Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Ösztöndíj felsőoktatási intézmény hallgatói számára a konvergencia régióban - Campus Hungary / TAMOP4.2.4B/2-11/1-2012-0001
Kiíró:
Balassi Bálint Intézet
Határidő:
01/30/2015
Érvényes:
01/30/2015
Tárgymutató:
ösztöndíj felsőoktatáai intézmény hallgatói számára - Campus Hungary
Pályázhat:
Bármely akkreditált konvergencia régióban található magyarországi felsőoktatási intézmény hallgatója, aki
- a pályázat benyújtásakor hallgatói jogviszonnyal, valamint a pályázott tevékenység megvalósításakor aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik (lásd: megjegyzés)
- legalább két lezárt félévvel rendelkezik,
- a fogadólevélen szereplő munkanyelvből legalább középfokú nyelvtudással rendelkezik,
- rendelkezik az általa választott intézmény/egyetem fogadólevelével, amely tartalmazza a munkanyelv megjelölését (Invitation Letter - formanyomtatvány ajánlott),
- rendelkezik küldő intézménye jóváhagyásával (Intézményi Jóváhagyás - formanyomtatvány kötelező), amelyen igazolják, hogy a pályázott tevékenység kapcsolódik tanulmányaihoz,
- vállalja, hogy hazaérkezése után határidőre eleget tesz beszámolási kötelezettségeinek: a megadott szempontok szerint szakmai beszámolót készít, és adott határidőre benyújtja a szükséges igazolásokat, illetve a pályázathoz elektronikusan benyújtott dokumentumok eredeti példányait.
- vállalja, hogy a támogatás lejártát követő 5 évig részt vesz a program alumni rendszerében illetve kutatókat összefogó hálózatában, biztosítja elérhetőségét
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


Campus Hungary Programigazgatóság
Projektazonosító: TAMOP4.2.4B/2-11/1-2012-0001
Campus Hungary Pályázati Felhívás konvergencia régióban tanuló hallgatók számára

A Balassi Intézet a "Nemzeti Kiválóság Program - Campus Hungary, K+F projektekhez és képzési programokhoz kapcsolódó, nemzetközi hallgatói mobilitás személyi támogatási rendszerének fejlesztése konvergencia program" című projektek keretében ösztöndíj pályázatot hirdet konvergencia régiókban az alábbiak szerint:
MEGVALÓSÍTÁSI IDŐSZAK: 2015. március 16.-2015. június 30.

PÁLYÁZAT BEADÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2015. január 30. (péntek), 12.00
Ki pályázhat?
Bármely akkreditált konvergencia régióban található magyarországi felsőoktatási intézmény hallgatója, aki
- a pályázat benyújtásakor hallgatói jogviszonnyal, valamint a pályázott tevékenység megvalósításakor aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik (lásd: megjegyzés)
- legalább két lezárt félévvel rendelkezik,
- a fogadólevélen szereplő munkanyelvből legalább középfokú nyelvtudással rendelkezik,
- rendelkezik az általa választott intézmény/egyetem fogadólevelével, amely tartalmazza a munkanyelv megjelölését (Invitation Letter - formanyomtatvány ajánlott),
- rendelkezik küldő intézménye jóváhagyásával (Intézményi Jóváhagyás - formanyomtatvány kötelező), amelyen igazolják, hogy a pályázott tevékenység kapcsolódik tanulmányaihoz,
- vállalja, hogy hazaérkezése után határidőre eleget tesz beszámolási kötelezettségeinek: a megadott szempontok szerint szakmai beszámolót készít, és adott határidőre benyújtja a szükséges igazolásokat, illetve a pályázathoz elektronikusan benyújtott dokumentumok eredeti példányait.
- vállalja, hogy a támogatás lejártát követő 5 évig részt vesz a program alumni rendszerében illetve kutatókat összefogó hálózatában, biztosítja elérhetőségét.

Felhívjuk figyelmét, hogy a pályázat beadásával egyúttal hozzájárul ahhoz, hogy a megvalósítással összefüggően adatait kezeljük. A Campus Hungary Adatkezelési nyilatkozata a http://www.campushungary.hu oldalon olvasható.

Megjegyzés:
- Amennyiben a pályázat benyújtását követően abszolutóriumot/végbizonyítványt szerez, de jelentkezik magasabb szintű képzésre, úgy az abszolutórium/végbizonyítvány megszerzése és a magasabb szintű képzésre történő beiratkozás között megvalósuló tevékenységre nem pályázhat.
- MA/MSc és PhD hallgatókra a minimum két lezárt félév feltétele nem vonatkozik, ugyanakkor a pályázathoz nekik is csatolniuk kell a beadás időpontjához képest legutóbbi két lezárt félévük átlagát.
- Már abszolutóriumot szerzett PhD hallgatók esetén nem szükséges aktív hallgatói jogviszony a pályázat megvalósítása során, amennyiben a pályázat beadásához képest legfeljebb 2 évvel korábban abszolváltak és ezt az abszolutórium másolatával igazolják.
- Szakmai gyakorlatra pályázók passzív hallgatói státuszban is végezhetik a gyakorlatot.
Pályázás előtt kérjük, olvassa el a Pályázati Útmutatót (http://www.campushungary.hu), mely részletes információt tartalmaz a csatolandó dokumentumokról és igazolásokról is!

Hol lehet pályázni?
A teljes pályázás a http://www.campushungary.hu oldalon történik 2014. december 15-től.

A teljes pályázati anyag véglegesítésének határideje: 2015. január 30. (péntek) 12:00.
Tekintettel arra, hogy az Online Pályázati Rendszer 2014. december 15. napjától elérhető, a jelentkezési határidő lejártát (2015. január 30., 12:00 óra) követően a pályázat kiírójával szemben nem érvényesíthető panasz arra való hivatkozással, hogy jelentkezése azért érvénytelen, hibás, vagy hiányos, mert nem állt rendelkezésére kellő idő a pályázat feltöltésére és véglegesítésére. A fájlok hiánytalan feltöltése a hallgató felelőssége. A fájlfeltöltéssel kapcsolatos részletes tájékoztatás a GYIK-ben található.
A pályázatok beérkezéséről automatikus értesítést kap minden jelentkező a regisztrációkor megadott email címre.

Hogyan történik az ösztöndíjasok kiválasztása?
A kiválasztás szempontjai:
- Tanulmányi átlag: számtani átlag (hagyományos átlag)
- Tudományos tevékenység (publikáció, tanulmányi verseny, konferencián való részvétel előadóként, egyéb tudományos tevékenység) - kivéve csoportos tanulmányút esetén
- Munkaterv

Előnyt élveznek:
- Akiknek a pályázott tevékenysége beszámítható a jelenlegi tanulmányaiba, kreditelismeréssel jár
- OTDK 1-3. helyezettek és különdíjasok
- Műszaki- és természettudományos területen tanulók

A Campus Hungary Ösztöndíj Bizottság a rendelkezésre álló források figyelembevételével állapítja meg az ösztöndíjasok névsorát. Egy pályázati ciklusban egy ösztöndíjtípusra minden hallgató csak egy pályázatot nyújthat be. Amennyiben a hallgató egyszerre több ösztöndíj típusra pályázik, a pályázott tevékenységek nem lehetnek azonosak, és a megvalósítás időszaka nem eshet egybe. Szakmai gyakorlatot és féléves részképzést jelen program (TÁMOP-4.2.4B/2-11/1-2012-0001) keretében minden pályázó csak egy-egy alkalommal vehet igénye.
Az ösztöndíj más mobilitási ösztöndíjjal, EU-s pályázati támogatással nem vonható össze, illetve semmilyen más olyan pályázattal, mely ugyanarra a tevékenységre, illetve időtartamra nyújt finanszírozást. Nyertes pályázat esetén az ösztöndíj szerződés aláírásával az ösztöndíjas vállalja a fentiek maradéktalan betartását.
Amennyiben a pályázó hallgatói és felsőoktatási munkatársi státusszal is rendelkezik, egy pályázati ciklusban csak egyik státuszához kapcsolódóan nyújthat be pályázatot.

Hová lehet pályázni?
Bármely olyan külföldi intézménybe (felsőoktatási intézmény, kutatóintézet, közgyűjtemény, levéltár, kulturális intézmény, felsőoktatással vagy kutatással valamint nemzetköziesítéssel foglalkozó szakmai szervezet, egyéb), melyet a hallgató küldő intézménye jóváhagyott. Érdemes kihasználni a küldő intézmény már meglévő együttműködési megállapodásait, de az új kapcsolatok kialakítására is lehetőség van.
Nem nyújtható be pályázat a Külügyminisztérium által utazásra nem javasolt térségekbe.
http://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasra-nem-javasolt-tersegek
Amennyiben olyan tevékenységre jelentkezik, ahol akár hazai intézményi előzetes szelekció, vagy a fogadó fél előzetes szelekciója szükséges, és ezért a pályázat leadási határidejéig nem lehetséges a fogadólevél beszerzése, az adott intézmény Campus Hungary koordinátora, vagy a formanyomtatványon felsorolt szervezetek vezetői az erre szolgáló formanyomtatványon kiállíthatják az igazolást (Fogadólevelet helyettesítő igazolás), mely a fogadólevél helyettesítésére szolgál. Ilyen esetben a Campus Hungary Ösztöndíj Bizottság döntése csak abban az esetben lép életbe, ha az adott tevékenységen való részvételt elnyerte, és a fogadólevelet beküldte a hallgató.

Pályázathoz szükséges
http://www.campushungary.hu honlapon)
- ajánlott)
jóváhagyás (Formanyomtatvány - kötelező)
Tanulmányi Osztály igazolása a két utolsó lezárt félév tanulmányi átlagáról
(Formanyomtatvány - ajánlott)

Megjegyzés:
A jelentkezés során beadott olyan igazolásokat, amelyek nem a Campus Hungary kötelező/ajánlott formanyomtatványai, kizárólag abban az esetben áll módunkban elfogadni, ha tartalmuk megegyezik az általunk alkalmazott dokumentumokkal.

Ösztöndíjtípusok
A TÁMOP 4.2.4B/2 projekt keretében a következő tevékenységekre lehet pályázni:

Hosszú tanulmányút/ Féléves részképzés
Célja: hogy a hallgató egy hosszabb távú időszakot töltsön el valamely külföldi felsőoktatási intézményben hosszabb távú tanulmányok, vagy kutatás folytatása céljából.
Időtartama: 29-107 nap, az utazás napjai nélkül)
Juttatás: a pályázott ország megélhetési rátáitól függően a nyertes pályázó havi 178 250 Ft-249 550 Ft ösztöndíjban részesül.
Az utazásra az ösztöndíjas időtartamon felül európai országok esetén 1-1 napot, míg Európán kívüli országok esetén 2-2 napot kalkulálunk. Az ösztöndíj összege ennek megfelelően egészül ki.
Az ösztöndíjazáshoz kapcsolódó tájékoztató jellegű táblázat elérhető a honlapunkon:
https://www.campushungary.hu/palyazoknak/osztondij-kategoriak#.UfDnE23M_jU
Féléves részképzés esetén érdemes a küldő intézmény már meglévő kapcsolatait kihasználni. Ezzel kapcsolatosan az intézmény Campus Hungary koordinátorához lehet fordulni segítségért. Lehetőség van egyénileg is fogadó intézményt keresni, ez esetben azonban nem garantált a tandíjmentesség, és a hallgató felelőssége a feltételek egyeztetése.
Tandíjas részképzés esetén lehetőség van az ösztöndíj összegén felül tandíjra is pályázni, melynek pontos összegét a fogadólevélen kell igazolni. Amennyiben a pályázónak nem tandíj, hanem regisztrációs/adminisztrációs díj befizetési kötelezettsége van, akkor ennek összege is megigényelhető, ha az a fogadólevélen igazolva van.
A tandíj, illetve regisztrációs/adminisztrációs díj összegének elfogadásáról egyéni elbírálás alapján dönt a Campus Hungary Ösztöndíj Bizottság.
Szakmai gyakorlat
Célja: hogy a hallgató a külföldi cégnél, fogadó szervezetnél eltöltött időszak után olyan tapasztalatokat, készségeket szerezzen, melyek a magyar munkaerőpiacon való elhelyezkedésben előnyt jelentenek számára.
Időtartama: 4-15 hét (28-107 nap, utazás napjai nélkül)
A szakmai gyakorlat ideje alatt minimum heti 12 munkaórát kell ledolgozni.
Juttatás: a pályázott ország megélhetési rátáitól függően a nyertes pályázó havi 178 250 Ft-249 550 Ft ösztöndíjban részesül.
Az utazásra az ösztöndíjas időtartamon felül európai országok esetén 1-1 napot, míg Európán kívüli országok esetén 2-2 napot kalkulálunk. Az ösztöndíj összege ennek megfelelően egészül ki.
Az ösztöndíjazáshoz kapcsolódó tájékoztató jellegű táblázat elérhető a honlapunkon:
https://www.campushungary.hu/palyazoknak/osztondij-kategoriak#.UfDnE23M_jU

Rövid tanulmányút
Célja: hogy a hallgatók lehetőséget kapjanak a nemzetközi hallgatói tudományos életben való megjelenésre, tapasztalatszerzésre: tudományos diákkonferenciákon, intenzív programokon, rövidtávú képzéseken (szakmai nyári/téli egyetemeken), közös tanulmányi vagy kutatási projektekben való részvétellel. Emellett lehetőség nyílik kifejezetten szakdolgozat, doktoranduszok esetén a disszertáció megírásához szükséges tanulmányút megvalósítására.
Időtartama: 1 nap - 4 hét (1-28 nap, utazás napjai nélkül)
Juttatás: a pályázott ország megélhetési rátáitól függően a kint eltölteni kívánt időtartam figyelembevételével a nyertes pályázó 46 000 Ft - 316 250 Ft ösztöndíjban részesül.
Az utazásra az ösztöndíjas időtartamon felül európai országok esetén 1-1 napot, míg Európán kívüli országok esetén 2-2 napot kalkulálunk. Az ösztöndíj összege ennek megfelelően egészül ki.
Az ösztöndíjazáshoz kapcsolódó tájékoztató jellegű táblázat elérhető a honlapunkon:
https://www.campushungary.hu/palyazoknak/osztondij-kategoriak#.UfDnE23M_jU
Rövid tanulmányút esetén lehetőség van regisztrációs/adminisztrációs díjra is pályázni, melynek pontos összegét fogadólevél benyújtása esetén, a fogadólevélen kell igazolni. Amennyiben fogadólevél helyett a konferencia programja kerül benyújtásra, a regisztrációs/adminisztrációs díj összegét ebben az esetben is egyértelműen igazolni kell.
A regisztrációs/adminisztrációs díj összegének elfogadásáról egyéni elbírálás alapján dönt a Campus Hungary Ösztöndíj Bizottság.

Csoportos tanulmányút
Célja: hogy a hallgatók lehetőséget kapjanak olyan csoportos tanulmányút megvalósítására, mely szorosan kapcsolódik hazai képzésükhöz, ugyanakkor a külföldi tapasztalatuk kiegészíti azt. Lehetőséget ad a választott partnerintézménnyel való szorosabb együttműködés kialakítására, az adott intézményben hasonló területen tanuló diákok megismerésére, kapcsolatok kiépítésére. Minden esetben szükséges a tanszék, illetve vezető oktató jóváhagyása, támogatása is.
Időtartama: 1 nap - 4 hét (1-28 nap, utazás napjai nélkül)
Létszám: egy csoport minimum 5, maximum 30 főből állhat.
Juttatás: a pályázott ország megélhetési rátáitól, a csoport létszámától, a kint eltölteni kívánt időtartam figyelembevételével a csoporttagok fejenként 46 000 Ft-316 250 Ft ösztöndíjban részesülnek.
Az utazásra az ösztöndíjas időtartamon felül európai országok esetén 1-1 napot, míg Európán kívüli országok esetén 2-2 napot kalkulálunk. Az ösztöndíj összege ennek megfelelően egészül ki.
Az ösztöndíjazáshoz kapcsolódó tájékoztató jellegű táblázat elérhető a honlapunkon:
https://www.campushungary.hu/palyazoknak/osztondij-kategoriak#.UfDnE23M_jU
Csoportos tanulmányút esetén lehetőség van regisztrációs/adminisztrációs díjra is pályázni,melynek pontos összegét fogadólevél benyújtása esetén a fogadólevélen kell igazolni. Amennyiben fogadólevél helyett a konferencia programja kerül benyújtásra, a regisztrációs/adminisztrációs díj összegét ebben az esetben is egyértelműen igazolni kell.
A regisztrációs/adminisztrációs díj összegének elfogadásáról egyéni elbírálás alapján dönt a Campus Hungary Ösztöndíj Bizottság.
A pályázás csoportosan történik, a pályázók által választott csoportvezető tölti fel a szükséges dokumentumokat és a csoporttagok adatait is. A konvergencia régió intézményei esetében kísérő munkatársaknak is lehetősége van pályázni hallgatói csoportos tanulmányút kíséretére felsőoktatási munkatársi rövid tanulmányút keretében. Az ehhez kapcsolódó pályázati felhívás elérhető a www.campushungary.hu oldalon.
Csoportos tanulmányút esetén a pályázat beadási határidejét követően csoporttagok cseréjére nincs lehetőség! Amennyiben a tagok száma 5 fő alá csökken, a csoport többi tagja sem veheti igénybe az ösztöndíjat.

Fontos tudnivalók
- Minden pályázattípus esetén a döntést a Campus Hungary Ösztöndíj Bizottság (CHÖB) hozza meg. A bizottság döntésével szemben fellebbezésnek helye nincs.
- A pályázás elektronikusan történik, ugyanakkor nyertes pályázat esetén a beszámolóval együtt az eredeti dokumentumokat is be kell nyújtani.
- A különböző pályázattípusokhoz tartozó, a honlapon megtalálható ösztöndíj kategóriák tájékoztató jellegűek.
- Nem magyar állampolgárok az állampolgárságot adó országba nem nyújthatnak be pályázatot.
- A pályázati határidő lejárta (2015. január 30., 12:00 óra) után hiánypótlásra semmilyen formában nincs lehetőség.
- Elnyert ösztöndíj esetén a megvalósítás időszakát az ösztöndíjas nem szakíthatja meg.
- Elnyert ösztöndíj esetén lehetőség van a megvalósítás időpontjának módosítására a pályázati felhívás feltételeinek figyelembe vételével.
- Elnyert ösztöndíj esetén a tevékenység módosítására utólagosan nincs lehetőség.
- Egy pályázati ciklusban egy ösztöndíj típusra minden hallgató csak egy pályázatot nyújthat be.
- Amennyiben a hallgató egyszerre több ösztöndíj típusra pályázik, a pályázott tevékenységek nem lehetnek azonosak, és a megvalósítás időszaka nem eshet egybe.
- Szakmai gyakorlatra és féléves részképzésre jelen program (TÁMOP-4.2.4B/2-11/1-2012-0001) keretében egy pályázó csak egyszer nyerhet el támogatást.
- Az ösztöndíj más mobilitási ösztöndíjjal, EU-s pályázati támogatással nem vonható össze, illetve semmilyen más olyan pályázattal, mely ugyanarra a tevékenységre, illetve időtartamra nyújt finanszírozást. Nyertes pályázat esetén az ösztöndíj szerződés aláírásával az ösztöndíjas vállalja a fentiek maradéktalan betartását.
- Amennyiben a pályázó hallgatói és felsőoktatási munkatársi státusszal is rendelkezik, egy pályázati ciklusban csak egyik státuszához kapcsolódóan nyújthat be pályázatot.

A sikeres pályázás érdekében kérjük, feltétlenül olvassa el a Pályázati Útmutatót és a Gyakran Ismételt Kérdéseket!
Mindenkinek sikeres pályázást kívánunk!

További információ:
Campus Hungary Ösztöndíj Iroda, Balassi Intézet
info@campushungary.hu, http://www.campushungary.hu

Támop campus.zipIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum