Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
MOL zöldövezet program
Kiíró:
Ökotárs Alapítvány; Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt.
Határidő:
10/20/2016
Érvényes:
10/20/2016
Tárgymutató:
zöldövezet program, MOL
Pályázhat:
Magyarországon bejegyzett civil szervezetek (egyesületek, alapítványok)
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
A kiíró meghosszabbította MOL zöldövezet program beadási határidejét, új határidő: 2016.10.20.

MOL ZÖLDÖVEZET PROGRAM

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A MOL Magyarország és az Ökotárs Alapítvány kétfordulós pályázatot hirdet az alábbi kategóriákban:
A. kategória:
- közösségi funkciójú zöld területek létesítése, fejlesztése és rehabilitációja az ország egész területén;
B. kategória:
- társasházak belső udvarainak zöldítése az ország egész területén;
C. kategória:
- közösségi kertek létesítése, fejlesztése 50 000 főnél nagyobb településeken.
A létrehozott, felújított területnek mindhárom kategória esetében közösségi funkciókat kell ellátnia, a közösség használatára kell készülnie.
A pályázat utófinanszírozott, tehát az elnyert támogatást teljes egészében a program tartalmi és pénzügyi elszámolása után kapja meg a támogatott szervezet. A kiválasztott terület kialakításának/megújításának tervét a helyi közösség bevonásával kell kidolgozni, majd pedig a munkálatokat és a terület utógondozását is a helyi közösség aktív bevonásával, részvételével kell elvégezni.

A. kategória: közösségi funkciójú zöld területek létesítése, fejlesztése és rehabilitációja az ország egész területén
1. Mire lehet pályázni?
- közpark, pihenőpark és kert, iskolapark létesítésére, fejlesztésére vagy rehabilitációjára,
- esetenként speciális célcsoportok (pl. mozgáskorlátozottak) igényeit kielégítő parkok létrehozására.
A felújítandó terület nem lehet kisebb 1500 m2-nél, és egybefüggőnek kell lennie! (50 000 főnél nagyobb lélekszámú településeken a sűrűbb beépítés miatt ettől el lehet térni, de ezt a pályázat programvezetőjével előzetesen egyeztetni kell.)
A területnek a közösség számára folyamatosan hozzáférhetőnek kell lennie (így tehát pl. zárt iskolakertek, óvodakertek, kötött nyitvatartási idővel rendelkező múzeumkertek, kastélyparkok, faluházak, tájházak udvarának stb... felújítását MOL Zöldövezet Program nem támogatja).
A megpályázott támogatás legalább 60%-át őshonos növények vásárlására kell költeni. A támogatott növények listája a honlapon megtalálható.
Nem őshonos növények csak az önrészből vásárolhatóak.

2. Kik pályázhatnak?
- Magyarországon bejegyzett civil szervezetek (egyesületek, alapítványok).
A MOL az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény definícióját tekinti irányadónak arra nézve, hogy mely szervezetek pályázhatnak a meghirdetett programjain. Nonprofit gazdasági társaságok és közalapítványok nem pályázhatnak!
Egy szervezet csak egy programmal pályázhat (összesen a 3 kategóriában).
Nem pályázhatnak azok a civil szervezetek, amelyek a mostani kiírást megelőző 2 egymást követő évben (tehát a 2014.évi és a 2015. évi kiíráson is) már támogatásban részesültek a MOL Zöldövezet Programban.

3. A pályázat beadásának módja
A pályázatokat kizárólag a http://www.molzoldovezet.hu weboldal online rendszerében lehet beadni. Az ehhez szükséges pályázati űrlap 2016. szeptember 1-től lesz elérhető a honlapon.
A pályázat kétfordulós, melynek lépéseit az alábbiakban ismertetjük.
3.1 Részletesen az első fordulóról
3.1 .1 Ötletpályázat benyújtása
Első lépésként a pályázónak egy ötletpályázatot kell benyújtania, amelynek az alábbiakat kell tartalmaznia:
- a pályázó szervezet (és közösség) bemutatását;
- a kiválasztott terület bemutatását;
- a közösségi akció megtervezésének vázlatát;
- az elképzeléseket arról, hogy hogyan fogják bevonni a helyi közösséget a folyamatba.
Az első fordulóban tehát azt kell ismertetni, hogy milyen területet milyen módon terveznek megújítani, és ennek a munkának a tervezésébe, kivitelezésébe, valamint utógondozásába hogyan fogják az érintett helyi közösséget (szomszédok, helyi civil szervezetek/csoportok, iskola, önkormányzat stb.) bevonni. Ehhez segítségül javaslatokat találnak a honlapon, a Tanácsok menü alatt.
Az első fordulóhoz egy dokumentumot kell csatolni, a terület tulajdonosának beleegyező nyilatkozatát, melyben kijelenti, hogy tud a tervezett átalakításokról, s ezekhez hozzájárul, és legalább 3 évig nem alakítja át a területet. Ennek hiánya esetén a pályázat még az Adományi Bizottság döntése előtt elutasításra kerülhet.
Az első fordulóban nem kell részletes költségvetési tervet benyújtani, csupán egy körülbelüli összeget megjelölni a várható tervekre vonatkozóan, így fel tudjuk mérni az igényeket. Ezt az összeget a második forduló során meg lehet változtatni! Az összeg megadásakor mindenképpen vegyék figyelembe, hogy kisadományi programot működtetünk. Megpályázható összeget azért nem adunk meg, mert a valós igényekre vagyunk kíváncsiak, de tájékoztatásul megtalálják az utóbbi évek nyerteseinek listáját a honlapunkon!
3.1.2 Mit értünk közösségi tervezés/akció alatt?
Egy köztér - park, kert vagy akár egy kereszteződés - akkor lesz élhető és működő, ha azt nemcsak a tervezési- és építészeti elvek figyelembe vételével, hanem az ott élők, az adott területet használó emberek szükségleteinek és igényeinek megfelelően alakítják ki. Ahhoz, hogy egy ilyen közösségi tér jöjjön létre, még a tervezés előtt meg kell ismerni a helyi közösség tagjainak elvárásait és elképzeléseit, hiszen ők lesznek a közösségi tér későbbi használói. Velük együtt kell meghatározni a ki- vagy átalakítandó tér majdani funkcióit, és csak ezután kerülhet sor a konkrét tervek elkészítésére. Ez utóbbiakat ismét célszerű megvitatni a közösséggel annak érdekében, hogy kiderüljön, ezek valóban az ő elképzeléseiket tükrözik-e. Ha szükséges, akkor a reakcióikat, véleményüket figyelembe véve tovább kell finomítani, módosítani a terveket. Ezt a (nagyon vázlatosan ismertetett) folyamatot nevezzük közösségi tervezésnek. Előnye, hogy a közös tervezésnek köszönhetően a helyiek magukénak fogják érezni a helyet, így várhatóan nagyobb kedvvel vesznek részt a területtel kapcsolatos munkálatokban, majd pedig a folyamatos gondozásában. Mindennek eredményeként az így létrejött köztér vagy közösségi használatú terület valóban javítani fogja az érintettek életminőségét.
Az első fordulóban nyertes pályázók további munkáját közösségi tervezésről szóló (ingyenes) kézikönyvvel és képzéssel segítjük.
3.1.3 Az első fordulóhoz kapcsolódó határidők
- Ötletpályázatok beérkezésének határideje: 2016. október 20. (hétfő) 16:00
- Eredményhirdetés várható ideje: 2016. november 20.
Az első fordulóra beérkezett ötletpályázatok elbírálása után a sikeres pályázók listáját a http://www.molzoldovezet.hu weboldalon tesszük közzé, illetve a pályázókat e-mailben értesítjük.
Kérjük, hogy a pályázati űrlapon (a pályázat kapcsolattartójánál) olyan érvényes email címet adjanak meg, amelyet a pályázatért felelős személy gyakran olvas!
Az első fordulón túljutott pályázók ezt követően megkezdhetik a közösségi tervezést és a programjuk részletes kidolgozását a második fordulóra. Csak az első fordulón túljutott pályázók nyújthatnak be pályázatot a második fordulóra.
3.2 Részletesen a második fordulóról
Az ötletpályázat nyerteseinek 2016. november 20. és 2017. február 15. között kell lebonyolítani a közösségi tervezési folyamatot. Az elkészült részletes tervek alapján nyújthatnak be pályázatot a második fordulóra 2017. február 15-én 16 óráig. Pályázni a második fordulóra is csak a http://www.molzoldovezet.hu weboldalon keresztül lehet, az online pályázati adatlap és a költségvetési táblázat kitöltésével, valamint a szükséges dokumentumok feltöltésével. A második fordulós űrlap az első forduló eredményhirdetését követően lesz elérhető a http://www.molzoldovezet.hu weboldalon. A második fordulós űrlaphoz az első fordulóban használt azonosítókkal és jelszavakkal lehet hozzáférni, ezért kérjük, hogy ezeket mentsék el!
3.2.1 Mire lehet támogatást kérni?
A második fordulóban támogatást kizárólag az alábbi tevékenységekre, eszközökre lehet kérni:
- a közös tervezési folyamat költségei (kommunikáció, papír, írószer stb., legfeljebb 20 000 Ft értékben) - ide építhetők be az első forduló tervezési költségei is;
- növények: fák, cserjék, évelő és fűszernövények (a kért támogatás legalább 60%-ában, csak a MOL Zöldövezet Program listáján szereplő növények támogathatóak, illetve az esetlegesen ott nem szereplő OSHONOS növények! Védett növényeket nem lehet vásárolni, önrészből sem!)
- fűmag legfeljebb 20 000 Ft értékben;
- humusz, alginit;
- alapanyagok köztéri elemek készítéséhez (pl. padok, asztalok, bográcsozó hely, ágyások, pergola, pagoda, madárodú és -itató, kerékpártároló anyagszükséglete; ezen elemeket is közösségi munkában kell elkészíteni/felépíteni!);
- kerti tó alapanyagainak költségei;
- környezetbarát festékek (köztéri elemekhez);
- takarítóeszközök és kerti szerszámok (gereblye, ásó, hulladékgyűjtő zsák stb.);
- környezetbarát takarítószerek (tisztítási, takarítási feladatokhoz);
- hulladékgyűjtő edények (szeméttárolók / szelektív hulladékgyűjtő edények);
- szállítás;
- a tevékenységben résztvevő önkéntesek frissítői (összesen legfeljebb 20 000 Ft értékben).
Játszótérépítésre és kizárólag köztéri elemek beszerzésére irányuló pályázatok nem támogathatók!
3.2.2 Milyen feltételeknek kell megfelelni a pályázat befogadásához?
A második fordulóra beérkezett pályázatok előszűrésen vesznek részt. Az előszűrés eredményeként az alábbi feltételeknek megfelelő pályázatok kerülnek az Adományi Bizottság elé (az ettől egy vagy több pontban eltérő pályázatokat a MOL illetve az Ökotárs Alapítvány programvezetője már az előszűrés során elutasíthatja):
- A felújítandó zöld terület közösségi használatban van, vagy a kidolgozott program célja az adott terület közösségi funkcióinak kialakítása.
- A program (már a tervezés során is) a helyi közösség bevonásával, közösségi esemény(ek) formájában valósul meg, és ez dokumentálva is van fotókkal és jelenléti ívekkel.
- A pályázatban szereplő terület minimum 1500 m2 összefüggő, településen belüli vagy a település határában található zöld közterület. (50 000 főnél nagyobb lélekszámú településeken a sűrűbb beépítés miatt ettől el lehet térni, de ezt a pályázat programvezetőjével előzetesen egyeztetni kell - már az első fordulóban.)
- A pályázatban szereplő zöldfelület a közösség bármely tagja számára, bármikor hozzáférhető, látogatható (így pl. a tanítási idő után illetve nyárra bezáró iskolakertek, kötött nyitvatartási idővel rendelkező múzeumkertek, kastélyparkok nem támogathatóak).
- Az adott területen a MOL Zöldövezet Program eredményeként a zöld felület növekszik (fákat és cserjéket ültetnek el) - a megpályázott összeg legalább 60%-át ilyen növények vásárlására költik.
- Az elültetni tervezett fák és cserjék őshonos fajok és a termőhelyi adottságokhoz illeszkednek.
- A zöldfelület teljes körű rehabilitációja megvalósul a környezetvédelmi szempontok figyelembe vételével.
- A pályázott tevékenység során a pályázók törekednek környezetbarát termékek felhasználására (pl. festékek, takarítószerek esetében).
- A pályázat részletes utógondozási tervet tartalmaz (ami nem egyenlő egy egyszerű ígérettel, miszerint a szervezet gondozni fogja a területet).
- A pályázó bemutatja, hogy rendelkezésére áll az előírt saját forrás. A saját forrás mértéke a megpályázott összeg legalább 20%-a, melyet eszközben (növények - lehetnek nem őshonosak is -, festékek, takarítószerek, takarítóeszközök, faanyag,benzin/gázolajköltség, köztéri elemek stb.), a megvalósításhoz szükséges szolgáltatások ingyenes biztosításával (pl. szállítás és/vagy gépi földmunka) vagy pénzben lehet felmutatni. Az önrészt a pályázati költségvetés táblázatában is fel kell tüntetni. (Előnyben részesülnek azok a pályázatok, amelyek a minimális önrésznél nagyobb összeget vállalnak.) A pályázatok kötelező eleme az önkéntes tevékenység, amely nem számolható el saját forrásként. Minden olyan emberi munka annak számít, ami nem igényel valamilyen eszközt, pl. a gépi földmunka elvégzésénél a járművezető önkéntes, de maga a gép gázolaj költségét már el lehet számolni önerőként.
3.2.3 Milyen dokumentumokat kell benyújtani a második fordulóban?
A második fordulós pályázati űrlapot elektronikusan kell kitölteni, és hozzá fájlban csatolni az az alábbi dokumentumokat. Ezek hiánya esetén a pályázat még az Adományi Bizottság döntése előtt elutasításra kerülhet:
- legalább 1 db (de legfeljebb 3) térkép a pályázatban szereplő tevékenység helyszínéről (jpeg, gif, png);
- 3-5 db fénykép (jpeg, gif, png) a területről - a képekről derüljenek ki a következők: a terület jellege és mostani állapota, a területen elhelyezkedő fontosabb elemek (ha vannak ilyenek);
- a terület tulajdonosának beleegyező nyilatkozata, melyben kijelenti, hogy tud a tervezett átalakításokról, s ezekhez hozzájárul;
- részvételi szándéknyilatkozat a helyi önkormányzattól;
- a pályázó szervezet nyilatkozata az önrészről;
- az elültetendő növények fajlistája darabszámmal és az árak feltüntetésével (kertészet(ek)től kapott árajánlatnak megfelelően, amit szintén csatolni kell);
- a pályázatban szereplő tevékenység során felhasznált anyagok és termékek listája árajánlattal (az árajánlat lehet az adott cég honlapjáról letöltött árlista is);
- a civil szervezet legutolsó érvényes bírósági bejegyzési végzése (pdf, jpeg, png), valamint a szervezet alapszabálya (doc, pdf, jpeg, png);
- aláírási címpéldány, amennyiben nincs, a banki aláíró karton másolata.
A fentieken kívül más kötelezően benyújtandó dokumentum nincs.
3.2.4 A második fordulóhoz kapcsolódó határidők
- A második fordulós pályázatok beérkezési határideje: 2017. február 15. (hétfő) 16.00
- Eredményhirdetés várható ideje: 2017. március 10.
Az eredményeket a http://www.molzoldovezet.hu oldalon tesszük közzé, illetve a pályázók kapcsolattartóit e-mailben értesítjük a második fordulós űrlapban megadott email címen.
Kérjük, hogy olyan érvényes email címet adjanak meg az űrlapon (a pályázat kapcsolattartójánál), amelyet a pályázat kapcsolattartója rendszeresen olvas.
A második forduló nyertes pályázóival az Ökotárs Alapítvány szerződést köt. A program megvalósítását az eredmény kihirdetését követően lehet megkezdeni (valamint ettől az időponttól kezdődően lehet a programhoz kapcsolódó számlákat elszámolni). A projektet legkésőbb két éven belül kell végrehajtani.
3.2.6 Egyéb tudnivalók, kérések
A pályázat utófinanszírozott: az Ökotárs Alapítvány a megítélt támogatást a program pénzügyi és tartalmi beszámolójának elfogadását követő 30 munkanapon belül utalja át. A beszámoló számlamásolatokkal alátámasztott pénzügyi részből és fényképekkel, sajtómegjelenésekkel illusztrált tartalmi részből áll, valamint a programra vonatkozó kérdőíveket kell kötelezően kitölteni. Ez utóbbiakat az Ökotárs Alapítvány programvezetője email-en küldi meg a szerződéskötést követően.
A program lebonyolítása előtt érdemes elolvasni a korábbi pályázók tanácsait a honlapon. Ha bármilyen kérdésük van a pályázati programmal vagy a pályázatírással kapcsolatban, kérjük keressék a programvezetőt, Tokodi Nórát a honlapon megadott elérhetőségeken.

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum