Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Egyházi kulturális örökség turisztikai fejlesztése - Az egyházi kulturális örökség turisztikai bemutatása / GINOP - 7.1.4 - 16
Kiíró:
Nemzetgazdasági Minisztérium
Határidő:
10/07/2016
Érvényes:
10/07/2016
Tárgymutató:
egyházi kulturális örökség turisztikai fejlesztése / GINOP - 7.1.4 - 16
Pályázhat:
- Bevett egyház (GFO 551)
- Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy (GFO 552)
- Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy (GFO 555)
- Egyházi szervezet (GFO 559)
Önállóan nem, konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet az alábbi szervezetek:
- Helyi önkormányzat (GFO 321);
- Helyi nemzetiségi önkormányzat (GFO 371);
- Egyéb egyesület (GFO 529);
- Egyéb alapítvány (GFO 569)
- Vallási tevékenységet végző szervezet (GFO 525)
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
A beérkezett támogatási kérelmek nagy számára és a rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret valószínűsíthető kimerülésére tekintettel 2016. október 7-i határnappal a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Egyházi kulturális örökség turisztikai fejlesztése” című (GINOP-7.1.4-16 kódszámú) felhívás lezárásra kerül.
Ennek értelmében a támogatási kérelmek 2016. október 7-én, 12 óráig nyújthatók be.


FELHÍVÁS
Az egyházi kulturális örökség turisztikai bemutatásának megvalósítására

A Felhívás címe: Egyházi kulturális örökség turisztikai fejlesztése
A Felhívás kódszáma: GINOP - 7.1.4 - 16
Magyarország Kormányának felhívása az egyházak részére, az egyházi kulturális értékek bemutathatóságának megvalósítása érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki "A gazdasági szereplők versenyképességének javítása és nemzetközi szerepvállalásuk fokozását” és "A gazdasági növekedést segítő helyi és térségi fejlesztések megvalósítását” a turisztikai teljesítmény növelésével az egyházi kulturális örökség bemutatása révén. A cél elérését a Kormány az egyházak együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- a benyújtott támogatási kérelmekről a jogszabály által meghatározott határidőn belül dönt;
- a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt minimum 200 millió Ft, maximum 1500 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.
- a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a megítélt támogatás legfeljebb 50%-ának megfelelő, maximum 750 millió Ft összegű támogatási előleget biztosít.

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:
- projektjük megvalósításával hozzájárulnak a magyar egyházi kulturális örökség turisztikai célú bemutatásához;
- a kapott támogatáson felül szükség esetén önerőből finanszírozzák a projektet.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A felhívás indokoltsága és célja
A kulturális turizmus egyik meghatározó szegmense a vallási motivációjú utazás. Ez elsősorban zarándoklatokat, vallási eseményeken való részvételt jelent, ugyanakkor ezen túlmenően a vallási turizmus helyszíneinek felkeresése történhet kulturális okból is. Az épített örökség részeként számon tartott számos egyházi helyszín a külföldi városlátogatók programjának is fontos része, ahogy a templomok műkincseinek bemutatásában is nagy turisztikai potenciál rejlik. A kifejezetten vallási motivációjú utazások fő céljai a kegyhelyek és zarándokhelyek, illetve egyre inkább egyéb vallási tematikus utak is. A turisták ezeken a helyszíneken is igénybe vesznek - a motivációtól és rendelkezésre álló jövedelemtől függően eltérő színvonalú - turisztikai szolgáltatásokat, ami összességében hozzájárul a turisták költésének növeléséhez. A fejlesztésekkel kapcsolatos általános elvárás a komplex szolgáltatásokat nyújtó vonzerő kialakítása, látogatószám és költés generálása.
A Felhívás célja az egyházi kulturális értékek, vallási turisztikai helyszínek fejlesztésével hozzájárulni a magyarországi kulturális értékek megőrzéséhez, fenntartásához és bemutatásához.
Jelen konstrukció keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 7,3 milliárd Ft.
Jelen felhívás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 6-8 db.
1.3. A támogatás háttere
Az Európai Bizottság 2015. február 13-ai határozatában elfogadta a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programot, amely a hazai gazdaság hosszú távú fenntartható növekedésének biztosítása érdekében kiemelt célként jelöli meg a vállalkozások növekedési potenciáljának javítását, gazdasági teljesítményének erősítését. A konstrukció a GINOP 7. prioritástengelyének, a kulturális örökség megőrzése, védelme, elősegítése és fejlesztése céljainak elérését szolgálja.
Jelen Felhívást a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében a Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság hirdeti meg a 1006/2016. (I. 18.) számú kormányhatározatban szereplő Éves Fejlesztési Keret alapján.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1 896-0000-ás, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8 órától 16 óráig, pénteken 8 órától 14 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja! 6

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:
Legalább három megyei szintű közigazgatási területegységet érintő, egységes vallási tematikához kapcsolódóan öt, vagy annál több állomásból álló hálózatok fejlesztése. A fejlesztés helyszínei közül legalább az egyik településnek jelentős turisztikai desztinációnak3 kell lennie. (A projekt akár három településen is megvalósulhat, ebben az esetben egy vagy több településen több fejlesztési helyszín kell hogy legyen, mely egymással nem határos, külön értelmezhető egység.)
3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:
3.1.1.1. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek
A fejlesztés központi elemét vallási emlékhelyeken, kegyhelyeken, zarándokhelyeken kell megvalósítani, amihez a többi állomás a vallási tematika alapján kapcsolódik.
Az egyházi jogi személyek tulajdonában lévő, vagy általuk vagyonkezelt, illetve használatukban álló önkormányzati vagy állami tulajdonban lévő ingatlanok esetében:
1. Egységes vallási tematikához kapcsolódóan öt vagy annál több állomásból álló hálózatok fejlesztése egyedi turisztikai profil kialakítása révén (a helyszín sajátosságára építő, a turisztikai élmény alapjául szolgáló innovatív attrakciófejlesztés), mely magában foglalja a kulturális örökség felújítását, rekonstrukcióját, amennyiben valós turisztikai funkciókat és célokat tartalmaz.
2. A turistafogadás feltételeinek létrehozása, fejlesztése, vendégfogadó terek kialakítása.
3. Az örökséghelyszín eredeti funkciójának bemutatását, illetve az élményszerű látogatás feltételeit biztosító interpretációs és látogatómenedzsmentet célzó fejlesztések, élményelemeket jelentő technikai fejlesztések, interaktív bemutatási formák. (A látogatóbarát fejlesztésekre kell fordítani a projekt teljes költségvetésének legalább 10%-át.)
A fenti tevékenységeket projektszinten kell értelmezni.

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
4.1. Támogatást igénylők köre
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
- Bevett egyház (GFO 551)
- Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy (GFO 552)
- Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy (GFO 555)
- Egyházi szervezet (GFO 559)
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.
Önállóan nem, konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet az alábbi szervezetek:
- Helyi önkormányzat (GFO 321);
- Helyi nemzetiségi önkormányzat (GFO 371);
- Egyéb egyesület (GFO 529);
- Egyéb alapítvány (GFO 569)
- Vallási tevékenységet végző szervezet (GFO 525)
A konzorciumi tagok száma a konzorcium vezetőjével együtt nem lehet több, mint nyolc.
4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2016.év 08. hó 15. naptól 2018. év 08. hó 16. napig van lehetőség.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
2016. év 09. hó 16. nap
2016. év 11. hó 16. nap
2017. év 07. hó 17. nap
2018. év 07. hó 16. nap
A támogatási kérelem benyújtásának módja online benyújtás, elektronikus kitöltő programon keresztül.
Támogatást benyújtó szervezet a felhívásból egyszer részesülhet támogatásban. Újabb támogatási igény az előzőleg benyújtott, támogatási igény visszavonását, elutasító döntés meghozatalát követően nyújtható be.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a felhívás 6. pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is! A nyilatkozat papír alapú példányát - ha azt nem minősített elektronikus aláírással4 látták el - postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás5/futárposta-szolgáltatás6 (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre:
Nemzetgazdasági Minisztérium
Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság
1539 Budapest, Postafiók 684.
Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét és címét!

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük, a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak!
5.1. A támogatás formája
Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
5.2. A projekt maximális elszámolható összköltsége
Jelen felhívás keretében a projekt elszámolható összköltsége legfeljebb 1 500 000 000 Ft lehet.
5.3. A támogatás mértéke, összege
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 200 000 000 Ft, maximum 1 500 000 000 Ft.
b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a lehet, az alábbiak figyelembevételével:
c) A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás
- Beruházási támogatás esetén a támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költség és a beruházás megvalósításából származó működési eredmény közötti különbséget azzal, hogy az infrastruktúra üzemeltetője - a támogatást nyújtó döntésétől függően - jogosult észszerű nyereséget szerezni.
A működési eredmény mértékét
a) megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni és előzetesen kell levonni az elszámolható költségekből.
- Működési támogatás esetén a támogatás összege nem haladhatja meg a releváns időszakban keletkező működési veszteséget. A támogatás a működési veszteségen felül fedezetet nyújthat az észszerű nyereségre is.
5.4. Előleg igénylése
Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás összegének legfeljebb:
a) 50%-a civil szervezet, egyházi jogi személy, nonprofit gazdasági társaság kedvezményezett esetén legfeljebb 750 millió forint,
b) 100%-a központi, helyi önkormányzati vagy köztestületi költségvetési szerv, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, helyi önkormányzat, köztestület kedvezményezett esetén, ha a kedvezményezett
ba) a fizetési számláit az Áht. alapján a kincstárban köteles vezetni, vagy az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére a kincstárnál külön fizetési számlával rendelkezik, vagy
bb) megítélt támogatásának összege nem éri el az ötszázmillió forintot.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási előleg - vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete - kifizetésétől számított nyolc hónapon belül időközi kifizetés igénylést szükséges benyújtani, és állami támogatás esetén az előleg folyósításától számított 3 éven belül az előleggel elszámolni.
A Kbt. hatálya alá tartozó beszerzésnél, szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a támogatást igénylő a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésben köteles biztosítani a szállító részére a szerződés - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított - elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét.
Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a támogatást igénylő közszféra szervezet a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésben köteles biztosítani a szállító részére a szerződés - tartalékkeret nélküli - elszámolható összege 50%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét. A szállító ezt az előleget közvetlenül jogosult igényelni a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 119. §-ában foglaltak figyelembevételével.
Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a támogatást igénylő közszféra szervezet a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 118. §-ában foglaltak alapján fordított áfa-előleg igénybe vételére is jogosult.
A szállítói előleget a Támogató visszaköveteli, ha a Kedvezményezett nem nyújt be igénylést időközi kifizetésre a szállítói előleg - vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete - kifizetésétől számított 12 hónapon belül, valamint ha a benyújtott kifizetési igénylés vagy más körülmény - így különösen helyszíni ellenőrzés megállapítása - a támogatás nem rendeltetésszerű felhasználását bizonyítja.
https://www.palyazat.gov.hu/ginop-714-16-egyhzi-kulturlis-rksg-turisztikai-fejlesztse
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati dokumetumokIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum