Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Mazurka
Kiíró:
Wacław Felczak Alapítvány
Határidő:
02/14/2020
Érvényes:
02/14/2020
Tárgymutató:
elektronikusan megjelenő tudományos lengyel-magyar tematikájú interdiszciplináris folyóirat létrehozása
Pályázhat:
magyarországi felsőoktatási intézmények lengyel tanszékei, szlavisztikai képzést nyújtó intézetei és a lengyelországi felsőoktatási intézmények magyar tanszékei
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


A Wacław Felczak Alapítvány
"MAZURKA"
című pályázati felhívása -
lengyel-magyar tudományos folyóirat létrehozására és kiadására

A Wacław Felczak Alapítványról (a továbbiakban: Alapítvány) szóló 2017. évi CLXVI. törvény 2. § (2) bekezdése alapján az Alapítvány nyílt pályázatot hirdet a magyarországi felsőoktatási intézmények lengyel tanszékei, szlavisztikai képzést nyújtó intézetei és a lengyelországi felsőoktatási intézmények magyar tanszékei számára tudományos folyóirat létrehozására és kiadására.
1. A pályázat célja
A pályázat célja egy elektronikusan megjelenő tudományos lengyel-magyar tematikájú interdiszciplináris folyóirat létrehozása és szerkesztése.

2. A pályázat benyújtására jogosult
Magyarországi felsőoktatási intézmények lengyel tanszékei, szlavisztikai képzést nyújtó intézetei és a lengyelországi felsőoktatási intézmények magyar tanszékei. Amennyiben lengyelországi tanszék nyeri el a folyóirat szerkesztési lehetőségét, úgy egy magyarországi jogalanyiságú szervezetet is be kell vonnia a megvalósításba, az Alapítványnak pedig mind a kifizetésre, mind az elszámolásra a magyarországi projektpartnerrel kell szerződnie.

3. A támogatható tevékenységek köre
A pályázati kiírás keretében a folyóirathoz kapcsolódó szerkesztői, szerzői és fordítói honoráriumokra, valamint a folyóirat megjelenéséhez szükséges további költségekre lehet pályázni (például: tördelésre, grafikai munkák, korrektor). A megvalósítási határidőig legalább két szám kiadásának vállalása szükséges. A folyóirat elektronikus úton az Alapítvány honlapján jelenik meg, a publikáció nyelve magyar és lengyel egyaránt lehet.
A pályázat keretében nem támogatható már működő folyóirat tematikus lengyel-magyar lapszáma.

4. A támogatás formája, mértéke
A pályázattal igényelhető támogatás 100%-os intenzitású, vissza nem térítendő egyszeri támogatás, 100%-os mértékű támogatási előleg formájában.
Az Alapítvány Kuratóriuma ugyanakkor fenntartja magának a jogot arra vonatkozóan, hogy a projektet részfinanszírozással támogassa.
A pályázó által igényelhető támogatás maximális összértéke: 1 500 000 Ft.
A pályázathoz saját forrás megléte nem szükséges. A sikeres pályázó a pontos támogatási összeggel a megvalósítást követően, a támogatási szerződésben szereplő módon és határidőig köteles elszámolni az Alapítvány felé.

5. A támogatható költségek köre
Pályázni a 3. pontban szereplő tevékenységek megvalósítása céljából kizárólag az alábbi költségekre lehet:
- szerkesztői honorárium;
- szerzői honorárium;
- fordítói honorárium;
- jogdíj;
- tördelés;
- grafikai munkák;
- korrektúra.

6. Nem támogatható költségek köre
- az MNB-középárfolyam és a tényleges átváltási árfolyam különbsége miatt keletkezett árfolyamveszteség;
- a banki és tranzakciós költségek;
- a valutaváltáshoz kapcsolódó költségek;
- egyéb, csak nyugtával/blokkal alátámasztott költségek.

7. A pályázatok beérkezésének határideje és a benyújtás módja
A pályázatok benyújtási határideje: 2020. február 14. 12:00
A benyújtási határidőt követően a pályázathoz kapcsolódó hiánypótlásra nincs lehetőség.
A pályázatok benyújtására kizárólag elektronikus úton van mód a palyazat@wfa.hu e-mail címre történő megküldéssel, az e-mail tárgyában kérjük tüntessék fel a pályázat jeligéjét: "MAZURKA".
Az Alapítvány nem tudja elfogadni azon pályázatokat, amelyek nem felelnek meg a kiírási követelményeknek, vagy a fenti határidőt követően kerülnek megküldésre.
A pályázat elbírálásának várható határideje: 2020. március 16.

8. Megvalósítási időszak
Jelen pályázati kiírás keretében a 2020. december 31-ig megvalósításra kerülő tevékenységek támogathatók.

9. A pályázat részeként kötelezően benyújtandó dokumentumok köre
1. Pályázati adatlap, adatkezelési hozzájárulás és nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll a 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ban foglalt korlátozás alatt;
2. Támogatási kérelem, amely tartalmazza a tervezett folyóirat címét, a támogatandó tevékenység(ek) tervezetét, és lényegi elemeinek részletes leírását és ütemezését, mely(ek)re az adott pályázati összeget fordítani szeretnék.
A vonatkozó támogatási kérelem a szervezet vezetőjének aláírásával és pecsétjével ellátva kell, hogy megküldésre kerüljön;
3. Részletes költségterv;
4. Átláthatósági nyilatkozat, lengyel pályázó esetében a magyar partner intézmény részéről;
5. Lengyel pályázó esetén a magyar partnerintézménnyel kötött együttműködési szerződés másolata (magyar, lengyel vagy angol nyelven).
Az 1-4. pontban foglalt dokumentumok sablonjai a pályázati kiírás mellékleteit képezik, így benyújtásuk csak ezen formában lehetséges. A pályázati dokumentumok kizárólag magyar nyelven nyújthatók be. A formai követelményeknek megfelelő pályázatok az Alapítvány által befogadásra kerülnek, a formailag nem megfelelő módon benyújtott pályázatok érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek.

10. A pályázatok befogadása és formai vizsgálata
A beérkezést követően megvizsgálásra kerül, hogy:
1. a pályázó határidőre nyújtotta-e be a pályázatát;
2. a jelentkező a pályázat benyújtására jogosult körbe tartozik-e;
3. az igényelt támogatás mértéke nem haladja-e meg a maximálisan igényelhető támogatás mértékét;
4. az igényelt támogatás mértéke összhangban áll-e a projekt megvalósításának várható költségeivel;
5. a pályázati felhívásban megjelölt valamennyi csatolandó dokumentum megfelelően kitöltve került-e benyújtásra.

11. A pályázatok tartalmi értékelésének szempontjai
A pályázati eljárás keretében a támogatások odaítéléséről az Alapítvány Kuratóriuma dönt. A pályázatok értékelése a támogatási kérelemben foglalt szakmai tartalom, továbbá a benyújtott költségterv alapján történik.
A Kuratórium fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő pályázó hiányában a támogatást nem ítéli oda.
A Kuratórium által hozott végleges döntéssel szemben jogorvoslati lehetőségre nincs mód.

12. A pályázati kiírás teljes kertösszege: 1 500 000 Ft
https://wfa.hu/

1_MAZURKA_Pályázati_adatlap.pdf2_MAZURKA_Támogatási_kérelem.pdf3_MAZURKA_Költségterv.xlsxMAZURKA_Pályázati_felhívás.pdfIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum