Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2016 - Új nemzedékek jövőjéért kollégium / NEA-UN-16-SZ
Kiíró:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Határidő:
01/19/2016
Érvényes:
01/19/2016
Tárgymutató:
civil szervezetek szakmai programjának támogatása - űj nemzedékek jövőjéért / NEA-UN-16-SZ
Pályázhat:
- szövetségek,
- apítványok, egyesületek (ide nem értve a szakszervezetet és a pártot)
Társpályázó is csak:
- szövetség vagy
- alapítvány, illetve egyesület (ide nem értve a szakszervezetet és a pártot) lehet.
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP
Új nemzedékek jövőjéért kollégium
PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2016.
Pályázati kategória kódja: NEA-UN-16-SZ
Meghirdetés dátuma: 2015. december 15.
Az Új nemzedékek jövőjéért kollégium (továbbiakban: Kollégium) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (továbbiakban: Alapkezelő) nyílt pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjának támogatására az alábbiaknak megfelelően:
- az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Civil tv.);
- a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2012. (II. 16.) KIM rendelet (továbbiakban NEAr.);
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.);
- államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.);
- az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet;
- a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 84/2013. (XII. 30.) EMMI rendelet.

FIGYELEM! Jogszabályváltozás esetén a pályázati kiírásban foglaltak módosulhatnak.
Jelen pályázati kiírás részét képezi a "Pályázati Útmutató a NEA 2016. évi szakmai pályázatokhoz” (továbbiakban: Pályázati Útmutató), amely letölthető a http://www.emet.gov.hu illetve a http://www.civil.info.hu/web/nea linkeken.

1. A pályázat célja
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, gyermek és ifjúsági érdekképviselet, gyermek- és ifjúságvédelem, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, kábítószer-megelőzés, természet- és környezetvédelem területén működő civil szervezetek szakmai programjának támogatása.

2. A támogatható tevékenységek
I. civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények támogatása;
II. nemzetközi civil kapcsolatokban a magyarországi civil szervezetek jelenlétének biztosítása, hazai és határon túli rendezvényeken, fesztiválokon történő részvétel támogatása, nemzetközi tagdíjakhoz támogatás biztosítása, európai integrációt elősegítő programok támogatása;
III. civil szférával kapcsolatos tudományos kutatások, monitoring tevékenység és nyilvántartási feladatok támogatása;
IV. civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, illetve esélyegyenlőséget és akadálymentességet elősegítő tevékenység és intézmények támogatása;
V. civil szférát bemutató kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtó támogatása;
VI. civil szervezetek pályázati önrészeinek támogatása;
VII. civil érdek-képviseleti tevékenység támogatása;

Civil tv. 56. §
3. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg mértéke
Civil tv. 56. §, NEAr. 29. §
A rendelkezésre álló forrás 1 290 784 800 Ft Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 54. alcím Nemzeti Együttműködési Alap fejezeti kezelésű előirányzat [ÁHT: 332995] terhére (továbbiakban: pályázati keretösszeg), az alábbi bontásnak megfelelően:
a. szövetségek részére 2%.
b. egyesületek (nem szövetségek) és alapítványok részére 98%.
Amennyiben a szövetségek részére szétosztható keretösszeg nem kerül felhasználásra, a Kollégium a nem szövetségként működő egyesületek, továbbá alapítványok támogatására használhatja azt fel.
A keretösszeg a Kollégiumok között egyenlő arányban kerül felosztásra.

Kollégium: Új nemzedékek jövőjéért kollégium
Pályázati keretösszeg 258 156 960 Ft
Pályázati keretösszegből szövetségek részére szétosztható keret 5 163 139 Ft
Pályázati keretösszegből egyesületek (nem szövetségek) és alapítványok részére szétosztható keret: 252 993 821 Ft

4. A pályázat benyújtásának határideje, feltételei, keretei
Kollégium: Új nemzedékek jövőjéért kollégium
Támogatható civil szervezetek alapcél szerinti tevékenységi besorolása: A nevelés és oktatás, képességfejlesztés, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, gyermek- és ifjúságvédelem, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, kábítószer-megelőzés, természet- és környezetvédelem területén működő civil szervezetek.
Benyújtási határidő: 2016. 01. 19.
Támogatási időszak kezdő időpontja 2016. 04. 01.
Támogatási időszak záró időpontja: 2017. 03. 31.

5. Pályázók köre
Civil tv.59. § (1) - (2) bek.
5.1. Pályázat benyújtására jogosult civil szervezetek:
Az alábbi - Magyarországon nyilvántartásba vett - szervezetek nyújthatják be elektronikus pályázatukat:
- szövetségek,
- apítványok, egyesületek (ide nem értve a szakszervezetet és a pártot)
Társpályázó is csak:
- szövetség vagy
- alapítvány, illetve egyesület (ide nem értve a szakszervezetet és a pártot) lehet.
5.2. A NEA-UN-16-SZ jelű kategórián az alábbi alapcél szerinti tevékenységeket ellátó szervezetek nyújthatják be pályázatukat:
- nevelés és oktatás;
- képességfejlesztés;
- gyermek- és ifjúsági érdekképviselet;
- gyermek- és ifjúságvédelem;
- egészségmegőrzés;
- betegségmegelőzés;
- gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység;
- kábítószer-megelőzés,
- természet- és környezetvédelem.
5.3. Nem nyújthatnak be pályázatot:
- szakszervezetek,
- pártok,
- párt által alapított alapítványok,
- párt részvételével létrehozott egyesületek,
- munkaadói, munkavállalói és gazdasági érdekképviseleti szervezetek,
- kölcsönös biztosító egyesületek,
- közalapítványok,
- bevett egyház, egyházi jogi személy,
- civil társaság,
valamint azon szervezetek:
- nem minősülnek átlátható szervezetnek;
- a amelyek az Áht. és a Civil tv. alapján összeférhetetlennek minősülnek;

A pályázat kiírását rövidítettük a teljes kiírás ás a további dokumentumok az alábbi linken találhatók
http://www.civil.info.hu/web/nea/palyazatok


Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum