Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai lemorzsolódását csökkentő intézkedések támogatása - Második esély típusú programok támogatása / TÁMOP-3.3.9.B-12/2
Kiíró:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Határidő:
11/30/2012
Érvényes:
11/30/2012
Tárgymutató:
halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai lemorzsolódását csökkentő intézkedések / TÁMOP-3.3.9.B
Pályázhat:
az 1993. évi LXXIX. törvény szerinti nevelésioktatási intézmények, többcélú intézmények, nonprofit szervezetek az alábbiak szerint:
A) Az 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Kt.) 20. § (1) szerinti alábbi nevelésioktatási intézmények:
a) szakiskola;
b) gimnázium, szakközépiskola
B) A Kt. 33. § (1) bekezdése szerinti többcélú intézmény közül az alábbiak:
a) egységes iskola vagy összetett iskola, amennyiben az A. a)-b) pontnak megfelelő intézményegysége van;
b) közös igazgatású közoktatási intézmény, amennyiben az A. a)-b) pontnak megfelelő intézményegysége van.
A B) pontban felsorolt többcélú intézmények pályázása esetén egy intézményegységre vonatkozóan nyújtható be pályázat.
Jelen komponens keretében az 1993. évi LXXIX. törvény szerinti, fent felsorolt nevelési, oktatási intézmények pályázhatnak, amelyek az alábbi szervezetek fenntartásában állnak (KSH besorolással, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 8/2010.(VIII. 25.) KSH közlemény alapján):
- Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek
o KSH 311 - Központi költségvetési irányító szerv,
o KSH 312 - Központi költségvetési szerv
- Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek
o KSH 321 - Helyi önkormányzat,
o KSH 322 - Helyi önkormányzat költségvetési szerv,
o KSH 325 - Polgármesteri hivatal (költségvetési szerv),
o KSH 326 - Többcélú kistérségi társulás,
o KSH 327 - Helyi önkormányzatok jogi személyiségű társulása,
o KSH 328 - Területfejlesztési önkormányzati társulás,
- Helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek
o KSH 371 - Helyi kisebbségi önkormányzat,
o KSH 372 - Helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv,
o KSH 373 - helyi kisebbségi önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkező társulása
- Országos kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek
o KSH 351 - Országos kisebbségi önkormányzat,
o KSH 352 - Országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv,
o KSH 353 - Országos kisebbségi önkormányzatok jogi személyiségű társulása
- gesztorönkormányzat, társulás (KSH 951)
- nonprofit szervezetek:
- egyesület
o KSH 529 - Egyéb egyesület
- egyház, egyházi intézmény
o KSH 551- Egyház,
o KSH 552- Önálló egyházi intézmény,
o KSH 553 - Egyház önálló szervezete,
o KSH 554 - Egyházak szövetsége,
o KSH 559 - Egyéb egyházi szervezet
- alapítvány
o KSH 561- Közalapítvány,
o KSH 562 - Közalapítvány önálló intézménye,
o KSH 569 - Egyéb alapítvány
- egyesülés (KSH 591)
- egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (KSH 599)
- egyéb jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet (KSH 699)
- KSH 572 - Nonprofit Kft
- Országos Kisebbségi Önkormányzat (KSH 351)
- Költségvetési rend szerint gazdálkodó egyéb szervek közül:
o Költségvetési rend szerint gazdálkodó, központi költségvetési körbe tartozó szerv (KSH 381)
o Költségvetési rend szerint gazdálkodó, önkormányzati költségvetési körbe tartozó szerv (KSH 382)
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent TÁMOP 3.3.9.B-12/1, TÁMOP 3.3.9.B-12/2 és TÁMOP 3.3.9.D-12 számú, „A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai lemorzsolódását csökkentő intézkedések támogatása – Második esély típusú programok támogatása” című konstrukciók módosított kitöltő programjai elérhetők a honlapon.
A pályázatok beadási határideje várhatóan 2012. november 30-ig meghosszabbításra kerül.
További információkért kérjük, kísérjék figyelemmel a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapját.


PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ
a
Operatív Program
A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai
lemorzsolódását csökkentő intézkedések támogatása -
Második esély típusú programok támogatása
c.
pályázati felhívásához
Kódszám: TÁMOP-3.3.9.B-12/2

A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE
Alapvető cél és háttér információ
Az Új Széchenyi Terv középpontjában a foglalkoztatás dinamikus bővítése áll: az a törekvés vezérli a gazdaság- és társadalomfejlesztő programot, hogy tíz év alatt egymillió új és adózó munkahely jöjjön létre Magyarországon. A foglalkoztatási problémák valódi és tartós megoldásához a vállalkozókon keresztül vezet az út, tőlük várható a munkahelyteremtés. Az állami fejlesztés- és támogatáspolitika azzal járul hozzá a munkahelyek létrejöttéhez, hogy világosan látható és a gazdasági élet szereplői által is támogatott, az állam és a gazdasági szereplők által együttesen kialakított súlypontokat határoz meg a gazdaságfejlesztésben. Az Új Széchenyi Terv meghatározza azokat a kitörési pontokat, amelyektől a gazdaság egészének dinamizálása várható. Ezek:
1. Gyógyító Magyarország - Egészségipar
2. Megújuló Magyarország - Zöld gazdaságfejlesztés
3. Otthonteremtés - Lakásprogram
4. Vállalkozásfejlesztés - Üzleti környezet fejlesztés
5. Tudomány - Innováció - Növekedés
6. Foglalkoztatás
7. Közlekedés - Tranzitgazdaság
A gazdaság versenyképességének alapvető feltétele, hogy a vállalkozásoknál a gazdaság igényeinek megfelelő képzettséggel, munkavállalási képességekkel rendelkező munkaerő álljon rendelkezésre. Fontos, hogy a munkáltatók a munkavállalók képzését megtérülő befektetésnek tekintsék, az egyének pedig felismerjék a tudás és a készségek folyamatos fejlesztésének jelentőségét saját életminőségük és munkaerő-piaci lehetőségeik javítása szempontjából.
Ezen célok eléréséhez jelen konstrukció a középfokú oktatásból kimaradt, tanköteles koron túli fiatalok középfokú tanulmányokba való visszavezetése, illetve piacképes szakma megszerzésének lehetőségével járul hozzá.
Az iskolarendszerű oktatás a különböző hátrányokkal és tanulási problémákkal küzdők számára nem kínál megfelelő lehetőségeket, mely gyakran lemorzsolódásukhoz vezet. A lemorzsolódást követően általuk elérhető oktatási formák önmagukban nem hatékonyak. A konstrukció olyan új - tanulást támogató, az egyéni tanulási igényekre reagáló - tanulásszervezési eljárások alkalmazását segíti elő, amelyek korábban nem, vagy csak elszórtan voltak jelen annak érdekében, hogy a végzettséggel, szakképzettséggel nem rendelkező, lemorzsolódott vagy az iskolarendszert korábban elhagyó nem tanköteles korú hátrányos helyzetű célcsoport tagjai sikeresen elvégezhessék tanulmányaikat.
Jelen konstrukció célja, a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, köztük a roma fiatalok felzárkózási esélyeinek növelése és az oktatási esélykülönbségek csökkentése a második esély típusú programok elterjesztésével és azok formális oktatáshoz kapcsolásával. Ezen tanulási formák hozzájárulnak a halmozottan hátrányos helyzetű és roma tanulók továbbtanulási útjainak megerősítéséhez, növelik esélyeiket a versenyképes szakképesítés megszerzéséhez, illetve a munkaerő-piaci és társadalmi beilleszkedéshez.
A konstrukció a működő és újonnan létrehozott második esély programok keretében a helyi igényekhez illeszkedő programok megvalósításával és a kapcsolódó szolgáltatások fejlesztésével új lehetőségeket biztosít a célcsoport oktatási rendszerbe való visszavezetésére, az életpálya építéshez fűződő ambíció megerősítésére. További cél, hogy az egyéni tanulói igényekhez igazított programok - a mai munkaerő-piaci igényekkel összhangban - minden esetben tartalmazzanak a digitális kompetenciák fejlesztésére irányuló fejlesztési elemeket.

PÁLYÁZÓK KÖRE
Jogi forma
Jelen komponens keretében pályázhatnak az 1993. évi LXXIX. törvény szerinti nevelésioktatási intézmények, többcélú intézmények, nonprofit szervezetek az alábbiak szerint:
A) Az 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Kt.) 20. § (1) szerinti alábbi nevelésioktatási intézmények:
a) szakiskola;
b) gimnázium, szakközépiskola
B) A Kt. 33. § (1) bekezdése szerinti többcélú intézmény közül az alábbiak:
a) egységes iskola vagy összetett iskola, amennyiben az A. a)-b) pontnak megfelelő intézményegysége van;
b) közös igazgatású közoktatási intézmény, amennyiben az A. a)-b) pontnak megfelelő intézményegysége van.
A B) pontban felsorolt többcélú intézmények pályázása esetén egy intézményegységre vonatkozóan nyújtható be pályázat.
Jelen komponens keretében az 1993. évi LXXIX. törvény szerinti, fent felsorolt nevelési, oktatási intézmények pályázhatnak, amelyek az alábbi szervezetek fenntartásában állnak (KSH besorolással, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 8/2010.(VIII. 25.) KSH közlemény alapján):
- Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek
o KSH 311 - Központi költségvetési irányító szerv,
o KSH 312 - Központi költségvetési szerv
- Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek
o KSH 321 - Helyi önkormányzat,
o KSH 322 - Helyi önkormányzat költségvetési szerv,
o KSH 325 - Polgármesteri hivatal (költségvetési szerv),
o KSH 326 - Többcélú kistérségi társulás,
o KSH 327 - Helyi önkormányzatok jogi személyiségű társulása,
o KSH 328 - Területfejlesztési önkormányzati társulás,
- Helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek
o KSH 371 - Helyi kisebbségi önkormányzat,
o KSH 372 - Helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv,
o KSH 373 - helyi kisebbségi önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkező társulása
- Országos kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek
o KSH 351 - Országos kisebbségi önkormányzat,
o KSH 352 - Országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv,
o KSH 353 - Országos kisebbségi önkormányzatok jogi személyiségű társulása
- gesztorönkormányzat, társulás (KSH 951)
- nonprofit szervezetek:
- egyesület
o KSH 529 - Egyéb egyesület
- egyház, egyházi intézmény
o KSH 551- Egyház,
o KSH 552- Önálló egyházi intézmény,
o KSH 553 - Egyház önálló szervezete,
o KSH 554 - Egyházak szövetsége,
o KSH 559 - Egyéb egyházi szervezet
- alapítvány
o KSH 561- Közalapítvány,
o KSH 562 - Közalapítvány önálló intézménye,
o KSH 569 - Egyéb alapítvány
- egyesülés (KSH 591)
- egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (KSH 599)
- egyéb jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet (KSH 699)
- KSH 572 - Nonprofit Kft
- Országos Kisebbségi Önkormányzat (KSH 351)
- Költségvetési rend szerint gazdálkodó egyéb szervek közül:
o Költségvetési rend szerint gazdálkodó, központi költségvetési körbe tartozó szerv (KSH 381)
o Költségvetési rend szerint gazdálkodó, önkormányzati költségvetési körbe tartozó szerv (KSH 382)
Jelen komponens keretében nem pályázhatnak forprofit szervezetek.
Pályázat benyújtható egy működő középfokú oktatási intézmény külön telephelyen/külön tagintézményben elindítandó Második Esély típusú programjára is.
Jelen komponens keretében konzorciumok nem nyújthatnak be pályázatot és egy pályázó egy megvalósítási helyszínre egy pályázatot nyújthat be.
Pályázat csak abban az esetben nyújtható be, ha a fejlesztése konvergencia régióban fekvő településekre, illetve térségekre irányul.

A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázat magyar nyelven, kizárólag a Projekt Adatlapon, a Pályázati Felhívásban, valamint az útmutatóban előírt mellékletekkel, elektronikusan nyújtható be. A Projekt Adatlap kitöltése kizárólag az NFÜ által rendszeresített kitöltő program alkalmazásával történhet. A kitöltő program letölthető a http://www.nfu.hu honlapról.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a Projekt Adatlapot kizárólag .xzip formátumban fogadjuk el; pdf vagy más formátumban benyújtott Projekt Adatlap feldolgozására nincsen lehetőség.
Az xzip file-ban csatolt adatlap nem lehet üres és a megfelelő konstrukcióra kell vonatkoznia.
A Projekt Adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható, továbbá hiánytalanul, minden kérdésre választ adva, minden mezőt ki kell tölteni. Jelen Útmutató 2. számú mellékletében szereplő nyilatkozatot papír alapon, a hivatalos képviselő által az aláírási címpéldányban feltüntetett módon aláírva kell benyújtani.
A pályázatot (kitöltött Projekt Adatlapot és a felhívásban, valamint az útmutatóban előírt mellékleteket) elektronikus adathordozón (kizárólag egyszer írható, írásvédett CD lemezen) a pályázati kiírás részét képező, kinyomtatott és cégszerűen aláírt nyilatkozattal együtt zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai4/futárposta5 (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) szállítás igénybevételével a következő címre kell beküldeni:
Társadalmi Megújulás Operatív Program
Kódszám: TAMOP-3.3.9.B-12/2
Közreműködő Szervezet:
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.)
1385 Budapest, Postafiók 818.
Amennyiben a pályázatot csomagként kívánja feladni, a csomagon az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.) 1134 Budapest, Váci út 45. "C" épület címzést kell feltüntetni.
Felhívjuk a tisztelt Pályázók figyelmét, hogy jelen kiírás keretében a pályázatok személyes benyújtására lehetőség nincs.
Kérjük, hogy a CD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati Felhívás kódszámát (TÁMOP-3.3.9/B-11/2), a Pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről!

A pályázati kiírással kapcsolatos további dokumentumok az http://www.nfu.hu honlapról tölthetők le.

További felvilágosítás az alábbi elérhetőségeken kérhető:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Tel: 06-40/638-638
Személyesen: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
honlap: http://www.nfu.hu/eugyfelszolgalat
Felhívjuk a figyelmet, hogy a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 21. § (7) bekezdése alapján az ESZA Nonprofit Kft. a pályázatok benyújtásának határidejét megelőző tízedik napig biztosítja, hogy a támogatást igénylők kérdéseket tehessenek fel, és azokra ésszerű határidőn, de legkésőbb a kérdés Közreműködő Szervezethez való érkezését követő 7 napon belül tájékoztatást kapjanak.

A pályázatok benyújtása 2012. szeptember 1-től 2012. november 30-ig lehetséges.

A pályázatok benyújtása és elbírálása egy szakaszban történik.
Amennyiben az elektronikus benyújtás során a benyújtott dokumentum(ok)ban érzékelhető minőségromlás van, ami a bírálatot érdemben befolyásolhatja, a Közreműködő Szervezet kérheti az érintett dokumentumok utólagos, papír-alapú benyújtását is, ami azonban nem minősül hiánypótlásnak.

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
Pályázati útmutató (pdf, 442 kB)
Adatlap (pdf, 169 kB)
Segédletek
Csatolt dokumentumok letöltése egyben



Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamaink







Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel









Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum