Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Az Ökopolisz Alapítvány 2012 tavaszi pályázati felhívása
Kiíró:
Ökopolisz Alapítvány
Határidő:
06/06/2012
Érvényes:
06/06/2012
Tárgymutató:
helyi közösségek erősítése
Pályázhat:
szervezetek és alapítványok
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Az Ökopolisz Alapítvány 2012 tavaszi pályázati felhívása

Kérjük, hogy az Alapítvány honlapján található támogatási feltételeket a pályázat elkészítése előtt alaposan tanulmányozza!

Az Ökopolisz Alapítvány pályázati felhívásának célja
A globális ökológiai válság mellett gazdasági és több évtizede húzódó társadalmi válság is sújtja hazánkat. Ezek a folyamatok egymást gerjesztik: a jelenlegi rendszerben minél nagyobb a pénzhiány, annál kevesebb jut a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentésére, az oktatásra, a hulladék újrahasznosításra, a közösségek ápolására vagy a közbiztonságra. És minél súlyosabbak a felsorolt területeken a hiányosságok, annál kisebb az esélye a közösségnek, hogy gazdaságilag fellendüljön, munkahelyeket tudjon létrehozni. Az ökopolitika szerint a helyi közösségek erősítésével ezeket a lefelé tartó, egymást erősítő negatív folyamatokat meg lehet állítani. Az erős, befogadó és fenntartható közösségek képesek jó válaszokat adni a hazánkat is sújtó globális gazdasági, társadalmi és ökológiai válságra. Az Ökopolisz Alapítvány ezért hirdeti meg a fenntartható helyi kezdeményezéseket támogató programját, amelynek céljai 2012-ben az alábbiak:
1. A helyi közösségek önrendelkezési törekvéseinek megerősítése.
2. A helyi emberek életminőségének és életkörülményeinek javítása olyan helyi programok kidolgozásával és megvalósításával, mely a helyi erőforrások bevonására és fenntartható használatára épít.
3. Az ökopolitikai ismeretek terjesztése és az ökopolitikai megfontolások érvényre juttatásának elősegítése, különösen a helyi döntéshozatali folyamatokban, valamint a közügyekben való aktív állampolgári részvétel erősítése.
A sikeres pályázatok a kedvezményezett közösség bevonásával keresik a megoldást jelentő projekteket, és közös munkával dolgozzák ki annak részleteit.
A támogatás elbírálása során fontos szempont, hogy a projekt hogyan kívánja érvényesíteni a közösség hosszú távú érdekeit és a jövendő generációk jogait, valamint hogy biztosítja-e a fenntarthatósággal kapcsolatos ismeretek bővítését, továbbá lehetőséget nyújt-e az együttműködési képesség, az egymás iránti tolerancia, a vitakultúra és a kölcsönös felelősségvállalás képességének fejlesztésére.

A megpályázható tevékenységek köre
1. Helyi közösségek életminőségének és közérzetének javítása
- A helyi közösségeket érintő problémákra adható megoldások feltérképezése, bemutatása és a megoldások megvalósítása a közösséget bevonó módszerek alkalmazásával.
- Önsegítő hálózatok, kerekasztalok, közösségi tanácsok és egyéb együttműködési rendszerek fenntartható létrehozása, a közösséget foglalkoztató társadalmi, kulturális vagy környezeti problémára adott válaszként. Előnyben részesülnek azok a pályázatok, amelyek beépítik a projekt tevékenységébe a helyi döntéshozókkal való rendszeres kapcsolattartást, információcserét.

2. Ökopolitikai témájú fórumok, klubok, vitaestek, konferenciák, tanácskozások, a helyi nyilvánosság erősítése
Olyan események megszervezése, amelynek eredményeként az ország számos pontján a közösségek ökológiai, ökopolitikai témákról beszélgetnek, vitáznak, bővítik ismeretüket. A megvalósítandó program legyen alkalmas arra, hogy az eseményeken résztvevő közösségek megismerhessék a konszenzusos döntéshozatal előnyeit, megértsék az összefüggéseket a lokális és globális környezeti problémák és megoldások között.

3. Helyi érdekérvényesítés és szemléletformálás kreatív eszközökkel, akciókkal
Olyan figyelemfelkeltő, kreatív, nyilvános és utcai akciók megszervezése és lebonyolítása, melyek egy vagy több, a helyi közösséget érintő környezeti és/vagy társadalmi problémát fogalmaznak meg, és amelyek aktivizálják a helyi közösséget, bátorítják a helyieket a közügyekben való állampolgári részvételre. Az Alapítvány olyan akciókat tud támogatni, amelyek magukban hordozzák a társadalmi igazságosság szempontjait és amelyek rámutatnak a különféle, a megszokottól eltérő, környezettudatos megoldások létezésére. A program csak olyan akciókat támogat, amelyek a törvényesség keretein belül mozognak.
A támogatottak köre
Pályázatot társadalmi szervezetek és alapítványok nyújthatnak be.
NEM pályázhatnak:
- közalapítványok,
- magánszemélyek,
- pártok és pártszervezetek, valamint
- közvetlen pártcélokat szolgáló civil szervezetek

A támogatás céljára rendelkezésre álló forrás mértéke
Az Ökopolisz Alapítvány jelen pályázati felhívásán keresztül 10 millió forint támogatás odaítélését tervezi 50 000 forinttól 500 000 forintig terjedő támogatásokon keresztül.
Az Alapítvány fenntartja magának azt a jogot, hogy támogatásra érdemes pályázatok hiányában nem ítéli oda a rendelkezésre álló összeget.
A támogatás formája és mértéke
Egy pályázó jelen pályázati felhívásra témacsoportonként egy pályázatot nyújthat be, de összesen maximum 500 000 Ft támogatást kaphat.
A támogatás a pályázóval megkötött szerződés alapján, döntően előfinanszírozás formájában történik.
A támogatási szerződés aláírását követően a megítélt támogatási összeg 90%-át a támogató átutalja a támogatott számlájára. A maradék 10% a beszámoló elfogadását követően kerül átutalásra.
A támogatást 2012. július 15. és 2012. december 31. között lehet felhasználni.

A pályázatok benyújtásának módja és határideje
A hiánytalanul kitöltött pályázati űrlapot két kötelező mellékletével, a felelősségvállalási nyilatkozattal és a költségvetési táblázattal a palyazat@okopoliszalapitvany.hu e-mail címre kell beküldeni 2012. június 6.-án 24 óráig az alábbi elektronikus formátumokban: - kinyomtatott, cégszerűen aláírt , majd beszkennelt pdf formátumban valamint - a beszkennelt változattal pontosan megegyező, de szerkeszthető Windows Word és Excel formátumban.

Elbírálás határideje
Az Ökopolisz Alapítvány a pályázatokról 2012. július 15-ig hoz döntést, az eredményről a pályázókat 1 héten belül e-mailben értesíti, a támogatottak listáját a honlapján közzéteszi.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy egy alkalommal 30 nappal meghosszabbítsa a döntés határidejét.

Dokumentumok
A pályázáshoz, szerződéskötéshez, elszámoláshoz szükséges dokumentumok az alapítvány honlapján (www.okopoliszalapitvany.hu) elérhetők, és alapos tanulmányozásuk elengedhetetlen a sikeres pályázat benyújtásához. Nem vehet részt a pályázati folyamatban egyebek között az a pályázó, aki nem válaszol az űrlapon felsorolt kérdésekre, vagy aki nem csatolja hiánytalanul a kötelező mellékleteket. A hiányos pályázatokat az értékelési folyamat előtt elutasítjuk.
A felhívással kapcsolatban bármilyen kérdése van, kérjük írjon a palyazat@okopoliszalapitvany.hu e-mail címen.

Útmutató a pályázat elkészítéséhez
1. Kérjük, olvassák el a pályázati felhívást, a támogatási feltételeket!
2. Gondolják át a problémát, a pályázatának céljait.
3. A tervezésbe vonják be az érintetteket, szervezzenek találkozókat, ahol elképzeléseiket megvitatják.
4. A találkozókon, beszélgetéseken kialakult tervek alapján töltsék ki a nyilatkozatot és a pályázati űrlapot minden kötelező mellékletével. Írják azt alá és szkenneljék be, hogy e-mailen küldhető legyen.
5. Készítsék el a pályázat költségvetését! Ennek során vegyék figyelembe a pályázati felhívás mellékleteként csatolt útmutatóban foglaltakat!
6. Töltsék ki a nyilatkozatot, írják alá a hivatalos módon és szkenneljék be!
7. Ellenőrizzék, hogy minden kérdésre válaszoltak-e és rendelkeznek-e az összes szükséges melléklettel!
8. 2012. június 6.-án 24:00 óráig küldjék el a pályázatot a meghatározott elektronikus formátumokban, e-mailben a palyazat@okopoliszalapitvany.hu e-mail címre.
9. Az Alapítvány rövid, automatikus e-mailt küld arról, hogy megkapta a pályázatukat.
10. 2012. július 15-ig döntés születik a pályázatokról, az eredményről értesítést küldünk, a nyertes pályázók listáját pedig feltesszük a honlapunkra. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy egy alkalommal 30 nappal meghosszabbítsa a döntés határidejét.
11. Az Alapítvány szerződést köt a nyertesekkel.
12. A támogatás 90 százalékát átutaljuk a támogatott bankszámlaszámára.
13. A pályázat kivitelezése elindul és legkésőbb 2012. december 31-ig lezárul.
14. A nyertes pályázók a beszámolási határidőig az útmutatónak megfelelően elküldik beszámolójukat.
15. Az Alapítvány munkatársai feldolgozzák a beszámolót és a hiánytalanul elkészített beszámoló elfogadását követően az adomány maradék 10 százalékát az Alapítvány átutalja a támogatott bankszámlaszámára. A pályázat lezárásáról levélben értesítünk minden pályázót.
Ha bármilyen kérdésük van a pályázattal kapcsolatban, tanulmányozzák a honlapunkon megtalálható 'Gyakran Ismételt Kérdések-et' tartalmazó dokumentumot, és ha ott nem kapnak választ kérdésükre, keressék Kaufer Virágot a kaufer.virag@okopoliszalapitvany.hu e-mail címen.
http://okopoliszalapitvany.hu

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
2012 tavaszi támogatási feltételek
2012 tavaszi űrlap
2012 tavaszi Költségvetési táblázat
2012 tavaszi költségvetési útmutatóIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum