Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúrafejlesztése / TIOP - 1.2.3/11/1
Kiíró:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Határidő:
Folyamatos
Érvényes:
05/31/2012
Tárgymutató:
könyvtári infrastruktúrafejlesztés / TIOP - 1.2.3
Pályázhat:
- Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek
- Központi költségvetési irányító szerv (KSH 311)
- Központi költségvetési szerv (KSH 312)
- Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek
- Helyi önkormányzat (KSH 321)
- Helyi Önkormányzati költségvetési szerv (KSH 322)
- Polgármesteri hivatal (költségvetési szerv) (KSH 325)
- Többcélú kistérségi társulás (KSH 326)
- Helyi önkormányzatok jogi személyiségű társulása (KSH 327)
- Területfejlesztési önkormányzati társulás (KSH 328)
- Helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek
- Helyi kisebbségi önkormányzat (KSH 371)
- Helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv (KSH 372)
- Országos kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek
- Országos kisebbségi önkormányzat (KSH 351)
- Országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv (KSH 352)
- Költségvetési rend szerint gazdálkodó egyéb szervek közül:
- Költségvetési rend szerint gazdálkodó, központi költségvetési körbe tartozó szerv (381)
- Költségvetési rend szerint gazdálkodó, önkormányzati költségvetési körbe tartozó szerv (382)
- Gesztorönkormányzat, társulás, európai területi együttműködési csoportosulás
- Gesztorönkormányzat, társulás (KSH 951)
- Európai területi együttműködési csoportosulás (KSH 952)
- Non-profit szervezetek közül:
- Nonprofit korlátolt felelősségű társaság (KSH 572)
- Nonprofit részvénytársaság (KSH 573).
I/b komponensre, iskolai könyvtár fejlesztésére pályázhat az iskola könyvtára, amennyiben az iskola
- Az 1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról (a továbbiakban) Kt. 20. - (1) szerinti alábbi OM-azonosítóval rendelkező nevelési-oktatási intézmények:
általános iskola; szakiskola; gimnázium, szakközépiskola; alapfokú művészetoktatási intézmény; gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelésioktatási intézmény valamint
- A Kt. 33. - (1) bekezdése szerinti többcélú intézmény, nevelési, oktatási célú tevékenységet folytató intézményegységével.
ÉS az iskola az alább felsorolt szervezetek valamelyikének fenntartásában áll (KSH besorolással, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 8/2010.(VIII. 25.)
KSH közlemény alapján):
- Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek
- Központi költségvetési irányító szerv (KSH 311)
- Központi költségvetési szerv (KSH 312)
- Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek közül
- Helyi önkormányzat (KSH 321)
- Helyi Önkormányzati költségvetési szerv (KSH 322)
- Polgármesteri hivatal (költségvetési szerv) (KSH 325)
- Többcélú kistérségi társulás (KSH 326)
- Helyi önkormányzatok jogi személyiségű társulása (KSH 327)
- Területfejlesztési önkormányzati társulás (KSH 328)
- Helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek közül
- Helyi kisebbségi önkormányzat (KSH 371)
- Helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv (KSH 372)
- Országos kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek közül
- Országos kisebbségi önkormányzat (KSH 351)
- Országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv (KSH 352)
- Területfejlesztési tanácsok közül:
- Regionális fejlesztési tanács (KSH 361)
- Térségi fejlesztési tanács (KSH 362)
- Megyei fejlesztési tanács (KSH 363)
- Kistérségi fejlesztési tanács (KSH 365)
- Gesztorönkormányzat, társulás, európai területi együttműködési csoportosulás
- Gesztorönkormányzat, társulás (KSH 951)
- Európai területi együttműködési csoportosulás (KSH 952)
- Nonprofit szervezetek:
o Egyesületek közül:
- Sportegyesület, sportszövetség, országos sportági szakszövetség (KSH 521)
- Egyéb egyesület (KSH 529)
o Egyház, egyházi intézmények közül
- Egyház (KSH 551)
- Önálló egyházi intézmény (KSH 552)
- Egyház önálló szervezete (KSH 553)
- Egyházak szövetsége (KSH 554)
- Egyéb egyházi szervezet( KSH 559)
o Alapítvány
- Közalapítvány (KSH 561)
- Közalapítvány önálló intézménye (KSH 562)
- Egyéb alapítvány (KSH 569)
o Nonprofit gazdasági társaság
- nonprofit korlátolt felelősségű társaság (KSH 572)
- nonprofit részvénytársaság (KSH 573)
o Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet:
- egyesülés (KSH 591)
- egyéb, jogi személyiségű non-profit szervezet (KSH 599)
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a
Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében
Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúrafejlesztése
- "Tudásdepó Expressz"
támogatására
Kódszám: TIOP - 1.2.3/11/1

A. A TÁMOGATÁS CÉLJA, RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS
Alapvető cél
Az Új Széchenyi Terv középpontjában a foglalkoztatás dinamikus bővítése áll: az a törekvés vezérli a gazdaság- és társadalomfejlesztő programot, hogy tíz év alatt egymillió új és adózó munkahely jöjjön létre Magyarországon. A foglalkoztatási problémák valódi és tartós megoldásához a vállalkozókon keresztül vezet az út, tőlük várható a munkahelyteremtés. Az állami fejlesztés- és támogatáspolitika azzal járul hozzá a munkahelyek létrejöttéhez, hogy világosan látható és a gazdasági élet szereplői által is támogatott, az állam és a gazdasági szereplők által együttesen kialakított súlypontokat határoz meg a gazdaságfejlesztésben. Az Új Széchényi Terv meghatározza azokat a kitörési pontokat, amelyektől a gazdaság egészének dinamizálása várható.
Ezek:
1. Gyógyító Magyarország - Egészségipar
2. Megújuló Magyarország - Zöld gazdaságfejlesztés
3. Otthonteremtés - Lakásprogram
4. Vállalkozásfejlesztés - Üzleti környezet fejlesztés
5. Tudomány - Innováció - Növekedés
6. Foglalkoztatás
7. Közlekedés - Tranzitgazdaság
A gazdaság versenyképességének alapvető feltétele, hogy a vállalkozásoknál versenyképes, a gazdaság igényeinek megfelelő képzettséggel, munkavállalási képességekkel rendelkező munkaerő álljon rendelkezésre. A gazdasági, társadalmi és technológiai változások rendkívül gyors és folyamatos alkalmazkodást kívánnak a gazdaság szereplőitől, a vállalkozásoktól, a munkavállalóktól. A változásokhoz való alkalmazkodás elősegítésének és a szerkezetváltási folyamatok kezelésének legfontosabb eszköze a képzés. Fontos, hogy a munkáltatók a munkavállalók képzését megtérülő befektetésnek tekintsék, az egyének pedig felismerjék a tudás és a készségek folyamatos fejlesztésének jelentőségét saját életminőségük és munkaerő-piaci lehetőségeik javítása szempontjából.
Az Új Széchenyi Terv céljaival összhangban a konstrukció célja, hogy erősítse a könyvtárak oktatási-képzési szerepét a könyvtárak együttműködésén alapuló, korszerű IKT infrastruktúra-fejlesztéssel; a közoktatás támogatása érdekében megteremtse az infrastrukturális feltételeket a könyvtárak együttműködésén alapuló szolgáltatások fejlesztéséhez, a könyvtárakban őrzött dokumentumokhoz és információvagyonhoz történő, helytől független, egyenlő esélyű hozzáféréshez.
Rendelkezésre álló forrás
A pályázat meghirdetésekor jelen felhívás keretében az elszámolható közkiadásokra1 rendelkezésre álló keretösszeg 1.610.595.337 forint, , az alábbi felosztás szerint:
Pályázati komponens Elkülönített keretösszeg
I/a komponens Nyilvános városi/községi közkönyvtárak 508 000 000 Ft
I/b komponens Iskolai könyvtárak 322 595 337 Ft
II. komponens Könyvtárbusz (megyei könyvtár) 780 000 000 Ft
Amennyiben a II. komponensre nem érkezik be elegendő számú megfelelő pályázat, a fennmaradó keret az I. komponensre is felhasználható; a fennmaradó forrást elsődlegesen a települési nyilvános közkönyvtárak (I/a komponens) fejlesztésére kell fordítani.
Jelen kiírás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A felhívás alapján nyújtható támogatás kulturális célú támogatásnak minősül, amely esetben a támogatási intenzitás 100%-os lehet. Az Európai Bizottság ezen programot N293/08 számon hagyta jóvá.

B. PÁLYÁZÓK KÖRE
Jelen pályázati kiírás keretében pályázhat:
I/a komponens esetében a nyilvános könyvtárak jegyzékén szereplő közkönyvtár, vagy fenntartója; amennyiben a nyilvános könyvtár városi vagy községi könyvtár.
I/b komponens esetében iskolai könyvtár, vagy annak fenntartója.
II. komponens esetében (könyvtárbusz beszerzésre) kizárólag az alábbi megyék megyei könyvtára pályázhat: Bács-Kiskun, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Győr-Moson- Sopron, Komárom-Esztergom, Vas és Baranya megye.
Amennyiben a könyvtár nem önálló jogi személy és/vagy nem önállóan gazdálkodó szervezet, illetve egyéb okokból önállóan nem pályázhat, a pályázatot a fenntartója is benyújthatja. Ebben az esetben a támogatás kizárólag jelen pályázat feltételei szerint, annak a nyilvános könyvtárak jegyzékén szereplő szervezeti egységnek, illetve az iskolai könyvtárnak a fejlesztésére fordítható, amelynek fejlesztésére a pályázatot benyújtották. A II. komponens, azaz könyvtárbusz beszerzésre csak önállóan nyújthat be pályázatot megyei könyvtár (vagy fenntartója).
Egy pályázó jelen kiírás keretében csak egy pályázatot nyújthat be, önállóan vagy konzorciumi tagként.
Jogi forma
Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi jogi formával rendelkező, fentieknek megfelelő szervezetek pályázhatnak (KSH besorolással, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 8/2010. (VIII. 25.) KSH közlemény alapján:
I/a és II. komponens (nyilvános könyvtári jegyzéken szereplő közkönyvtárak) esetén:
- Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek
- Központi költségvetési irányító szerv (KSH 311)
- Központi költségvetési szerv (KSH 312)
- Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek
- Helyi önkormányzat (KSH 321)
- Helyi Önkormányzati költségvetési szerv (KSH 322)
- Polgármesteri hivatal (költségvetési szerv) (KSH 325)
- Többcélú kistérségi társulás (KSH 326)
- Helyi önkormányzatok jogi személyiségű társulása (KSH 327)
- Területfejlesztési önkormányzati társulás (KSH 328)
- Helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek
- Helyi kisebbségi önkormányzat (KSH 371)
- Helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv (KSH 372)
- Országos kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek
- Országos kisebbségi önkormányzat (KSH 351)
- Országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv (KSH 352)
- Költségvetési rend szerint gazdálkodó egyéb szervek közül:
- Költségvetési rend szerint gazdálkodó, központi költségvetési körbe tartozó szerv (381)
- Költségvetési rend szerint gazdálkodó, önkormányzati költségvetési körbe tartozó szerv (382)
- Gesztorönkormányzat, társulás, európai területi együttműködési csoportosulás
- Gesztorönkormányzat, társulás (KSH 951)
- Európai területi együttműködési csoportosulás (KSH 952)
- Non-profit szervezetek közül:
- Nonprofit korlátolt felelősségű társaság (KSH 572)
- Nonprofit részvénytársaság (KSH 573).
I/b komponensre, iskolai könyvtár fejlesztésére pályázhat az iskola könyvtára, amennyiben az iskola
- Az 1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról (a továbbiakban) Kt. 20. - (1) szerinti alábbi OM-azonosítóval rendelkező nevelési-oktatási intézmények:
általános iskola; szakiskola; gimnázium, szakközépiskola; alapfokú művészetoktatási intézmény; gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelésioktatási intézmény valamint
- A Kt. 33. - (1) bekezdése szerinti többcélú intézmény, nevelési, oktatási célú tevékenységet folytató intézményegységével.
ÉS az iskola az alább felsorolt szervezetek valamelyikének fenntartásában áll (KSH besorolással, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 8/2010.(VIII. 25.)
KSH közlemény alapján):
- Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek
- Központi költségvetési irányító szerv (KSH 311)
- Központi költségvetési szerv (KSH 312)
- Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek közül
- Helyi önkormányzat (KSH 321)
- Helyi Önkormányzati költségvetési szerv (KSH 322)
- Polgármesteri hivatal (költségvetési szerv) (KSH 325)
- Többcélú kistérségi társulás (KSH 326)
- Helyi önkormányzatok jogi személyiségű társulása (KSH 327)
- Területfejlesztési önkormányzati társulás (KSH 328)
- Helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek közül
- Helyi kisebbségi önkormányzat (KSH 371)
- Helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv (KSH 372)
- Országos kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek közül
- Országos kisebbségi önkormányzat (KSH 351)
- Országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv (KSH 352)
- Területfejlesztési tanácsok közül:
- Regionális fejlesztési tanács (KSH 361)
- Térségi fejlesztési tanács (KSH 362)
- Megyei fejlesztési tanács (KSH 363)
- Kistérségi fejlesztési tanács (KSH 365)
- Gesztorönkormányzat, társulás, európai területi együttműködési csoportosulás
- Gesztorönkormányzat, társulás (KSH 951)
- Európai területi együttműködési csoportosulás (KSH 952)
- Nonprofit szervezetek:
o Egyesületek közül:
- Sportegyesület, sportszövetség, országos sportági szakszövetség (KSH 521)
- Egyéb egyesület (KSH 529)
o Egyház, egyházi intézmények közül
- Egyház (KSH 551)
- Önálló egyházi intézmény (KSH 552)
- Egyház önálló szervezete (KSH 553)
- Egyházak szövetsége (KSH 554)
- Egyéb egyházi szervezet( KSH 559)
o Alapítvány
- Közalapítvány (KSH 561)
- Közalapítvány önálló intézménye (KSH 562)
- Egyéb alapítvány (KSH 569)
o Nonprofit gazdasági társaság
- nonprofit korlátolt felelősségű társaság (KSH 572)
- nonprofit részvénytársaság (KSH 573)
o Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet:
- egyesülés (KSH 591)
- egyéb, jogi személyiségű non-profit szervezet (KSH 599)
A jelen kiírás keretében I. komponensre a fent felsorolt szervezetek konzorciumai is benyújthatnak pályázatot, amelyhez konzorcium létrehozására irányuló együttműködési megállapodást kell kötni az útmutató 5/a. számú mellékletét képező megállapodás minta alapján. A konzorciumi együttműködési megállapodással a tagok arra vállalnak kötelezettséget, hogy a projektet annak támogatása esetén a projektdokumentációban meghatározott módon közösen megvalósítják. Felhívjuk a figyelmet, hogy az aláírt konzorciumi együttműködési megállapodást (5/a melléklet) szkennelt formában kell a pályázatot tartalmazó CD/DVD-n szerepeltetni. A konzorciumok esetében valamennyi konzorciumi tagnak meg kell felelnie a pályázati útmutatóban meghatározott követelményeknek, minden konzorciumi tag részt vesz a pályázat alapvető céljának megvalósításában, továbbá támogatásban részesül. A nyertes pályázatok finanszírozása konzorciumi pályázatoknál tagonként történik.
A konzorcium minimum 2, maximum 5 tagból állhat, beleértve a konzorciumvezetőt is; továbbá közkönyvtár (vagy fenntartója) konzorciumi együttműködési megállapodást csak közkönyvtárral (vagy annak fenntartójával), illetve iskolai könyvtár (vagy fenntartója) csak iskolai könyvtárral (vagy annak fenntartójával) köthet.
Méret
Jelen pályázati kiírás esetében nem releváns.

C. PÁLYÁZAT TARTALMA
Támogatható tevékenységek köre
I/a komponens: települési (nyilvános könyvtári jegyzéken szereplő városi és községi könyvtárak) könyvtárak informatikai, valamint a fogyatékossággal élők számára biztosítandó speciális könyvtári szolgáltatásokhoz kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztése.
I/b komponens: iskolai könyvtárak informatikai, valamint a fogyatékossággal élők számára biztosítandó speciális könyvtári szolgáltatásokhoz kapcsolódó infrastruktúrafejlesztése.
II. komponens: könyvtárbusz beszerzése és felszerelése, kizárólag a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer /KSZR/ rendszerben szolgáltató megyei könyvtárak számára.

D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK
Támogatás formája
Vissza nem térítendő támogatás.
Támogatás mértéke
A projekt elszámolható összes költségének 100%-a.
Támogatás összege
- Az I/a, illetve I/b komponens esetében az (akár önállóan, akár konzorciumban benyújtott pályázat esetében) egy projekt keretében igényelhető támogatás mértéke: minimum 5 millió forint, maximum 8 millió forint; kivéve önállóan pályázó iskolai könyvtár esetében a támogatás mértéke maximum 5,5 millió forint.
- A II. komponens esetében az egy projekt keretében elnyerhető támogatás mértéke minimum 80 millió, maximum 130 millió Ft.

E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK
A pályázatok elbírálása a pályázati dokumentáció részét képező pályázati útmutatóban közzétett befogadási, jogosutsági és egyéb feltételek alapján történik.

F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati adatlapon, elektronikusan nyújtható be. Konzorciumban megvalósuló pályázatok/projektek esetében partnerenkénti (részletes) és egy projekt szintű összesített költségtervezési tábla és partnerenkénti szöveges indoklás elkészítése és benyújtása kötelező.
A projekt adatlap kitöltése kizárólag a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által rendszeresített kitöltő program alkalmazásával történhet. A kitöltő program letölthető a http://www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapról. Felhívjuk a figyelmet, hogy a projekt adatlapot kizárólag .xzip formátumban fogadjuk el; pdf vagy más formátumban benyújtott projekt adatlap feldolgozására nincsen lehetőség. Az .xzip file-ban csatolt adatlap nem lehet üres és a megfelelő konstrukcióra kell vonatkoznia.
Az adatlaphoz tartozó nyilatkozatot (7. sz. melléklet) papír alapon és cégszerűen aláírva kell benyújtani. Felhívjuk a figyelmet, hogy könnyített elbírálású támogatás esetén az NFÜ támogatói okiratot bocsát ki, tehát nem kerül sor Támogatói szerződés mindkét fél általi aláírására, így a cégszerű aláírást a pályázóknak oly módon kell megtenniük, ahogy az kötelezettségvállaláshoz szükséges.
Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetőség.
A pályázatot (kitöltött projekt adatlapot és a felhívásban, valamint az útmutatóban előírt mellékleteket) elektronikus adathordozón (kizárólag egyszer írható, írásvédett CD/DVD lemezen) a pályázati kiírás részét képező, kinyomtatott és cégszerűen aláírt nyilatkozattal együtt zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai/futárposta (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) szállítás igénybevételével a következő címre kell beküldeni:
Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program
Kódszám: TIOP-1.2.3-11/1
Közreműködő Szervezet:
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.)
1385 Budapest, Postafiók 818.
Amennyiben a pályázatot csomagként kívánja feladni, a csomagon az "ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.) 1134 Budapest, Váci út 45. "C" épület" címzést kell feltüntetni.
Kérjük, hogy a CD/DVD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a pályázati felhívás kódszámát (TIOP-1.2.3-11/1), a pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről!

A pályázatok benyújtása kizárólag postai úton, 2012. február 17.-2012. május 31. között lehetséges (legkésőbb 2012. május 31-i postabélyegzővel).

A pályázatok elbírálása folyamatos.
A pályázati kiírással kapcsolatos további dokumentumok az http://www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapról tölthetőek le.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 21. - (7) bekezdése alapján az ESZA Nonprofit Kft. a pályázatok benyújtásának határidejét megelőző tizedik napig biztosítja, hogy a támogatást igénylők kérdéseket tehessenek fel, és azokra ésszerű határidőn, de legkésőbb a kérdés Közreműködő Szervezethez való érkezését követő 7 napon belül tájékoztatást kapjanak.
Amennyiben az elektronikus benyújtás során a benyújtott dokumentum(ok)ban érzékelhető minőségromlás van, ami a bírálatot érdemben befolyásolhatja, a KSZ kérheti az érintett dokumentumok utólagos, papír-alapú benyújtását is, ami azonban nem minősül hiánypótlásnak
További felvilágosítás: az ujszechenyiterv@nfu.gov.hu e-mail címen, a 06- 40/638-638 telefonszámon, valamint személyesen a 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22. címen található ügyfélszolgálatnál.

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
Pályázati felhívás (pdf, 174 kB) (Feltöltve: 2011-12-19)
Pályázati útmutató (pdf, 347 kB) (Feltöltve: 2011-12-19)
Adatlap (doc, 338 kB) (Feltöltve: 2011-12-19)
Segédletek
Csatolt dokumentumok letöltése egybenIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum