben betöltött tényleges szerepének leírása, valamint a partnerek tapasztalata és indítékaik a projekt létrehozására és az ifjúsági munka továbbfejlesztésére. A partnerek elkötelezettsége a résztvevők megfelelő támogatása mellett;
c) az ifjúságsegítők aktív bevonása a projekt meghatározásába;
d) a projekt hatása és jelentősége a résztvevők szakmai kompetenciája, valamint az érintett partnerek kapacitásának erősítése szempontjából (pl. nagyobb arányú részvétel nemzetközi tevékenységekben, az ifjúsági munka körébe tartozó tevékenységek továbbfejlesztése);
e) a projekt igazolt hozzáadott értéke az érintett struktúrák szempontjából;
f) a projekt láthatósága, mint az eredményeinek terjesztésére és kiaknázására irányuló intézkedések minősége;
g) a projekt multiplikációs hatása, hosszú távú életképessége és arra való alkalmassága, hogy folyamatos, fenntartható együttműködést, kiegészítő tevékenységeket vagy tartós előnyöket eredményezzen az érintett partnerek és résztvevők számára;
h) a költségvetés összhangja a munkaprogramban tervezett tevékenységekkel.
- A projektben érintett támogatók/résztvevők profilja (15%)
E tekintetben a következő szempontokat értékelik:
a) hátrányos helyzetű fiatalokkal vagy munkanélküli fiatalokkal dolgozó támogatók és/vagy résztvevők bevonása;
b) az ifjúságsegítő(k) motiváltsága és elkötelezettsége a mobilitási gyakorlatban való részvétel, a fogadó struktúra tevékenységeiben való közreműködés és hazatérésük után a szerzett tanulmányi tapasztalatok hazai terjesztése iránt.

5. Költségvetés
A pályázati felhívás alá tartozó projektek társfinanszírozására elkülönített teljes költségvetés becsült összege 1 000 000 euró.
A támogatás maximális összege 25 000 euró.
Az Ügynökség fenntartja magának a jogot arra, hogy ne ossza ki a rendelkezésre álló teljes támogatási keretet. Ezenfelül, noha a projektek kiválasztásában törekedni fognak a kiegyensúlyozott földrajzi lefedettségre, az országonként finanszírozott projektek számának meghatározásakor a legfontosabb tényező a minőség lesz.

6. A pályázatok benyújtásának határideje
A támogatási pályázatokat az EU valamely hivatalos nyelvén kell benyújtani az erre a célra kialakított elektronikus űrlapon.
Az űrlapok az alábbi internetes címen találhatók:
http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.htm
A megfelelően kitöltött elektronikus pályázati űrlapot 2012. szeptember 3., 12 óráig (dél, brüsszeli idő szerint) kell beküldeni.
A pályázat nyomtatott változatát is 2012. szeptember 3-ig kell beküldeni az alábbi címre:
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
Youth in Action Programme - EACEA/15/12
BOUR 4/029
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1
1140 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
- postai úton (a postai bélyegző dátuma számít),
- expressz futárszolgálat útján, a futárszolgáltatást biztosító cég általi átvétel dátuma alapján (a pályázati űrlaphoz csatolni kell az eredeti átvételi elismervény másolatát).
Nem fogadhatók el a faxon vagy e-mailben benyújtott pályázatok.

7. További információ
A pályázatokat az EACEA/15/12. sz. pályázati felhívás pályázati útmutatójában feltüntetett követelményeknek megfelelően, az erre a célra készült űrlapon, a megfelelő mellékletekkel együtt kell benyújtani. Az említett dokumentumok az interneten az alábbi honlapon találhatók meg: http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.htm

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati dokumentumokIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum